กรมส่งเสริมสหกรณ์ Kick Off ไทยนิยมยั่งยืน สนับสนุนงบกลางปี 1,791.5341 ล้านบาทให้สหกรณ์การเกษตรสร้างอุปกรณ์การตลาด และแปรรูปผลผลิตการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday May 30, 2018 10:24
กรุงเทพฯ--30 พ.ค.--กรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์เดินหน้าโครงการไทยนิยมยั่งยืน หลังได้รับงบกลางปี 1,791.5341 ล้านบาท อุดหนุนสหกรณ์การเกษตร 302 แห่ง ใน 67 จังหวัดจัดสร้างอุปกรณ์การตลาดและเครื่องแปรรูปผลผลิตการเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า เน้นข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพาราและมันสำปะหลัง สั่งสหกรณ์จังหวัดเตรียมพร้อมระดับพื้นที่ ติดตามการดำเนินงานให้โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ มุ่งหวังสร้างประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ เพื่อเป็นการ Kick off โครงการไทยนิยมยั่งยืน ไปยังสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ เป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวพร้อมเพรียงกัน ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการจัดสรรงบกลางปี วงเงิน 1,791.5341 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนสหกรณ์การเกษตร 302 สหกรณ์ในพื้นที่ 67 จังหวัด ดำเนินการจัดสร้างอุปกรณ์การตลาดและแปรรูปผลผลิตการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า ซึ่งประกอบด้วย 4 โครงการหลัก ได้แก่ โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร จำนวน 146 สหกรณ์ วงเงิน 1,017.9172 ล้านบาท จัดสร้างฉาง ลานตาก โกดัง สำหรับรวบรวมและชะลอผลผลิตข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ไม่น้อยกว่า 7 แสนตัน โครงการรวบรวมและแปรรูปยางพารา วงเงิน 340.4299 ล้านบาท รวบรวมยางพารา 150,000 ตัน โครงการแปรรูปผลผลิตการเกษตร วงเงิน 410.6206 ล้านบาท เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าการเกษตร 56,000 ตันและโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร วงเงิน 22.2789 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับชาวบ้านที่ได้รับการจัดสรรที่ดินไม่น้อยกว่า 10,320 ราย และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจการวบรวมและการแปรรูปผลผลิตให้กับสหกรณ์พื้นที่เป้าหมาย 6 จังหวัด

ขณะนี้การดำเนินโครงการอยู่ในขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งสหกรณ์สรรหาผู้รับจ้างได้แล้ว กว่า 91% โดยได้เน้นย้ำให้ทุกสหกรณ์ดำเนินการตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด และให้มีความรอบคอบ และเมื่อได้ผู้รับจ้างแล้ว ต้องตรวจดูร่างสัญญาก่อนจะลงนามในสัญญาจ้างและมีการกำหนดแบ่งจ่ายเงินเป็นงวดโดยดูความสมเหตุสมผล ซึ่งได้สั่งการให้ทุกจังหวัดส่งเจ้าหน้าที่ลงไปกำกับดูแลกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการก่อสร้างอุปกรณ์การตลาดเป็นรายสหกรณ์ว่าถูกต้องตามแบบหรือไม่ และให้รายงานผลแบบ Real Time พร้อมทั้งให้ส่งข้อมูลวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ของอุปกรณ์การตลาดที่ได้รับการสนับสนุนเป็นรายสหกรณ์ ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 นี้ เพื่อให้มั่นใจว่าสหกรณ์จะมีการใช้ประโยชน์จริงและส่งผลต่อการรองรับผลผลิตจากเกษตรกรที่เป็นสมาชิก และให้ดำเนินการด้วยความโปร่งใส ภายใต้ "ความถูกต้อง เป็นธรรม ได้ประโยชน์" ซึ่งการก่อสร้างอุปกรณ์การตลาดและเครื่องมือแปรรูปผลผลิตการเกษตร กำหนดให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2561 และในระหว่างเดือนพฤษภาคม – กันยายน 2561 จะจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ที่ถูกต้องให้กับฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เพื่อใช้สำหรับการรวบรวมผลผลิต เก็บรักษา รอจำหน่าย การแปรรูป การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ และขยายช่องทางตลาด และคาดว่าอุปกรณ์การตลาดและเครื่องมือต่าง ๆ จะเสร็จทันรองรับฤดูกาลผลผลิตตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 เป็นต้นไป


Latest Press Release

NYX Professional Makeup เตรียมต้อนรับเฟสทีฟซีซั่น จัดงานเปิดตัว Sugar Trip Limited Edition ถึง 7 คอลเลคชั่นสุดคิ้วเอาใจเมคอัพจังกี้

Festive holidays come early this year! ฮอลลิเดย์ปีนี้ หากใครกำลังมองหาของขวัญกันอยู่ ไม่ว่าจะให้ตัวเองหรือให้ซิสคู่ใจ เตรียมตำ new collection ที่คิ้วที่สุดแห่งปีได้เลย เพราะ NYX Professional Makeup (นิกซ์ โปรเฟสชั่นแนล เมคอัพ) นำโดย วิลาสินี ภาณุรัตน์...

ไทยร่วมประชุมใหญ่สมัยสามัญ IAEA สมัยที่ 62

ประเทศไทย สมาชิก IAEA ลำดับที่ 58 พร้อม 170 ประเทศสมาชิกทั่วโลก ร่วมประชุมใหญ่สมัยสามัญ (General Conference, GC) ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) ครั้งที่ 62 ณ สำนักงานใหญ่ IAEA กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ระหว่างวันที่ 17 - 21 กันยายน 2561...

กองกำลังตำรวจทหาร พร้อม หมอชยนันท์ กรมควบคุมโรค บุกลาดพร้าวยึดบารากู่ อันตรายต่อสุขภาพ

ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เมืองไทยได้พยายามจัดการกับ "บารากู่" หรือ ที่เข้าใจกันว่า ยาสูบที่นำมาใช้กับอุปกรณ์เสพที่มีชื่อเรียกว่า ฮุคคา ( hookah ) ซึ่งเป็นคนละประเภทกับ บุหรี่ไฟฟ้า ที่มีอุปกรณ์การสูบที่ทำงานในลักษณะเดียวกัน แต่บารากู่ ไม่ใช่ "บุหรี่ไฟฟ้า"...

รพ.จิตเวช ยุค 4.0 มีทั้ง ศูนย์คาร์แคร์ ร้านกาแฟ ของที่ระลึก อุดหนุน แถมได้บุญ

หากพูดถึง รพ.จิตเวช สังกัดกรมสุขภาพจิต ที่มีบริการเปิดร้านกาแฟ หรือ บริการ ต่างๆ โดยให้คนไข้ได้ฝึกปฏิบัติงาน ซึ่งที่โดดเด่น เช่น รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ เปิดศูนย์คาร์แคร์ บริการล้างอัดฉีดรถราคาถูก และ รพ.ศรีธัญญา ก็มีร้านเพื่อน บริการคาร์แคร์ กาแฟ...

บริษัทในกลุ่ม พาวเวอร์คอนเน็คชั่นดี ขยายธุรกิจสู่อาเซียน

ปัจจุบัน ประเทศลาวมีศักยภาพในการลงทุนในภาคเศรษฐกิจต่างๆ เพราะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง การทำธุรกิจในประเทศลาวกำลังเปิดกว้างให้กับนักลงทุนไทย โดยเฉพาะการขยายตัวทางธุรกิจโมเดิร์นเทรดของไทยที่กำลังก้าวไกลไปสู่อาเซียน ทั้งนี้...

Related Topics