ไดซาขุ อิเคดะ ประธานสมาคมเอสจีไอ ย้ำการให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนคือกุญแจในการแก้ไขปัญหาทั่วโลก รวมถึงการยกเลิกอาวุธนิวเคลียร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday January 26, 2018 12:01
โตเกียว--29 ม.ค.--เกียวโด เจบีเอ็น-เอเชียเน็ท/อินโฟเควสท์

ในวันที่ 26 มกราคม 2018 ไดซาขุ อิเคดะ นักพุทธปรัชญา และประธานสมาคมสร้างคุณค่าสากล หรือเอสจีไอ (Soka Gakkai International: SGI) ได้เผยแพร่ข้อเสนอเพื่อสันติภาพประจำปีในหัวข้อ "สู่ยุคแห่งสิทธิมนุษยชน: สร้างการเคลื่อนไหวของภาคประชาชน"

อิเคดะขานรับการลงมติเห็นชอบสนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์ (TPNW) เมื่อเดือนกรกฎาคม 2017 โดยมองว่าเป็นจุดเปลี่ยนของประวัติศาสตร์โลก ในเรื่องของความพยายามในการสร้างสันติภาพและการยกเลิกอาวุธนิวเคลียร์ พร้อมกับย้ำว่าตราบใดที่ยังมีอาวุธนิวเคลียร์ สันติภาพและสิทธิมนุษยชนโลกจะยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ เขาได้แจกแจงกลยุทธ์เรียกร้องให้ประเทศที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์และประเทศที่ต้องพึ่งพาอาวุธนิวเคลียร์หันมาสนับสนุนสนธิสัญญาดังกล่าว

ที่สำคัญคือ อิเคดะได้เรียกร้องให้ญี่ปุ่นประกาศความพร้อมในการพิจารณาเข้าร่วมสนธิสัญญา TPNW "ญี่ปุ่นเคยเผชิญความจริงของอาวุธนิวเคลียร์มาด้วยตัวเอง จึงไม่ควรเพิกเฉยต่อความรับผิดชอบทางศีลธรรม" ขณะเดียวกัน เขาขอให้ทุกคนอย่าลืมจิตวิญญาณของฮิบากุฉะ หรือเหยื่อของระเบิดนิวเคลียร์ ผู้มีบทบาทสำคัญร่วมกับกลุ่มรณรงค์ระหว่างประเทศเพื่อการยกเลิกอาวุธนิวเคลียร์ (ICAN) ในการร่างและผลักดันการใช้สนธิสัญญาดังกล่าว จนกลุ่ม ICAN ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปี 2017

หัวใจหลักของข้อเสนอเพื่อสันติภาพประจำปีครั้งที่ 36 ของอิเคดะคือ แนวทางที่ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนคือกุญแจในการแก้ไขปัญหาต่างๆทั่วโลก รวมถึงภัยคุกคามจากอาวุธนิวเคลียร์ สำหรับปีนี้ซึ่งตรงกับวาระครบรอบ 70 ปี ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เขาได้ตอกย้ำถึงความจำเป็นในการให้ความสำคัญสูงสุดกับชีวิตและศักดิ์ศรีของแต่ละบุคคล รวมถึงความจริงที่ว่ามนุษย์ทุกคนมีคุณค่าในตัวเองและไม่มีใครแทนใครได้

เขาได้กล่าวยกย่องฮิบากุฉะและความมุ่งมั่นของคนกลุ่มนี้ในการแสดงให้เห็นว่า ไม่ควรมีใครต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมานแบบที่พวกเขาเคยเจอ และระบุว่าเป็นตัวอย่างของจิตวิญญาณแห่งสิทธิมนุษยชน "กฎหมายสิทธิมนุษยชนสากลในอุดมคติคือ การแสวงหาหนทางในการคุ้มครองชีวิตและศักดิ์ศรีของแต่ละบุคคล ซึ่งหมายความว่าไม่มีที่ให้กับการแสวงหาอาวุธนิวเคลียร์"

อิเคดะได้เน้นย้ำถึงพลังของการให้ความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนเพื่อก้าวข้ามการแบ่งแยกในสังคม โดยระบุว่าหัวใจสำคัญที่แท้จริงอยู่ที่การเต็มใจยอมรับความเป็นมนุษย์ของคนที่แตกต่างจากเรา เขาเสนอให้เยาวชนเป็นจุดสนใจสำคัญของโครงการให้ความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนโลกระยะที่ 4 ของสหประชาชาติ ซึ่งจะเริ่มขึ้นในปี 2020

ข้อเสนอของอิเคดะยังแสดงความกังวลเกี่ยวกับชีวิตและสิทธิมนุษยชนของผู้ลี้ภัยและผู้อพยพที่เผชิญกับการเลือกปฏิบัติ เขาได้เรียกร้องให้มีความพยายามในการรับประกันว่า ผู้ลี้ภัยและผู้อพยพที่เป็นเด็กจะได้รับการศึกษา โดยเฉพาะเด็กๆที่พลัดพรากจากครอบครัว

