ไอดีซี เปิดให้เสนอผู้เข้าชิงรางวัล IDC DX Awards เป็นปีที่ 2 เพื่อค้นหาผู้บุกเบิกด้านดิจิตอลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday March 14, 2018 10:33
กรุงเทพฯ--14 มี.ค.--ไอดีซี

ไอดีซี เอเชียแปซิฟิก ได้ประกาศค้นหาผู้บุกเบิกด้านดิจิตอลจนสำเร็จประจำปีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งถูกจัดขึ้นเป็นปีที่สองของ IDC's Digital Transformation Awards (IDC DXa) เป็นกิจกรรมที่ค้นหานวัตกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ที่มุ่งสู่การปรับเปลี่ยนไปเป็นดิจิตอล (DX) โดยในปีที่แล้วได้ให้รางวัลไปทั้งหมด 10 โครงการ รางวัล IDC DXa จะเชิดชูความสำเร็จขององค์กรต่าง ๆ ที่ได้วางแผนและนำไปปฏิบัติจนประสบความสำเร็จ โดยปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่ดิจิตอลไม่ว่าจะเป็นหนึ่งหรือหลายสายงานธุรกิจผ่านการประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่นหรือ disruptive technology ภายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

"ปี 2018 จะเป็นปีแห่งแรงขับเคลื่อน ที่องค์กรต่าง ๆ จะนำเสนอสินค้าบริการให้เป็นดิจิตอลน้อยลงและเริ่มประยุกต์รูปแบบการทำงานเพื่อตอบสนองต่อ digital native จะทำให้องค์กรต่าง ๆ ค้นหาตัวเองสำหรับการแข่งขันส่วนที่เล็กที่สุดในภาพรวมของเศรษฐกิจ การเดินหน้าของการปรับเปลี่ยนไปสู่ Digital Native Enterprise จะเห็นผลได้ในองค์กรที่มีความมุ่งมั่นและต้องการเป็นผู้นำในเศรษฐกิจดิจิตอล ในระหว่างที่ก้าวเดินไปข้างหน้า องค์กรเหล่านี้จะถูกกำหนดลักษณะจาก วิธีการร่วมกันทำงานอย่างใกล้ชิด การมีนวัตกรรมที่เข้มข้น และ ปัจจัยบวกที่เป็นแรงกระตุ้น ให้องค์กรเหล่านี้ต้องคอยตรวจสอบตนเองอย่างรวดเร็วเพื่อความเป็นที่หนึ่งในผู้นำตลาด" นางซานดร้า อึ้ง รองประธานฝ่ายงานปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร ประจำไอดีซีเอเชียแปซิฟิก กล่าว

รางวัล IDC DX แบ่งเป็น 8 สาขาสำหรับรางวัลระดับภูมิภาค และ 7 สาขาสำหรับรางวัลระดับประเทศ

ในปีนี้ รางวัลในแต่ละสาขาประกอบด้วย 1.Digital Disruptor of the Year 2.Digital Transformer of the Year 3.DX Leader (ก่อนหน้านี้เป็น L3D Mastery) 4.Omni-Experience Innovator 5.Talent Accelerator 6.Information Visionary และ 7.Operating Model Master (ก่อนหน้านี้เป็น Operational Transformation) นอกจากนี้ รางวัลผู้บุกเบิกจนสำเร็จจะพิจารณาคัดเลือกจากหนึ่งในผู้ชนะจากรางวัลระดับภูมิภาค รางวัลสาขานี้จะแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่โดดเด่นจากผู้ที่ได้รับรางวัลระดับภูมิภาค จากหลายสาขาในส่วนของความเป็นเลิศในการดำเนินโครงการของผู้ร่วมแข่งขัน องค์ความรู้ต่าง ๆ การปรับเปลี่ยนระบบข้อมูล การปฏิบัติงาน และ แรงงาน/สถานที่ทำงาน รางวัลในสาขานี้ไม่ได้เปิดให้เข้าแข่งขัน แต่ผู้ชนะระดับภูมิภาคในทุกสาขาจะได้ผ่านเกณฑ์ในการรับรางวัลนี้โดยอัตโนมัติ

สำหรับการนำเสนอโครงการหรือเสนอผู้บริหารด้าน DX เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในปีนี้ ท่านสามารถเข้าไปได้ที่ https://www.idcdxawards.com/nomination

ไอดีซี เอเชียแปซิฟิก จะทำการคัดเลือกผู้ชนะในระดับประเทศในช่วงระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน 2561 และจะประกาศรายชื่อผู้ชนะระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในงานประชุม 2018 IDC DX Conference and Awards Night ณ ประเทศสิงคโปร์ วันที่ 25 ตุลาคม 2561

ขั้นตอน และ หลักเกณฑ์ที่ใช้เพื่อประเมินผู้เข้าร่วมแข่งขัน จะเหมือนกันทั้งหมดสำหรับการพิจารณาในระดับประเทศและรอบสุดท้ายในระดับภูมิภาค ผู้ชนะในแต่ละประเทศที่ได้รับการประกาศชื่อจะได้รับการเสนอชื่อในการแข่งขันระดับภูมิภาคโดยอัตโนมัติ คณะกรรมการที่พิจารณารางวัลจะประกอบด้วยนักวิเคราะห์ของ ไอดีซี ทั่วโลก ผู้ทรงคุณวุฒิในอุตสาหกรรมชั้นนำ และนักวิชาการ โดยคณะกรรมการจะตัดสินจากแบบฟอร์มที่ส่งเข้าแข่งขัน และคะแนนที่ได้รับจากการจัดงานนี้ในประเทศต่าง ๆ

