นานมีบุ๊คส์ผ่าน 8 หลักสูตรพัฒนาครูปี61 พร้อมเปิดรับสมัครแล้ว

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday April 27, 2018 14:16
กรุงเทพฯ--27 เม.ย.--นานมีบุ๊คส์

นานมีบุ๊คส์ พร้อมเปิดรับสมัคร หลักสูตรพัฒนาครูปี'61 ที่ผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นผ่านการรับรองจากพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 8 หลักสูตร ครอบคลุมตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงมัธยม โดยมุ่งเน้นส่งเสริมทักษะศตวรรษที่ 21 เพื่อการจัดการเรียนรู้ที่สร้างแรงบันดาลใจ เรียนรู้อย่างมีความหมาย และสะท้อนผลการเรียนรู้ที่หลากหลายมุ่งสู่การเป็น Active Citizen พร้อมตอบรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ด้วยประสบการณ์จัดอบรมอย่างมืออาชีพ มีจุดเด่นที่เน้นการลงมือปฏิบัติจริง พร้อมด้วยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ประกอบด้วย

ระดับปฐมวัย จำนวน 1 หลักสูตร
  • รหัสหลักสูตร 611161003 การออกแบบจัดประสบการณ์เรียนรู้ปฐมวัยแบบบูรณาการ นิทาน เพลง เกม เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF
  • ระดับประถมศึกษา จำนวน 6 หลักสูตร
  • รหัสหลักสูตร 612181005 เทคนิคการจัดการเรียนรู้ STEM สู่ STREAM Approach เพื่อพัฒนาผู้เรียนยุค 4.0
  • รหัสหลักสูตร 612021002 ครูยุค 4.0 สอนคณิตศาสตร์ให้สนุก ด้วยเกมคณิตศาสตร์ Hands-on
  • รหัสหลักสูตร 612181003 การจัดการเรียนรู้ด้วย...ห้องเรียนธรรมชาติ
  • รหัสหลักสูตร 612181079 การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เชิง STEM แบบ Active learning ในบริบทของการศึกษาประเทศไทย 4.0
  • รหัสหลักสูตร 612251001 การออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ศาสตร์พระราชาโดยเน้นการคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบเพื่อก่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่าผลผลิต
  • รหัสหลักสูตร 612181002 เทคนิคพัฒนาทักษะเด็ก Gen Z สู่โลกยุค 4.0
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 หลักสูตร
  • รหัสหลักสูตร 613181003 การเรียนรู้แบบโครงการสู่ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ www.nanmeebooks.com/teachertraining-obec หรือติดต่อคุณมณฑิตา แม้นกลิ่นเนียม โทร. 088-809-5422, 085-070-9164 คุณสมศักดิ์ กาละพัฒน์ โทร. 088-008-9864 และ คุณกุสุมา มุ่งสวัสดิ์ โทร. 088-008-9863

ทั้งนี้ข้าราชการครูที่ต้องการสมัคร สามารถ Booking หลักสูตรที่สนใจ โดยทำการ Booking ผ่านคอมพิวเตอร์ที่ http://training.obec.go.th หรือ ผ่าน Application ในระบบ iOS และ Android ชื่อ Training Obec อ่านแนวทางการปฏิบัติงานได้ที่ http://hrd.obec.go.th/ หรือ https://www.facebook.com/teacherhrd/ อ่านคู่มือการใช้งานระบบ ได้ที่ http://training.obec.go.th


Latest Press Release

กลุ่ม ปตท. พร้อมร่วมลดฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า กลุ่ม ปตท. ในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติ ได้พัฒนาเชื้อเพลิงเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง...

รายงานการจัดอันดับศักยภาพการแข่งขันด้านทรัพยากรบุคคลของโลกปี 2562 ชี้ การบ่มเพาะบุคคลที่มีความเป็นผู้ประกอบการคือกุญแจสำคัญที่ช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน

- ผลวิเคราะห์ 5 ปีเผยให้เห็นว่า ประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิจต่างกันมีช่องว่างด้านทรัพยากรบุคคลมากขึ้น รายงานการจัดอันดับศักยภาพการแข่งขันด้านทรัพยากรบุคคลของโลกประจำปี 2562 (2019 Global Talent Competitiveness Index: GTCI) เผยให้เห็นว่า สวิตเซอร์แลนด์...

มหกรรม Manufacturing World Japan 2019 เตรียมเปิดฉาก 6-8 กุมภาพันธ์นี้ที่โตเกียว

Reed Exhibitions Japan Ltd. ผู้จัดงานแสดงสินค้ารายใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ประกาศจัดมหกรรม Manufacturing World Japan 2019 ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ ณ ศูนย์แสดงสินค้า Tokyo Big Sight <จุดเด่น 1> ครอบคลุมอุตสาหกรรมการผลิตทั้งหมด Manufacturing World...

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการมืออาชีพ (DBD-SPE)

ค้นหาจุดแข็ง พัฒนาจุดอ่อน สู่การเป็นนักธุรกิจมืออาชีพ ด้วยกิจกรรม Group Coaching และ Consult ณ สถานประกอบการในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการมืออาชีพ (DBD-SPE) ขอเชิญผู้ประกอบธุรกิจเข้าร่วมกิจกรรมสร้างนักธุรกิจบริการมืออาชีพ...

DITP ผนึกกำลังทุกภาคส่วนดึงทหารช่วยเสริมแกร่งผู้ประกอบการ เน้นจังหวัดยากจนและพื้นที่เสี่ยงภัย

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางDITPอยู่ระหว่างการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการระดับชุมชน ผู้ประกอบการ SMEs เกษตรกร และกลุ่มประชาชนที่ได้รับการฝึกอบรมอาชีพจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา...

Related Topics