วธ.ต่อยอดชุมชนคุณธรรมฯ เป็นแหล่งผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยทั่วประเทศ เน้นพัฒนาคุณภาพชีวิต เพิ่มรายได้อย่างหยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday May 30, 2018 11:56
กรุงเทพฯ--30 พ.ค.--กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวในการประธานประชุมแนวทางการดำเนินงานโครงการงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และประชุมผ่านระบบ VDO Conferenceไปยังวัฒนธรรมจังหวัด ๗๖ จังหวัดทั่วประเทศ ว่า สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม(สป.) ได้รับงบประมาณเพิ่มเติมประมาณ 15.7 ล้านบาท ดำเนินโครงการส่งเสริมชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 701 ชุมชน จากนั้น สป.มีนโยบายต่อยอดและสนับสนุนให้ชุมชนคุณธรรมฯต้นแบบรวมทั้งสิ้น 1,066 ชุมชนทั่วประเทศผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (Cultural Product of Thailand : CPOT) ด้วย

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต่อไปว่า CPOT หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาต่อยอดมาจากวัฒนธรรมไทย มีคุณค่า ความหมาย เรื่องราว ด้านวัฒนธรรม อันเป็นรากเหง้าที่ได้รับการสืบสาน สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ บ่งบอก อัตลักษณ์ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างเป็นสินค้าเชิงพาณิชย์ แบ่งเป็น ๕ กลุ่ม ๑. อาหาร ๒. ผ้า ผลิตภัณฑ์จากผ้า ๓. เครื่องประดับ ๔. ของใช้ ของตกแต่ง ๕. ศิลปะการแสดง ศิลปะการต่อสู้ การละเล่น เบื้องต้น วธ. จะคัดเลือกผลิตภัณฑ์จากชุมชนคุณธรรมฯ 1,066 ชุมชน จากนั้นส่งวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญไปช่วยสอนให้มีการผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นโดยนำรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ตามสมัยนิยม สอดคล้องกับความต้องการของคนในสังคม และมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับศักยภาพของแต่ละชุมชนว่าสินค้าภูมิปัญญาสามารถต่อยอดเป็น CPOT หรือไม่

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวต่อไปว่า ส่วนการดำเนินการส่งเสริมศูนย์บันดาลไทยในพื้นที่พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย(CPOT)และผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากชุมชนคุณธรรม ๗๖ จังหวัดนั้น ขณะนี้ได้รับรายงานว่ามีกลุ่มจังหวัดนำร่องที่มีศูนย์บันดาลไทยที่มีศักยภาพโดดเด่นและชุมชนคุณธรรมมีความพร้อมในการผลิต CPOT จำนวน 5 จังหวัดใน 5 ภาค 1.ภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย 2.ภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา 3.ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดตรัง 4.ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดลำปาง 5. ภาคอีกสาน ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี มีการคัดเลือกผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม จัดทำฐานข้อมูล จากนั้นจัดนิทรรศการ ณ ศูนย์บันดาลไทยประจำจังหวัด ต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเปิดตัวสินค้าโดยเชิญหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สื่อมวลชน ช่วยทำประชาสัมพันธ์ จัดแสดงนิทรรศการหรือโรดโชว์ระดับจังหวัด ชาติ นานาชาติ

"ขอชื่นชมที่หลายจังหวัดดำเนินการงาน CPOT และศูนย์บันดาลไทย ได้เป็นอย่างดี ยกตัวอย่าง จังหวัดอุดรธานี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดนครพนม ถือเป็นตัวอย่างในการต่อยอดให้ชุมชนคุณธรรมฯ ในพัฒนาคุณภาพชีวิต รายได้อย่างหยั่งยืน" นายกฤษศญพงษ์ กล่าว


Latest Press Release

นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยชี้ยังต้องการข้าวโพดผลิตอาหารสัตว์อีกปีละ 3 ล้านตัน พร้อมร่วมมือประสานโรงงานอาหารสัตว์เปิดจุดรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร 33 จังหวัดเป้าหมาย

นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยยืนยันปริมาณผลผลิตข้าวโพดในประเทศยังไม่เพียงพอกับความต้องการใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ ส่งผลทำให้ที่ผ่านมาต้องนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ...

ภาพข่าว: อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ร่วมเปิดตัวโครงการ How Cambridge Berkeley Stanford do Tech Transfer

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร (ที่ 5 จากซ้าย) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานในโอกาสที่ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณชานนท์ เรืองกฤตยา (ที่ 4 จากขวา)...

ข่าวซุบซิบ: กรุงศรี จัดใหญ่ Movie day ปิดโรงภาพยนตร์พาลูกค้านิสิต นักศึกษาชม FANTASTIC BEASTS ภาค 2

กรุงศรี มอบประสบการณ์สุดพิเศษ จัดกิจกรรม Movie day พาลูกค้ากลุ่มนิสิต นักศึกษาผู้ถือบัตรกรุงศรี เดบิต ท่องโลกแห่งเวทมนตร์ไปกับภาพยนตร์FANTASTIC BEASTS : THE CRIMES OF GRINDELWALD เมื่อวันที่ 17 พ.ย. ที่ผ่านมา ณ โรงภาพยนตร์ SF World Cinema ศูนย์การค้า...

Gossip News: MGT เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20 ของบริษัท Prime Index Co.Ltd., ประเทศเมียนมาร์

ดร.วิทยา อินาลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ MGT เปิดเผยว่า "บริษัทฯจะเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20 ของบริษัท PRIME INDEX CO.,LTD ประเทศเมียนมาร์ ซึ่งเป็นบริษัทใหม่...

ภาพข่าว: ม.หอการค้าไทย สืบสานประเพณีลอยกระทงสอนนักศึกษต่างชาติทะกระทง

เพื่อเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยและสืบสานประเพณีลอยกระทง ผศ.ดร.จักริน จุลพรม และอาจารย์สุมณฑา ศักดิ์ชัยสมบูรณ์ อาจารย์ผู้สอนวิชา IH014 ภาษาและวัฒนธรรม ร่วมกับงานวัฒนธรรมศึกษา กองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา...

Related Topics