อพวช. เปิดตัวนิทรรศการใหม่ ไขปริศนาสายลับ 24 เม.ย. 61 ที่ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday April 25, 2018 10:01
กรุงเทพฯ--11 พ.ค.--องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เปิดตัวนิทรรศการ "ไขปริศนาสายลับ" (Spy Code Breaker) หวังสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของรหัสลับ รวมถึงการสร้างรหัสและถอดรหัส โดยอาศัยเทคโนโลยีมาพัฒนาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมุ่งเน้นการปลูกฝังทักษะด้านวิทยาศาสตร์ในการเรียนรู้และหาคำตอบอย่างเป็นระบบ จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2561 เป็นต้นไป ณ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) มีแนวคิดในการนำวิทยาศาสตร์เข้าไปช่วยพัฒนาเศรษฐกิจให้กับประเทศมากยิ่งขึ้น โดยมุ่งสร้างคน รุ่นใหม่ให้มีแนวคิดในการประกอบอาชีพที่มีวิทยาศาสตร์เข้ามามีบทบาทมากขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้านหลัก คือ "วิทย์สร้างคน วิทย์แก้จน และวิทย์เสริมแกร่ง"องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หรือ อพวช. นับเป็นหน่วยงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ให้กับประเทศ โดยเริ่มต้นจากเยาวชน ด้วยการสร้างความตระหนักและสร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์ จากนิทรรศการ กิจกรรมเสริมศึกษา และการประกวดแข่งขันต่าง ๆ เป็นต้น การที่ อพวช. ได้พัฒนานิทรรศการ "ไขปริศนาสายลับ" (Spy Code Breaker) เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของรหัสลับ รวมถึงการสร้างรหัสและถอดรหัส โดยอาศัยเทคโนโลยีมาพัฒนาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมุ่งเน้นการปลูกฝังทักษะด้านวิทยาศาสตร์ในการเรียนรู้และหาคำตอบอย่างเป็นระบบให้กับผู้เข้าชมนิทรรศการ จึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าชม และสามารถเห็นภาพการเชื่อมโยงอาชีพกับวิทยาศาสตร์เข้าด้วยกันได้ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ อีกด้วย

นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า ทุกยุคสมัยการมีข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ในครอบครองถือเป็นการสร้างความได้เปรียบในการต่อรองหรือแข่งขันกัน และปัจจุบันนี้โลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคที่เราสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น ทำให้ต้องตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล จึงเกิดอาชีพสายลับ ซึ่งเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเสาะแสวงหาข้อมูล ทั้งในด้านมืดและด้านสว่างของสังคม เพื่อช่วงชิงความได้เปรียบให้กับประเทศหรือพรรคพวกของตนเอง แม้สายลับหรือจารชนจำนวนมากนั้น โลดแล่นสร้างผลงานให้เป็นที่ปรากฏอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ แต่เบื้องหลังการทำงานของพวกเขาเหล่านั้นกลับไม่เป็นที่ทราบกันในหมู่สาธารณชนแต่อย่างใด

นิทรรศการ "ไขปริศนาสายลับ" (Spy Code Breaker) จึงเป็นนิทรรศการที่ออกแบบขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าชมมีโอกาสได้เรียนรู้บทบาท หน้าที่ และความสำคัญของอาชีพสายลับ ที่มีส่วนเกี่ยวพันกับเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์โลก สร้างความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาการของรหัส (Cryptography) ที่ครอบคลุมทั้งการสร้างชุดรหัสลับเพื่อเก็บรักษาและถ่ายทอดข้อมูลที่เป็นความลับ และการถอดรหัสเพื่อให้ได้มาซึ่งความลับของฝ่ายศัตรู รวมทั้งพัฒนาการของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับรหัสตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยยังมุ่งเน้นการปลูกฝังทักษะด้านกระบวนการวิทยาศาสตร์ในการเรียนรู้และหาคำตอบอย่างเป็นระบบ และวิธีการปกป้องข้อมูลจากผู้ไม่หวังดี โดยแบ่งโซนนิทรรศการออกเป็น 6 โซน ประกอบด้วย โซนที่ 1 แนะนำนิทรรศการ : เพื่อเข้าใจตัวตน คุณสมบัติ และภารกิจของสายลับ โซนที่ 2 ทักษะสายลับ : เพื่อฝึกฝนทักษะที่สำคัญในการทำงานของสายลับ โซนที่ 3 รหัสลับ : เพื่อเข้าใจหลักการสร้างรหัส และทดลองถอดรหัสลับ โซนที่ 4 รหัสในปัจจุบัน : เพื่อทราบถึงรหัสลับในยุคดิจิทัล การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว โซนที่ 5 อุปกรณ์สายลับ : รู้จักอุปกรณ์ที่สายลับใช้เพื่อสืบหาและบันทึกข้อมูล และโซนที่ 6 ห้องทดสอบ : ทดสอบความสามารถ ใช้ทักษะที่ได้ฝึกฝนเพื่อพิสูจน์ให้โลกรู้ว่า คุณคือสายลับตัวจริง โดยผู้เข้าชมนิทรรศการจะได้รับภารกิจค้นหาคำตอบที่ถูกซ่อนอยู่ภายในนิทรรศการ ซึ่งจะมี passport เป็นโจทย์ให้ค้นหา

