เมืองไทยประกันชีวิต จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัล MUANG THAI LIFE ASSURANCE HOSPITAL AWARD 2017

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday February 23, 2018 13:06
กรุงเทพฯ--23 ก.พ.--เมืองไทยประกันชีวิต

ตามที่ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการ "Muang Thai Life Assurance Hospital Award 2017" ขึ้น เพื่อช่วยยกระดับมาตรฐานการบริการด้านประกันชีวิตและสุขภาพ ให้เป็นเลิศแก่ลูกค้า ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่ต้องการเป็นผู้นำด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมทั้งด้านผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและบริการที่เป็นเลิศในสไตล์ "บริษัทของคนหัวคิดทันสมัย" นั้น

โครงการดังกล่าวได้ตัดสินรางวัลในหมวดต่างๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการร่วมงาน ดังนี้

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในฐานะประธานกิตติมศักดิ์โครงการฯ

พลโทนายแพทย์สุปรีชา โมกขะเวส อดีตเจ้ากรมแพทย์ทหารบก ในฐานะประธานกรรมการโครงการฯ

นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร และบรรณาธิการบริหาร วารสารการเงินธนาคาร ในฐานะกรรมการด้านสื่อมวลชน

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

โอกาสนี้ บริษัทฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนเข้าร่วมพิธีประกาศผลและมอบรางวัลดังกล่าว ในวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง GRANDE BALLROOM ชั้น 6 โรงแรม SHERATON GRANDE SUKHUMVIT


Latest Press Release

ภาพข่าว: กระทรวงแรงงาน เปิดงาน Labour fair 2019

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Information Labour Fair 2019 จัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงนอกระบบ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ณ อีเวนท์ฮอลล์ ชั้น 1...

ม.ศรีปทุม จับมือ True ID MOU หวังผลิตบัณฑิตนิเทศฯคุณภาพ สู่ความเป็นมืออาชีพทางด้าน content creator บน Digital and Media Platform

ม.ศรีปทุม จับมือ True ID...ร่วมพัฒนาขีดความสามารถนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์SPU สู่ความเป็นมืออาชีพ ทางด้าน content creator บน Digital and Media Platform" ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม...

พัฒนาฝีมือพะเยาจับมือ 2 อู่ใหญ่เมืองพะเยายกมาตรฐานช่างสีรถยนต์

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ร่วมกับนายประยูร กุลศิลป์ หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.อู่วีไอพีพะเยา และนายเศวต ไชยวงค์ หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.อู่เศวตยนต์พะเยา จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ...

บรรดาชาติอาหรับบรรลุกรอบความตกลงใหม่ว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์ฮาลาล

ความตกลงดังกล่าวได้รับการประกาศในการประชุมอุตสาหกรรมฮาลาลโลกครั้งที่ 4 ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จัดตั้งและใช้ระบบอาหารฮาลาลเป็นครั้งแรกของโลก กรอบความตกลงยอมรับร่วมกันในกลุ่มประเทศอาหรับว่าด้วยมาตรฐานบริการและผลิตภัณฑ์ฮาลาล...

เด็กบัญชี ม.ศรีปทุม คว้ารางวัล เรียงความ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ สสอท.

นักศึกษาคณะบัญชี ม.ศรีปทุม คว้ารางวัลจากการเข้าร่วมประกวด เรียงความ "การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ" ครั้งที่ 7 ซึ่งจัดโดย สสอท. มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดี กับ นางสาววิรันดา อิสมาแอล นักศึกษาคณะบัญชี SPU...

Related Topics