มรภ.สงขลา ผนึก ม.ศิลปากร โชว์ผลงานนิทรรศการศิลปกรรมสัญจร ครั้งที่ 63

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday May 25, 2018 13:25
กรุงเทพฯ--25 พ.ค.--มรภ.สงขลา

มรภ.สงขลา จับมือ ม.ศิลปากร-หน่วยงานเครือข่าย จัดนิทรรศการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 63 โชว์ผลงานระดับชาติ หวังสร้างแรงบันดาลใจคนรุ่นใหม่เดินตามฝันด้านศิลปะ

ผศ.ไชยวุธ โกศล คณะบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงนิทรรศการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 63 (สัญจร) ระหว่างวันที่ 5 มิ.ย.-13 ก.ค.61 ณ หอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา ว่า เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากร กับ มรภ.สงขลา ในการเปิดโอกาสให้อาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า ตลอดจนบุคคลทั่วไปได้เรียนรู้กระบวนการทำงาน และเห็นความเปลี่ยนแปลงศิลปะของไทยมาประยุกต์สร้างสรรค์ผลงาน โดยนำผลงานที่ได้รับรางวัลจากการคัดเลือกของผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ศิลปินแห่งชาติและอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทยมาจัดนิทรรศการสัญจรทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึงเชิญผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านศิลปกรรม เช่น ผู้ได้รับรางวัลจากการประกวด ศิลปินที่มีชื่อเสียงในระดับชาติ ฯลฯ มาบรรยายให้ความรู้แก่ นักศึกษา และผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้เกิดประโยชน์ เสริมสร้างการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้น

ผศ.ไชยวุธ กล่าวว่า คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ซึ่งมีทั้งสาขาวิชาดนตรีไทย สาขาวิชาดุริยางค์ สาขาวิชานาฏยรังสรรค์ และสาขาวิชาทัศนศิลป์ โดย มีพันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเรื่องการส่งเสริม ทำนุและการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ที่เป้าประสงค์ในการสร้างเครือข่ายดำเนินกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยชั้นนำทางด้านศิลปกรรมในระดับอุดมศึกษา โดยในการจัดนิทรรศการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งนี้มีหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมด้วย อาทิ มหาวิทยาลัยศิลปากร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้า กรมศิลปากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม /มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ด้าน น.ส.ศศิธร วิศพันธุ์ ประธานโปรแกรมวิชาศิลปกรรม มรภ.สงขลา ผู้เสนอโครงการ กล่าวว่า นิทรรศการที่จัดขึ้นนอกจากจะสร้างสุนทรียภาพให้แก่ผู้เข้าชมแล้ว ยังช่วยสร้างแนวคิดและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม และสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนด้านศิลปะ ทั้งยังเป็นโอกาสในการเผยแพร่ผลงานด้านศิลปกรรมสู่สาธารณชน และพัฒนาแหล่งเรียนรู้หอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ประการสำคัญ ถือเป็นการ เสริมสร้างแรงบันดาลใจแก่นักศึกษาและผู้เข้าร่วม ได้พัฒนาสร้างสรรค์ผลงานของตนเองและเข้าร่วมประกวดผลงานสร้างสรรค์ในระดับชาติ

น.ส.ศศิธร กล่าวอีกว่า ตัวอย่างผลงานที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ อาทิ ผลงาน"พายุลูกเห็บ2560" ของ ญาณวิทย์ กุญแจทอง ภาพพิมพ์สีธรรมชาติ (จากคราม ขมิ้นชัน ตีนเป็ดฝรั่ง น้ำผึ้ง และกาวกระถิน) ซึ่งได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ผลงาน "ต่อเติม" ของสันติ สีดาราช ใช้เทคนิคประกอบไม้ และได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ผลงาน "มณฑล" ของ สุวัฒน์ บุญธรรม ใช้เทคนิคแกะดินสอพองผสมวาดเส้น ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ผลงาน "ซากความศิวิไลซ์ หมายเลข 1" ของ พินิจ มิชารี ใช้เทคนิควาดเส้นปากกาบนผ้าใบ ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง เป็นต้น