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเสริมศึกษา เพื่อสร้างความสนุกสนานท้าทาย ประกอบด้วย กิจกรรมสอดส่อง มองหารหัส สนุกไปกับการเข้ารหัสคำถามในแบบของตัวเอง และหาคำตอบจากการถอดรหัสด้วยแว่นตาสายลับ กิจกกรรม Master Spy Walk Rally สนุกไปกับการสวมบทบาทเป็น สายลับเฉพาะกิจ เพื่อสืบหาคนร้าย และรหัสลับ ที่ถูกซ่อนอยู่ภายในนิทรรศการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย กิจกรรมสายลับนักประดิษฐ์ สนุกไปกับการจินตนาการ และสร้างสรรค์ผลงานในการประดิษฐ์อุปกรณ์สำหรับสายลับ ในแบบฉบับของตัวเอง และกิจกรรม Spy workshop Activity เรียนรู้ เกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน ผ่านการปฏิบัติกิจกรรม "สายลับนักสื่อสาร"

นิทรรศการ "ไขปริศนาสายลับ" (Spy Code Breaker) เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2561 เป็นต้นไป วันอังคาร – ศุกร์ เวลา 09.30 -16.00 น. วันเสาร์ –อาทิตย์ เวลา 09.30 -17.00 น. ที่ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช. ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2577 9999 ต่อ 2122, 2123 หรือ www.nsm.or.th หรือ www.facebook.com/NSMthailand


Latest Press Release

ระเบิดศึกแห่งความแกร่งในงาน เมกา สปอร์ต อารีน่า ซีซั่น 2 กีฬาเอ็กซ์ตรีม และ สตรีทบาสเก็ตบอล ณ ศูนย์การค้าเมกาบางนา

เมื่อเร็วๆ นี้ - เมกาบางนา ศูนย์การค้าสำหรับทุกคนในครอบครัว เปิดสนามประลองพลังความแข็งแกร่งสำหรับเยาวชนกับกีฬาสุดท้าทาย ในการแข่งขัน "เมกา สปอร์ต อารีน่า ซีซั่น 2" (Mega Sport Arena Season 2) สนามประลองฝีมือ และ Meeting Place...

กรมธนารักษ์ เข้าร่วมงานกาชาด ประจำปี 2561 125 ปี สภากาชาดไทย ร้อยดวงใจ ส่งต่อการให้ที่งดงาม

กรมธนารักษ์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญ และจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ในงานกาชาด ประจำปี 2561 "125 ปี สภากาชาดไทย ร้อยดวงใจ ส่งต่อการให้ที่งดงาม" ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 - 22.00 น. ณ...

ห้องอาหารยามาซาโตะได้รับ มิชลิน เพลท จากคู่มือแนะนำร้านอาหารและที่พักระดับโลก #มิชลิน ไกด์ ติดต่อกันเป็นปีที่ 2

ห้องอาหารยามาซาโตะ (Yamazato) โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ (The Okura Prestige Bangkok) ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในคู่มือแนะนำร้านอาหารและที่พักระดับโลก 'มิชลิน ไกด์' ประเทศไทย ประจำปี 2019 ฉบับ กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต และพังงา หรือ MICHELIN Guide...

ภาพข่าว: ดับบลิวเอชเอ ร่วมบรรยายในงานเสวนาและจับคู่ธุรกิจกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย-เกาหลี

เมื่อเร็วๆ นี้ นางสาวศิญาภัสร์ จันทไชยโรจน์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดองค์กร บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ต้อนรับและร่วมบรรยายในหัวข้อ "Automotive Cluster of Thailand in the EEC Pillar"...

แนะนำ เมนูเฟรนช์ฟรายส์ รสไทเชฟ

ไทเชฟ แนะนำเคล็ดลับความอร่อยให้กับเมนูเฟรนช์ฟรายส์ ผ่านผงโรยไทเชฟ 6 รสชาติ ได้แก่ รสบาร์บีคิว วิงแซ่บ ต้มยำ ไก่แซ่บ ปาปริก้า และรสชีส เพียงนำเฟรนช์ฟรายส์ไปทอดในน้ำมันความร้อนปานกลางจนสุก พักไว้ให้สะเด็ดน้ำมัน จากนั้นเทผงโรยไทเชฟรสที่ชื่นชอบ...

Related Topics