กรมส่งเสริมสหกรณ์ Kick Off ไทยนิยมยั่งยืน สนับสนุนงบกลางปี 1,791.5341 ล้านบาทให้สหกรณ์การเกษตรสร้างอุปกรณ์การตลาด และแปรรูปผลผลิตการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday May 30, 2018 10:24
กรุงเทพฯ--30 พ.ค.--กรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์เดินหน้าโครงการไทยนิยมยั่งยืน หลังได้รับงบกลางปี 1,791.5341 ล้านบาท อุดหนุนสหกรณ์การเกษตร 302 แห่ง ใน 67 จังหวัดจัดสร้างอุปกรณ์การตลาดและเครื่องแปรรูปผลผลิตการเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า เน้นข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพาราและมันสำปะหลัง สั่งสหกรณ์จังหวัดเตรียมพร้อมระดับพื้นที่ ติดตามการดำเนินงานให้โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ มุ่งหวังสร้างประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ เพื่อเป็นการ Kick off โครงการไทยนิยมยั่งยืน ไปยังสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ เป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวพร้อมเพรียงกัน ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการจัดสรรงบกลางปี วงเงิน 1,791.5341 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนสหกรณ์การเกษตร 302 สหกรณ์ในพื้นที่ 67 จังหวัด ดำเนินการจัดสร้างอุปกรณ์การตลาดและแปรรูปผลผลิตการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า ซึ่งประกอบด้วย 4 โครงการหลัก ได้แก่ โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร จำนวน 146 สหกรณ์ วงเงิน 1,017.9172 ล้านบาท จัดสร้างฉาง ลานตาก โกดัง สำหรับรวบรวมและชะลอผลผลิตข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ไม่น้อยกว่า 7 แสนตัน โครงการรวบรวมและแปรรูปยางพารา วงเงิน 340.4299 ล้านบาท รวบรวมยางพารา 150,000 ตัน โครงการแปรรูปผลผลิตการเกษตร วงเงิน 410.6206 ล้านบาท เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าการเกษตร 56,000 ตันและโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร วงเงิน 22.2789 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับชาวบ้านที่ได้รับการจัดสรรที่ดินไม่น้อยกว่า 10,320 ราย และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจการวบรวมและการแปรรูปผลผลิตให้กับสหกรณ์พื้นที่เป้าหมาย 6 จังหวัด

ขณะนี้การดำเนินโครงการอยู่ในขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งสหกรณ์สรรหาผู้รับจ้างได้แล้ว กว่า 91% โดยได้เน้นย้ำให้ทุกสหกรณ์ดำเนินการตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด และให้มีความรอบคอบ และเมื่อได้ผู้รับจ้างแล้ว ต้องตรวจดูร่างสัญญาก่อนจะลงนามในสัญญาจ้างและมีการกำหนดแบ่งจ่ายเงินเป็นงวดโดยดูความสมเหตุสมผล ซึ่งได้สั่งการให้ทุกจังหวัดส่งเจ้าหน้าที่ลงไปกำกับดูแลกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการก่อสร้างอุปกรณ์การตลาดเป็นรายสหกรณ์ว่าถูกต้องตามแบบหรือไม่ และให้รายงานผลแบบ Real Time พร้อมทั้งให้ส่งข้อมูลวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ของอุปกรณ์การตลาดที่ได้รับการสนับสนุนเป็นรายสหกรณ์ ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 นี้ เพื่อให้มั่นใจว่าสหกรณ์จะมีการใช้ประโยชน์จริงและส่งผลต่อการรองรับผลผลิตจากเกษตรกรที่เป็นสมาชิก และให้ดำเนินการด้วยความโปร่งใส ภายใต้ "ความถูกต้อง เป็นธรรม ได้ประโยชน์" ซึ่งการก่อสร้างอุปกรณ์การตลาดและเครื่องมือแปรรูปผลผลิตการเกษตร กำหนดให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2561 และในระหว่างเดือนพฤษภาคม – กันยายน 2561 จะจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ที่ถูกต้องให้กับฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เพื่อใช้สำหรับการรวบรวมผลผลิต เก็บรักษา รอจำหน่าย การแปรรูป การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ และขยายช่องทางตลาด และคาดว่าอุปกรณ์การตลาดและเครื่องมือต่าง ๆ จะเสร็จทันรองรับฤดูกาลผลผลิตตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 เป็นต้นไป


Latest Press Release

#กฤษฎา หารือผู้ส่งออกยางพารารายใหญ่ พร้อมเตรียมเสนอมาตรการช่วยเหลือชาวสวนยาง ต่อครม.

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังหารือร่วมกับ 5 บริษัทเอกชนผู้ส่งออกยางรายใหญ่ของประเทศ ได้แก่ บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บริษัทยางไทยปักษ์ใต้...

True Arena Hua Hin Junior Senior Pre Thailand Open Tennis Winter Tours 2018

สนใจสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ line :-0863926209 และ E-mail : pichai.pantrakul@gmail.com ****** ผู้สมัครลงแข่งขันทุกท่านจะได้รับเสื้อยืด WTA THAILAND OPEN 2019 1 ตัว พร้อมบัตรเข้าชมการแข่งขัน 1 ใบ/วัน ระหว่างวันที่ 28 มกราคมถึง 3กุมภาพันธ์...

ภาพข่าว: ชวาร์สคอฟ โปรเฟสชั่นแนล (ประเทศไทย) รับลมหนาว โชว์เทรนด์ผมใหม่ EL (Essential Looks 2018) Autumn/Winter 2018 : REdefining you

ชวาร์สคอฟ โปรเฟสชั่นแนล (ประเทศไทย) ผู้นำด้านเทรนด์ทรงผมระดับโลก นำโดยคุณกันต์ตารัตน์ สิริภัทรคุณ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด จัดงาน EL (Essential Looks 2018) Autumn/Winter 2018 : REdefining you เพื่อเปิดตัวเทรนด์ผมใหม่ประจำฤดูกาลนี้ โดยมี ดร.สมศักดิ์ ชลาชล...

สไมลีย์ พร้อมจับมือ ซีพีเอน ส่งธุรกิจหน้ายิ้ม ในแดนยิ้มสยาม

แบรนด์สไมลีย์ เจ้าของ ไอคอนหน้ายิ้ม พร้อมเปิดตัวพาร์ตเนอร์ชิปกับกลุ่มเซนทรัลพัฒนาฯ หรือ CPN ในสเกลที่ใหญ่ที่สุดของการร่วมมือธุรกิจระหว่างสไมลีย์กับห้างสรรพสินค้าปลีกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลังจากประสบความสำเร็จมาแล้วทั่วโลก สไมลีย์เวิลด์ (SmileyWorld)...

การสัมมนาวิชาการสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา โครงการสร้างเด็กไทยสู่สากล ด้วยการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

สถาบันวิจัยการเรียนรู้ องค์กรเอกชนผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยมากว่า 13 ปี ดำเนินการวิจัยและพัฒนาสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงระดับชั้นอนุบาล 3 ตรงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 และสื่อชุด H-O-P-E International...

Related Topics