ทส. ผลักดัน น้ำบาดาล และทุกหน่วยงานในสังกัด ร่วมประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday April 27, 2018 13:53
กรุงเทพฯ--27 เม.ย.--กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนทุกหน่วยงานในสังกัดร่วมประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยในส่วนของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ให้ความสำคัญและเตรียมความพร้อมเต็มที่ เพื่อรับการประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมควบคุมมลพิษ เป็น 2 หน่วยงานแรก ที่คว้ารางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่นประจำปี พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา

สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงาน และจัดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารดังกล่าวได้โดยสะดวก ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการผลักดันให้ ทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งมีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการที่จัดแสดงข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ยังไม่ผ่านการประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมโครงการประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 ซึ่งขณะนี้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ให้ความสำคัญและเตรียมความพร้อมเต็มที่ เพื่อรอรับการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนด

สำหรับศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2550 เพื่อให้บริการประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยมีข้อมูลข่าวสารให้บริการแก่ประชาชน 3 รูปแบบ ได้แก่ (1) ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่มีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา (2) ข้อมูลข่าวสารสาธารณะของหน่วยงาน อาทิ ผลการพิจารณาคำขอใบอนุญาตเจาะ-ใช้น้ำบาดาล ข้อมูลด้านการบริหารงาน งบประมาณ โครงการที่กำลังดำเนินงาน ข้อมูลเรื่องการจัดหาพัสดุ เป็นต้น และ (3) การจัดหาข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนที่ขอเป็นการเฉพาะราย

ทั้งนี้ ประชาชนทุกคนสามารถใช้สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้โดยไม่จำเป็นต้องมีส่วนได้เสียกับข้อมูลข่าวสารนั้น และสามารถใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลผ่านช่องทางต่างๆ ได้ดังนี้

1. ติดต่อด้วยตนเองที่ "ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล" อาคาร 1 ชั้น 1 เลขที่ 26/83 ซอยงามวงศ์วาน 54 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 ในวันและเวลาราชการ

2. ติดต่อทางโทรศัพท์ 0 2666 7000 หรือ 1310 กด 4 ในวันและเวลาราชการ

3. สืบค้นข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ www.dgr.go.th คลิก "ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร" หรือทาง www.oic.go.th/infocenter3/378/

นางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เป็นกฎหมายที่มีความสำคัญที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในเรื่องการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในเรื่อง "สิทธิที่จะรู้" อันหมายถึง สิทธิที่ประชาชนจะสามารถรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของรัฐ หน่วยงานภาครัฐจึงต้องปรับตัวในการบริการ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ และสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องภายใต้หลักการของกฎหมายที่ว่า "เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น" รวมถึงมุ่งหวังให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานต่างๆ ของหน่วยงานรัฐตามสิทธิที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนรณรงค์ให้หน่วยงานของรัฐมีการดำเนินงานที่มีธรรมาภิบาล เพื่อแก้ไขปัญหาความโปร่งใสในระบบราชการไทยได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน


Latest Press Release

ภาพข่าว: ฟูจิตสึร่วมสืบสานจัดประเพณีสงกรานต์

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีอันดีงาม "เทศกาลสงกรานต์ ฟูจิตสึ 2562" โดยมีทีมผู้บริหารและพนักงาน ร่วมรดน้ำดำหัว ขอพร นาย ทัตซึยะ ทานากะ ประธาน บริษัท ฟูจิตสึ ลิมิเต็ด และนาย โทชิโร มิอุระ กรรมการผู้จัดการ บริษัท...

ทีเส็บ จัด workshop สหกรณ์โครงการไมซ์เพื่อชุมชน เดินหน้าต่อโครงการปีที่ 2

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ และกรมส่งเสริมสหกรณ์ เดินหน้าโครงการ #ไมซ์เพื่อชุมชน ปีที่ 2 หวังให้ไมซ์กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน จัดเวิร์คช้อปเตรียมความพร้อมสหกรณ์เพิ่มเติมอีก 50 แห่ง...

ไปรษณีย์ไทย จัด 4 กิจกรรม กวาดบ้านเรา-ทาสีตีเส้น-ล้างเพลินเพลิน-ใส่ใจใส่ปุ๋ย ในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) จัดกิจกรรม "ไปรษณีย์อาสา...พาไปคลีน" พร้อมใจสวมเสื้อสีเหลืองทำความดี เพื่อแสดงความจงรักภักดีด้วยหัวใจ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ผ่าน 4 กิจกรรม คือ...

สนพ.กำแพงเพชร ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 9

นายสุนทร แก้ววิฬา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 9 โดยมี พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการแข่งขัน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26...

คูลิเนอร์ นำเสนอแพคเกจประชุมและสัมมนาสุดพิเศษทางเลือกใหม่ สำหรับการจัดอีเวนท์ใจกลางเมือง

โรงเรียนศิลปะการอาหารและผู้ประกอบการคูลิเนอร์ มอบข้อเสนอแพคเกจประชุมและสัมมนาสุดพิเศษ บนทำเลทองใจกลางกรุงเทพฯ ในราคาเริ่มต้นเพียง 850 บาท คูลิเนอร์ ตั้งอยู่บนทำเลที่ตั้งที่สะดวกสบายบนชั้น 5 ห้างสรรพสินค้าเอ็มโพเรียม...

Related Topics