ซีพี ออลล์ สานต่อพลังประชารัฐ CONNEXT ED จับมือกลุ่มโรงเรียนจังหวัดตราด จัดสัมมนา สะเต็มศึกษา พัฒนาเยาวชนสู่สังคมยุค 4.0

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday May 14, 2018 14:58
กรุงเทพฯ--14 พ.ค.--อเกต คอมมิวนิเคชั่น

ซีพี ออลล์ สานต่อพลังประชารัฐ CONNEXT ED ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยอย่างต่อเนื่อง นำร่องจัดอบรมครูด้าน "สะเต็มศึกษา" หรือ "STEM Education" ในจังหวัดตราด เตรียมความพร้อมบุคคลากรครูให้สามารถบูรณาการปรับแผนการเรียนการสอนเชิงรุก ด้านประธานศูนย์โรงเรียนประชารัฐ จังหวัดตราด มั่นใจการเข้าอบรมเพิ่มโอกาสสร้างการเรียนรู้ให้นักเรียนรอบด้าน

นายธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย เปิดเผยว่าการจะสร้างเยาวชนเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เติบโตได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ได้นั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือเรื่อง "การศึกษา" ซึ่งซีพี ออลล์ ได้ดำเนินนโยบายส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชน เป็นภารกิจหลักด้านการตอบแทนสังคมมาอย่างต่อเนื่องกว่า 23 ปี จึงได้เข้าร่วมสนับสนุนโครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (CONNEXT ED) หนึ่งในกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ สร้างเด็กและเยาวชนคนไทยให้เป็นคนดีและคนเก่ง

เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องล่าสุดซีพี ออลล์ ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, โรงเรียนวัดคีรีวิหาร (สมเด็จพระวันรัตน์ อุปถัมป์), โรงเรียนวัดหนองเสม็ด (อรรถพรสงเคราะห์) และโรงเรียนวัดไทรทอง จัดอบรมสัมมนาครูกว่า 50 คนภายใต้หัวข้อ "สะเต็ม สบายๆ" เพื่อเตรียมความพร้อมบุคคลากรครูในเรื่องสะเต็มศึกษา ให้สามารถบูรณาการสู่การเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) ผ่านกิจกรรมหรือโครงงานที่พบเห็นในชีวิตจริง เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ ความคิดสร้างสรรค์ นำไปสู่การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งถือเป็นทักษะที่จำเป็นของเยาวชนในสังคมยุคใหม่

ด้านนางภัทรานิษฐ์ ปริพัฒน์ตันติกร ครูโรงเรียนวัดหนองเสม็ด กล่าวว่าเรื่องของสะเต็มศึกษา ทางโรงเรียนเคยจัดกิจกรรมมาบ้างแล้ว เพียงแต่องค์ความรู้ หรือความเข้าใจในกระบวนการดำเนินงานยังไม่ชัดเจน ซึ่งใน 2 วันที่ได้เข้าร่วมอบรม ทำให้เข้าใจแนวทางที่จะนำไปปรับใช้ในการเขียนแผน วางรูปแบบการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ครูทั้ง 3 โรงเรียนได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในหลายๆ เรื่องถือเป็นการเติมเต็ม และเตรียมพร้อมที่ดีร่วมกัน

ทั้งนี้ STEM Education ไม่เพียงแต่เน้นให้เกิดการเรียนรู้เชิงรุก แต่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ โดยใช้กระบวนการคิดเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะต่างๆ อย่างเต็มศักยภาพ ได้ฝึกคิดแก้ปัญหาโดยเชื่อมโยงองค์ความรู้วิชาการของศาสตร์ทั้งสี่ได้แก่ความรู้วิทยาศาสตร์ (Science), คณิตศาสตร์ (Mathematics) ผ่านกระบวนการออกแบบและสร้างชิ้นงานในเชิงวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) จนเกิดเป็นเทคโนโลยี (Technology) ในการอบรมครั้งนี้ยังได้มีการปรับกระบวนการคิดของครูจากการสอนแบบบอกเล่าเป็นรายวิชา มาเป็นการบูรณาการแต่ละรายวิชาผ่านกิจกรรมที่นักเรียนสนใจ (Child Center) พร้อมเชื่อมโยงไปยังหลักสูตรแกนกลาง และบรรจุเป็นหน่วยการเรียนเฉพาะในแต่ละช่วงชั้นของแต่ละโรงเรียน ก่อนนำไปใช้จัดการเรียนการสอนจริงเมื่อเปิดภาคเรียนที่ 1 ในปีการศึกษา 2561

