เด็กสถาปัตย์. มทร.ธัญบุรี ผุดไอเดีย #อาคารต้นแบบ แก้น้ำท่วมอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday March 29, 2018 10:39
กรุงเทพฯ--29 มี.ค.--มทร.ธัญบุรี

ว่าที่สถาปนิ มทร.ธัญบุรี โชว์ผลงาน 'อาคารต้นแบบและศูนย์วิจัยนวัตกรรมเครือข่ายน้ำอย่างยั่งยืนริมแม่น้ำเจ้าพระยา' เพื่อบริหารจัดการน้ำและแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ผลิตพลังงานไฟฟ้าให้กับพื้นที่โดยรอบ ทั้งยังช่วยบำบัดน้ำเสียในแม่น้ำเจ้าพระยา

ภิรายุ ตันสกุล หรือโบ๊ท นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เล่าว่า ระบบเครือข่ายน้ำคลองสวนโบราณ เป็นระบบการจัดการน้ำหรือการชลประทานที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่บริเวณภาคกลางตอนล่าง จึงได้พัฒนาระบบดังกล่าว ด้วยแนวคิดการสร้างระบบเครือข่ายน้ำในรูปแบบของการซ้อนชั้นขึ้นไป ทำให้สามารถสร้างระบบในพื้นที่จำกัดได้ และนำเทคโนโลยีเข้ามาเสริมเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลายภายในอาคาร

'ระบบเครือข่ายน้ำคลองสวนโบราณ' ภิรายุ ขยายความให้ฟังว่า จากการศึกษาระบบเครือข่ายน้ำคลองสวนโบราณในบริเวณบางกอก (พื้นที่กรุงเทพฯ ในปัจจุบัน) ที่มีมาตั้งแต่ก่อนสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นระบบการจัดการน้ำที่ช่วยลดภาระการกักเก็บน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา โดยการสร้างพื้นที่ดินในลักษณะการขุดเป็นร่องและถมพื้นที่เป็นสวนหรือร่องสวน ส่งผลให้พื้นที่ดินสมัยนั้นเป็นพื้นที่รับน้ำและกักเก็บน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อใช้ในการเพาะปลูกทั้งสิ้น

จากนั้นในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นยุคแห่งการล่าอาณานิคมจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเร่งรีบพัฒนาเมืองให้ทัดเทียมกับประเทศล่าอาณานิคม จึงมีการถมคลองสร้างเป็นถนนและตึกแถวทำให้ไปปิดกั้นเส้นทางน้ำเข้าออกระหว่างคลองสวนโบราณและแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมทั้งแม่น้ำเจ้าพระยาต้องเจอกับผลกระทบจากปรากฏการณ์น้ำขึ้นของทะเลอ่าวไทยทำให้ไม่สามารถระบายน้ำออกได้ทันท่วงที จึงไม่สามารถรองรับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นของแม่น้ำเจ้าพระยาได้ และเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดอุทกภัยในบริเวณพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง จึงจุดประกายความคิดของอาคารที่มีระบบการจัดการน้ำที่ช่วยลดภาระการกักเก็บน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและนำน้ำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนำมาใช้ในการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ผลิตพลังงานไฟฟ้าให้กับพื้นที่บริเวณโดยรอบ และบำบัดน้ำเสียให้กับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา

"ขั้นตอนการทำงานของระบบไม่เพียงแค่สนใจเพียงเรื่องน้ำและดินเท่านั้น แต่ยังสร้างระบบให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีด้วย โดยเริ่มต้นจากการดึงน้ำขึ้นที่สูงจากระบบ ไปสู่พื้นที่เพื่อการอาศัยและการเลี้ยงสัตว์ เช่น การเลี้ยงสุกร ซึ่งจะมีสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ จึงนำไปผลิตแก๊สชีวภาพ และใช้เป็นพลังงานไฟฟ้า สำหรับใช้ในอาคารและให้กับพื้นที่โดยรอบ และยังการออกแบบติดตั้งคูลลิ่งทาวเวอร์เพิ่มเติม โดยน้ำส่วนหนึ่งนำไปใช้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในอาคาร และถูกลำเลียงไปยังแปลงปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ ซึ่งผักทั้งหมดสามารถจัดจำหน่ายเพื่อนำมาเป็นต้นทุนการบริหารจัดการอาคาร รวมถึงเลี้ยงสัตว์ได้อีกด้วย และน้ำที่ผ่านมาการใช้งานแล้วทั้งหมดจะถูกบำบัดทางธรรมชาติภายในอาคาร ก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาต่อไป" ภิรายุ อธิบาย

