Ptstraining จัดอบรม-สัมมนา เทคนิคการสรรหาบุคลากรเชิงรุ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday May 14, 2018 10:41
กรุงเทพฯ--14 พ.ค.--Professional Training Solution Ltd.
เทคนิคการสรรหาบุคลากรเชิงรุก
(Proactive Recruitment in Practice)
วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรม Palazzo

เทคนิคและข้อคิดสำหรับการปรับแนวทางสรรหาบุคลากรขององค์กรของท่านให้เป็นการสรรหาเชิงรุก (Proactive Recruitment) ผ่านการศึกษาแนวปฏิบัติขององค์กรชั้นนำ พร้อมทดลองวางแผนปฏิบัติงานสรรหาเชิงรุก (Proactive Recruitment Plan) ที่นำไปใช้งานในองค์กรได้จริง!!!

หลายองค์กรได้นำแนวทางการสรรหาบุคลากรเชิงรุกหรือที่เรียกกันอย่างง่ายว่าการสรรหาเชิงรุก (Proactive Recruitment) เข้ามาใช้เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการสรรหา คัดเลือกและประเมินผู้สมัครงานนั้นช่วยให้ได้คนที่ใช้ (the right candidate) เข้ามาปฏิบัติงาน หลักสูตรนี้ ออกแบบมาเพื่อให้บุคลากรที่ทำงานด้านการสรรหาบุคลากรมองเห็นภาพของการทำงานสรรหาเชิงรุก คุณลักษณะเชิงความรู้ ทักษะและพฤติกรรมของบุคลากรที่รับผิดชอบการทำงานสรรหาเชิงรุก พร้อมเรียนรู้ลักษณะของงานสรรหาเชิงรุกเพื่อให้นำไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของแต่ละองค์กร ทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายของผู้ปฏิบัติงาน Recruiter ในทุกระดับที่มาเข้าร่วมเรียนรู้ อันจะเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ในภายหน้า

วัตถุประสงค์:
 • เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสรรหาเชิงรุกและแนวทางที่ควรดำเนินการให้เป็นการสรรหาเชิงรุก (Proactive Recruitment)
 • นำเสนอและร่วมอภิปรายประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาในงานสรรหาบุคลากร
 • เรียนรู้จากคำแนะนำของวิทยากรที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาได้ พร้อมแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ของหลายองค์กรชั้นนำ
หัวข้อการเรียนรู้:
 • ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการการสรรหาและคัดเลือกที่เป็นมาตรฐาน
 • การสรรหาเชิงรุกกับการสรรหาเชิงรับ (Proactive vs. Reactive Recruitment)
 • ทำอย่างไรให้งานสรรหากลายเป็น "การสรรหาเชิงรุก" (Proactive Recruitment)
วางแผนงานเชิงรุกที่ต้องทำอย่างเป็นระบบ
จัดทำ Person Specification ที่ให้ข้อมูลที่ลึกและมีประโยชน์มากขึ้น
โฟกัสและจัดลำดับความสำคัญของการสรรหาและคัดเลือก
ประกาศและเลือกใช้สื่อประกาศรับสมัครงานที่ตรงเป้าหมาย
คัดเลือกและประเมินผู้สมัครเบื้องต้น (Candidate Rating)
กำหนดคุณลักษณะร่วมของพนักงานเพื่อนำมาคัดเลือกผู้สมัครงานที่ "ใช่"
ทำการสัมภาษณ์เบื้องต้น (Pre-Screening)
ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม (Behavioral Interview)
ปรับปรุงแบบประเมินผลสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ผลลัพท์ที่ดีมากขึ้น
การแบ่งบทบาทในการคัดเลือกผู้สมัครงานระหว่าง HR กับ Line Manager
เพิ่มพูนทักษะของ Recruiter เพื่อสนองงานสรรหาเชิงรุก
การใช้ Social Media กับการสรรหาเชิงรุกและสิ่งที่ควรระวัง
 • ตัวชี้วัดในงานสรรหาบุคลากรตามแนวทางการสรรหาเชิงรุก
 • แลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการทำงานสรรหาบุคลากร
 • สิ่งที่ควร "ทำ" และ "ไม่ควรทำ" ในกระบวนการรับสมัครพนักงานใหม่
 • วางแผนปรับปรุงงานของตนเองเพื่อให้เป็นงานสรรหาเชิงรุก พร้อมคำแนะนำจากวิทยากร
วิทยากร:
อาจารย์ ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
 • วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์กร
 • ผู้เขียนหนังสือ "สัมภาษณ์ให้ได้คนที่ใช่ด้วย CBI"
 • ที่ปรึกษางานพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล Thai Skill Plus

ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบระบบการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม (Behavioral.-based Interview) และการสัมภาษณ์แบบอิงสมรรถนะ (Competency-based Interview) ให้กับองค์กรหลายแห่งเช่น บริษัทบัตรเครดิตกรุงไทย (KTC),

อัตราค่าลงทะเบียน
(รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการสัมมนา)
ค่าอบรมสัมมนา/ท่าน ราคาก่อน VAT VAT 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ราคาสุทธิ
กรณีชำระเงินหน้างาน 3,900 273 (117) 4,056
Early Bird จ่ายก่อนลดพิเศษ(5วัน) 3,500 245 (105) 3,640
ทุกหลักสูตร "มอบวุฒิบัตร ใบรับรองจากสถาบันโปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น
วิธีการชำระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
1.1 ธนาคารกสิกรไทย บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
1.2 ธนาคารกรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์ สาขาโลตัสรามอินทรา 109 เลขที่ 029-7110496
ชื่อบัญชี หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น
และ Scan ใบ Pay-in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) Email :ptstraining3@gmail.com
พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

1.2 ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น (Professional Training Solution Ltd, Partnership)

ติดต่อจองอบรม: คุณอรัญญา
Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752
www.ptstraining.in.th
E-mail info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com

Latest Press Release

ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดนครนายก พร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม – 26 กันยายน 2561 ทำให้เกิดสถานการณ์ภัยใน 23 จังหวัด สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 22 จังหวัด...

ภาพข่าว: ดิ โอลิมปิค คลับ ได้ฤกษ์ดีเปิดสนามแบดมินตัน 4 คอร์ท

ดิ โอลิมปิค ฟิตเนส คลับ ฟิตเนสใจกลางเมืองมาตรฐานการให้บริการระดับสากล ด้วยพื้นกว่า 9,000 ตารางเมตร ครบครันทั้งอุปกรณ์ออกกำลังกายในร่มและสนามกีฬากลางแจ้ง ได้ฤกษ์ดีเปิดให้บริการสนามแบดมินตันขนาดมาตรฐาน จำนวน 4 คอร์ท โดยมี ศุภเดช พูนพิพัฒน์ รองประธานกรรมการ...

ผ่อนคลายกับอโรม่า รีแลกซ์ ที่วูส์ สปา โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ

ได้เวลาผ่อนคลาย! หากคุณต้องรอเวลาขึ้นเครื่องบินเที่ยวต่อไป หรือเหนื่อยล้าหลังกลับจากเที่ยวบินอันยาวนาน วูส์ สปาโรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต ขอเชิญคุณมาสัมผัสที่สุดของประสบการณ์แห่งความผ่อนคลายด้วยการนวดอโรม่า รีแลกซ์ซิ่ง...

ร่วมยินดี! เด็กนิเทศฯSPU คว้ารางวัลคลิปรณรงค์ รักษ์โลก เลิกพลาสติก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับสองนักศึกษาเก่ง นายจตุรงค์ ยวนกระโทก และนางสาวฐานิกา อินทร์จันทร์ นักศึกษาสาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ในโอกาสคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 Be' Glad Green Creative Media Awards...

ดิอาจิโอ รีเสิร์ฟ แต่งตั้งเชฟมือทองชาวไอริชเป็น Global Gastronomer คนแรก

ดิอาจิโอ รีเสิร์ฟ (Diageo Reserve) แบรนด์หรูในเครือดิอาจิโอ ประกาศเปิดตัวตำแหน่งใหม่ "Global Gastronomer" ในฐานะที่ปรึกษาด้านอาหารของแบรนด์ (รูปภาพ: https://mma.prnewswire.com/media/748442/Mark_Moriarty.jpg...

Related Topics