รมว.วธ. สั่งทุกกรมทำแผนเบิกจ่ายงบฯ ปี 61 ถึงเดือน ก.ค.นี้ สั่ง กรมศิลป์ ศึกษานำ VR หรือ Super Virtual Reality เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้พัฒนางานวัฒนธรรม นำร่องภาพจำลอง วัดศรีชุม-วัดไชยวัฒนาราม- สั่งทุกกรมเสนอแผนปรับโครงสร้างหน่วยงานภายใน พ.ค.

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday May 23, 2018 15:24
กรุงเทพฯ--23 พ.ค.--กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ 23 พฤษภาคม ที่ห้องประชุม ชั้น 8 กระทรวงวัฒนธรรม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวภายหลังประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ 5/2561 ว่า ที่ประชุมรับทราบผลเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2561) ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 โดยภาพรวมการเบิกจ่ายงบฯ ของ วธ. อยู่ที่ร้อยละ 52.87 อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมกำชับให้แต่ละกรมจัดทำแผนปฏิบัติการเบิกจ่ายงบฯ จนถึงเดือนกรกฎาคมนี้ เพื่อให้การเบิกจ่ายงบฯ เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล และเร่งก่อหนี้ผูกพันให้ทันภายในวันที่ 31 พฤษภาคมนี้ นอกจากนี้ ที่ประชุมมอบหมายให้ทุกกรมไปสรุปผลการปรับโครงสร้างหน่วยงานและเสนอมายัง วธ. ภายในเดือนพฤษภาคมนี้ เพื่อเสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรัฐบาลต่อไป

นายวีระ กล่าวอีกว่า ที่ประชุมได้ให้แต่ละกรมนำเทคโนโลยีมาพัฒนางานด้านวัฒนธรรมให้การเผยแพร่กิจกรรมและความรู้มีความทันสมัยและสร้างแรงจูงใจในการชมและเรียนรู้ โดยที่ประชุมเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีความเสมือนจริงจากญี่ปุ่น มาบรรยายและนำเสนอในที่ประชุมหัวข้อ "แนวทางการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนาดำเนินงานวัฒนธรรม" โดยอธิบายถึงการใช้เทคโนโลยีความเสมือนจริง (Super Virtual Reality) ซึ่งเป็นภาพที่มีความละเอียดและคมชัดสูงมากในการจัดทำข้อมูลและจำลองภาพเสมือนจริงของโบราณวัตถุและโบราณสถาน ทั้งนี้ ปัจจุบันเทคโนโลยีดังกล่าวนำมาใช้ในการจัดทำข้อมูลและภาพจำลองเสมือนจริงโบราณสถานที่เป็นมรดกโลกในหลายประเทศ อาทิ กัมพูชา จีน อียิปต์ และได้ทดลองใช้จัดทำภาพจำลองเสมือนจริงวัดพระศรีสรรเพชญ์ในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นที่ประชุมให้ กรมศิลปากร ไปหารือกับผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่น เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเทคโนโลยี Super Virtual Reality มาจัดทำภาพจำลองเสมือนจริงโบราณสถานสำคัญในประเทศไทย อาทิ นำร่องจัดทำภาพจำลองเสมือนจริงวัดศรีชุมในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และวัดไชยวัฒนารามในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้แหล่งมรดกโลกของไทย หากได้ผลดีให้ขยายผลไปสู่การจัดทำภาพจำลองเสมือนจริงโบราณสถานสำคัญอื่นๆ ในไทย อาทิ พระราชวังโบราณและวัดสำคัญในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและกระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค รวมทั้งให้ กรมศิลปากร ไปจัดทำแผนการขึ้นทะเบียนโบราณสถานทั่วประเทศ แผนแม่บทการพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอสมุดแห่งชาติและหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

นายวีระ กล่าวว่า ที่ประชุมมอบหมายให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานรัฐ เอกชนและวัดจัดงานตลาดวัฒนธรรมในวัดในจังหวัดต่างๆ เพื่อฟื้นฟูงานวัดให้เป็นที่รู้จักของคนรุ่นใหม่ รวมถึงให้ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเส้นทางโครงการ "รุกขมรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี" เพื่อให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายและร่วมกันอนุรักษ์ไว้ ช่วยสร้างรายได้สู่ประชาชนและท้องถิ่น

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ให้แต่ละกรมขับเคลื่อนโครงการสำคัญของ วธ.ที่สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน ของรัฐบาล อาทิ โครงการพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการท่องเที่ยว โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมืองศิลปะ โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณคลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เป็นศูนย์กลางทางการเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมระดับโลก เป็นต้น


Latest Press Release

ระเบิดศึกแห่งความแกร่งในงาน เมกา สปอร์ต อารีน่า ซีซั่น 2 กีฬาเอ็กซ์ตรีม และ สตรีทบาสเก็ตบอล ณ ศูนย์การค้าเมกาบางนา

เมื่อเร็วๆ นี้ - เมกาบางนา ศูนย์การค้าสำหรับทุกคนในครอบครัว เปิดสนามประลองพลังความแข็งแกร่งสำหรับเยาวชนกับกีฬาสุดท้าทาย ในการแข่งขัน "เมกา สปอร์ต อารีน่า ซีซั่น 2" (Mega Sport Arena Season 2) สนามประลองฝีมือ และ Meeting Place...

กรมธนารักษ์ เข้าร่วมงานกาชาด ประจำปี 2561 125 ปี สภากาชาดไทย ร้อยดวงใจ ส่งต่อการให้ที่งดงาม

กรมธนารักษ์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญ และจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ในงานกาชาด ประจำปี 2561 "125 ปี สภากาชาดไทย ร้อยดวงใจ ส่งต่อการให้ที่งดงาม" ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 - 22.00 น. ณ...

ห้องอาหารยามาซาโตะได้รับ มิชลิน เพลท จากคู่มือแนะนำร้านอาหารและที่พักระดับโลก #มิชลิน ไกด์ ติดต่อกันเป็นปีที่ 2

ห้องอาหารยามาซาโตะ (Yamazato) โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ (The Okura Prestige Bangkok) ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในคู่มือแนะนำร้านอาหารและที่พักระดับโลก 'มิชลิน ไกด์' ประเทศไทย ประจำปี 2019 ฉบับ กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต และพังงา หรือ MICHELIN Guide...

ภาพข่าว: ดับบลิวเอชเอ ร่วมบรรยายในงานเสวนาและจับคู่ธุรกิจกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย-เกาหลี

เมื่อเร็วๆ นี้ นางสาวศิญาภัสร์ จันทไชยโรจน์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดองค์กร บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ต้อนรับและร่วมบรรยายในหัวข้อ "Automotive Cluster of Thailand in the EEC Pillar"...

แนะนำ เมนูเฟรนช์ฟรายส์ รสไทเชฟ

ไทเชฟ แนะนำเคล็ดลับความอร่อยให้กับเมนูเฟรนช์ฟรายส์ ผ่านผงโรยไทเชฟ 6 รสชาติ ได้แก่ รสบาร์บีคิว วิงแซ่บ ต้มยำ ไก่แซ่บ ปาปริก้า และรสชีส เพียงนำเฟรนช์ฟรายส์ไปทอดในน้ำมันความร้อนปานกลางจนสุก พักไว้ให้สะเด็ดน้ำมัน จากนั้นเทผงโรยไทเชฟรสที่ชื่นชอบ...

Related Topics