อพวช. เปิดตัวนิทรรศการใหม่ ไขปริศนาสายลับ 24 เม.ย. 61 ที่ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday April 25, 2018 10:01
กรุงเทพฯ--11 พ.ค.--องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เปิดตัวนิทรรศการ "ไขปริศนาสายลับ" (Spy Code Breaker) หวังสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของรหัสลับ รวมถึงการสร้างรหัสและถอดรหัส โดยอาศัยเทคโนโลยีมาพัฒนาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมุ่งเน้นการปลูกฝังทักษะด้านวิทยาศาสตร์ในการเรียนรู้และหาคำตอบอย่างเป็นระบบ จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2561 เป็นต้นไป ณ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) มีแนวคิดในการนำวิทยาศาสตร์เข้าไปช่วยพัฒนาเศรษฐกิจให้กับประเทศมากยิ่งขึ้น โดยมุ่งสร้างคน รุ่นใหม่ให้มีแนวคิดในการประกอบอาชีพที่มีวิทยาศาสตร์เข้ามามีบทบาทมากขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้านหลัก คือ "วิทย์สร้างคน วิทย์แก้จน และวิทย์เสริมแกร่ง"องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หรือ อพวช. นับเป็นหน่วยงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ให้กับประเทศ โดยเริ่มต้นจากเยาวชน ด้วยการสร้างความตระหนักและสร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์ จากนิทรรศการ กิจกรรมเสริมศึกษา และการประกวดแข่งขันต่าง ๆ เป็นต้น การที่ อพวช. ได้พัฒนานิทรรศการ "ไขปริศนาสายลับ" (Spy Code Breaker) เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของรหัสลับ รวมถึงการสร้างรหัสและถอดรหัส โดยอาศัยเทคโนโลยีมาพัฒนาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมุ่งเน้นการปลูกฝังทักษะด้านวิทยาศาสตร์ในการเรียนรู้และหาคำตอบอย่างเป็นระบบให้กับผู้เข้าชมนิทรรศการ จึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าชม และสามารถเห็นภาพการเชื่อมโยงอาชีพกับวิทยาศาสตร์เข้าด้วยกันได้ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ อีกด้วย

นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า ทุกยุคสมัยการมีข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยอยู่ในครอบครองถือเป็นการสร้างความได้เปรียบในการต่อรองหรือแข่งขันกัน และปัจจุบันนี้โลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคที่เราสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น ทำให้ต้องตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล จึงเกิดอาชีพสายลับ ซึ่งเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเสาะแสวงหาข้อมูล ทั้งในด้านมืดและด้านสว่างของสังคม เพื่อช่วงชิงความได้เปรียบให้กับประเทศหรือพรรคพวกของตนเอง แม้สายลับหรือจารชนจำนวนมากนั้น โลดแล่นสร้างผลงานให้เป็นที่ปรากฏอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ แต่เบื้องหลังการทำงานของพวกเขาเหล่านั้นกลับไม่เป็นที่ทราบกันในหมู่สาธารณชนแต่อย่างใด

นิทรรศการ "ไขปริศนาสายลับ" (Spy Code Breaker) จึงเป็นนิทรรศการที่ออกแบบขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าชมมีโอกาสได้เรียนรู้บทบาท หน้าที่ และความสำคัญของอาชีพสายลับ ที่มีส่วนเกี่ยวพันกับเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์โลก สร้างความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาการของรหัส (Cryptography) ที่ครอบคลุมทั้งการสร้างชุดรหัสลับเพื่อเก็บรักษาและถ่ายทอดข้อมูลที่เป็นความลับ และการถอดรหัสเพื่อให้ได้มาซึ่งความลับของฝ่ายศัตรู รวมทั้งพัฒนาการของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับรหัสตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยยังมุ่งเน้นการปลูกฝังทักษะด้านกระบวนการวิทยาศาสตร์ในการเรียนรู้และหาคำตอบอย่างเป็นระบบ และวิธีการปกป้องข้อมูลจากผู้ไม่หวังดี โดยแบ่งโซนนิทรรศการออกเป็น 6 โซน ประกอบด้วย โซนที่ 1 แนะนำนิทรรศการ : เพื่อเข้าใจตัวตน คุณสมบัติ และภารกิจของสายลับ โซนที่ 2 ทักษะสายลับ : เพื่อฝึกฝนทักษะที่สำคัญในการทำงานของสายลับ โซนที่ 3 รหัสลับ : เพื่อเข้าใจหลักการสร้างรหัส และทดลองถอดรหัสลับ โซนที่ 4 รหัสในปัจจุบัน : เพื่อทราบถึงรหัสลับในยุคดิจิทัล การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว โซนที่ 5 อุปกรณ์สายลับ : รู้จักอุปกรณ์ที่สายลับใช้เพื่อสืบหาและบันทึกข้อมูล และโซนที่ 6 ห้องทดสอบ : ทดสอบความสามารถ ใช้ทักษะที่ได้ฝึกฝนเพื่อพิสูจน์ให้โลกรู้ว่า คุณคือสายลับตัวจริง โดยผู้เข้าชมนิทรรศการจะได้รับภารกิจค้นหาคำตอบที่ถูกซ่อนอยู่ภายในนิทรรศการ ซึ่งจะมี passport เป็นโจทย์ให้ค้นหา

