สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน แชมป์ TPA Robot 2018 ส.ส.ท. สร้างบุคลากรด้าน Automation ผลักดันสู่นานาชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday June 11, 2018 12:37
กรุงเทพฯ--11 มิ.ย.--สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

เมื่อเทคโนโลยีทางด้านหุ่นยนต์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนเรามากขึ้น หุ่นยนต์จึงต้องเข้ามามีบทบาทกับเยาวชนไทยมากขึ้น โดยได้บรรจุความรู้ทางด้านหุ่นยนต์ไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอน ซึ่งนักเรียนและนิสิต นักศึกษาได้มีการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ ของหุ่นยนต์และเห็นพัฒนาการของการทำงานของหุ่นยนต์ และได้ทำการประดิษฐ์หุ่นยนต์ขึ้นมา ทั้งที่เป็นการเรียนในหลักสูตร หรือประดิษฐ์เพื่อนำมาประกวด แข่งขันกัน โดยมีหลายหน่วยงานได้นำหุ่นยนต์ มาเป็นโจทย์ในการให้เยาวชนไทยได้ประดิษฐ์ คิดค้น หุ่นยนต์ในรูปแบบต่างๆ ผ่านการแข่งขันหุ่นยนต์ประเภทต่างๆ

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาในเรื่องเทคโนโลยีของหุ่นยนต์ให้แก่เยาวชนไทย ทั้งในระดับอุดมศึกษาและมัธยมศึกษา ผ่านการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 ประเภทการแข่งขัน คือ การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย (ระดับอุดมศึกษา) การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน (ระดับมัธยมศึกษา) และการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. - PLC Competition (ระดับอุดมศึกษา) และรางวัลประกวดกองเชียร์ เพื่อสร้างสีสันและกำลังใจให้แก่ทีมต่างๆ ที่เข้าร่วมการแข่งขัน

และการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ประจำปี 2561 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8-10 มิถุนายน 2561 ณ ห้องไดมอนด์ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ได้ปิดฉากลงเรียบร้อยแล้ว พร้อมกับความสำเร็จของทั้งผู้จัดและนิสิต นักศึกษา นักเรียน ทุกโรงเรียน ทุกสถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขัน

ตลอดระยะเวลา 25 ปีของการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ระดับอุดมศึกษา 18 ปี ในระดับยุวชน และ 13 ปี ในประเภทการแข่งขัน ส.ส.ท. - PLC Competition ส.ส.ท. ได้สร้างสีสันและเกมการแข่งขันหุ่นยนต์ที่ท้าทายความสามารถของเหล่านิสิตนักศึกษา นักเรียน มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้เยาวชนรู้จักการทำงานเป็นทีมและนำความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมา มาใช้ให้เกิดประโยชน์และการที่เยาวชนได้ร่วมกันคิด ร่วมกันประดิษฐ์ ร่วมกันแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ที่มากไปกว่านั้น คือ การแสดงออกซึ่งความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาด้วยการจับมือแสดงความยินดีกับผู้ชนะนั้น สร้างความน่าชื่นชมและถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์

ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกทีม ทุกสถาบันการศึกษา ที่ได้รับถ้วยรางวัลอันทรงเกียรติ จากการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ประจำปี 2561 รวมทั้งขอขอบคุณและชื่นชมสถาบันการศึกษาที่ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันถึงแม้จะพลาดรางวัลในปีนี้ก็ตาม แต่สิ่งที่ได้กลับไปจากเวทีการแข่งขันแห่งนี้คือประสบการณ์ และความทรงจำดีดี

การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2561 มีนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 25 สถาบัน 46 ทีม ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งทาง ส.ส.ท. ได้จัดการแข่งขันเพื่อเฟ้นหาแชมป์หนึ่งเดียวของไทยในระดับอุดมศึกษา ภายใต้เกมการแข่งขัน "หุ่นยนต์ลูกช่วงมังกรบิน" โดยในปี 2561 (ค.ศ. 2018) การแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ ABU Asia-Pacific Robot Contest (ABU Robocon) ซึ่งประเทศเวียดนาม ผู้ถือกำเนิดการแข่งขันได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันอีกครั้ง และได้นำเอาแรงบันดาลใจจากเกมการละเล่นพื้นบ้านของประเทศเวียดนามอย่าง "การโยนลูกช่วง" มาใช้เป็น Theme การแข่งขัน บางส่วนได้ถูกประยุกต์ให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ใช้หุ่นยนต์ ผู้ใดเอาชนะใจตนเองและเอาชนะใจผู้อื่นได้ ผู้นั้นจะเป็นผู้ชนะ

