สหกรณ์ฯไทยมิลค์ร่อนจดหมายขอโทษ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday June 11, 2018 09:29
กรุงเทพฯ--11 มิ.ย.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ร่อนจดหมายขอโทษ กรณีจัดส่งนมโรงเรียนไม่ได้คุณภาพ พร้อมตั้งโต๊ะแถลงข่าวเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงวันนี้ (11 มิย.61) ที่สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ ด้านกระทรวงเกษตรฯ เตรียมล้อมคอกโครงการนมโรงเรียน ยกระดับการบริหารจัดการมุ่งประสิทธิภาพขั้นสูงสุด เล็งปรับวิธีการตรวจรับนมใหม่ทั้งประเทศให้รัดกุมเพื่อป้องกันนมเสียหรือนมไม่ได้มาตรฐานในอนาคต

นสพ.สรวิศ ธานีโต รักษาการอธิบดีกรมปศุสัตว์ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน กล่าวว่า เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 61 ที่ผ่านมา นายเชวงศักดิ์ สงวนวงศ์วิจิตร ประธานกรรมการสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ได้ทำหนังสือขอโทษกับกรณีที่จัดส่งให้โรงเรียนมีปัญหาคุณภาพผิดปกติไปยัง นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้ในจดหมายตามที่สหกรณ์ฯ ได้จัดส่งนมยูเอชทีภายใต้โครงการนมโรงเรียนให้แก่โรงเรียนไผทอุดมศึกษาและได้เกิดปัญหาคุณภาพของผลิตภัณฑ์นมที่จัดส่งให้โรงเรียนผิดปกติในบางกล่องมีลักษณะขุ่นข้น ไม่เป็นไปตามมาตรฐานตามรายละเอียดที่สหกรณ์ได้รับทราบจากโรงเรียนแล้วนั้น

ในนามผู้บริหารฯ เจ้าหน้าที่สหกรณ์รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอโทษและขออภัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยสหกรณ์ขอรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมทั้งการขอเรียกคืนสินค้าล๊อตนี้ทั้งหมดและจะรีบดำเนินการแก้ไจและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในลักษณะนี้เกิดขึ้นอีก

ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ ในฐานะเป็นองค์กรของเกษตรกรมิได้มีเจตนาที่จะผลิตนมและจัดส่งนมที่ไม่มีคุณภาพให้แก่นักเรียนผู้บริโภค แต่เมื่อมีข้อผิดพลาดไม่ว่าจะด้วยเหตุใด สหกรณ์ข้อน้อมรับข้อผิดพลาดทั้งหมดรวมถึงการรับผิดชอบต่อสังคมต่อไป

นอกจากนี้สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ฯ ยังมีแผนที่จะแถลงข่าวเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและขอโทษต่อเหตุการณ์ดังกล่าวในวันนี้ (11 มิ.ย. 61) ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) จตุจักร กรุงเทพ ในเวลา 11.00 น. อีกด้วย

ขณะเดียวกันเมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 61 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรีได้ทำจดหมายรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ปัญหากรณีดังกล่าวยังผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ โดยระบุ ขณะนี้สหกรณ์ฯได้ส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ล็อตการผลิตที่มีปัญหาที่สหกรณ์เก็บไว้ ให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจวิเคราะห์เพื่อยืนยันผลอีกครั้งหนึ่งแล้วและได้ทำการแจ้งผู้รับจ้างขนส่งให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยเคร่งครัด โดยเฉพาะการวางซ้อนลังต้องไม่เกิน 8 ชั้น

นอกจากนี้ในวันที่ 11 มิ.ย. 61 เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะเข้าตรวจสอบกระบวนการผลิต โดยจะมีทีมงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสังเกตการณ์เพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการพิจารณาของจังหวัด รวมทั้งจังหวัดสระบุรีจะจัดประชุมคณะกรรมการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนระดับจังหวัด ในวันอังคารที่ 12 มิ.ย. 61 เพื่อพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหานมโรงเรียนของสหกรณ์/ผู้ประกอบการที่ได้รับการจัดสรรโควตานมโรงเรียนในภาพรวมต่อไป