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเสริมศึกษา เพื่อสร้างความสนุกสนานท้าทาย ประกอบด้วย กิจกรรมสอดส่อง มองหารหัส สนุกไปกับการเข้ารหัสคำถามในแบบของตัวเอง และหาคำตอบจากการถอดรหัสด้วยแว่นตาสายลับ กิจกกรรม Master Spy Walk Rally สนุกไปกับการสวมบทบาทเป็น สายลับเฉพาะกิจ เพื่อสืบหาคนร้าย และรหัสลับ ที่ถูกซ่อนอยู่ภายในนิทรรศการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย กิจกรรมสายลับนักประดิษฐ์ สนุกไปกับการจินตนาการ และสร้างสรรค์ผลงานในการประดิษฐ์อุปกรณ์สำหรับสายลับ ในแบบฉบับของตัวเอง และกิจกรรม Spy workshop Activity เรียนรู้ เกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน ผ่านการปฏิบัติกิจกรรม "สายลับนักสื่อสาร"

นิทรรศการ "ไขปริศนาสายลับ" (Spy Code Breaker) เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2561 เป็นต้นไป วันอังคาร – ศุกร์ เวลา 09.30 -16.00 น. วันเสาร์ –อาทิตย์ เวลา 09.30 -17.00 น. ที่ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช. ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2577 9999 ต่อ 2122, 2123 หรือ www.nsm.or.th หรือ www.facebook.com/NSMthailand


Latest Press Release

ภาพข่าว: ประชุมสามัญประจำปี มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ

ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร รองประธานกรรมการมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ (ที่4-ซ้าย/แถวนั่ง) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม หัวข้อเรื่อง "มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ การประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๒" โดยมี คุณหญิงจวบ จิรโรจน์ (ที่3-ซ้าย/แถวหน้า) คุณหญิงสมนึก เปรมวัฒนะ...

เพราะการช้อปช่วยให้คุณผ่อนคลาย มาที่งาน CENTRAL/ZEN MIDNIGHT SALE ลดสูงสุด 70%

ห้างเซ็นทรัล/เซน จัดรายการ "CENTRAL/ZEN MIDNIGHT SALE" (เซ็นทรัล/เซน มิดไนท์ เซล) เนรมิตห้างทุกสาขาให้เป็นสถานบำบัดของนักช้อปทั่วไทย ช้อปสบายกับโปรโมชั่น สินค้าใหม่ลดสูงสุด 30%, สินค้าเฉพาะรุ่นลดสูงสุด 70%, แผนกบิวตี้ แกเลอรี ลดสูงสุด15%, ลดเพิ่มสูงสุด...

ไปรษณีย์ไทย ยืนยันการขนส่งบัตรเลือกล่วงหน้า โปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ระบบสัญญาณ GPS ไม่ขาดหายระหว่างเส้นทางการขนส่งอย่างแน่นอน

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) แจงกรณีที่รายการข่าวของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 รายงานเรื่อง "รถขนบัตรเลือกตั้งสัญญาณ GPS หาย" ตามที่เป็นข่าวเผยแพร่ไปแล้วนั้น สำหรับการรายงานข่าวที่ระบุว่ารถขนส่งไปรษณีย์สัญญาณขาดหายไประหว่างเส้นทางจำนวน 8 คันนั้น...

กระทรวงศึกษาธิการประกาศกร้าว บัณฑิตยุคใหม่ต้องผ่านเกณฑ์ ทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากล

กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นจริงจังในการขับเคลื่อนการพัฒนายกระดับสถาบันการศึกษาของประเทศให้สร้างบุคลากร หรือแรงงานในอนาคตให้มีทักษะดิจิทัลที่เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหรือเทคโนโลยีเปลี่ยนฉับพลัน (Disruptive Technology)...

โคโมโนยะ ฉลองครบรอบ 10 ปี จัดงาน 10 Year Anniversary KOMONOYA ปีแห่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่า 1 ทศวรรษ

ถ้าคุณเคยเห็นร้านที่เต็มไปด้วยสินค้าหลากหลายประเภท อัดแน่นอยู่ภายในร้าน ภายใต้เสาโทริอิสีแดง สัญลักษณ์แห่งความเป็นมงคลและโชคดีของญี่ปุ่น ตั้งตระหง่านต้อนรับลูกค้าทุกท่าน นั่นแหล่ะคือ "โคโมโนยะ" "โคโมโนยะ" (KOMONOYA) ร้านขายสินค้าราคาเริ่มต้น 60 บาท...

Related Topics