และเราก็ได้ผู้ชนะที่ได้สำเร็จ คว้ารางวัลถ้วยรางวัลพระราชทานไปครอง นั่นคือ ทีม Mechatronics 1 จากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

จะได้แชมป์จาก ส.ส.ท. ไปแล้วก็ตามแต่ก็ยังนิ่งนอนใจไม่ได้ เพราะ 8 ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบมา จะต้องเข้าร่วมชิงชัยกับอีก 8 ทีมสุดท้ายจากระดับอาชีวศึกษา ในการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU Robot Contest Thailand 2017 จัดโดย บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และผู้ที่ชนะเลิศการแข่งขัน ABU Robot Contest Thailand 2017 จะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขัน ABU ROBOCON 2018 ที่ประเทศเวียดนามเป็นเจ้าภาพ

มาดูกันที่สนามแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. - PLC Competition กันบ้าง ปีนี้จัดการแข่งขันภายใต้ชื่อเกม "TPA Robo Golf Hole-in-one" หรือหุ่นยนต์ตีกอล์ฟ กีฬาระดับโลก ที่สร้างความตื่นเต้นและสนุกสนาน เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาที่มีความรู้ด้าน PLC (Program Logic Controller) ได้นำความรู้ทางด้านทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการควบคุมกลไกนำไปสู่การประดิษฐ์หุ่นยนต์ ให้สามารถเลียนแบบลักษณะการเคลื่อนไหวของมนุษย์ สำหรับการแข่งขันนี้ทีมที่เข้าแข่งขันจะต้องประดิษฐ์หุ่นยนต์ด้วยโปรแกรม PLC ให้สามารถตีลูกกอล์ฟลงหลุมให้ได้ ในที่สุดเราก็ได้ทีมที่สามารถโปรแกรมหุ่นยนต์ได้แม่นยำคว้าแชมป์การแข่งขัน หุ่นยนต์ ส.ส.ท. - PLC Competition 2018 ไปครอง นั่นคือ ทีม Exprosion 1 จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

ข้ามมาดูกันต่อที่สนามหุ่นยนต์ยุวชนระดับมัธยมศึกษากันบ้าง ปีนี้เรียกความสนใจจากผู้ชมได้มากเลยทีเดียว ถึงขนาดมุงดูกันรอบสนามการแข่งขันเลยทีเดียว ที่สนามนี้ต้องถูกมุงดูอย่างมากมายนั้น ก็เพราะทั้งการแข่งขัน Robo Rescue หรือหุ่นยนต์กู้ภัย ซึ่งใช้หุ่นยนต์อัตโนมัติที่มีล้อ ให้นักเรียนผู้เข้าแข่งขันทำการโปรแกรมหุ่นยนต์ให้สามารถปฏิบัติภารกิจที่กำหนด ภายใต้สถานการณ์และสิ่งแวดล้อมสมมติ โดยหุ่นยนต์ต้องเคลื่อนที่อย่างอัตโนมัติเพื่อหลบหลีกสิ่งกีดขวาง สร้างเส้นทางเพื่อทำการช่วยผู้ประสบภัยให้ปลอดภัยจากอันตรายต่างๆ

ภารกิจของการแข่งขัน คือ หุ่นยนต์ต้องพยายามเคลื่อนที่ไปตามห้องต่างๆ เพื่อที่จะทำภารกิจต่อไป คือ ค้นหาผู้ประสบภัย และเคลื่อนที่ในแต่ละจุดจะมีหลุดอันตรายซึ่งหากหุ่นยนต์ตกลงในหลุมนั้นถือว่าจบการแข่งขันทันที ซึ่งทีมใดฝ่าฟันภารกิจช่วยผู้ประสบภัยครบทุดจุด ถือเป็นการเสร็จสิ้นภารกิจ เป็นผู้ชนะในการแข่งขันไปเลย ซึ่งทีมที่เป็นผู้ชนะได้แก่ ทีม PR. Robot 1 จากโรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

