คณะผู้แทนหน่วยงานคณะกรรมการต่อต้านการทุจริต สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เยือนสำนักงาน ป.ป.ช. ประเทศไทย อย่างเป็นทางการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday March 6, 2018 17:01
กรุงเทพฯ--6 มี.ค.--สำนักงาน ป.ป.ช.

พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนคณะกรรมการต่อต้านการทุจริต (Anti – Corruption Commission: ACC) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา นำโดย H.E. U Aung Kyi (อู ออง จี) ประธานคณะกรรมการต่อต้านการทุจริต ในโอกาสเดินทางมาเยือนสำนักงาน ป.ป.ช. ประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ทั้งสองหน่วยงานได้มีการลงนามตามบันทึกความเข้าใจระหว่างกันเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีกรอบความร่วมมือระหว่างกันในการต่อต้านการทุจริตผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการตามกฎหมายและนโยบายต่อต้านการทุจริต ซึ่งในการหารือข้อราชการครั้งนี้ นับเป็นโอกาสอันดีในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและพัฒนาความร่วมมือป้องกันและปราบปรามการทุจริต

หน่วยงาน ACC จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2557 และได้มีความพยายามในการพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention against Corruption: UNCAC) ซึ่งทั้งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและประเทศไทยต่างมีสถานะเป็นรัฐภาคี โดยประเทศไทยได้ร่วมกับประเทศบุรุนดีเป็นรัฐผู้ประเมินการปฏิบัติตามอนุสัญญาดังกล่าวของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในการประเมินรอบที่หนึ่งที่เสร็จสิ้นเมื่อปี 2559 ดังนั้น ในการหารือข้อราชการระดับสูงครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายจึงได้มีการหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายภายในเพื่ออนุวัติการตามอนุสัญญา UNCAC และการประเมินติดตามการปฏิบัติตามอนุสัญญาดังกล่าว เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

อนึ่ง ทางคณะผู้แทน ACC ได้ให้ความสนใจต่อกฎหมายของ ป.ป.ช. อาทิเช่น การรับเรื่องร้องเรียน การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ความรับผิดของนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการให้สินบน รวมถึงหลักสูตรการศึกษาด้านการต่อต้านการทุจริตในการให้ความรู้เพื่อการป้องกันการทุจริตในทุกระดับ ซึ่งคาดว่าจะนำไปสู่ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการและแนวปฏิบัติที่ดีในการต่อต้านการทุจริตต่อไปในอนาคต


Latest Press Release

ซีอีโอเมืองนวัตกรรมอาหาร เผย ห้ามใช้ไขมันทรานส์ไม่ใช่เรื่องใหม่ วอนสังคมอย่าตื่นตระหนก ชี้เอกชนไทยหลายแห่งงดใช้มา 5 - 6 ปีแล้ว

จากกรณีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข สั่งห้ามผลิต นำเข้า จำหน่ายไขมันทรานส์ หลังปรากฎหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนว่า กรดไขมันทรานส์ (Trans Fatty Acids) จากน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน (Partially Hydrogenated Oils)...

บิแครมโยคะ กลับมาแล้ว!

แฟนโยคะในกรุงเทพฯ เตรียมพบกับความยิ่งใหญ่ครั้งแรกของเมืองไทย เมื่อ บิแครม ชูธัวรี (Bikram Choudhury) จากโกลกัตต้า มาสเตอร์ผู้ก่อตั้งบิแครมโยคะ หรือโยคะร้อน อันเลื่องชื่อ เตรียมเปิดสตูดิโอ ใจกลางมหานครกรุงเทพฯ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ เร็ว ๆ นี้...

ปภ.ประสาน 29 จังหวัดภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ เตรียมรับมือภาวะฝนตกหนักและคลื่นลมแรง ช่วงวันที่ 17 19 ก.ค.61

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสาน 29 จังหวัดภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง รวมถึงคลื่นลมแรง ในช่วงวันที่ 17 - 19 กรกฎาคม 2561...

ภาพข่าว: ร่วมมือขับเคลื่อน กปภ.

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ รักษาการประธานกรรมการ กปภ. และ คณะกรรมการ กปภ. ลงนามในพันธสัญญาร่วมมือขับเคลื่อน กปภ. เพื่อบรรลุสู่วิสัยทัศน์และความยั่งยืน โดยการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลและคำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญ ณ สำนักงานใหญ่ กปภ. เมื่อวันที่...

ภาพข่าว: กปภ. ประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 : ฮีโร่ตัวจริง

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จัดโครงการ "ครอบครัวฮีโร่พิทักษ์น้ำและชายหาด" โดยประสานพลังชุมชนและนักเรียนในพื้นที่ร่วมกันเก็บขยะบริเวณรอบชายหาดอ่าวท้องกรูดและอ่าวพังกา เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี...

Related Topics