บอร์ดภาพยนตร์ไฟเขียวตั้งอนุกก.ส่งเสริมแก้ไขปัญหาละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานภาพยนตร์-วีดิทัศน์ หนุนโครงการ ครูสอนสิทธิ ปลูกฝังเยาวชนคนรุ่นใหม่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ ภาพรวมงานเทศกาลหนังเมืองคานส์เกิดมูลค่าทางธุรกิจกว่า 1.5 พันล้านบาท

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday May 25, 2018 12:34
กรุงเทพฯ--25 พ.ค.--กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการภาพยนตร์ฯ ครั้งที่ 3/2561 ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการแก้ไขปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ซึ่งมีปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานอนุกรรมการ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอนุกรรมการ อาทิ กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมได้ให้วธ. ไปเพิ่มเติมอนุกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมประชาสัมพันธ์ กสทช. และมีอำนาจหน้าที่ในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล จัดทำข้อเสนอแนวทางและกำกับดูแลในการแก้ไขปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ โดยมีแนวทางแก้ปัญหา 3 ป. ได้แก่ 1.ปราบปราม อาทิ การบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ 2.ป้องกัน เช่น ขอความร่วมมือเครือข่ายและเว็บไซต์ต่างๆ ไม่นำเสนอผลงานภาพยนตร์และวีดิทัศน์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ การส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการเคารพสิทธิ และ 3.ปลูกฝัง อาทิ ขอความร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการในการนำหลักสูตรการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ภายใต้โครงการ "ครูสอนสิทธิ" ไปสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา นอกจากนี้ จะจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมวัฒนธรรมการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ในสังคมโดยร่วมกับกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในการจัดทำโครงการ/กิจกรรมรณรงค์และจัดทำสื่อต่างๆเพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์

นอกจากนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการ "ครูสอนสิทธิ" ตามที่วธ.เสนอ ซึ่งโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางปลูกฝัง โดยเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง วธ. กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) กระทรวงพาณิชย์(พณ.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และตระหนักถึงคุณค่าของภาพยนตร์ไทยและเป็นการแก้ไขปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยอย่างยั่งยืน โดยที่ประชุมได้ให้ วธ.ร่วมกับ ศธ.จัดทำหลักสูตรอบรมความรู้แก่นักเรียนและนักศึกษาเน้นให้พื้นฐานความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด

นายวิษณุ กล่าวอีกว่า ที่ประชุมรับทราบสรุปผลตามที่ วธ. ร่วมกับ พณ. และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา(กก.) จัดกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่แลกเปลี่ยนภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 10-19 พฤษภาคม 2561 ณ งานตลาดภาพยนตร์เมืองคานส์ และระหว่างวันที่ 9-19 พฤษภาคม 2561 ณ งานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยมีบริษัทต่างชาติมีแผนลงทุนมาถ่ายทำภาพยนตร์ในไทย และมีการเจรจาร่วมลงทุนภาพยนตร์ในโครงการสร้างภาพยนตร์เพื่อการลงทุนของ วธ. 3 เรื่อง ได้แก่ สวรรค์ในอก, หิ่งห้อย, ดิน ฟ้า มหาสมุทร และเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการไทยที่ไปร่วมเปิดคูหาจำหน่ายภาพยนตร์ 10ราย เพื่อจำหน่ายภาพยนตร์ไทย 70 เรื่อง ทั้งนี้ ภาพรวมเกิดมูลค่าทั้งหมดกว่า 1,555 ล้านบาท

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวต่อไปว่า ที่ประชุมได้รับรายงานจาก วธ.ในเรื่องผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและเผยแพร่ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจนถึงปัจจุบันดำเนินการไปแล้ว 7 กิจกรรม อาทิ กิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ณ งานตลาดภาพยนตร์และโทรทัศน์นานาชาติฮ่องกง ประจำปี 2561 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมคือ บริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายภาพยนตร์แอนิเมชั่น 22 บริษัทและหน่วยงานราชการ 3 หน่วยงาน เกิดมูลค่าเจรจาธุรกิจ 336 ล้านบาท กิจกรรมนำเสนอผลงานสินค้าลิขสิทธิ์นานาชาติแห่งฮ่องกง ประจำปี 2561 มีผู้เข้าร่วม ได้แก่ บริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ แอนิเมชั่น 22 บริษัทและหน่วยงานราชการ 3 หน่วยงาน เกิดมูลค่าเจรจาธุรกิจ 66 ล้านบาท เป็นต้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบเรื่องที่ วธ.ร่วมกับ กก. พณ. กระทรวงการต่างประเทศ(กต.) และสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ เตรียมการเข้าร่วมงานตลาดภาพยนตร์และโทรทัศน์นานาชาตินครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2561 ณ เซี่ยงไฮ้ เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ โดยปีนี้มีภาพยนตร์ไทยที่ผ่านการพิจารณาให้ไปจัดฉายในงานนี้ 5 เรื่อง ได้แก่ หากพรุ่งนี้คือวันสุดท้าย, เพื่อนที่ระลึก, ส่ม ภัค เสียน, เพื่อนฉันฝันสลาย, 3 ตีสาม คืนสาม และมีบริษัท 8 แห่ง เข้าร่วมคูหาจำหน่ายภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของประเทศไทย


Latest Press Release

ภาพข่าว: ฟูจิตสึร่วมสืบสานจัดประเพณีสงกรานต์

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีอันดีงาม "เทศกาลสงกรานต์ ฟูจิตสึ 2562" โดยมีทีมผู้บริหารและพนักงาน ร่วมรดน้ำดำหัว ขอพร นาย ทัตซึยะ ทานากะ ประธาน บริษัท ฟูจิตสึ ลิมิเต็ด และนาย โทชิโร มิอุระ กรรมการผู้จัดการ บริษัท...

ทีเส็บ จัด workshop สหกรณ์โครงการไมซ์เพื่อชุมชน เดินหน้าต่อโครงการปีที่ 2

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ และกรมส่งเสริมสหกรณ์ เดินหน้าโครงการ #ไมซ์เพื่อชุมชน ปีที่ 2 หวังให้ไมซ์กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน จัดเวิร์คช้อปเตรียมความพร้อมสหกรณ์เพิ่มเติมอีก 50 แห่ง...

ไปรษณีย์ไทย จัด 4 กิจกรรม กวาดบ้านเรา-ทาสีตีเส้น-ล้างเพลินเพลิน-ใส่ใจใส่ปุ๋ย ในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) จัดกิจกรรม "ไปรษณีย์อาสา...พาไปคลีน" พร้อมใจสวมเสื้อสีเหลืองทำความดี เพื่อแสดงความจงรักภักดีด้วยหัวใจ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ผ่าน 4 กิจกรรม คือ...

สนพ.กำแพงเพชร ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 9

นายสุนทร แก้ววิฬา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 9 โดยมี พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการแข่งขัน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26...

คูลิเนอร์ นำเสนอแพคเกจประชุมและสัมมนาสุดพิเศษทางเลือกใหม่ สำหรับการจัดอีเวนท์ใจกลางเมือง

โรงเรียนศิลปะการอาหารและผู้ประกอบการคูลิเนอร์ มอบข้อเสนอแพคเกจประชุมและสัมมนาสุดพิเศษ บนทำเลทองใจกลางกรุงเทพฯ ในราคาเริ่มต้นเพียง 850 บาท คูลิเนอร์ ตั้งอยู่บนทำเลที่ตั้งที่สะดวกสบายบนชั้น 5 ห้างสรรพสินค้าเอ็มโพเรียม...

Related Topics