และการแข่งขันหุ่นยนต์ Bit Racer เป็นการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติเคลื่อนที่ตามเส้น และปฏิบัติภารกิจตามที่กำหนด ซึ่งมีสิ่งกีดขวางมากมายรออยู่ข้างหน้า ทีมใดมีการโปรแกรมหุ่นต์ได้เนี๊ยบที่สุดจึงจะเป็นผู้ชนะในเกมนี้ ซึ่งทีมที่เป็นผู้ชนะได้แก่ ทีมจากโรงเรียนอำนาจเจริญ

จากการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ทุกประเภท นักเรียนและนิสิต นักศึกษา ทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันต่างรู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีในการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่หาได้ยากและได้เปิดโอกาสให้กับตนเองในหลายๆ ด้าน เช่น ความคิด ความสามารถ ประสบการณ์ ซึ่งจะสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตของตนเองและถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้ น่าประทับใจกับความคิดเล็กๆ ที่เริ่มเจริญงอกงาม อันนำไปสู่การขยายความคิดของการแสวงหาความรู้ที่มีอยู่มากมายต่อไปในอนาคต แต่เหนือสิ่งอื่นใดการแข่งขันในครั้งนี้ และทุกๆ ครั้งที่ผ่านมา เราได้เห็นและชื่นชมความสามารถของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ร่วมแรง ร่วมใจ ผสานกันเป็นหนึ่งเดียว พร้อมทั้งได้รับมิตรภาพที่ดีจากทีมผู้เข้าแข่งขันด้วยกัน และกลับมาพบกับพวกเขาเหล่านี้ได้อีกครั้งใน "การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"

ผลการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2561
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รางวัล หุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 25 (ระดับอุดมศึกษา) เกมการแข่งขัน: "หุ่นยนต์ลูกช่วงมังกรบิน"

ชนะเลิศ (เงินรางวัล 50,000 บาท) ทีมMechatronics 1 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
รองชนะเลิศ อันดับ 1 (เงินรางวัล 30,000 บาท) ทีมกันเกรา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รองชนะเลิศ อันดับ 2 (เงินรางวัล 10,000 บาท) ทีมPIT-BOT สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
รองชนะเลิศ อันดับ 2 (เงินรางวัล 10,000 บาท) ทีมMechatronics 2 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

เทคนิคยอดเยี่ยม (เงินรางวัล 10,000 บาท) ทีมลูกเจ้าแม่คลองประปา The Expectation มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

TPA Robot of The Year (เงินรางวัล 10,000 บาท) ทีมGold Gear สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
รางวัล ส.ส.ท.-PLC Competition ครั้งที่ 13 (ระดับอุดมศึกษา) เกมการแข่งขัน: "Robo Golf Hole-in-one"
ชนะเลิศ (เงินรางวัล 50,000 บาท) ทีมExplosion 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รองชนะเลิศ อันดับ 1 (เงินรางวัล 30,000 บาท) ทีมSuccess มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

รองชนะเลิศ อันดับ 2 (เงินรางวัล 10,000 บาท) ทีมRUKIE BOOT (ลูกี้บอท) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

รองชนะเลิศ อันดับ 2 (เงินรางวัล 10,000 บาท) ทีมไก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

เทคนิคยอดเยี่ยม (เงินรางวัล 10,000 บาท) ทีม X-Team มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รางวัล หุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน ครั้งที่ 18 (ระดับมัธยมศึกษา)
เกมการแข่งขัน: "หุ่นยนต์ Bit Racer"
ชนะเลิศ (เงินรางวัล 15,000 บาท) ทีมอำนาจเจริญ โรงเรียนอำนาจเจริญ
รองชนะเลิศ อันดับ 1 (เงินรางวัล 10,000 บาท) ทีมAC Robot 2 โรงเรียนอัสสัมชัญ
รองชนะเลิศ อันดับ 2 (เงินรางวัล 5,000 บาท) ทีมPP-Robot 01 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
รองชนะเลิศ อันดับ 2 (เงินรางวัล 5,000 บาท) ทีมD.S.B.R โรงเรียนเทพศิรินทร์
เกมการแข่งขัน: "Robo Rescue-หุ่นยนต์กู้ภัย"
ชนะเลิศ (เงินรางวัล 15,000 บาท) ทีมPR. Robot 1 โรงเรียนปทุมราชวงศา
รองชนะเลิศ อันดับ 1 (เงินรางวัล 10,000 บาท) ทีมRW 101 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

