กสอ.เปิดตัวผู้ชนะรางวัล ไทยสตาร์ แพคเกจจิ้ง อวอร์ด 2018 เตรียมต่อยอดส่งประกวดบรรจุภัณฑ์ในเวทีสากล

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday June 14, 2018 10:51
กรุงเทพฯ--14 มิ.ย.--กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม รุกสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าไทย ผ่านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทยยอดเยี่ยม ภายใต้โครงการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2561 "ThaiStar Packaging Awards 2018" ปีที่ 41 มุ่งสร้างศักยภาพบรรจุภัณฑ์ไทยให้สามารถทัดเทียมนานาประเทศ ภายใต้หัวข้อ "บรรจุภัณฑ์ 4.0 เทคโนโลยี นวัตกรรม นำไทย" พร้อมเปิดตัวผู้ชนะเลิศจาก 6 ประเภทบรรจุภัณฑ์ 60 รางวัล เตรียมต่อยอดส่งไปประกวดระดับเอเชีย (AsiaStar) และระดับโลก (WorldStar) ต่อไป

นายจารุพันธุ์ จารโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ได้จัดการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย หรือ ThaiStar Packaging Awards มาตั้งแต่ปี 2520 จนถึงปัจจุบัน โดยปีนี้เป็นครั้งที่ 41 แล้ว วัตถุประสงค์หลักคือเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ได้แสดงความรู้ความสามารถ มีศักยภาพเพิ่มขึ้น และเพื่อให้ได้ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ พร้อมเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปประกวดในระดับนานาชาติ ทั้งในระดับภูมิภาคเอเชีย (AsiaStar) และระดับโลก (WorldStar) ถือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนผู้ประกอบการ ให้มีเวทีแสดงความรู้ความสามารถ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถานประกอบการ สมาคมและสมาพันธ์ต่างๆ ตลอดจนสถาบันการศึกษา ด้วยดีตลอดมา

สำหรับการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2561 จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ "บรรจุภัณฑ์ 4.0 เทคโนโลยี นวัตกรรม นำไทย" มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทุกประเภทรวมทั้งสิ้น 409 ผลงาน ซึ่งมีผลงานที่ได้รับรางวัลจำนวน 56 ผลงาน ใน 7 ประเภทการประกวด และรางวัลพิเศษอีก 4 รางวัล รวมจำนวนรางวัลทั้งสิ้น 60 รางวัล โดยผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในแต่ละประเภท ได้แก่

1.ประเภทต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่าย ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ นางสาวสุธารักษ์ บุตดาพงศ์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

2.ประเภทต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งสำหรับสินค้าทั่วไป ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ นางสาวปวีณา ส่งเมือง จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

3.ประเภทบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่ายที่มีในท้องตลาด มีผู้ประกอบการที่ได้รับโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 11 รางวัล

4.ประเภทบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งที่มีในท้องตลาด มีผู้ประกอบการที่ได้รับโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 7 รางวัล

5.ประเภทบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีผู้ประกอบการที่ได้รับโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 8 รางวัล

6.ประเภทสื่อและบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งเสริมการขาย มีผู้ประกอบการที่ได้รับโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 11 รางวัล

7.ประเภทวัสดุบรรจุภัณฑ์และองค์ประกอบ มีผู้ประกอบการที่ได้รับโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 2 รางวัล

และรางวัลพิเศษที่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (GS1) คือ 1.การออกแบบบาร์โค้ดบนต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่ายสำหรับสินค้าทั่วไป ผลงานที่ได้รับรางวัลเป็นของคณะนักเรียน จากโรงเรียนธิดานุเคราะห์จังหวัดสงขลา 2.รางวัลการออกแบบบาร์โค้ดบนบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่ายสำาหรับสินค้าทั่วไป ผลงานที่ได้รับรางวัลเป็นของบริษัท อาร์ พีพี ออล จำกัด และ3.รางวัล TPA Packaging 4.0 Award 5.1 ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ 4.0 สนับสนุนโดยสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย ผลงานที่ได้รับรางวัลเป็นของ นางสาวขวัญฤดี วุฒิโชคมงคลกุล จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นอกจากนี้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ยังได้มอบรางวัลพิเศษให้กับผลงานบรรจุภัณฑ์ที่มีจำหน่ายในท้องตลาดแล้วให้ได้รับรางวัลพิเศษคะแนนรวมสูงสุด (ThaiStar President's Award) จำนวน 1 รางวัล คือ นายวันชัย ประสพจันทร์ จาก บริษัท ดูฟู้ด จำกัด

