สบพ. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการจัดการการบินสำหรับผู้บริหารรุ่นที่ 4 (Aviation Management for Executives Program)

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday May 30, 2018 14:10
กรุงเทพฯ--30 พ.ค.--สถาบันการบินพลเรือน

พลอากาศเอก สฤษดิ์พงษ์ โกมุทานนท์ ประธานกรรมการ สถาบันการบินพลเรือน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการการบินสำหรับผู้บริหารรุ่นที่ 4 (Aviation Management for Executives Program) ของสถาบันการบินพลเรือน โดยมี พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการ สถาบันการบินพลเรือน ผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานสถาบันการบินพลเรือน ร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จังหวัดสมุทรปราการ

สำหรับโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการการบินสำหรับผู้บริหาร (Aviation Management for Executives Program) รุ่นที่ 4 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 25 พฤษภาคม 2561 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งหมด 36 คน จากหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนในหน่วยงานอุตสาหกรรมการบินและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการให้ผู้บริหารระดับกลางถึงสูงของหน่วยงานสามารถขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย พร้อมเพิ่มขีดพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้บริหารระดับสูง ช่วยเสริมสร้างให้ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการบินของประเทศ ภูมิภาค และของโลก

ทั้งนี้ในโครงการดังกล่าว คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศสุวรรณภูมิ โดยมี นายชัยยันต์ ตันติสวัสดิ์วงศ์ ผู้จัดการงานควบคุมจัดการจราจรทางอากาศ เขตสนามบินกรุงเทพ และคณะผู้ทำงาน ร่วมให้การต้อนรับ และพาเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ภายในหอบังคับการบิน อาทิ ห้องปฏิบัติงาน AERODROME CONTROL รวมถึงเยี่ยมชมโครงการ TMCS ในส่วนของ Shadow Operations ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ


Latest Press Release

อพวช. ยืนยัน จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใจกลางเมืองยังคงเปิดให้บริการตามปกติ เพื่อร่วมสร้างสังคมวิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยต่อไป

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โดย จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เปิดบ้านนำชมการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ภายใน จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี สามย่าน หลังมีกระแสห่วงใยจากประชาชนในโลกออนไลน์ถึงการหมดสัญญาเช่าพื้นที่ในปี 2563...

ภาพข่าว: Kids Sport Day @ CentralPlaza Chonburi

ภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี รุ่งฤดี พันธุรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี ร่วมกันเปิดงาน Kids' Sport Day @ CentralPlaza Chonburi งานแข่งขันกีฬามหาสนุกสุดยิ่งใหญ่ฝึกทักษะเหล่าหนูน้อยครั้งแรกในจังหวัดชลบุรี โดยมี...

ส.ป.ก. ฉะเชิงเทรา และกลุ่มวิสาหกิจจัดการสมุนไพรวนเกษตรป่าตะวันออก ประชุมสรุปยอดการจำหน่ายพืชสมุนไพร ปี 2561 และจัดทำแผนการรับซื้อสมุนไพร ปี 2562

เมื่อวันที่ 17–18 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานการปฏิรปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา(ส.ป.ก. ฉะเชิงเทรา) และกลุ่มวิสาหกิจจัดการสมุนไพรวนเกษตรป่าตะวันออก ร่วมประชุมสรุปยอดการจำหน่ายพืชสมุนไพร ปี 2561 และจัดทำแผนการรับซื้อสมุนไพร ปี 2562...

ภาพข่าว: SVL Group ร่วมแสดงความยินดีอธิบดีกรมทางหลวงคนใหม่

SVL Group กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจร นำโดยนายสุรเดช มุขยางกูร ประธานกรรมการบริหาร พร้อมคณะผู้บริหารเดินทางเข้าพบ เพื่อแสดงความยินดีกับนายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ กรมทางหลวงชนบท...

กระทงจากฟางข้าว วัสดุเหลือใช้ที่ไร้ค่า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัย ตาระเวช อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ เปิดเผยว่า ตามที่ทางคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้การทำกระดาษจากฟางข้าว และสอนทำดอกไม้ประดิษฐ์จากฟางข้าว...

Related Topics