บอร์ดภาพยนตร์ไฟเขียวตั้งอนุกก.ส่งเสริมแก้ไขปัญหาละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานภาพยนตร์-วีดิทัศน์ หนุนโครงการ ครูสอนสิทธิ ปลูกฝังเยาวชนคนรุ่นใหม่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ ภาพรวมงานเทศกาลหนังเมืองคานส์เกิดมูลค่าทางธุรกิจกว่า 1.5 พันล้านบาท

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday May 25, 2018 12:34
กรุงเทพฯ--25 พ.ค.--กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการภาพยนตร์ฯ ครั้งที่ 3/2561 ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการแก้ไขปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ซึ่งมีปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานอนุกรรมการ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอนุกรรมการ อาทิ กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมได้ให้วธ. ไปเพิ่มเติมอนุกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมประชาสัมพันธ์ กสทช. และมีอำนาจหน้าที่ในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล จัดทำข้อเสนอแนวทางและกำกับดูแลในการแก้ไขปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ โดยมีแนวทางแก้ปัญหา 3 ป. ได้แก่ 1.ปราบปราม อาทิ การบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ 2.ป้องกัน เช่น ขอความร่วมมือเครือข่ายและเว็บไซต์ต่างๆ ไม่นำเสนอผลงานภาพยนตร์และวีดิทัศน์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ การส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการเคารพสิทธิ และ 3.ปลูกฝัง อาทิ ขอความร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการในการนำหลักสูตรการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ภายใต้โครงการ "ครูสอนสิทธิ" ไปสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา นอกจากนี้ จะจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมวัฒนธรรมการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ในสังคมโดยร่วมกับกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในการจัดทำโครงการ/กิจกรรมรณรงค์และจัดทำสื่อต่างๆเพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์

นอกจากนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการ "ครูสอนสิทธิ" ตามที่วธ.เสนอ ซึ่งโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางปลูกฝัง โดยเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง วธ. กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) กระทรวงพาณิชย์(พณ.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และตระหนักถึงคุณค่าของภาพยนตร์ไทยและเป็นการแก้ไขปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยอย่างยั่งยืน โดยที่ประชุมได้ให้ วธ.ร่วมกับ ศธ.จัดทำหลักสูตรอบรมความรู้แก่นักเรียนและนักศึกษาเน้นให้พื้นฐานความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด

นายวิษณุ กล่าวอีกว่า ที่ประชุมรับทราบสรุปผลตามที่ วธ. ร่วมกับ พณ. และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา(กก.) จัดกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่แลกเปลี่ยนภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 10-19 พฤษภาคม 2561 ณ งานตลาดภาพยนตร์เมืองคานส์ และระหว่างวันที่ 9-19 พฤษภาคม 2561 ณ งานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยมีบริษัทต่างชาติมีแผนลงทุนมาถ่ายทำภาพยนตร์ในไทย และมีการเจรจาร่วมลงทุนภาพยนตร์ในโครงการสร้างภาพยนตร์เพื่อการลงทุนของ วธ. 3 เรื่อง ได้แก่ สวรรค์ในอก, หิ่งห้อย, ดิน ฟ้า มหาสมุทร และเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการไทยที่ไปร่วมเปิดคูหาจำหน่ายภาพยนตร์ 10ราย เพื่อจำหน่ายภาพยนตร์ไทย 70 เรื่อง ทั้งนี้ ภาพรวมเกิดมูลค่าทั้งหมดกว่า 1,555 ล้านบาท

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวต่อไปว่า ที่ประชุมได้รับรายงานจาก วธ.ในเรื่องผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและเผยแพร่ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจนถึงปัจจุบันดำเนินการไปแล้ว 7 กิจกรรม อาทิ กิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ณ งานตลาดภาพยนตร์และโทรทัศน์นานาชาติฮ่องกง ประจำปี 2561 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมคือ บริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายภาพยนตร์แอนิเมชั่น 22 บริษัทและหน่วยงานราชการ 3 หน่วยงาน เกิดมูลค่าเจรจาธุรกิจ 336 ล้านบาท กิจกรรมนำเสนอผลงานสินค้าลิขสิทธิ์นานาชาติแห่งฮ่องกง ประจำปี 2561 มีผู้เข้าร่วม ได้แก่ บริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ แอนิเมชั่น 22 บริษัทและหน่วยงานราชการ 3 หน่วยงาน เกิดมูลค่าเจรจาธุรกิจ 66 ล้านบาท เป็นต้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบเรื่องที่ วธ.ร่วมกับ กก. พณ. กระทรวงการต่างประเทศ(กต.) และสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ เตรียมการเข้าร่วมงานตลาดภาพยนตร์และโทรทัศน์นานาชาตินครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2561 ณ เซี่ยงไฮ้ เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ โดยปีนี้มีภาพยนตร์ไทยที่ผ่านการพิจารณาให้ไปจัดฉายในงานนี้ 5 เรื่อง ได้แก่ หากพรุ่งนี้คือวันสุดท้าย, เพื่อนที่ระลึก, ส่ม ภัค เสียน, เพื่อนฉันฝันสลาย, 3 ตีสาม คืนสาม และมีบริษัท 8 แห่ง เข้าร่วมคูหาจำหน่ายภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของประเทศไทย


Latest Press Release

โค้ก-หาดทิพย์ ชวนเคาท์ดาวน์สนุกซ่าส่งท้ายปี @เซ็นทรัล ภูเก็ต

Countdown 2019: บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) และ พันธมิตร จัดงานเคาท์ดาวน์ระดับอินเตอร์ เพื่อชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ในงาน "Central Phuket International Countdown 2019" ณ เซ็นทรัล ภูเก็ต...

อายิโนะโมะโต๊ะ สนับสนุนโภชนาการนักกีฬา สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

อายิโนะโมะโต๊ะ มุ่งมั่นทุ่มเทในการพัฒนาวงการอาหารและโภชนาการนักกีฬาไทยอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงเป็นผู้สนับสนุนหลัก สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย อย่างเป็นทางการ โดยให้ทุนสนับสนุนด้านการเงินแก่สมาคมฯตลอดจนผลิตภัณฑ์ "อะมิโน...

ภาพข่าว: ตัดสินกันไปเป็นที่เรียบร้อย กับโครงการ Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน ปี 4

นายซาลมาน ซาดัต ประธานกรรมการและผู้จัดการใหญ่ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ผู้ให้บริการสถานีบริการน้ำมันคุณภาพระดับโลกภายใต้แบรนด์ "คาลเท็กซ์" ร่วมกับ มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF) จัดงานประกาศผลและมอบรางวัลในโครงการเพื่อสังคม "Caltex...

สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน จัดงาน เวทีเสวนาเครือข่ายการศึกษา และMIDL เพื่อสร้างพลเมือง

เรียนเชิญสื่อมวลชนประชาสัมพันธ์ และร่วมทำข่าวการสัมมนาเครือข่ายการศึกษา และMIDL เพื่อสร้างพลเมือง วันเสาร์ 22 ธันวาคม 2561 โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ ข้าวสาร เวียงใต้, กรุงเทพฯ การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล Media Information and Digital...

ภาพข่าว: OCEAN LIFE ไทยสมุทร มอบเงิน 1 ล้านบาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ โครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดย คุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท ให้แก่มูลนิธิรามาธิบดี เพื่อสนับสนุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โดยมี ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา (ที่ 2...

Related Topics