ส.ป.ก.ปรับปรุงภูมิทัศน์ ผิวจราจรถนนภายในบริเวณอาคารสำนักงานส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday January 8, 2018 10:23
กรุงเทพฯ--8 ม.ค.--สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

วันนี้...วันอาทิตย์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยสำนักบริหารกลาง ส.ป.ก.ได้ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรถนนภายในสำนักงาน ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก ชำรุด ทั้งนี้เพื่อปรับปรุงพื้นที่ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และ ส.ป.ก.ได้อนุมัติในหลักการให้ใช้เงินกันปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เหลือจ่าย เพื่อนำมาจัดสรรเป็นเงินจูงใจ สำหรับดำเนินการจัดจ้างปรับปรุงผิวจราจรดังกล่าว ตามบันทึกที่ กษ ๑๒๐๑.๘/๓๑๔๐ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙

ทั้งนี้ เลขาธิการ ส.ป.ก. ได้อนุมัติให้ใช้รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตาบันทึกที่ กษ ๑๒๐๑.๘/๒๐๐๒ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ วงเงินที่จัดจ้าง เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘(เงินจูงใจ) จำนวน ๘๖๓,๘๓๕ บาท เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม อำนาจในการพิจารณาเป็นของผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ตามคำสั่ง ส.ป.ก. ๒๗๐/๒๕๕๔ สั่ง ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ดำเนินการโดยวิธีสอบราคา เนื่องจากวงเงินในการจัดจ้างครังนี้ไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๐ ตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพ้สดุ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๒๙๙ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ หนังสือด่วนที่สุด ที่กค.๐๔๒๑.๓/ว ๑๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ และหนังสือด่วนที่สุด ที่กค (กวพ) ๐๔๐๕.๒/ว๓๑๕ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ กำหนดเวลาการส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน ทั้งนี้ ผู้ควบคุมงาน คือ นายถาวร จันทร์จำปา นายช่างโยธาชำนาญงาน

การจัดจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนภายในบริเวณอาคาร ส.ป.ก. ต้องใช้ ระยะเวลา ๓ ปี และอยู่ในการบริหารราชการของท่านเลขาธิการส.ป.ก. ๓ ท่าน คือ ปี ๒๕๕๘ ท่านเลขาธิการ ส.ป.ก.(นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส) ปี ๒๕๕๙ ท่านเลขาธิการ ส.ป.ก.(นายสมปอง อินทร์ทอง) และการจัดจ้างสอบราคา งานสำเร็จลุล่วงทุกประการในสมัยท่านเลขาธิการ ส.ป.ก.(นายสุรจิตต์ อินทรชิต) ระยะเวลาแผนงานและผลงาน ๓ ปี(พ.ศ.๒๕๕๘-พ.ศ.๒๕๖๐)


Latest Press Release

บัตรแรบบิท จับมือ ธนาคารกรุงเทพ จัดกิจกรรม แรบบิทแจกไม่อั้นขับรถมันส์กันทุกเดือน

บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จำกัด ร่วมกับ บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม "แรบบิทแจกไม่อั้น…ขับรถมันส์กันทุกเดือน" เพียงสมัครหรือเปลี่ยนบัตรเป็นบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท แรบบิท ทุกประเภท รับ 1 สิทธิ์ ลุ้นรับรถยนต์ Toyota Yaris ATIV...

ภาพข่าว: DPU จัดงาน CIBA INNOVATIVE STARTUP 2019 โชว์กึ๋น ระเบิดไอเดียเจ๋ง

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี CIBA มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดงาน CIBA INNOVATIVE STARTUP 2019 กิจกรรมการแสดงไอเดียการทำธุรกิจร้านค้าของนักศึกษา พร้อมร่วม ชม ชิม ชอป กับเหล่าร้านค้าผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมของนักศึกษา กว่า 90 บูท...

DPU ชวนร่วมอบรม AVIATION SECURITY AWARENESS TRAINING PROGRAM (IATA Certified) รุ่น 6

สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DAA) ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมอบรมโครงการ "AVIATION SECURITY AWARENESS TRAINING PROGRAM (IATA Certified) รุ่น 6" ควบคุมการบรรยายและอบรมโดย นาวาอากาศตรี ดร.วัฒนา มานนน์ ผู้อำนวยการสถาบันการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์...

เฉลิมฉลองเทศกาลฮาโลวีน 2019 ที่สตรีทส์ กรุงเทพ ข้าวสาร

ต้อนรับเทศกาลฮาโลวีน 2019 ที่กำลังจะมาถึงในวันที่ 31 ตุลาคมย่านถนนข้าวสาร ทีมงานสตรีทส์ขอเชิญให้คุณมาสัมผัสประสบการณ์สุดสยองกับเครื่องดื่มและขนมแสนอร่อยหลากหลายแบบ ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม - 3...

ภาพข่าว: บัตรแรบบิท และแฟมิลี่มาร์ท มอบรางวัลผู้โชคดี กิจกรรม แจกปังทุกเดือน สะเทือนทุกบิล ประจำเดือนกันยายน 2562

บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จำกัด ร่วมกับ บริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด ร่วมมอบรางวัลกิจกรรม "แจกปังทุกเดือน สะเทือนทุกบิล" ครั้งที่ 3 ให้กับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจักรยานยนต์ Honda Wave รุ่น 110i มูลค่า 39,000 บาท จำนวน 1 รางวัล...

Related Topics