รมว.วธ. สั่งทุกกรมทำแผนเบิกจ่ายงบฯ ปี 61 ถึงเดือน ก.ค.นี้ สั่ง กรมศิลป์ ศึกษานำ VR หรือ Super Virtual Reality เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้พัฒนางานวัฒนธรรม นำร่องภาพจำลอง วัดศรีชุม-วัดไชยวัฒนาราม- สั่งทุกกรมเสนอแผนปรับโครงสร้างหน่วยงานภายใน พ.ค.

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday May 23, 2018 15:24
กรุงเทพฯ--23 พ.ค.--กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ 23 พฤษภาคม ที่ห้องประชุม ชั้น 8 กระทรวงวัฒนธรรม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวภายหลังประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ 5/2561 ว่า ที่ประชุมรับทราบผลเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2561) ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 โดยภาพรวมการเบิกจ่ายงบฯ ของ วธ. อยู่ที่ร้อยละ 52.87 อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมกำชับให้แต่ละกรมจัดทำแผนปฏิบัติการเบิกจ่ายงบฯ จนถึงเดือนกรกฎาคมนี้ เพื่อให้การเบิกจ่ายงบฯ เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล และเร่งก่อหนี้ผูกพันให้ทันภายในวันที่ 31 พฤษภาคมนี้ นอกจากนี้ ที่ประชุมมอบหมายให้ทุกกรมไปสรุปผลการปรับโครงสร้างหน่วยงานและเสนอมายัง วธ. ภายในเดือนพฤษภาคมนี้ เพื่อเสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรัฐบาลต่อไป

นายวีระ กล่าวอีกว่า ที่ประชุมได้ให้แต่ละกรมนำเทคโนโลยีมาพัฒนางานด้านวัฒนธรรมให้การเผยแพร่กิจกรรมและความรู้มีความทันสมัยและสร้างแรงจูงใจในการชมและเรียนรู้ โดยที่ประชุมเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีความเสมือนจริงจากญี่ปุ่น มาบรรยายและนำเสนอในที่ประชุมหัวข้อ "แนวทางการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนาดำเนินงานวัฒนธรรม" โดยอธิบายถึงการใช้เทคโนโลยีความเสมือนจริง (Super Virtual Reality) ซึ่งเป็นภาพที่มีความละเอียดและคมชัดสูงมากในการจัดทำข้อมูลและจำลองภาพเสมือนจริงของโบราณวัตถุและโบราณสถาน ทั้งนี้ ปัจจุบันเทคโนโลยีดังกล่าวนำมาใช้ในการจัดทำข้อมูลและภาพจำลองเสมือนจริงโบราณสถานที่เป็นมรดกโลกในหลายประเทศ อาทิ กัมพูชา จีน อียิปต์ และได้ทดลองใช้จัดทำภาพจำลองเสมือนจริงวัดพระศรีสรรเพชญ์ในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นที่ประชุมให้ กรมศิลปากร ไปหารือกับผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่น เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเทคโนโลยี Super Virtual Reality มาจัดทำภาพจำลองเสมือนจริงโบราณสถานสำคัญในประเทศไทย อาทิ นำร่องจัดทำภาพจำลองเสมือนจริงวัดศรีชุมในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และวัดไชยวัฒนารามในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้แหล่งมรดกโลกของไทย หากได้ผลดีให้ขยายผลไปสู่การจัดทำภาพจำลองเสมือนจริงโบราณสถานสำคัญอื่นๆ ในไทย อาทิ พระราชวังโบราณและวัดสำคัญในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและกระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค รวมทั้งให้ กรมศิลปากร ไปจัดทำแผนการขึ้นทะเบียนโบราณสถานทั่วประเทศ แผนแม่บทการพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอสมุดแห่งชาติและหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