รองชนะเลิศ อันดับ 2 (เงินรางวัล 5,000 บาท) ทีมภูไท-โรบอท โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์

Robo Rescue Super Team

(เงินรางวัล 10,000 บาท) ทีมRK-Robot โรงเรียนร่องคำ และทีม ภูไท-โรบอท โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์

รางวัล ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี โดย สถาบันเทคโนโลยีไทย–ญี่ปุ่น
ชนะเลิศ "Robo Rescue" ทีมPR. Robot 1 โรงเรียนปทุมราชวงศา
ชนะเลิศ "หุ่นยนต์ Bit Racer" ทีมอำนาจเจริญ โรงเรียนอำนาจเจริญ

Latest Press Release

ภาพข่าว: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีอัญเชิญผ้าไตร

นางสาวกุลวดี ยาดี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ สาธิตอาชีพอิสระ ในงานพิธีอัญเชิญผ้าไตร เครื่องสังฆทานพระราชทาน เครื่องไทยธรรม ถวายแก่พระอธิการสำราญ สจฺจฺวโร อายุ 91 ปี พรรษา 23 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...

SQ Squeeze เพื่อนสายเฮลตี้ ชวนเป่าเป้ Masterchef Thailand ร่วมทำ Workshop เครื่องดื่มน้ำผักผลไม้สกัดเย็น

SQ Squeeze จัด Workshop เครื่องดื่มน้ำผักผลไม้สกัดเย็น 100% โดยเชฟชื่อดัง เป่าเป้ Yu-Heng Wang หนึ่งในผู้เข้าร่วมแข่งขันจากรายการ Masterchef Thailand Season 3 กับ 3 สูตรเด็ดทั้งสูตรแก้หวัด สูตรบำรุงสายตาและสูตรสำหรับระบบขับถ่าย...

งานวิ่งการกุศล ชวนเพื่อนวิ่ง...ยิ่งให้ ยิ่งได้

ขอเชิญร่วมสมัครวิ่งการกุศล "ชวนเพื่อนวิ่ง...ยิ่งให้ ยิ่งได้" ในวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 ณ สนามฟุตบอล กรมชลประทาน ปากเกร็ด จ.นนทบุรี วัตถุประสงค์ 1.เพื่อระดมทุนจัดซื้อวัสดุประกอบอาคารและครุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับอาคาร 20 ชั้น(ชั้น 19)...

MTI JOY BIO CELLULOSE MASK นวัตกรรมแห่งการบำรุง ฟื้นฟูผิว

แผ่นมาส์กด้วยเทคโนโลยีทางชีวภาพจากน้ำมะพร้าวหมักเป็นวุ้น ที่ช่วยให้เกิดคุณสมบัติแนบสนิทกับผิวหน้า ผสานด้วย Bifida Ferment Lysate Bacteria และได้รับความชุ่มชื้นจาก Hyaluronic Acid น้ำมันดอกกะดังงา Cananga odorata Flower Oil...

อลังการ แกรนด์ซีฟู๊ด บุฟเฟ่ต์แบบจัดเต็ม จัดหนัก

92 คาเฟ่ ห้องอาหารนานาชาติ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ จัดขบวนซีฟู๊ดแบบอลังการ เพื่อแสดงความขอบคุณให้กับลูกค้าทุกๆ ท่าน ที่ใช้บริการ 92 คาเฟ่ มาโดยตลอด โดยขบวนซีฟู๊ดนี้เริ่มจาก ขาปูอลาสก้า กุ้ง หอยแมลงภู่นิวซี แลนด์ ตัวโต หอยนางรม หอยหวาน...

Related Topics