นศ.มทร.ธัญบุรี ออกแบบของเล่นสร้างสมาธิเด็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday April 9, 2018 17:50
กรุงเทพฯ--9 เม.ย.--กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี

"ในการออกแบบและพัฒนาของเล่นสร้างสมาธิเด็กอายุ 3-6 ขวบ เพื่อให้เด็กรู้จักควบคุมตนเองและสร้างสมาธิให้ดียิ่งขึ้น โดยของเล่นจะทำให้เด็กได้ใช้ทักษะของตนเองในการสังเกต แก้ปัญหา และใช่ความอดทน ซึ่งจะทำให้เด็กเกิดสมาธิรู้จักควบคุมตนเอง ทำให้เด็กมีพฤติกรรมด้านอารมณ์และสมาธิที่ดี เมื่อตัวเด็กเกิดสมาธิที่ดีจะส่งผลไปถึงความจำของเด็กและการเป็นเด็กที่มีคุณภาพ" "ปูนิ่ม" นางสาวอธิษฐาน แพน้อย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เจ้าของผลงานของเล่นสร้างสมาธิเด็กอายุ 3 – 6 ขวบ นางสาวอธิษฐาน แพน้อย นักศึกษาสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เล่าถึงผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นงานจบการศึกษา

นางสาวอธิษฐาน แพน้อย เล่าว่า เหตุผลที่ทำของเด็กเล่นและเกี่ยวกับสมองเพราะเนื่องด้วยตนเองมีน้องชายอายุ 6 ขวบ ตอนนั้นที่ น้องชายติดโทรศัพท์มาก ซึ่งส่งผลต่อสมองของน้องชาย น้องไม่คอยมีสมาธิในการทำอะไรนานๆ ดังนั้นถ้าเด็กมีสมาธิทำให้สมองทำงานได้ดีเพราะสมองเป็นส่วนสำคัญจริงๆ สองปีที่แล้วตนเองเคยได้รับการผ่าตัดสมอง รู้ดีว่าการที่สมองทำงานผิดปกติ เพียงนิดเดียวส่งผลอย่างไรบ้างตนเองคิดเพียงว่าสิ่งที่ตนเองออกแบบและพัฒนาทำ จะส่งผลดีต่อเด็กทุกคนที่เกิดปัญหานี้ บวกกับจากการหาข้อมูลพบว่ากระทรวงสาธารณสุข ออกมาเปิดเผยว่าเด็กไทยป่วยสมาธิสั้นกว่า 1 ล้านคน ซึ่งสาเหตุหลักในการเกิดโรคสมาธิสั้นนั้น เกิดจากการเลี้ยงดูของผู้ปกครองที่กระตุ้นให้เด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นมีอาการแย่ลง การเลี้ยงดูให้เด็กอยู่กับสื่อมีเดียประเภทต่าง ๆ ซึ่งผิดจากธรรมชาติที่เด็กจะต้องได้เล่นอย่างเหมาะสมกับวัย

แนวทางในการเสริมสร้างพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมเพื่อให้เด็กได้มีการเสริมสร้างพัฒนาสมาธิ เป็นการสร้างกิจกรรมที่ให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการเล่น อาจไม่ได้เล่นเป็นระยะเวลานานมากเพราะเด็กในช่วงวัยนี้มักไม่อยู่เฉย กิจกรรมที่ใช้ในการช่วยฝึกสมาธิให้แก่เด็ก คือ การวาดรูป การใช้ศิลปะมาเป็นส่วนช่วยในการฝึกแต่เด็กทุกคนไม่ได้มีพื้นฐานการวาดรูป จึงเป็นกิจกรรมที่ช่วยได้เพียงเด็กลุ่มหนึ่ง เด็กนั้นจะอยู่นิ่งได้อยู่ ที่ 15 นาทีโดยประมาณ กิจกรรมนั้นควรเป็นสิ่งที่เด็กสามารถทำได้ไม่ยากและน่าสนใจในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่เด็กเล่น เพื่อเป็นการช่วยเสริมเสร้างสมาธิเพื่อให้เด็กได้รู้จักการควบคุมตนเอง ลดพฤติกรรมก้าวร้าว รู้จักการอดทนรอคอยมากขึ้น ตนเองจึงได้ออกแบบและพัฒนาของเล่นเด็กสร้างสมาธิสำหรับเด็กช่วงอายุ 3 -6 ขวบขึ้นมา

