ซีพีเอฟ มอบโครงการ ปรับปรุงฟาร์มสุกรพันธุ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาและวิจัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday May 25, 2018 10:49
กรุงเทพฯ--25 พ.ค.--ซีพีเอฟ

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบโครงการ "ปรับปรุงฟาร์มสุกรพันธุ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" เพื่อประโยชน์ในการศึกษาและวิจัย จากบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ด้วยการปรับปรุงโรงเรือนแม่พันธุ์สุกรอุ้มท้องเป็นคอกขังรวมตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) พร้อมสร้างโรงเรือนสุกรขุนหลังใหม่ และปรับปรุงระบบฟาร์มให้ได้มาตรฐานของกรมปศุสัตว์ เพื่อให้พร้อมต่อการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับซีพีเอฟ ดำเนินโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสุกร มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ล่าสุดผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญของบริษัทได้ทำการสำรวจในส่วนของฟาร์มเลี้ยงสุกรที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการแม่เหียะ พบว่าโรงเรือนในโครงการดังกล่าวมีความชำรุดเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นสถานที่สำหรับการเรียนการสอน และฝึกงานแก่นักศึกษาของคณะ มาตั้งแต่ปี 2510 หรือนานกว่า 51 ปีแล้ว ทำให้โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างมีสภาพทรุดโทรมตามอายุการใช้งาน ผู้บริหารของคณะเกษตรศาสตร์จึงเสนอต่อซีพีเอฟเรื่องการปรับปรุงฟาร์มสุกรพันธุ์ให้ที่มีความทันสมัยและได้มาตรฐาน ทั้งโรงเรือน วัสดุอุปกรณ์ และระบบการเลี้ยง เพื่อประโยชน์ในการศึกษาและวิจัยของนักศึกษาภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์

"ขอขอบพระคุณซีพีเอฟที่สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงฟาร์มรวมทั้งอุปกรณ์คอกคลอดสุกร ซึ่งจะก่อประโยชน์แก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ที่สามารถเข้าศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติงานจริง เพื่อสร้างพื้นฐานที่เข้มแข็งให้กับนักศึกษาให้พร้อมกับการทำงานในอนาคตได้อย่างมั่นใจ และจะผลักดันฟาร์มแห่งนี้เป็นต้นแบบด้านการเรียนการสอนและบริการวิชาการของคณะฯต่อไป" รศ.ดร.ณัฐา กล่าว

ด้าน นายสมควร ชูวรรธนะปกรณ์ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจสุกร ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟดำเนินโครงการความร่วมมือเพื่อการศึกษาและวิจัยกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในหลากหลายโครงการ และการสนับสนุนการปรับปรุงฟาร์มสุกรพันธุ์ในครั้งนี้ ซีพีเอฟใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 7,306,175 บาท ในการปรับปรุงโรงเรือนแม่พันธุ์สุกรอุ้มท้องเป็นคอกขังรวมตามหลัก Animal Welfare พร้อมปรับปรุงโรงเรือนสุกรขุน ปรับปรุงสำนักงานฟาร์ม และขยายความสามารถในการผลิตด้วยการสร้างโรงเรือนสุกรขุนหลังใหม่เพิ่มอีก 1 หลัง ตลอดจนติดตั้งระบบการให้อาหารอัตโนมัติ ระบบไบโอแก๊ส และระบบฟอกอากาศท้ายโรงเรือน เพื่อให้ฟาร์มมีมาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ขณะที่ บริษัท เค.เอส.พี. อุปกรณ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกของซีพีเอฟ สนับสนุนอุปกรณ์คอกคลอดสุกร 32 คอก ด้วยงบประมาณ 950,400 บาท เพื่อร่วมกันพัฒนาสถานที่สำหรับเรียนรู้และฝึกฝนการใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอยู่ภายในมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษา โดยรูปแบบของโรงเรือนเป็นรูปแบบเดียวกับฟาร์มของซีพีเอฟ ที่ผู้เข้าชมสามารถชมกระบวนการเลี้ยงในโรงเรือนผ่านห้องกระจกโดยไม่ต้องเข้าไปภายใน จุดนี้สามารถรองรับการเข้าเยี่ยมชมของบุคคลภายนอก ซึ่งจะทำให้ฟาร์มแห่งนี้สามารถพัฒนาสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ต่อไป

"โครงการนี้นับเป็นความร่วมมือทางวิชาการและกิจการเพื่อสังคมโดยไม่มีพันธะสัญญาด้านการค้าใดๆ ซีพีเอฟหวังเป็นอย่างยิ่งว่าฟาร์มสุกรพันธุ์ที่ได้รับการปรับปรุงให้พร้อมในทุกๆด้านนี้ จะกลายเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงปฏิบัติและสถานที่ฝึกงานของนักศึกษา อันจะเป็นการปูพื้นฐานอาชีพในอนาคต และเป็นประโยชน์ต่อคณะเกษตรศาสตร์สำหรับใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่สอดคล้องกับยุคสมัยและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง" นายสมควร กล่าว


Latest Press Release

Tongwei Group บริจาคสถานีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับบริเวณที่มีประชากรลดลงในเขตที่ราบสูงทิเบต

เมื่อวันที่ 17 เมษายนที่ผ่านมา พิธีบริจาคเพื่อสาธารณกุศล ภายใต้ชื่อโครงการ "มอบแสงสว่างแก่บริเวณที่มีประชากรลดลงและปกป้องแม่น้ำแยงซี ตามความตั้งใจของ Tongwei Group" ได้ถูกจัดขึ้นด้วยความสำเร็จงดงาม ณ สถานีปกป้องระบบนิเวศลุ่มแม่น้ำแยงซี โดย Tongwei Group...

ซีพีเอฟรักษ์โลกยั่งยืน ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ ลด-เลิกใช้พลาสติกที่ไม่จำเป็น

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เดินหน้ามีส่วนร่วมคุ้มครองโลก อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ จับมือภาครัฐ ภาคประชาสังคม และชุมชน ดำเนินโครงการปลูก-อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้บนบกและป่าชายเลน...

ภาพข่าว: ซี.พี. เวียดนาม รณรงค์ลดการทิ้งขยะ เนื่องในวันคุ้มครองโลก ปี 2019

นายวรวิทย์ อรุณรักษา ผู้ช่วยรองกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ซี.พี. เวียดนาม คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ ซี.พี. เวียดนาม นำเพื่อนพนักงาน พร้อมทั้งนักศึกษามหาวิทยาลัยเขต โฮจิมินห์ และเครือข่ายองค์กรต่างๆ จำนวน 300 คน...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เปิดฝึกภาษาเกาหลีให้แก่แรงงานที่จะเดินทางหรือต้องการไปทำงานในต่างประเทศ

นายวิเชียร เศวตจันฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ได้เปิดฝึกอบรมภาษาต่างประเทศให้แก่แรงงานที่จะเดินทางหรือต้องการไปทำงานต่างประเทศและประสงค์ฝึกอบรมภาษาเกาหลี หลักสูตรยกระดับฝีมือ เพื่อรองรับนโยบายเร่งด่วน พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว...

โปรธงชัย เปิดโรงเรียนทางเลือก หวังสร้างเยาวชนรุ่นใหม่

โปรธงชัย ใจดี ในนามประธานมูลนิธิ ใจดี ฟาวน์เดชั่น เปิดตัวโรงเรียนธงชัยใจดีไตรวิเทศศึกษา อ.เมือง จ.ลพบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 เมย.ที่ผ่านมา เพื่อส่งต่อความรู้ และมอบโอกาสให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ ในการจะก้าวไปสู่สังคม...

Related Topics