หอการค้าไทยเชิญชวนประกวดตราสัญลักษณ์ เตรียมระดมกิจกรรมฉลองใหญ่ครบ 85 ปี

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday January 26, 2018 17:27
กรุงเทพฯ--26 ม.ค.--หอการค้าไทย

นายวิชัย อัศรัสกร รองประธานกรรมการหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ในปี 2561 นี้ หอการค้าไทยกำหนดจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 85 ปีแห่งการก่อตั้งหอการค้าไทย โดยกำหนดแนวคิดในการจัดงานว่า "85 ปี แห่งความทุ่มเท ให้ไทยเท่ ไทยเท่าเทียม ไทยยั่งยืน" เพื่อสะท้อนภาพการดำเนินงานขององค์กรที่มีมายาวนานกว่า 85 ปีมีบุคลากรคุณภาพที่ขับเคลื่อนองค์กรด้วย "ความทุ่มเท" เสียสละ มีจิตสาธารณะ และทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมาโดยตลอด

คณะกรรมการในปัจจุบันได้ดำเนินนโยบายตามแนวคิด "ไทยเท่" เพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยองค์ประกอบด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creative Economy) ผสานกับเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย (Digital Economy) และความโดดเด่นด้านวัฒนธรรมของไทย (Cultural Economy) เพื่อสร้างเป็นสินค้าและบริการที่แตกต่าง นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจในพื้นที่แต่ละจังหวัด

ในขณะที่คณะกรรมการฯ ก็พยายามสร้างบุคลิกภาพของคนหอการค้าในแบบไทยเท่ ให้มีภาพลักษณ์ที่โดดเด่นใน 4 ด้าน คือ 1) เท่ทิศทาง (Visionary) คือ มีวิสัยทัศน์ เชี่ยวชาญ เชื่อถือได้ และเป็นแบบอย่างที่ดี 2) เท่ทีมเวิร์ค (Network) มีเครือข่ายคุณภาพ จากผู้เชี่ยวชาญที่หลากหลาย 3) เท่ทันโลก (Dynamic) คือการไม่หยุดนิ่ง สร้างสรรค์สิ่งใหม่ด้วยนวัตกรรม และลงมือทำด้วยความคล่องแคล่ว และ 4) เท่ทำดี (Sustainable) สร้างความยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ ห่วงใยสังคม เสริมสร้างจรรยาบรรณ และยึดมั่นความพอเพียง

สำหรับในเรื่อง "ความเท่าเทียม" จะมองใน 2 มิติ คือ มิติภายในประเทศ ที่มุ่งลดความเหลื่อมล้ำทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น 1 ไร่ 1 แสน/ 1 หอการค้าดูแล 1 สหกรณ์การเกษตร/ 1 หอการค้าดูแล 1 ท่องเที่ยวชุมชน เป็นต้น ส่วนในมิติระหว่างประเทศ จะเป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทย เพื่อก้าวสู่เวทีระดับสากลต่อไป ซึ่งการพัฒนาเพื่อสร้างความเท่าเทียมนี้อยู่บนพื้นฐานแนวคิดของการเติบโตไปพร้อม ๆ กัน (Inclusive Growth)

ในเรื่องสุดท้ายคือ "ความยั่งยืน" เป็นสิ่งที่หอการค้าไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยผลักดันให้ผู้ประกอบการสร้างสรรค์นวัตกรรม และปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา พร้อมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดในการสร้างความสมดุล และสร้างความยั่งยืนต่อไป

การจัดงานฉลองครบรอบ 85 ปี จะมีกิจกรรมต่าง ๆ อีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งอยู่ระหว่างการเตรียมงาน อย่างไรก็ตาม หอการค้าไทยขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจทุกท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองในครั้งนี้ ด้วยการร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 85 ปี หอการค้าไทย ภายใต้แนวคิด "85 ปี แห่งความทุ่มเท ให้ไทยเท่ ไทยเท่าเทียม ไทยยั่งยืน" ตามแนวทางที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท และรางวัลชมเชย 3 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท ทั้งนี้ สามารถดูหลักเกณฑ์ในการประกวดได้ทาง www.thaichamber.org และส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561 โดยจะประกาศผลในวันที่ 9 มีนาคม 2561


Latest Press Release

ภาพข่าว: ประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า จังหวัดลพบุรี

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้แก่ช่างไฟฟ้า จำนวน 20 คน ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า และบุคคลทั่วไป จำนวน 5 คน รวมทั้งสิ้น 25 คน วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ...

ภาพข่าว: แบ่งปันโอกาส

คุณกิตติศักดิ์ พุกเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) พร้อมตัวแทนนักกีฬาบาสเกตบอลจาก "สโมสร โมโน แวมไพร์ คลับ" ร่วมแบ่งปันโอกาสให้กับน้องๆ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม จ.ศรีสะเกษ...

ภาพข่าว: ไอฮ็อป ส่งรอยยิ้ม...มอบความสุข

บริษัท คิง ฟูด กรุ๊ป จำกัด โดย ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ ผู้นำเข้าแบรนด์อาหาร และเบเกอรี่ชื่อดังจากทั่วโลก ได้แก่ ไอฮ็อป, คริสปี้ ครีม, ซินนาบอน, บูลโกกิ บราเธอร์ส, พาย เฟสซ์ และ แจมบาร์ จูซ จัดกิจกรรมวันแพนเค้กแห่งชาติ "IHOP National Pancake Day"...

ภาพข่าว: CG ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้ชุมชน

นายกฤษณะ พฤกษะวัน ที่ปรึกษา บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ดำเนินโครงการโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม หนองแขม (แถวแรกที่ 2 จากขวา)และนางสาววรรณ์รัฏฐ์ สมรรคนัฏ ผู้จัดการฝ่ายมวลชนสัมพันธ์ (แถวแรกที่ 2 จากซ้าย)...

ภาพข่าว: BEM ต้อนรับกรมการขนส่งทางราง

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า MRT นำโดยคุณสมพล อรุณเลิศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการงานปฏิบัติการเดินรถ และคุณพิชิต รักชลธี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการงานวิศวกรรมและซ่อมบำรุง ให้การต้อนรับคณะกรมการขนส่งทางราง...

Related Topics