กพร. วางแผนติวเข้ม ฝึกรปภ. สร้างมาตรฐานความปลอดภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday January 8, 2018 09:25
กรุงเทพฯ--8 ม.ค.--กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

กพร. วางแผนเป็นสถานฝึกพนักงานรักษาความปลอดภัย เร่งฝึกอบรม หนุนธุรกิจรักษาความปลอดภัย

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่าจากการที่พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัยพ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้ เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการรักษาความปลอดภัยที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก มีมาตรฐานในการประกอบธุรกิจและเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของพนักงานรักษาความปลอดภัยให้สูงขึ้น ซึ่งจะมีส่วนช่วยเหลือให้สังคมมีความสงบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น ประกอบกับคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กกร.) ได้เสนอในคราวประชุมร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ให้กระทรวงแรงงานพัฒนาหลักสูตรอบรมรปภ. เนื่องจากต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัยพ.ศ. 2558 ซึ่งอาจทำให้คนทำงานที่ต้องการประกอบอาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยขาดโอกาสในการฝึกอบรม ไม่สามารถต่อยอดเป็นอาชีพได้ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จึงได้มอบหมายให้กพร. จัดหลักสูตรดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายเร่งด่วน (Agenda Based) ในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ให้ตรงกับความต้องการของนายจ้างและสถานประกอบกิจการ

นายสุทธิ กล่าวต่อไปว่ากพร. จึงใช้โอกาสนี้เพิ่มบทบาทให้กับหน่วยงานในสังกัดสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) ทั่วประเทศ ใช้แนวทางประชารัฐร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ สำนักงานจัดหางานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานประกอบกิจการ สำรวจความต้องของคนทำงานที่ต้องการประกอบอาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัย แล้วดำเนินการจัดฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยในพื้นที่ที่มีความต้องการเป็นจำนวนมากจะเร่งดำเนินการให้มีการฝึกอบรมเพื่อเป็นต้นแบบ และพร้อมจะขยายการฝึกอบรมไปในส่วนอื่นๆ ต่อไป

"สำหรับหลักสูตรฝึกอบรมจะมีการปรับให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัยพ.ศ. 2558 เบื้องต้นใช้ระยะเวลาการฝึกอบรม 60 ชั่วโมง ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้น บทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย กฎหมายเบื้องต้น การบรรเทาสาธารณภัย การจราจร วิชาการทหาร การพัฒนาบุคลิกภาพ และการพัฒนาทักษะสื่อสาร เป็นต้น การดำเนินการของกพร.ในครั้งนี้ นอกจากจะมีส่วนในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่คนทำงานอย่างมั่งคงแล้ว ยังมีส่วนในการสนับสนุนการช่วยเหลือให้ธุรกิจการให้บริการรักษาความปลอดภัยมีความเข้มแข็งสร้างความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชนอีกด้วย" อธิบดีกพร. กล่าว


Latest Press Release

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดสัมมนายกระดับขีดความสามารถ ผปก.SME เสริมสร้างศักยภาพด้านแก้วและกระจก

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ดร. เทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล นักวิทยาศาสตร์ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา เรื่อง "การพัฒนากระบวนการผลิตและมาตรฐานการทดสอบกระจกที่ใช้ในงานก่อสร้าง" ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล จังหวัดอุดรธานี...

ภาพข่าว: รองนายกรัฐมนตรีรับยินดี

รองนายกรัฐมนตรี ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองามรับการแสดงยินดีที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็น รองนายกรัฐมนตรีจากสุนทรี สุดสงวน และชุตินันท์ รวมพลังเอก พร้อมให้สัมภาษณ์การส่งเสริมศิลปแกะสลักผักผลไม้ ผสานงานใบตอง...

ภาพข่าว: บริษัท เนเชอรัล เบฟ จำกัด จัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสุขภาพ

ประยุทธ์ มหากิจศิริ (คนกลาง) ประธานกรรมการ บริษัท เนเชอรัล เบฟ จำกัด จัดงานเปิดตัว "เนเชอรัล เบฟ เน็ตเวิร์ค" แนะนำธุรกิจเครือข่ายพร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสุขภาพแบรนด์ P80 และความงามภายใต้แบรนด์สกินนิค (Skinnic) โดยมี ประจวบ ไชยสาส์น (ที่ 3...

รวมพลัง-ยกเครื่องการศึกษาไทย เตรียมจัดมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 ภายใต้คอนเซปต์ โอกาสแห่งการเรียนรู้ (Opportunity Learning)

ทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงชุดข้อมูลความรู้สารสนเทศได้อย่างรวดเร็วจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก - การปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างบรูณาการในยุคดิจิทัล โดยใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเข้ามาสนับสนุนการเรียนการสอน...

ภาพข่าว: เปิดงาน แอ่วเหนือม่วนใจ๋ วิถีไทย วิถีล้านนา

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน "แอ่วเหนือม่วนใจ๋ วิถีไทย วิถีล้านนา" งานส่งเสริมและขยายตลาดท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1 โดยมี นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย...

Related Topics