นักวิชาการนานาชาติ เข้าศึกษาดูงานฟาร์มสุกรมาตรฐาน ซีพีเอฟ ที่มีการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในสัตว์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday January 31, 2018 17:00
กรุงเทพฯ--31 ม.ค.--ซีพีเอฟ

นักวิชาการนานาชาติเข้าศึกษาดูงานฟาร์มสุกรมาตรฐานของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ที่บริหารจัดการฟาร์มตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ มุ่งเน้นให้สัตว์มีสุขภาพดี โดยพยายามลด ละ เลิก การใช้ยาปฏิชีวนะหรือใช้ยาปฏิชีวนะด้วยความรับผิดชอบเพื่อลดปัญหาเชื้อดื้อยาซึ่งเป็นปัญหาที่สังคมโลกให้ความสนใจ โดยสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มจะควบคุมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเข้มงวดตามข้อกำหนดทั้งในระดับประเทศและสากล เพื่อส่งต่ออาหารคุณภาพดีและปลอดภัยสู่ผู้บริโภคอย่างยั่งยืน

นักวิชาการนานาชาติกว่า 40 คนที่มาในครั้งนี้เป็นผู้เข้าร่วมการประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลปี 2561 (Prince Mahidol Award Conference 2018) จัดโดย มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2561 ที่กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเวทีระดับโลกที่เปิดโอกาสให้ผู้นำด้านสุขภาพในทุกภาคส่วน ทั้งผู้บริหารและนักวิชาการทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเสนอแนวทางเพื่อการขับเคลื่อนประเด็นนโยบายด้านสุขภาพที่สำคัญระดับโลก โดยประเด็นหลักในปี 2561 เป็นเรื่องการทำให้โลกปลอดภัยจากภัยคุกคามด้านโรคติดต่ออุบัติการณ์ใหม่ (Making the word safe from The threats of emerging infectious disease)

สำหรับนักวิชาการกลุ่มนี้ให้ความสนใจด้านการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในสัตว์ เพื่อลดปัญหาเชื้อดื้อยา ที่สามารถติดต่อมาสู่คนได้ โดยการที่คณะทำงานขอเข้าศึกษาดูงานที่ฟาร์มระยอง 2 ของซีพีเอฟในครั้งนี้ เพราะเห็นว่าฟาร์มระยอง 2 เป็นฟาร์มที่มีการบริหารจัดการฟาร์มที่ได้มาตรฐาน ตามข้อกำหนดของกรมปศุสัตว์ด้านการปฏิบัติตามหลักการทำเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice) มีมาตรการส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรมีคุณภาพ รวมถึงมีนโยบายการใช้ยาปฏิชีวนะที่ชัดเจน

น.สพ.ดำเนิน จตุรวิธวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านสัตวแพทย์บริการวิชาการ ซีพีเอฟ กล่าวว่า การเลี้ยงสุกรที่ดีนั้นจะต้องมุ่งเน้น การป้องกันโรคที่ดี การจัดการฟาร์มทีดี โรงเรือนที่ดี อาหารที่ดี และสายพันธุ์สุกรที่ดี เพื่อทำให้สัตว์มีสุขภาพดี โดยไม่จำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะใดๆ และหากสุกรในฟาร์มมีอาการป่วยเกิดขึ้น สัตวแพทย์จะทำการวินิฉัยโรคและเลือกใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อการรักษาอย่างรับผิดชอบ โดยจะเลือกใช้ยาปฏิชีวนะที่ผ่านการับรองให้ใช้ในสัตว์เป็นลำดับแรกก่อนเสมอ และออกใบสั่งยาเพื่อให้การใช้ยาปฏิชีวนะเป็นไปอย่างถูกต้อง และติดตามผลการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดปัญหาเชื้อดื้อยา

ซีพีเอฟ ได้ประกาศนโยบาย วิสัยทัศน์ระดับโลกด้านการใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์ (Global Vision on Antimicrobials Use in Animals) ตั้งแต่ 16 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นไปตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก เพื่อให้ทุกหน่วยงานของซีพีเอฟทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศทั่วโลกนำไปปฏิบัติ อันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิตอาหารปลอดภัยภายใต้วิสัยทัศน์ของบริษัทที่มุ่งสู่ "ครัวของโลก"

ซีพีเอฟ จะทำงานตลอดห่วงโซ่การผลิตอาหารโปรตีนทั่วโลก เริ่มจากงานด้านการวิจัยและพัฒนา การคัดเลือกวัตถุดิบ การผลิตอาหารสัตว์ การทำฟาร์ม การแปรรูปอาหาร เพื่อส่งมอบอาหารปลอดภัยและคุณภาพดีสู่ผู้บริโภค และซีพีเอฟ จะทำงานร่วมกับ การปฏิบัติการจัดการด้านสุขภาพ (health management practices) เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมตามหลักการ "สุขภาพหนึ่งเดียว" (One health) ในการปกป้องสุขภาพของคน สัตว์ และโลกของเรา


Latest Press Release

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัดมหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัด"มหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8"(ASEAN (Bangkok) China Import & Export Commodities Fair (ACIEC 2018)) กระหึ่มอิมแพ็ค เมืองทองธานี 16-18 พฤศจิกายนนี้ เชื่อมโยงการค้า การลงทุน...

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 9 - 15 พฤศจิกายน 2561 พบการกระทำผิด จำนวน 556 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 8.42 ล้านบาท

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา...

ฟอร์จูนทาวน์ ชวนสัมผัส เทศกาลดอกไม้ไฟ กระทบไหล่ไอดอล Pop of Japan 5th by Fortune Town

ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ร่วมกับ X10 Event ชวนคุณมาสัมผัส บรรยากาศสไตล์ญี่ปุ่น กระทบไหล่ไอดอล มากมายในงาน "Pop of Japan 5th by Fortune Town" ในวันที่ 17 พ.ย. นี้ เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป บริเวณลานฟอร์จูนสตรีท ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ภายใต้คอนเซ็ปต์...

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ ประเทศไทย ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) ในวันที่ 21 และ 24 พฤศจิกายน 2561

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ หนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกาในด้านการศึกษาระดับสูงแห่งเดียวในประเทศไทย จัดมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) สำหรับนักศึกษา ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) สำหรับบุคคลทั่วไป ในวันเสาร์ที่...

สร้างโอกาสธุรกิจ พร้อมเติมเต็มมุมคิดไปกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution 90.5,SME,แหล่งข้อมูล

พบกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 11.30 – 12.00 น. ได้ที่หน้าปัดวิทยุ คลื่น FM 90.5 MHz ดำเนินรายการโดยคุณฉัฐพร โยเหลา มือเก๋าด้าน SMEs สัปดาห์นี้ 19 พฤศจิกายน – 23 พฤศจิกายน งัดกลยุทธ์กสิกรไทย...

Related Topics