ม.รามคำแหง เชิดชู 3 นายตำรวจ EOD จาก 3 จังหวัดภาคใต้ อนุมัติปริญญานิติศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday March 19, 2018 16:43
กรุงเทพฯ--19 มี.ค.--มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การเสียสละเป็นพื้นฐานการทำความดีที่เราทุกคนสามารถทำได้โดยง่าย ซึ่งแต่ละบุคคลมีความเสียสละที่แตกต่างกัน บางคนเสียสละเงินทอง บางคนเสียสละพละกำลัง หรือบางคนเสียสละชีวิต ดังจะเห็นจากการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหาร ที่เสี่ยงชีวิตเพื่อประชาชนโดยไม่คำนึงถึงสิ่งตอบแทน

หน่วยทำลายล้างวัตถุระเบิด (Explosive Ordnance Disposd) หรือ EOD เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ป้องกันและเก็บกู้ระเบิดเพื่อความสงบสุขของคนในพื้นที่และประชาชนทุกคน เป็นการทำงานที่มีความเสี่ยงถึงชีวิตสูงและเป็นผู้เสียสละ

ด้วยเหตุผลที่ผู้ปฏิบัติงานหน่วย EOD เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ สภามหาวิทยาลัยรามคำแหงจึงมีมติเอกฉันท์อนุมัติปริญญานิติศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพื่อเป็นเกียรติแก่ 3 นายตำรวจ EOD จาก 3 จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ ร้อยตำรวจเอกพงษ์ศักดิ์ เพชรกำโต ดาบตำรวจเอกชัย สมอคำ และดาบตำรวจกฤตธนา เอกกิตติขจร ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เอ่ยว่าการมอบปริญญานิติศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ให้กับตำรวจหน่วย EOD ทั้ง 3 นาย เป็นเพราะเล็งเห็นถึงความเสียสละ ความรับผิดชอบ และการอุทิศตนที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อันก่อให้เกิดเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ทั้งที่ผ่านมาและสืบไป

จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ตำรวจทั้ง 3 นาย ผู้ผ่านการปฏิบัติงานสำคัญที่เสี่ยงอันตราย อาทิ เก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด ตรวจสอบวัตถุต้องสงสัย ตรวจสถานที่เกิดเหตุตรวจสอบพื้นที่ปลอดภัย ถวายอารักขาแด่พระบรมวงศานุวงค์ ตลอดจนรักษาความปลอดภัยแก่บุคคลสำคัญ ทุกนายเอ่ยถึงการเสียสละในแนวทางเดียวกันคือ "เพียงได้ทำความดี ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ผลลัพธ์ที่ออกมาเป็นประโยชน์แก่ประชาชนก็มีความสุขแล้ว" ร้อยตำรวจเอกพงษ์ศักดิ์ เพชรกำโต รอง.ส.ว.ตรวจพิสูจน์และเก็บกู้วัตถุระเบิด บก.สส.จชต. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด จังหวัดปัตตานี เล่าถึงประสบการณ์ทำงาน ว่าครั้งหนึ่งเคยไปยืนบนระเบิดขนาดใหญ่ ระเบิดที่พร้อมระเบิดได้ทุกเมื่อและมีอนุภาพร้ายแรง แต่โชคดีที่ไม่เกิดการระเบิดจนมีผู้บาดเจ็บ ซึ่งหน่วย EOD ได้ทำการเก็บกู้ระเบิดได้ทัน พร้อมทั้งยังให้กำลังใจผู้ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละและเต็มใจ เป็นความสุขที่หาได้รอบตัวเรา

"ผมสมัครตำรวจหลังจากปลดประจำการทหารเกณท์ ผมคิดว่าการเสียสละเป็นความสุขในการทำงาน แม้ไม่ได้ทำในพื้นที่ใกล้บ้านแต่ที่นี่ก็เป็นเหมือนบ้านของผมไปแล้ว ด้วยอายุทำงาน 20 ปี ทำให้มีความผูกพันและประสบการณ์ที่มากพอจะช่วยเหลือผู้คนต่อไปได้ ผมคิดว่ายังมีอีกหลายคนกำลังปฏิบัติงานด้วยความเสียสละและตั้งใจ ขอให้กำลังใจและยึดมันความดี ความเสียสละเป็นที่ตั้ง จะทำให้ชีวิตเรามีความสุขในทุกๆวัน"

ดาบตำรวจเอกชัย สมอคำ ผู้บังคับหมู่กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ สถานีตำรวจภูธรจังหวัดยะลา ปฏิบัติหน้าที่เก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมพ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน เล่าถึงประสบการณ์ทำงานว่า เคยได้รับอุบัติเหตุจากการเก็บกู้ระเบิด ต้องใช้เวลารักษากว่า 6 เดือน และปัจจุบันยังคงใส่เหล็กดามที่แขนอยู่ ทว่าความเจ็บปวดครั้งนี้ไม่ได้สร้างความหวัดกลัว แต่เป็นความภาคภูมิใจที่ได้เสียสละเพื่อประชาชนอีกหลายคน และยังคงปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเช่นเดิมในทุกๆ วัน

"ผมตัดสินใจสมัครตำรวจเพราะอยากทำให้ทุกชีวิตปลอดภัยด้วยความรู้ความสามารถที่มี ทั้งยังได้รับใช้บ้านเกิดที่ยะลาในช่วงที่เกิดเหตุการณ์รุนแรงอย่างเต็มที่..จากสิบตำรวจจนถึงตำแหน่งดาบตำรวจในปัจจุบัน การได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า ม.รามคำแหงเห็นความสำคัญของผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างตั้งใจ ขอบคุณและดีใจมากๆที่ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจทั้งของผมและครอบครัว"