สำหรับ จังหวัดสระบุรีมีสหกรณ์/ผู้ประกอบการที่ได้รับการจัดสรรโควตานมโรงเรียนปี 2561 จำนวน 4 ราย คือ สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จำกัด สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด อ.ส.ค. มวกเหล็กและบริษัท เทียนขำ แดรี่คอร์เปอเรชั่น โดยสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ฯ ปีนี้เป็นปีแรกที่ได้รับโควต้าในการจัดส่งนมโรงเรียนให้แก่โรงเรียนไผทอุดมศึกษา

"จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นกรณีศึกษาซึ่งรัฐมนตรีว่ากระทรวงเกษตรฯ ได้เน้นย้ำจะต้องไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นอีกในอนาคต พร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเร่งหาทางในการปรับแนวทางการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะวิธีการตรวจรับนมใหม่ทั้งประเทศให้รัดกุมเพื่อป้องกันนมเสียหรือนมไม่ได้มาตรฐานอีก" นสพ.สรวิศ


Latest Press Release

ภาพข่าว: ฮาริโอะ คาเฟ่ เอาใจคนทำงานแบบ Work from Home จัดส่งกาแฟชุดพิเศษให้ฟินถึงที่ พร้อมส่วนลดสูงสุดถึง 20 % สำหรับอุปกรณ์การชงแบบให้ฟินเองที่บ้าน

ฮาริโอะ คาเฟ่ (Hario Cafe Bangkok) ร้านกาแฟ Specialty Coffee & Slow Bar ร่วมสนับสนุนลดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 ด้วยการเปิดให้บริการจำหน่ายเครื่องดื่ม และเบเกอรี่แบบนำกลับบ้านได้เท่านั้น รวมถึงการให้ความสำคัญต่อการดูแลสถานที่ อุปกรณ์...

อธิการบดีจุฬาฯ เน้นปกป้องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ติดเชื้อ พร้อมสร้างนวัตกรรมและช่วยเหลือผู้ประกอบการ เพื่อแก้ปัญหา COVID-19

ศ.ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ส่งสารถึงประชาคมจุฬาฯ เมื่อวันที่ 7 เมษายนนี้ เพื่อขอบคุณและให้ขวัญกำลังใจอันสืบเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19...

ไทยได้รับการจัดอันดับสูงขึ้นจากดัชนีการจัดอันดับการคุ้มครองสัตว์ อย่างไรก็ตามยังมีบางวาระที่ควรปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม

ประเทศไทย เป็นหนึ่งในประเทศที่มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นในกลุ่ม 50 ประเทศทั่วโลกตามการจัดอันดับของ ดัชนีการจัดอันดับการคุ้มครองสัตว์ (Animal Protection Index: API) ประจำปี พ.ศ. 2563 ที่จัดทำโดย องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (World Animal Protection)...

คอร์สออนไลน์จาก DIGITORY เรียนเทคนิคปั้น Content ให้เป็นเงินบนโซเชียลมีเดีย!

หลายคนอาจสงสัยว่า ทำไมบางเพจทำ Content ออกมาแล้วได้รับ Engagement (Like, Comment, Share) สูงมาก เราจำเป็นต้องซื้อโฆษณาอย่างเดียวเสมอไปหรือไม่ ซึ่งคำตอบคือ “ไม่เสมอไป” เพราะ Content ที่ดีจะเป็นตัวช่วยทำให้เพจของคุณถูกบอกต่อได้แบบ Organic...

ภาพข่าว: SCN สนับสนุนหน้ากากผ้าฝีมือจากทัณฑสถานหญิงกลาง

แม้การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ COVID-19 แพร่กระจายหนักทั่วประเทศ โดยบริษัทฯ มีโครงการจัดซื้อหน้ากากผ้ามัสลิน 2 ชั้น จากทัณฑสถานหญิงกลาง กรุงเทพมหานคร...

Related Topics