ทส. ผลักดัน น้ำบาดาล และทุกหน่วยงานในสังกัด ร่วมประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday April 27, 2018 13:53
กรุงเทพฯ--27 เม.ย.--กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนทุกหน่วยงานในสังกัดร่วมประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยในส่วนของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ให้ความสำคัญและเตรียมความพร้อมเต็มที่ เพื่อรับการประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมควบคุมมลพิษ เป็น 2 หน่วยงานแรก ที่คว้ารางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่นประจำปี พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา

สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงาน และจัดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารดังกล่าวได้โดยสะดวก ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการผลักดันให้ ทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งมีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการที่จัดแสดงข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ยังไม่ผ่านการประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมโครงการประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 ซึ่งขณะนี้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ให้ความสำคัญและเตรียมความพร้อมเต็มที่ เพื่อรอรับการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนด

สำหรับศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2550 เพื่อให้บริการประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยมีข้อมูลข่าวสารให้บริการแก่ประชาชน 3 รูปแบบ ได้แก่ (1) ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่มีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา (2) ข้อมูลข่าวสารสาธารณะของหน่วยงาน อาทิ ผลการพิจารณาคำขอใบอนุญาตเจาะ-ใช้น้ำบาดาล ข้อมูลด้านการบริหารงาน งบประมาณ โครงการที่กำลังดำเนินงาน ข้อมูลเรื่องการจัดหาพัสดุ เป็นต้น และ (3) การจัดหาข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนที่ขอเป็นการเฉพาะราย

ทั้งนี้ ประชาชนทุกคนสามารถใช้สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้โดยไม่จำเป็นต้องมีส่วนได้เสียกับข้อมูลข่าวสารนั้น และสามารถใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลผ่านช่องทางต่างๆ ได้ดังนี้

1. ติดต่อด้วยตนเองที่ "ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล" อาคาร 1 ชั้น 1 เลขที่ 26/83 ซอยงามวงศ์วาน 54 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 ในวันและเวลาราชการ

2. ติดต่อทางโทรศัพท์ 0 2666 7000 หรือ 1310 กด 4 ในวันและเวลาราชการ

3. สืบค้นข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ www.dgr.go.th คลิก "ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร" หรือทาง www.oic.go.th/infocenter3/378/

นางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เป็นกฎหมายที่มีความสำคัญที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในเรื่องการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในเรื่อง "สิทธิที่จะรู้" อันหมายถึง สิทธิที่ประชาชนจะสามารถรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของรัฐ หน่วยงานภาครัฐจึงต้องปรับตัวในการบริการ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ และสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องภายใต้หลักการของกฎหมายที่ว่า "เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น" รวมถึงมุ่งหวังให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานต่างๆ ของหน่วยงานรัฐตามสิทธิที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนรณรงค์ให้หน่วยงานของรัฐมีการดำเนินงานที่มีธรรมาภิบาล เพื่อแก้ไขปัญหาความโปร่งใสในระบบราชการไทยได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน


Latest Press Release

ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 แล้ว โดยประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพมี 9 กิจการที่ได้รับรางวัลดีเด่น

คณะกรรมการจัดงานรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2561 ได้มีการประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2561 และวันที่ 5 พ.ย. 2561 มีมติเห็นชอบสถานประกอบการที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ ประจำปี พ.ศ.2561 ตามที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม...

เซ็นทารา เผยโฉมโรงแรมสุดหรูในโดฮา เซ็นทารา เวสต์เบย์ เรสซิเดนซ์และสวีท โดฮา เปิดให้บริการแล้ววันนี้

โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา เป็นเครือโรงแรมชั้นนำของประเทศไทยที่ก้าวรุกคืบธุรกิจโรงแรมในภูมิภาคตะวันออกกลาง ด้วยการเปิดตัวโรงแรมหรูวิวทะเล ณ ใจกลางเมืองโดฮา ประเทศกาตาร์ ซึ่งถือเป็นเมืองที่กำลังมีการพัฒนาและขยายตัวอย่างรวดเร็ว เซ็นทารา เวสต์เบย์...

ภาพข่าว: ร้านอาหารบลู เอเลเฟ่นท์ ร่วมกิจกรรมกับนางงาม 2018

เชฟนูรอ โซ๊ะมณี สเต็ปเป้ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนสอนทำอาหารและเชฟแห่งภัตตาคารบลู เอเลเฟ่นท์ เปิดร้านอาหารต้อนรับคณะผู้เข้าประกวดมิส ยูนิเวิร์ส 2018 เพื่อสาธิตการทำเมนูส้มตำ และแกงเขียวหวานไก่ อาหารเรียบง่ายสไตล์ไทยๆ พร้อมแนะนำราชาและราชินีผลไม้ของไทย...

ภาพข่าว: กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ร่วมสนับสนุนของรางวัล งาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์

พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ (ซ้ายสุด) รองเลขาธิการพระราชวัง รับมอบของรางวัล อาทิ บ้านทาวน์โฮม รถจักรยานยนต์ ลูกฟุตบอลคิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ ฯลฯ จากเอมอร ศรีวัฒนประภา (กลาง) รองประธานกรรมการ อภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา (ขวาสุด)...

คิงส์คัพรีกัตต้าวันที่ 5 ลมเบา จัดแข่งเฉพาะเรือใบเล็ก อินเตอร์เนชั่นแนล ดิงกี้ คลาส

การแข่งขันวันที่ 5 ศึกเรือใบชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงส์คัพรีกัตต้า ครั้งที่ 32 สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ลมนิ่งตั้งแต่ช่วงเช้าเพียง 3 น็อต ส่งผลเรือใบใหญ่คีลโบ้ทและมัลติฮัลล์ไม่สามารถแข่งขันได้ ส่วนเรือใบเล็ก "อินเตอร์เนชั่นแนล ดิงกี้ คลาส" สามารถจัดแข่งได้...

Related Topics