เพื่อผลักดันความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 17 ข้อ อิเคดะเสนอให้มีการกระชับความร่วมมือระหว่างจีนและญี่ปุ่น ผ่านการสร้างเครือข่ายระดับรัฐบาลท้องถิ่นว่าด้วยการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

นอกจากนี้ อิเคดะยังมองว่าความเท่าเทียมทางเพศเป็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สำคัญอย่างยิ่ง โดยกล่าวว่า "ความเท่าเทียมทางเพศและการเพิ่มพลังของสตรีไม่ควรถูกมองว่าเป็นแค่ส่วนประกอบหนึ่งของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน แต่ควรมองว่าเป็นกุญแจสำคัญในการผลักดันความก้าวหน้าในการบรรลุเป้าหมายทั้งหมด"

สุดท้ายนี้ อิเคดะได้เรียกร้องให้ทศวรรษสากลแห่งการเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ ระหว่างปี 2020-2030 เป็นช่วงเวลาที่ควรบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

สมาคมสร้างคุณค่าสากล หรือเอสจีไอ คือเครือข่ายชุมชนที่ส่งเสริมสันติภาพและมนุษยนิยมแบบชาวพุทธ โดยมีสมาชิก 12 ล้านคนทั่วโลก ไดซาขุ อิเคดะ ประธานเอสจีไอ (1928-ปัจจุบัน) เผยแพร่ข้อเสนอเพื่อสันติภาพ ซึ่งเป็นการเสนอวิธีแก้ปัญหาทั่วโลกจากมุมมองของชาวพุทธคนหนึ่ง ในวันที่ 26 มกราคมของทุกปีมาตั้งแต่ปี 1983 เนื่องในวาระครบรอบการก่อตั้งเอสจีไอ รับชมข้อมูลได้ที่ www.sgi.org

ที่มา: สมาคมสร้างคุณค่าสากล
ติดต่อ:
โจแอน แอนเดอร์สัน
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
สมาคมสร้างคุณค่าสากล
โทร. +81-80-5957-4711
อีเมล: anderson[at]soka.jp
AsiaNet 72029

Latest Press Release

หลักสูตรเพื่อ นักบริหารรายได้มืออาชีพ ที่ วิทยาลัยดุสิตธานี

หลักสูตรคุณภาพที่ครอบคลุมเนื้อหาและเทคนิคการบริหารรายได้จากขั้นพื้นฐาน สู่ขั้นสูงอย่างสมบูรณ์แบบ วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านอุตสาหกรรมบริการของประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาทั้งในระดับประเทศ และในระดับสากล...

สถาบันพลังจิตตานุภาพ จัดงานใหญ่ระดับโลก ศตวรรษาวัฒนายุกาล 100 ปี พระพรหมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ฉลองอายุวัฒนมงคลพ่อแม่ครูอาจารย์

เนื่องในโอกาสที่พระพรมมงคลญาณ วิ.(หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล และประธานมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพเจริญอายุวัฒนมงคลครบ 100 ปี ในวันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2563 มูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ จึงกำหนดจัดงาน "ศตวรรษาวัฒนายุกาล 100 ปี...

การประชุม 2019 China Safety Industry Conference เปิดฉากที่เมืองฝอซาน มณฑลกวางตุ้ง

การประชุม 2019 China Safety Industry Conference จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน โดยมีผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และผู้นำธุรกิจกว่า 3,000 คนจากจีนและต่างประเทศเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง การประชุมนี้จัดขึ้นที่เขตหนานไห่ เมืองฝอซาน มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน...

นักวิจัยสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ม.มหิดล คิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ด้านชีวโมเลกุลแปลงเพศกุ้งก้ามกรามปลอดโรคโตไว สายพันธุ์ MU1 เพื่อเพิ่มผลผลิต ช่วยเศรษฐกิจของประเทศ

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล และสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ร่วมกันแถลงข่าวการเปิดตัว "แม่กุ้งก้ามกรามแปลงเพศต้นแบบ (MU 1) ขยายปริมาณสู่ตลาดผู้บริโภคเป็นผลสำเร็จ" ณ ห้องประชุมชั้น 1 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล...

ภาพข่าว: ดั๊บเบิ้ล เอ สนับสนุนงานการกุศลของหอการค้าฝรั่งเศส-ไทย

นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดั๊บเบิ้ล เอ เข้ารับโล่จากหอการค้าฝรั่งเศส-ไทย (Franco-Thai Chamber of Commerce) ในฐานะผู้สนับสนุน Ocean For All Foundation องค์กรด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเล...

Related Topics