นายวีระ กล่าวว่า ที่ประชุมมอบหมายให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานรัฐ เอกชนและวัดจัดงานตลาดวัฒนธรรมในวัดในจังหวัดต่างๆ เพื่อฟื้นฟูงานวัดให้เป็นที่รู้จักของคนรุ่นใหม่ รวมถึงให้ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเส้นทางโครงการ "รุกขมรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี" เพื่อให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายและร่วมกันอนุรักษ์ไว้ ช่วยสร้างรายได้สู่ประชาชนและท้องถิ่น

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ให้แต่ละกรมขับเคลื่อนโครงการสำคัญของ วธ.ที่สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน ของรัฐบาล อาทิ โครงการพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการท่องเที่ยว โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมืองศิลปะ โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณคลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เป็นศูนย์กลางทางการเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมระดับโลก เป็นต้น


Latest Press Release

NYX Professional Makeup เตรียมต้อนรับเฟสทีฟซีซั่น จัดงานเปิดตัว Sugar Trip Limited Edition ถึง 7 คอลเลคชั่นสุดคิ้วเอาใจเมคอัพจังกี้

Festive holidays come early this year! ฮอลลิเดย์ปีนี้ หากใครกำลังมองหาของขวัญกันอยู่ ไม่ว่าจะให้ตัวเองหรือให้ซิสคู่ใจ เตรียมตำ new collection ที่คิ้วที่สุดแห่งปีได้เลย เพราะ NYX Professional Makeup (นิกซ์ โปรเฟสชั่นแนล เมคอัพ) นำโดย วิลาสินี ภาณุรัตน์...

ไทยร่วมประชุมใหญ่สมัยสามัญ IAEA สมัยที่ 62

ประเทศไทย สมาชิก IAEA ลำดับที่ 58 พร้อม 170 ประเทศสมาชิกทั่วโลก ร่วมประชุมใหญ่สมัยสามัญ (General Conference, GC) ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) ครั้งที่ 62 ณ สำนักงานใหญ่ IAEA กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ระหว่างวันที่ 17 - 21 กันยายน 2561...

กองกำลังตำรวจทหาร พร้อม หมอชยนันท์ กรมควบคุมโรค บุกลาดพร้าวยึดบารากู่ อันตรายต่อสุขภาพ

ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เมืองไทยได้พยายามจัดการกับ "บารากู่" หรือ ที่เข้าใจกันว่า ยาสูบที่นำมาใช้กับอุปกรณ์เสพที่มีชื่อเรียกว่า ฮุคคา ( hookah ) ซึ่งเป็นคนละประเภทกับ บุหรี่ไฟฟ้า ที่มีอุปกรณ์การสูบที่ทำงานในลักษณะเดียวกัน แต่บารากู่ ไม่ใช่ "บุหรี่ไฟฟ้า"...

รพ.จิตเวช ยุค 4.0 มีทั้ง ศูนย์คาร์แคร์ ร้านกาแฟ ของที่ระลึก อุดหนุน แถมได้บุญ

หากพูดถึง รพ.จิตเวช สังกัดกรมสุขภาพจิต ที่มีบริการเปิดร้านกาแฟ หรือ บริการ ต่างๆ โดยให้คนไข้ได้ฝึกปฏิบัติงาน ซึ่งที่โดดเด่น เช่น รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ เปิดศูนย์คาร์แคร์ บริการล้างอัดฉีดรถราคาถูก และ รพ.ศรีธัญญา ก็มีร้านเพื่อน บริการคาร์แคร์ กาแฟ...

บริษัทในกลุ่ม พาวเวอร์คอนเน็คชั่นดี ขยายธุรกิจสู่อาเซียน

ปัจจุบัน ประเทศลาวมีศักยภาพในการลงทุนในภาคเศรษฐกิจต่างๆ เพราะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง การทำธุรกิจในประเทศลาวกำลังเปิดกว้างให้กับนักลงทุนไทย โดยเฉพาะการขยายตัวทางธุรกิจโมเดิร์นเทรดของไทยที่กำลังก้าวไกลไปสู่อาเซียน ทั้งนี้...

Related Topics