ดาบตำรวจกฤตธนา เอกกิตติขจร ผู้บังคับหมู่กองกำกับการปฏิบัติการตำรวจชายแดนใต้ส่วนหน้า ปฏิบัติหน้าที่เก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด จังหวัดนราธิวาส เล่าถึงประสบการณ์ทำงานว่า ครั้งหนึ่งได้เข้าเก็บกู้ระเบิดน้ำหนักรวม 120 กิโลกรัมในรถโดยสารที่ถูกขโมยมา เป็นการกู้ระเบิดในเขตชุมชนที่มีความเสี่ยงและอันตรายแก่คนบริเวณนั้นเป็นอย่างมาก ด้วยประสบการณ์ที่สะสมมา สามารถกู้ระเบิดได้สำเร็จ และตั้งใจจะอยู่ช่วยเหลือคนในพื้นที่ต่อไป แม้จะไม่ใช่บ้านเกิดก็ตาม

"หน่วย EOD จังหวัดนราธิวาส รวมถึงจังหวัดอื่นชายแดนภาคใต้ ไม่มีวันทิ้งประชาชนแน่นอน ผมไม่ได้ทำดีเพื่อใคร แต่จะใช้ใจทำดีทุกวัน ฝากถึงทุกคนให้ที่ทำความดีโดยไม่เดือดร้อนคนอื่น และมีความสุขในการทำสิ่งนั้น การลงมือทำโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนจะทำให้เราสบายใจ วันนี้ผมภูมิใจมากที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ เหมือนได้รับกำลังใจจากสังคม เพราะการทำงานของผมมีความเสี่ยง ไม่มีใครคาดเดาเหตุการณ์ในอนาคตได้ มีเพียงสติ ความรู้ ประสบการณ์ และความตั้งใจในการทำงานเท่านั้น"

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เชิดชูการทำความดีของทุกคน และพร้อมยกย่องการเสียสละและอุทิศตนเพื่อความสงบสุขของประชาชนในพื้นที่ของนายตำรวจ EOD ทั้ง 3 นาย ให้เป็นตัวอย่างและแรงบันดาลใจของเยาวชนคนรุ่นใหม่ในการทำความดีเพื่อสังคมต่อไป


Latest Press Release

ก.เกษตรฯ รมช.กษ.ยกทีมตรวจเขื่อน

3 รัฐมนตรีเกษตรฯยกทีมลงพื้นที่ดูสถานการณ์น้ำในเขื่อนภูมิพล-สิริกิติ์เตรียมใช้ระบบการชะลอสูบน้ำเพื่อยืดระยะเวลาน้ำใช้การเหลือนานขึ้นแก้วิกฤติน้ำไม่ไหลลงเขื่อน พร้อมเตรียมหารือนายกฯระดม3...

เด่นวิทย์ สวิงทีมชาติคว้าแชมป์บุคคลพร้อมพาทีมไทยซิมแชมป์ ศึกกอล์ฟสมัครเล่น สิงค์โปร์ โอเพ่น อเมเจอร์ ครั้งที่ 72

เด่นวิทย์ เดวิด บริบูรณ์ทรัพย์ สวิงหนุ่มทีมชาติไทย วัย 15 ปี หยิบแชมป์บุคคลชาย พร้อมจับคู่กับ นพรัตน์ พานิชผล พาทีมไทย (1) คว้าแชมป์ประเภททีม ในการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นรายการ "สิงค์โปร์ โอเพ่น อเมเจอร์ แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 72" ที่สนามกอล์ฟ ลากูน่า...

ภาพข่าว: สำนักพิมพ์วิช ร่วมกับซีเอ็ดบุ๊ค เปิดตัวหนังสือ คิดแบบฉั้วๆ

สำนักพิมพ์วิช ร่วมกับซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ เปิดตัวหนังสือ คิดแบบฉั้วๆ เผยเรื่องราวแห่งแรงบันดาลใจ ที่บอกเล่าเรื่องราวชีวิตของ วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล หรือ เฮีย ฉั้ว (คนกลาง) ประธานคณะกรรมการบริษัท บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) เจ้าของแนวคิด "อะไรก็เกิดขึ้นได้...

สยามดิสคัฟเวอรี่ชวนลิ้มกาแฟและขนมที่ปรุงด้วยใจ น๊อช น๊อช แบงคอก ป๊อปอัพ คาฟ่

สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม ชวนหลบฝน เดินช้อปปิ้งแบบมีสไตล์ พร้อมแวะชมป๊อปอัพคาเฟ่เก๋ๆให้รู้สึกถึงวัยเด็กกับ "NOSH NOSH BANGKOK POP UP CAFÉ" (น๊อช น๊อช แบงคอก ป๊อปอัพ คาฟ่) คาเฟ่ที่ตกแต่งแบบไทยๆ เสิร์ฟขนมไทยและเครื่องดื่มชื่นใจมากมาย ณ...

สอศ. ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติส่งเสริมประสบการณ์ 9 -11 ต.ค. 62 ที่ไบเทค บางนา

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ทำความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่มีภารกิจร่วมกันในการผลิต และพัฒนากำลังคน เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล ไทยแลนด์ 4.0 โดยมี 5 หน่วยงาน ได้แก่...

Related Topics