ด้วยผลงานที่เป็นประโยชน์ในด้านนวัตกรรมสำหรับวงการก่อสร้าง ที่ใช้น้ำอย่างเกิดประโยชน์สูงสุดและแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืน รวมถึงสามารถสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของน้ำได้ด้วย จึงทำให้ผลงานนี้คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสองในการประกวดผลงานนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมการก่อสร้างระดับนิสิตนักศึกษา "ก่อร่างสร้างนวัตกรรม" Young CIA Award 2018 จัดโดย BUILK ONE ร่วมกับ Millcon Steelและสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA

"นี่เป็นรางวัลสำคัญของชีวิตที่จะเป็นแรงบันดาลใจผลักดันให้ก้าวต่อไปในอาชีพสถาปนิกและการจัดการงานก่อสร้างต่อไป ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่มอบความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ เทคนิคและคำแนะนำต่าง ๆ ผมยินดีแลกเปลี่ยนพูดคุยกับผู้ที่สนใจด้านสถาปัตยกรรมฯ ทุกท่าน ซึ่งสามารถติดต่อ โทร.087 507 0973" ภิรายุ กล่าวสรุป


Latest Press Release

พิธีเปิดศูนย์สุขภาพ เวลเนส เซ็นเตอร์ ลำปาง สนับสนุนโดย สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมกับ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดศูนย์สุขภาพ เวลเนส เซ็นเตอร์ ลำปาง สนับสนุนโดย สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล...

กฟผ. จัดกิจกรรมค่ายปัจฉิมนิเทศ โครงการ กฟผ. เพาะเมล็ดพันธุ์จิตอาสาพัฒนาสังคม (ค่ายเศรษฐกิจพอเพียง กฟผ.) รุ่นที่ 11 คัดเลือกสุดยอดค่ายอาสาพัฒนาเจาะลึกชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กฟผ. จัดกิจกรรมค่ายปัจฉิมนิเทศ โครงการ กฟผ. เพาะเมล็ดพันธุ์จิตอาสาพัฒนาสังคม (ค่ายเศรษฐกิจพอเพียง กฟผ.) รุ่นที่ 11 คัดเลือกสุดยอดค่ายอาสาพัฒนาเจาะลึกชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน นายยงยุทธ ศรีชัย ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม...

เมืองสุขสยาม ครบรอบ 1 ปี ชูมหัศจรรย์วิถีไทย โกยยอดพันล้าน ขึ้นแท่นจุดหมายแห่งความสุขของนักท่องเที่ยวไทย-เทศ

"เมืองสุขสยาม" ณ ไอคอนสยาม โชว์มหัศจรรย์วิถีไทยอวดสายตาชาวโลก ประกาศความสำเร็จครบรอบ 1 ปี ขึ้นแท่นหนึ่งในแม่เหล็กหลักของไอคอนสยาม เผยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเทใจให้ เกิดกระแส กิน ช้อป จบ ครบ โดนใจ "สัมผัสเสน่ห์วิถีไทย ให้สุขใจ ต้องไปสุขสยาม"...

โรบินสัน และร้านจัสท์บาย ร่วมกับกลุ่มเซ็นทรัล ชวนนักช้อป ปันสุขให้น้อง มอบตุ๊กตาให้น้องๆ ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้

โรบินสัน และร้านจัสท์บาย ร่วมกับ กลุ่มเซ็นทรัล ชวนนักช้อป 'ทำดี' ด้วยการ "ปันสุขให้น้อง" เพียงซื้อตุ๊กตาจัสท์บาย ราคา 199 บาท รับฟรีตุ๊กตาจัสท์บาย 1 ตัว มูลค่า 60 บาท เพื่อส่งมอบเป็นของขวัญให้น้องๆ ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ในโครงการ "มิลเลี่ยน กิฟท์...

ทีมแล่นใบ ลูกทัพเรือ ฟิตหนัก!

ควันหลง...ทีมนักกีฬาเรือใบจากสโมสรเรือใบโรงเรียนนายเรือ โดยการสนับสนุนจาก บริษัท เอเซียติค อุตสาหกรรมเกษตร จำกัด ผู้ผลิตน้ำมะพร้าวแท้ 100% พร้อมดื่ม "โคโค่แม็ก" (Cocomax) ยอดขายอันดับ 1 ของประเทศไทย ฟิตซ้อมพร้อมฝ่ากระแสคลื่นลมในสนามแข่งขันจริง ณ...

Related Topics