โดยได้แนวคิดมาจากต้นไม้ที่มีกิ่งก้านแตกแขนงออกด้านข้าง และมีการเลือกใช้สีที่เหมาะสมกับการรับรู้ของเด็กอายุ 3 – 6 ขวบ โดยมีระดับความยากง่ายในการเล่น ทำให้เด็กสามารถมีสมาธิได้ 15 -20 นาที ในการดำเนินการวิจัยประกอบด้วย ข้อมูลภาคปฐมภูมิและข้อมูลภาคทุติยภูมิ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นอนุบาล 1- 3 โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ เด็กผู้ชาย 50 คน เด็กผู้หญิง 50 คน ผู้เชี่ยวชาญเด็กจำนวน 2 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบจำนวน 2 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุและการผลิต จำนวน 1 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม แบบประเมินความพึงพอใจ และแบบประเมินประสิทธิภาพ ผลของการวิจัย ด้านการใช้งาน ด้านความสวยงาม ด้านความปลอดภัย ในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มคุณครูสอนอนุบาลและกลุ่มผู้ปกครอง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากต่อการออกแบบและพัฒนาของเด็กเล่นสร้างสมาธิสำหรับเด็กช่วงอายุ 3-6 ขวบ ในการเพิ่มสมาธิและเพิ่มการควบคุมตนเอง จากภาพรวมส่วนใหญ่มีความคิดเห็นที่สอดคล้องกันอยู่ในระดับมาก ประสิทธิภาพในการวิจัยพบว่า เด็กเล่นของเล่นอยู่ในระดับเวลาที่ดี มีความเหมาะสมต่อเด็ก การให้ความคิดเห็นประสิทธิภาพอยู่ในระดับที่มาก

"ของเล่นสร้างสมาธิ สำหรับเด็ก 3 – 6 ขวบ ที่ตนเองช่วยเสริมเสร้างสมาธิเพื่อให้เด็กได้รู้จักการควบคุมตนเอง ลดพฤติกรรมก้าวร้าว รู้จักการอดทนรอคอยมากขึ้น ของเล่นสร้างสมาธิอาจต้องมีรูปแบบการเล่นให้มีความน่าสนใจ มีลูกเล่นในการเล่นเพื่อให้เกิดการคิด รูปทรงมีความหลากหลายมากขึ้น มีรูปทรงธรรมชาติ รูปทรงการ์ตูน เพื่อประสิทธิภาพในการสร้างสมาธิที่ดีให้เด็กต่อไป" นางสาวอธิษฐาน แพน้อย กล่าวทิ้งท้าย


Latest Press Release

NYX Professional Makeup เตรียมต้อนรับเฟสทีฟซีซั่น จัดงานเปิดตัว Sugar Trip Limited Edition ถึง 7 คอลเลคชั่นสุดคิ้วเอาใจเมคอัพจังกี้

Festive holidays come early this year! ฮอลลิเดย์ปีนี้ หากใครกำลังมองหาของขวัญกันอยู่ ไม่ว่าจะให้ตัวเองหรือให้ซิสคู่ใจ เตรียมตำ new collection ที่คิ้วที่สุดแห่งปีได้เลย เพราะ NYX Professional Makeup (นิกซ์ โปรเฟสชั่นแนล เมคอัพ) นำโดย วิลาสินี ภาณุรัตน์...

ไทยร่วมประชุมใหญ่สมัยสามัญ IAEA สมัยที่ 62

ประเทศไทย สมาชิก IAEA ลำดับที่ 58 พร้อม 170 ประเทศสมาชิกทั่วโลก ร่วมประชุมใหญ่สมัยสามัญ (General Conference, GC) ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) ครั้งที่ 62 ณ สำนักงานใหญ่ IAEA กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ระหว่างวันที่ 17 - 21 กันยายน 2561...

กองกำลังตำรวจทหาร พร้อม หมอชยนันท์ กรมควบคุมโรค บุกลาดพร้าวยึดบารากู่ อันตรายต่อสุขภาพ

ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เมืองไทยได้พยายามจัดการกับ "บารากู่" หรือ ที่เข้าใจกันว่า ยาสูบที่นำมาใช้กับอุปกรณ์เสพที่มีชื่อเรียกว่า ฮุคคา ( hookah ) ซึ่งเป็นคนละประเภทกับ บุหรี่ไฟฟ้า ที่มีอุปกรณ์การสูบที่ทำงานในลักษณะเดียวกัน แต่บารากู่ ไม่ใช่ "บุหรี่ไฟฟ้า"...

รพ.จิตเวช ยุค 4.0 มีทั้ง ศูนย์คาร์แคร์ ร้านกาแฟ ของที่ระลึก อุดหนุน แถมได้บุญ

หากพูดถึง รพ.จิตเวช สังกัดกรมสุขภาพจิต ที่มีบริการเปิดร้านกาแฟ หรือ บริการ ต่างๆ โดยให้คนไข้ได้ฝึกปฏิบัติงาน ซึ่งที่โดดเด่น เช่น รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ เปิดศูนย์คาร์แคร์ บริการล้างอัดฉีดรถราคาถูก และ รพ.ศรีธัญญา ก็มีร้านเพื่อน บริการคาร์แคร์ กาแฟ...

บริษัทในกลุ่ม พาวเวอร์คอนเน็คชั่นดี ขยายธุรกิจสู่อาเซียน

ปัจจุบัน ประเทศลาวมีศักยภาพในการลงทุนในภาคเศรษฐกิจต่างๆ เพราะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง การทำธุรกิจในประเทศลาวกำลังเปิดกว้างให้กับนักลงทุนไทย โดยเฉพาะการขยายตัวทางธุรกิจโมเดิร์นเทรดของไทยที่กำลังก้าวไกลไปสู่อาเซียน ทั้งนี้...

Related Topics