ขณะที่นายเกียรติศักดิ์ วงค์กุลพิลาศ ประธานศูนย์โรงเรียนประชารัฐ จังหวัดตราด และผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคิรีวิหาร (สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เสริมต่อว่า ต้องยอมรับว่าสะเต็ม ยังถือเป็นเรื่องใหม่สำหรับครูทั้ง 3 โรงเรียน จึงทำให้ที่ผ่านมารูปแบบการเรียนการสอนไม่ได้เกิดการเชื่อมโยงตามหลักสะเต็มอย่างเต็มรูปแบบ

"เชื่อว่าหลังจากที่ได้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ คุณครูจะเกิดความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากรูปแบบการสอนที่ทางซีพี ออลล์ จัดอบรมนั้นเข้าใจง่าย และสามารถนำไปใช้ได้จริงกับการเรียนการสอนในทุกระดับชั้น ก่อให้เกิดการบูรณาการที่สมบูรณ์แบบ และเป็นส่วนสำคัญช่วยสร้างการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนอย่างรอบด้าน" นายเกียรติศักดิ์ กล่าว

เพื่อพัฒนาคนคุณภาพ ด้วยการสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม ให้เยาวชนได้เรียนรู้จากสิ่งที่อยู่รอบตัว ได้ฝึกคิด ฝึกแก้ไขปัญหา จนสามารถนำไปต่อยอดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆได้ จึงถือเป็นความท้าทายในการเตรียมความพร้อมคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในสังคมยุค 4.0


Latest Press Release

มาร์ส เผยกลยุทธ์ใหม่ มุ่งส่งเสริมการผลิตโกโก้อย่างยั่งยืน

มาร์ส ริกลีย์ คอนเฟคชันเนอรี (Mars Wrigley Confectionery) ผู้ผลิตช็อกโกแลตมานานกว่า 100 ปี และเป็นหนึ่งในผู้ซื้อโกโก้รายใหญ่ของโลก ได้ประกาศกลยุทธ์ใหม่ในการยกเครื่องห่วงโซ่อุปทานโกโก้ กลยุทธ์ใหม่ในชื่อ "Cocoa for Generations"...

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ให้การต้อนรับสำนักการจราจรและขนส่ง(สจส.) เข้าเยี่ยมชมการก่อสร้างโครงการฯ

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยนายกิตติ เอกวัลลภ ผู้อำนวยการกองบริหารงานก่อสร้าง 5 และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 2 พร้อมด้วยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา PCGRN และ ผู้รับจ้างงานก่อสร้างโยธาสัญญาที่ 1...

แอดแมน 2018 ชี้ โฆษณาวันนี้ไม่ควรมีดีแค่ขายของ พร้อมกระตุ้นคนโฆษณาใส่ใจสร้างงานเพื่อสังคม

สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย แถลงข่าวจัดงาน แอดแมน อวอร์ดส แอนด์ ซิมโปเซียม 2018 (Adman Awards & Symposium 2018) งานประกวดและแสดงผลงานของคนในวงการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด...

ส.อ.ท. พร้อมจัดงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2561 ECO Innovation Forum 2018 ภายใต้แนวคิด Toward the Smart Eco-City and Sustainable Urbanization หนุนการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ชูนโยบายสนับสนุนการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน (Sustainable Urbanization) เพื่อสร้างความมั่งคั่งและกระจายความมั่งคั่งไปยังภูมิภาคต่าง ๆ โดยใช้ศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนาในแต่ละพื้นที่...

ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรียืนยันร่วมปาฐกถาในงาน Forbes Global CEO Conference ครั้งที่ 18 ที่กรุงเทพฯ

ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รวมทั้งผู้บริหารและเจ้าของธุรกิจระดับโลกอีก 40 คน ยืนยันร่วมกล่าวปาฐกถาและร่วมพูดคุยบนเวทีในงาน Forbes Global CEO Conference ครั้งที่ 18 ซึ่งจะจัดขึ้นที่ โรงแรม ดิ แอทธินีโฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น...

Related Topics