การค้นหาผู้บุกเบิกที่ประสบความสำเร็จด้านดิจิตอลในระดับภูมิภาค ยังคงดำเนินไปอย่างเข้มข้น เรายังคงเปิดรับผู้แข่งขันจากประเทศต่าง ๆ ของภูมิภาคนี้ ซึ่งองค์กรต่าง ๆ ที่เข้าร่วมแข่งขันเมื่อปีที่แล้วและเป็นผู้ชนะ คือ Changi Airport Group (สิงคโปร์) MTR Corporation (ฮ่องกง) Chunyu Doctor (จีน) Postal Savings Bank of China (จีน) DBS Bank (สิงคโปร์) Taishin Bank (ไต้หวัน) HDFC Bank (อินเดีย) M Social Hotel (สิงคโปร์) และ Jardine Restaurant Group (ฮ่องกง)

การจัดงาน DX Summit and Awards ในปีที่แล้วของเราประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยมีบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเข้าร่วมแข่งขันมากกว่า 250 บริษัท ในปีที่ผ่านมา เกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติถูกกำหนดไว้สูง โดยในปี 2561 นี้ เราคาดหวังและอยากจะเห็นโครงการที่มีนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เกิดขี้นเข้ามาเสนอชื่อเพื่อชิงรางวัล 2018 IDC DX Awards" นายแดเนียล โซอี้ จิเมเนซ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยด้าน Digital Transformation Practice Lead ประจำ ไอดีซี เอเชียแปซิฟิก กล่าว

หากท่านต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติและเกณฑ์ในการพิจาณาให้รางวัล ท่านสามารถเข้าไปยังเวปไซด์ IDC DX Awards http://idcdxawards.com

เกี่ยวกับไอดีซี

ไอดีซี บริษัทที่ปรึกษาและวิจัยข้อมูลการตลาดชั้นนำระดับโลก ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรคมนาคม และ คอนซูมเมอร์เทคโนโลยี โดยนำเสนอข้อมูลจากการวิเคราะห์เจาะลึก ให้แก่ผู้เชี่ยวชาญด้าน ไอที ผู้บริหาร และ นักลงทุน ให้สามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจจัดซื้อเทคโนโลยีและกำหนดกลยุทธ์ ทางธุรกิจ ปัจจุบัน ไอดีซี มีนักวิเคราะห์มากกว่า 1,100 คน ทำหน้าที่นำเสนอข้อมูล และ ให้คำปรึกษาเชิงกลยุทธ์อย่างรอบด้านแก่ลูกค้าในเรื่องเทคโนโลยี รวมถึงโอกาสทางธุรกิจ และ แนวโน้ม ของอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค และ ในแต่ละประเทศ มากกว่า 110 ประเทศทั่วโลก ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่สะสมมามากกว่า 50 ปี ไอดีซีได้ให้คำปรึกษาเชิงกลยุทธ์เพื่อช่วยให้ลูกค้าบรรลุทุกวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ไอดีซี เป็นบริษัทในเครือของไอดีจี ซึ่งดำเนินธุรกิจสื่อสารเทคโนโลยีวิจัย และ จัดงานสัมมนาชั้นนำระดับโลก ค้นหาข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่ www.idc.com


Latest Press Release

ภาพข่าว : นิติศาสตร์ SPU บริการวิชาการสู่สังคม!

ดร.ศิวพร เสาวคนธ์ อาจารย์หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บริการวิชาการสู่สังคม ด้วยการถ่ายทอดความรู้ทางด้านกฎหมาย ในรายวิชา “กฎหมายว่าด้วยการทุจริตและวิธีพิจารณาคดีทุจริต” แก่นักศึกษา RMU โดยมีอาจารย์พิทักษ์ ธรรมะ...

TK Park ท้าประลองสมอง ปล่อยไอเดียออกแบบบอร์ดเกม Print and Play

เพราะการเล่นของเด็ก ๆ ก็คือการเรียนรู้รูปแบบหนึ่ง สถาบันอุทยานการเรียนรู้ TK Park หน่วยงานชั้นนำด้านการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ จึงให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ผ่านเกมและการเล่นหลากหลายรูปแบบ โดยล่าสุด จัดโครงการ “อบรมและประกวดออกแบบบอร์ดเกม...

BEM ห่วงใย มอบหน้ากากผ้าให้ รพ.รามาธิบดี รพ.ศิริราชและกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก

นายอัลวิน จี รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย นายไชยวัฒน์ จันทร์ผ่อง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ลงพื้นที่มอบหน้ากากผ้า BEM แทนความห่วงใย และขอบคุณจากหัวใจ BEM ภายใต้โครงการ “Healthy Journey with...

หลักสูตร Customer Delight (อบรม 13 ส.ค. 63)

การบริการด้วยสายสัมพันธ์กับลูกค้าโดยเฉพาะ Customer Delight ได้ทวีความสำคัญมากขึ้นในยุคนี้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขายสินค้าหรือธุรกิจให้บริการ หากธุรกิจใดไม่เน้นการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ธุรกิจนั้นย่อมสูญหายไปจากโลกของการแข่งขันอย่างแน่นอน...

ภาพข่าว: SFLEX เปิดโครงการ “สตาร์เฟล็กซ์ปันน้ำใจให้ผู้พิการ”

ดร.สมโภชน์ วัลยะเสวี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SFLEX พร้อมทีมงานบริษัท ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เข้ามอบสิ่งของอุปโภค บริโภคและเงินช่วยเหลือผู้พิการ ในโครงการ...

Related Topics