ครม.เห็นชอบแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน นั่งบอร์ดกองทุนพัฒนาสื่อฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday February 27, 2018 14:43
กรุงเทพฯ--27 ก.พ.--กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า เนื่องจากนายพิภพ พานิชภักดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ลาออกจากตำแหน่งเพื่อไปดำรงตำแหน่งอื่นก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ส่งผลให้ตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชนว่างลง 1 ตำแหน่ง ทั้งนี้เมื่อตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิว่างลงตามพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2558 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทดแทน ซึ่งที่ประชุม ครม.พิจารณาเห็นชอบแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรัชญ์ ครุจิต ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ครม. มีมติแต่งตั้งเป็นต้นไป

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2558 ได้กำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ไว้ดังนี้ มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นรองประธานกรรมการ ส่วนกรรมการโดยตำแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ขณะที่ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 9 คน ซึ่ง ครม. แต่งตั้งจากผู้ซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านกฎหมาย ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านการศึกษา ด้านการพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว ด้านสุขภาพจิต ด้านคนพิการและผู้สูงอายุ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านละ 1 คน และด้านสื่อสารมวลชน 2 คน ส่วนผู้จัดการกองทุนฯทำหน้าที่เลขานุการ


Latest Press Release

อูโบลท์ เปิดตัวนาฬิการุ่นลิมิเต็ดเอดิชัน ต้อนรับการแข่งขันคริกเก็ต ICC Cricket World Cup 2019 พร้อมดึงตัวตำนานวงการคริกเก็ต Kevin Pietersen เป็นพันธมิตรรายใหม่ประจำแบรนด์

เผยโฉมนาฬิการุ่นลิมิเต็ดเอดิชัน Classic Fusion Chronograph ICC Cricket World Cup 2019 สะท้อนบทบาทของอูโบลท์ ในฐานะผู้สนับสนุนเครื่องจับเวลาและนาฬิกาอย่างเป็นทางการประจำการแข่งขันคริกเก็ต ICC Cricket World Cup 2019...

PTT Happy Life ชวนโหลดฟรีสติกเกอร์ไลน์ชุดใหม่ต้อนรับหน้าร้อนจากพี่ Godji

PTT Happy Life ชวนคุณมาต้อนรับหน้าร้อนอันซาบซ่ากับสติกเกอร์ไลน์ชุดใหม่สุดฮา "Godji and friends : Summer Collection" ที่งานนี้พี่ก๊อดจิควงคู่น้องก๊อดจังมาโชว์ความน่ารักในไอคอนเคลื่อนไหวทั้ง 16 คาแรคเตอร์สุดฮาให้คุณแฮปปี้ทั้งผู้ส่ง และผู้รับ เพียง Add Line...

ปภ. รายงาน 9 จังหวัดภาคเหนือคุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ พร้อมประสานจังหวัดแก้ไขปัญหาโดยด่วน

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงาน 9 จังหวัดภาคเหนือคุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งนี้ ปภ.ได้ประสานทั้ง 9 จังหวัดเตรียมพร้อมรับมือปัญหา ไฟป่าและหมอกควันอย่างต่อเนื่อง โดยจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์...

ปภ.ประสานจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง เตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อน ในช่วงวันที่ 25 27 มีนาคม 2562

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง เตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อนในช่วงวันที่ 25 – 27 มีนาคม 2562 โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและเฝ้าระวังสถานการณ์ภัย...

Thailand Towards Zero แนวคิดใหม่ลดการตายและบาดเจ็บสาหัสบนถนนเป็นศูนย์...ด้วยวิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมกับ สมาคมวิทยาการจราจรและขนส่งแห่งประเทศไทย จัดเวทีเสวนาระดมความคิดเห็น เรื่อง "ลดการตายและบาดเจ็บสาหัสบนถนนเป็นศูนย์...ด้วยวิศวกรรมศาสตร์" ชูแนวคิดใหม่ Thailand Towards Zero...

Related Topics