"ปัญหาส่วนหนึ่งของผู้ประกอบการคือการขาดความรู้ความเข้าใจด้านการตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านบรรจุภัณฑ์ ดังนั้น การจัดประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย จึงทำให้เกิดการตื่นตัวของวงการบรรจุภัณฑ์ไทย และเกิดการพัฒนาต่อยอดเป็นบรรจุภัณฑ์ที่สามารถใช้บรรจุสินค้าจำหน่ายได้จริง ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่มได้ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่า ยกระดับมาตรฐานสินค้าไทย ให้เป็นสินค้าระดับพรีเมี่ยม สามารถจำหน่ายได้ในราคาสูง ตลอดจนเป็นตัวแทนของประเทศไทย ในการส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ โดยในปีที่ผ่านๆมา ประเทศไทยได้ส่งผลงานบรรจุภัณฑ์ไปประกวดระดับนานาชาติ และได้รับรางวัลเป็นจำนวนมากในอันดับต้นๆ ของประเทศที่ส่งเข้าประกวดเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการประกวด AsiaStar Awards 2017 ที่ผ่านมา ผลงานบรรจุภัณฑ์ไทย ได้รับรางวัลมากถึง 21 รางวัล นอกจากนี้ ผู้ประกอบการและนักศึกษาไทย ยังได้ส่งผลงานบรรจุภัณฑ์เข้าประกวดบนเวทีระดับโลก และสามารถคว้ารางวัล WorldStar Awards 2018 และ WorldStar Student Awards 2017 จำนวน 6 รางวัล จากผู้เข้าส่งประกวดจากทั่วโลก โดยรางวัลนี้ถือเป็นรางวัลสูงสุดของการประกวดบรรจุภัณฑ์ จึงเป็นการสร้างเกียรติยศชื่อเสียงของวงการการบรรจุภัณฑ์ไทย ให้แก่ประเทศชาติให้เป็นที่ยอมรับในสายตาของชาวโลก"นายจารุพันธุ์ กล่าว

รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวเสริมว่า พิธีมอบรางวัลการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2561 จัดขึ้น ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เพื่อเชิดชูเกียรติแก่ผู้ได้รับรางวัล โดยมีผู้ผลักดันสนับสนุนให้การประกวดครั้งนี้ประสบความสำเร็จ ได้แก่ สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม และมิสเตอร์จัสติน พาว ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ที่อำนวยความสะดวกในการจัดพิธีมอบรางวัลในครั้งนี้.


Latest Press Release

ภาพข่าว: อร่อยกับมาม่า OK รสผัดไข่เค็ม ที่ร้านลอว์สัน108 ที่แรกที่เดียว!

บริษัท สห ลอว์สัน จำกัด ผู้พัฒนาร้านสะดวกซื้อระดับพรีเมี่ยมจากญี่ปุ่น "ลอว์สัน108" ชวนมาอร่อยกับสินค้าใหม่ที่ได้รับความนิยมมากๆ "มาม่า OK รสผัดไข่เค็ม" ก่อนใคร ที่ร้านลอว์สัน108 มาม่า OK (Oriental Kitchen) ได้ออกรสชาติใหม่ "มาม่าผัดไข่เค็ม"...

ภาพข่าว: คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก ม.ราชภัฎยะลา

วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 13.30 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ดร.วิสุทธิณี ธานีรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ...

ระดมผู้เกี่ยวข้องการสร้างผลงานวิจัย ร่วมนำไทยไต่อันดับในเวทีอาเซียน เร่งเพิ่มจำนวนคนไทยขอรับการคุ้มครองสิทธิบัตรการประดิษฐ์ สวทน. ไขก๊อก การขอสิทธิบัตรต้องคิดตอบโจทย์ความต้องการของภาคธุรกิจด้วย

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลักดันการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์โดยคนไทย ณ ห้องประชุมหว้ากอ 1 - 2 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14...

ภาพข่าว: พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี บรรยายธรรม ณ เอช เซม มอเตอร์ สำนักงานใหญ่ อยุธยา

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ถ่ายภาพร่วมกับทีมบริหารและพนักงานของบริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด หลังจากการแสดงปาฐกถาธรรมในหัวข้อ "ทำ กับ ธรรม" ให้กับทีมผู้บริหารและพนักงานจำนวน 318 คน ณ สำนักงานใหญ่ เอช เซม มอเตอร์ อ.บางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่...

การบินไทยนำโครงการ Taxi with One Engine Off (TOEO) มาใช้เพื่อช่วยลดมลภาวะและฝุ่นละออง PM2.5

นาวาอากาศตรี พงษ์ธร เทพกาญจนา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ บริษัท การบินไทยฯ เปิดเผยว่า ตามที่เกิดสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 เกินเกณฑ์มาตรฐาน ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งพื้นที่บางจังหวัดในประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา...

Related Topics