ปตท.สผ. ชวนเยาวชน เปลี่ยนเพื่อโลก ใน PTTEP Teenergy ปีที่ 5

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday June 25, 2018 14:33
กรุงเทพฯ--25 มิ.ย.--ดีซี คอนซัลแทนส์

โลกกำลังเผชิญกับวิกฤตการณ์โลกร้อนซึ่งเป็นต้นเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ ภัยพิบัติทางธรรมชาติทั่วทุกมุมโลก การที่จะบรรเทาและแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนให้ประสบผลสำเร็จ ต้องได้รับความร่วมไม้ร่วมมือและร่วมแรงร่วมใจกันจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมทั้ง เยาวชนซึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่และมีส่วนสำคัญในการผลักดันประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ปตท.สผ. จึงจัดทำโครงการ PTTEP Teenergy อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และขยายความร่วมมือไปยังสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการรับสมัครเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ทั่วประเทศ จำนวน 280 คน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ 4 ภูมิภาค เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน โดยปีนี้ เน้นแนวคิด "เปลี่ยนเพื่อโลก – Change for Climate"

นางประณต ติราศัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกิจการองค์กรและกำกับการปฏิบัติตามนโยบาย บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธาน โครงการ PTTEP Teenergy กล่าวว่า "สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นเรื่องสำคัญระดับโลกที่ทุกประเทศต่างร่วมมือกันแก้ไขปัญหา ปตท.สผ. จึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ โครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 5 จึงจัดขึ้นภายใต้แนวคิด "เปลี่ยนเพื่อโลก หรือ Change for Climate" ซึ่งเน้นให้เยาวชนตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อนตามบริบทสิ่งแวดล้อมของแต่ละพื้นที่ และนำความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้จากโครงการนี้ไปปรับใช้เพื่อลดและบรรเทาปัญหาในชุมชน และขยายวงกว้างออกไป"

เพราะการเรียนรู้ ไม่ได้จำกัดแค่ในห้องเรียน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ น้อง ๆ เยาวชนที่เคยเข้าร่วมโครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 1 - 4 จำนวน 97 คนจากทุกภูมิภาคได้กลับมาพบปะกันอีกครั้งใน "PTTEP Teenergy Reunion ซึ่ง ปตท.สผ. จัดขึ้น ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์ หัวใจหลักของกิจกรรม Reunion คือ ช่วงการระดมสมอง ให้น้องๆ นำเสนอประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ ได้นำความรู้จากการเข้าค่ายไปทำโครงการในชุมชนของตนเอง ตามลักษณะของพื้นที่และปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ได้พบเห็นและลงมือแก้ไขอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นร่วมกันด้วย

นางสาวธิรดา นิลพนาพรรณ หรือน้องกีกี้ ตัวแทนเยาวชน PTTEP Teenergy รุ่นที่ 3 จากโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ ซึ่งได้ร่วมกิจกรรมสมัยยังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมปลาย ก่อนเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เล่าว่า การเข้าร่วมกิจกรรมค่าย PTTEP Teenergy ได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ที่ไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน "เพื่อนๆ ในกลุ่ม ปรึกษากันถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้ถุงพลาสติกห่อผลไม้ป้องกันแมลงก่อนถึงฤดูการเก็บเกี่ยวในสวนผลไม้ ที่สร้างปัญหาขยะพลาสติก จึงแก้ปัญหาโดยทำถุงกระดาษจากใบปาล์มมาใช้แทนถุงพลาสติก เป็นนวัตกรรมที่ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโครงการชนะเลิศในค่าย และจะได้รับทุนสนับสนุนจาก ปตท.สผ. เพื่อนำไปทำโครงการจริง หนูคาดว่าจะเริ่มทำงานตามแผนเร็วๆ นี้ค่ะ" น้องกีกี้เล่า

ด้านนายภานุพงศ์ พันธ์ชมภู หรือน้องก้อง เยาวชน PTTEP Teenergy รุ่นที่ 4 จากโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม จังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่า "เราเริ่มจากเรื่องง่ายๆ โดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน เช่น ลดการใช้ถุงพลาสติกเปลี่ยนมาใช้ถุงผ้าแทน ทิ้งขยะให้ถูกที่ รู้จักการรีไซเคิล ปิดน้ำไฟทุกครั้งเมื่อไม่ใช้ เมื่อทุกๆ คนร่วมมือกันทำคนละนิดคนละหน่อย ผมเชื่อว่าพลังแห่งการอนุรักษ์นี้จะขยายเป็นเครือข่ายใหญ่ขึ้นจนสามารถช่วยโลกใบนี้ให้ได้"

ส่วนนางสาวคัคนางค์ แก้วประสิทธิ์ หรือน้องฟ้า เยาวชน PTTEP Teenergy รุ่นที่ 4 จากโรงเรียนโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จังหวัดปัตตานี เล่าว่า ได้นำความรู้ไปเผยแพร่ในชุมชนและสร้างเครือข่ายเยาวชนนักอนุรักษ์ในชุมชน เพื่อรณรงค์ให้แต่ละครอบครัวช่วยกันใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ซึ่งประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากชุมชน

ปิดท้ายที่นายศักดิ์ชาย ปิ่นอุไร หรือ น้องเสือ เยาวชน PTTEP Teenergy รุ่นที่ 3 จากโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม จังหวัดชลบุรี เล่าว่า อยากให้เพื่อนๆ ที่รักในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยากเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ให้สมัครเข้ามาร่วมค่าย PTTEP Teenergy ปีที่ 5 กันเยอะๆ เพราะนอกจากจะให้ความรู้ ให้ประสบการณ์ใหม่จากค่ายแล้ว ยังมีโอกาสได้รับทุนในการทำโครงการเพื่อโรงเรียนและชุมชนอีกด้วย

นั่นคือความรู้สึกของน้อง ๆ เยาวชน ที่ได้เข้าร่วมโครงการ PTTEP Teenergy ผ่านมา และขณะนี้ปตท.สผ. กำลังเปิดรับสมัครน้องๆ เข้าร่วมกิจกรรม PTTEP Teenergy ปี 5 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยเปิดรับสมัครเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (อายุไม่เกิน 18 ปี) จากภาคเหนือและภาคใต้ ภาคละ 70 คน เพื่อร่วมกิจกรรมค่ายภาคเหนือและภาคใต้ โดยกิจกรรมแรกของปีนี้ จะเริ่มต้นที่ค่ายภาคใต้ในวันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2561 ณ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา และค่ายภาคเหนือจะจัดขึ้นวันที่ 31 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน 2561 ณ สวนป่าเขากระยาง จ.พิษณุโลก

ส่วนค่ายภาคกลางและภาคอีสาน จะเปิดรับสมัครเยาวชนในวันที่ 24 กรกฎาคม ถึง 23 สิงหาคม 2561 เพื่อร่วมค่ายภาคกลางที่จะจัดขึ้นวันที่ 12-14 ตุลาคม 2561 ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา และค่ายภาคอีสานจะจัดขึ้นวันที่ 19-21 ตุลาคม 2561 ณ โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ภูฝอยลม จังหวัดอุดรธานี

น้องๆ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถส่งบทความเล่าถึงปัญหาภาวะโลกร้อนใกล้ตัว ประสบการณ์ในการทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเสนอรายละเอียดแนวทางการจัดทำกิจกรรมเพื่อบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อมและปัญหาภาวะโลกร้อนที่สามารถดำเนินการได้จริง ความยาวไม่เกินพื้นที่ในแบบฟอร์มที่กำหนด ส่งมาที่ "ฝ่ายประสานงานโครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 5" ตู้ ปณ. 42/1 ซอยคู้บอน 4 แยก 1 ถนนคู้บอน แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 หรือทางอีเมล์ PTTEPTTeenergy2018@gmail.com

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.facebook.com/pttepteenergycamp หรือwww.pttep.com/th/Newsandnmedia/News/2018Pttepteenergy.aspx สอบถามข้อมูล โทร. 085-816-2123

Website: http://www.pttep.com Facebook: http://www.facebook.com/pttepplc

Latest Press Release

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัดมหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัด"มหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8"(ASEAN (Bangkok) China Import & Export Commodities Fair (ACIEC 2018)) กระหึ่มอิมแพ็ค เมืองทองธานี 16-18 พฤศจิกายนนี้ เชื่อมโยงการค้า การลงทุน...

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 9 - 15 พฤศจิกายน 2561 พบการกระทำผิด จำนวน 556 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 8.42 ล้านบาท

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา...

ฟอร์จูนทาวน์ ชวนสัมผัส เทศกาลดอกไม้ไฟ กระทบไหล่ไอดอล Pop of Japan 5th by Fortune Town

ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ร่วมกับ X10 Event ชวนคุณมาสัมผัส บรรยากาศสไตล์ญี่ปุ่น กระทบไหล่ไอดอล มากมายในงาน "Pop of Japan 5th by Fortune Town" ในวันที่ 17 พ.ย. นี้ เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป บริเวณลานฟอร์จูนสตรีท ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ภายใต้คอนเซ็ปต์...

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ ประเทศไทย ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) ในวันที่ 21 และ 24 พฤศจิกายน 2561

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ หนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกาในด้านการศึกษาระดับสูงแห่งเดียวในประเทศไทย จัดมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) สำหรับนักศึกษา ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) สำหรับบุคคลทั่วไป ในวันเสาร์ที่...

สร้างโอกาสธุรกิจ พร้อมเติมเต็มมุมคิดไปกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution 90.5,SME,แหล่งข้อมูล

พบกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 11.30 – 12.00 น. ได้ที่หน้าปัดวิทยุ คลื่น FM 90.5 MHz ดำเนินรายการโดยคุณฉัฐพร โยเหลา มือเก๋าด้าน SMEs สัปดาห์นี้ 19 พฤศจิกายน – 23 พฤศจิกายน งัดกลยุทธ์กสิกรไทย...

Related Topics