ทั้งนี้ พิธีเปิดนิทรรศการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 63 (สัญจร) จะมีขึ้นในวันที่ 5 มิ.ย.61 โดยมี นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการ จ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด และในวันดังกล่าวยังมีกิจกรรมเสวนาก่อนเปิดนิทรรศการ (Art Talk) หัวข้อ "แรงบันดาลใจจากวิถีชีวิตสู่การพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ศิลปะ" โดย นายจิรโรจน์ ศรียะพันธุ์ ผู้ได้รับรางวัลเกียรตินิยมเหรียญเงิน ประเภทจิตรกรรม จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 63 และ นายจรูญ ศรียะพันธุ์ ศิลปินอาวุโส ศิลปินดีเด่น จ.สงขลา


Latest Press Release

เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย จัดใหญ่ 4 ภูมิภาค เปิดพื้นที่ให้เด็กปฐมวัยเรียนรู้วิทย์

เริ่มแล้วงาน "เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ประจำปี 2562" ภายใต้หัวข้อ "เพราะทุกสิ่งไม่หยุดนิ่ง" เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของร่างกายตนเอง และเปิดโลกกว้างไปสู่การเคลื่อนไหวของสิ่งต่าง ๆ โดยการฝึกการเป็นนักสังเกตสิ่งรอบตัว วิเคราะห์...

ภาพข่าว: ให้การต้อนรับ

คุณนันทวัฒน์ เพชรรักษ์ ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิวนครพนม ให้การต้อนรับ คุณอาคม เติมพิทยาไพสิทฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคมนาคมประธาน เปิดงาน "บ้านไผ่-มุกดาหาร-นครพนม ทางรถไฟ 5 ประเทศ เพื่อคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจระดับสากล" ณ โรงแรมฟอร์จูน...

เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น เผยชาวเอเชียแปซิฟิกกว่า 70% อยากเป็นเจ้าของธุรกิจ โดยส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นนายตัวเองเติมเต็มชีวิตได้มากกว่า

เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น (Herbalife Nutrition) บริษัทโภชนาการระดับโลก เปิดเผยผลสำรวจความเป็นผู้ประกอบการในเอเชียแปซิฟิก "Asia Pacific Entrepreneurship Survey" ประจำปี 2562 ซึ่งจัดทำขึ้นเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยพบว่าผู้บริโภคในเอเชียแปซิฟิกราวเจ็ดในสิบ...

ภาพข่าว: ธนาคารไทยพาณิชย์สนับสนุนโรงเรียนเสนาธิการทหารบกจัดพิมพ์หนังสือถอดบทเรียน ถ้ำหลวง : กู้ภัยระดับโลก

ธนาคารไทยพาณิชย์ให้การสนับสนุนโรงเรียนเสนาธิการทหารบกจัดพิมพ์หนังสือถอดบทเรียน "ถ้ำหลวง" : กู้ภัยระดับโลก เพื่อเป็นองค์ความรู้และคู่มือสำหรับใช้ในการวางแผน ประสานงานการกู้ภัยและการบริหารจัดการแก้ไขเหตุการณ์ภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต...

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท ขอเชิญ ชม ชอป ชิม ของดีจังหวัดชัยนาท

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท ขอเชิญ ชม ชอป ชิม ของดีจังหวัดชัยนาท พบกับส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท กรอบนอกนุ่มใน อมเปรี้ยวหวาน, บัตเตอร์นัท สควอช รสชาติคล้ายมันเทศ เนื้อเหนียวและแน่นหนึบ นอกจากนี้ยังมี ยำส้มโอรสเด็ด,ไอศกรีมเมล่อน, ข้าวขาวเจ๊กชัยนาท,...

Related Topics