ปตท.สผ. ชวนเยาวชน เปลี่ยนเพื่อโลก ใน PTTEP Teenergy ปีที่ 5

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday June 25, 2018 14:33
กรุงเทพฯ--25 มิ.ย.--ดีซี คอนซัลแทนส์

โลกกำลังเผชิญกับวิกฤตการณ์โลกร้อนซึ่งเป็นต้นเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ ภัยพิบัติทางธรรมชาติทั่วทุกมุมโลก การที่จะบรรเทาและแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนให้ประสบผลสำเร็จ ต้องได้รับความร่วมไม้ร่วมมือและร่วมแรงร่วมใจกันจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมทั้ง เยาวชนซึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่และมีส่วนสำคัญในการผลักดันประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ปตท.สผ. จึงจัดทำโครงการ PTTEP Teenergy อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และขยายความร่วมมือไปยังสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการรับสมัครเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ทั่วประเทศ จำนวน 280 คน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ 4 ภูมิภาค เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน โดยปีนี้ เน้นแนวคิด "เปลี่ยนเพื่อโลก – Change for Climate"

นางประณต ติราศัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกิจการองค์กรและกำกับการปฏิบัติตามนโยบาย บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธาน โครงการ PTTEP Teenergy กล่าวว่า "สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นเรื่องสำคัญระดับโลกที่ทุกประเทศต่างร่วมมือกันแก้ไขปัญหา ปตท.สผ. จึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ โครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 5 จึงจัดขึ้นภายใต้แนวคิด "เปลี่ยนเพื่อโลก หรือ Change for Climate" ซึ่งเน้นให้เยาวชนตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อนตามบริบทสิ่งแวดล้อมของแต่ละพื้นที่ และนำความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้จากโครงการนี้ไปปรับใช้เพื่อลดและบรรเทาปัญหาในชุมชน และขยายวงกว้างออกไป"

เพราะการเรียนรู้ ไม่ได้จำกัดแค่ในห้องเรียน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ น้อง ๆ เยาวชนที่เคยเข้าร่วมโครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 1 - 4 จำนวน 97 คนจากทุกภูมิภาคได้กลับมาพบปะกันอีกครั้งใน "PTTEP Teenergy Reunion ซึ่ง ปตท.สผ. จัดขึ้น ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์ หัวใจหลักของกิจกรรม Reunion คือ ช่วงการระดมสมอง ให้น้องๆ นำเสนอประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ ได้นำความรู้จากการเข้าค่ายไปทำโครงการในชุมชนของตนเอง ตามลักษณะของพื้นที่และปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ได้พบเห็นและลงมือแก้ไขอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นร่วมกันด้วย

นางสาวธิรดา นิลพนาพรรณ หรือน้องกีกี้ ตัวแทนเยาวชน PTTEP Teenergy รุ่นที่ 3 จากโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ ซึ่งได้ร่วมกิจกรรมสมัยยังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมปลาย ก่อนเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เล่าว่า การเข้าร่วมกิจกรรมค่าย PTTEP Teenergy ได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ที่ไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน "เพื่อนๆ ในกลุ่ม ปรึกษากันถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้ถุงพลาสติกห่อผลไม้ป้องกันแมลงก่อนถึงฤดูการเก็บเกี่ยวในสวนผลไม้ ที่สร้างปัญหาขยะพลาสติก จึงแก้ปัญหาโดยทำถุงกระดาษจากใบปาล์มมาใช้แทนถุงพลาสติก เป็นนวัตกรรมที่ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโครงการชนะเลิศในค่าย และจะได้รับทุนสนับสนุนจาก ปตท.สผ. เพื่อนำไปทำโครงการจริง หนูคาดว่าจะเริ่มทำงานตามแผนเร็วๆ นี้ค่ะ" น้องกีกี้เล่า

ด้านนายภานุพงศ์ พันธ์ชมภู หรือน้องก้อง เยาวชน PTTEP Teenergy รุ่นที่ 4 จากโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม จังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่า "เราเริ่มจากเรื่องง่ายๆ โดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน เช่น ลดการใช้ถุงพลาสติกเปลี่ยนมาใช้ถุงผ้าแทน ทิ้งขยะให้ถูกที่ รู้จักการรีไซเคิล ปิดน้ำไฟทุกครั้งเมื่อไม่ใช้ เมื่อทุกๆ คนร่วมมือกันทำคนละนิดคนละหน่อย ผมเชื่อว่าพลังแห่งการอนุรักษ์นี้จะขยายเป็นเครือข่ายใหญ่ขึ้นจนสามารถช่วยโลกใบนี้ให้ได้"

ส่วนนางสาวคัคนางค์ แก้วประสิทธิ์ หรือน้องฟ้า เยาวชน PTTEP Teenergy รุ่นที่ 4 จากโรงเรียนโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จังหวัดปัตตานี เล่าว่า ได้นำความรู้ไปเผยแพร่ในชุมชนและสร้างเครือข่ายเยาวชนนักอนุรักษ์ในชุมชน เพื่อรณรงค์ให้แต่ละครอบครัวช่วยกันใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ซึ่งประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากชุมชน

ปิดท้ายที่นายศักดิ์ชาย ปิ่นอุไร หรือ น้องเสือ เยาวชน PTTEP Teenergy รุ่นที่ 3 จากโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม จังหวัดชลบุรี เล่าว่า อยากให้เพื่อนๆ ที่รักในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยากเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ให้สมัครเข้ามาร่วมค่าย PTTEP Teenergy ปีที่ 5 กันเยอะๆ เพราะนอกจากจะให้ความรู้ ให้ประสบการณ์ใหม่จากค่ายแล้ว ยังมีโอกาสได้รับทุนในการทำโครงการเพื่อโรงเรียนและชุมชนอีกด้วย

นั่นคือความรู้สึกของน้อง ๆ เยาวชน ที่ได้เข้าร่วมโครงการ PTTEP Teenergy ผ่านมา และขณะนี้ปตท.สผ. กำลังเปิดรับสมัครน้องๆ เข้าร่วมกิจกรรม PTTEP Teenergy ปี 5 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยเปิดรับสมัครเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (อายุไม่เกิน 18 ปี) จากภาคเหนือและภาคใต้ ภาคละ 70 คน เพื่อร่วมกิจกรรมค่ายภาคเหนือและภาคใต้ โดยกิจกรรมแรกของปีนี้ จะเริ่มต้นที่ค่ายภาคใต้ในวันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2561 ณ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา และค่ายภาคเหนือจะจัดขึ้นวันที่ 31 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน 2561 ณ สวนป่าเขากระยาง จ.พิษณุโลก

ส่วนค่ายภาคกลางและภาคอีสาน จะเปิดรับสมัครเยาวชนในวันที่ 24 กรกฎาคม ถึง 23 สิงหาคม 2561 เพื่อร่วมค่ายภาคกลางที่จะจัดขึ้นวันที่ 12-14 ตุลาคม 2561 ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา และค่ายภาคอีสานจะจัดขึ้นวันที่ 19-21 ตุลาคม 2561 ณ โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ภูฝอยลม จังหวัดอุดรธานี

น้องๆ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถส่งบทความเล่าถึงปัญหาภาวะโลกร้อนใกล้ตัว ประสบการณ์ในการทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเสนอรายละเอียดแนวทางการจัดทำกิจกรรมเพื่อบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อมและปัญหาภาวะโลกร้อนที่สามารถดำเนินการได้จริง ความยาวไม่เกินพื้นที่ในแบบฟอร์มที่กำหนด ส่งมาที่ "ฝ่ายประสานงานโครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 5" ตู้ ปณ. 42/1 ซอยคู้บอน 4 แยก 1 ถนนคู้บอน แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 หรือทางอีเมล์ PTTEPTTeenergy2018@gmail.com

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.facebook.com/pttepteenergycamp หรือwww.pttep.com/th/Newsandnmedia/News/2018Pttepteenergy.aspx สอบถามข้อมูล โทร. 085-816-2123

Website: http://www.pttep.com Facebook: http://www.facebook.com/pttepplc

Latest Press Release

ภาพข่าว: อร่อยกับมาม่า OK รสผัดไข่เค็ม ที่ร้านลอว์สัน108 ที่แรกที่เดียว!

บริษัท สห ลอว์สัน จำกัด ผู้พัฒนาร้านสะดวกซื้อระดับพรีเมี่ยมจากญี่ปุ่น "ลอว์สัน108" ชวนมาอร่อยกับสินค้าใหม่ที่ได้รับความนิยมมากๆ "มาม่า OK รสผัดไข่เค็ม" ก่อนใคร ที่ร้านลอว์สัน108 มาม่า OK (Oriental Kitchen) ได้ออกรสชาติใหม่ "มาม่าผัดไข่เค็ม"...

ภาพข่าว: คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก ม.ราชภัฎยะลา

วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 13.30 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ดร.วิสุทธิณี ธานีรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ...

ระดมผู้เกี่ยวข้องการสร้างผลงานวิจัย ร่วมนำไทยไต่อันดับในเวทีอาเซียน เร่งเพิ่มจำนวนคนไทยขอรับการคุ้มครองสิทธิบัตรการประดิษฐ์ สวทน. ไขก๊อก การขอสิทธิบัตรต้องคิดตอบโจทย์ความต้องการของภาคธุรกิจด้วย

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลักดันการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์โดยคนไทย ณ ห้องประชุมหว้ากอ 1 - 2 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14...

ภาพข่าว: พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี บรรยายธรรม ณ เอช เซม มอเตอร์ สำนักงานใหญ่ อยุธยา

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ถ่ายภาพร่วมกับทีมบริหารและพนักงานของบริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด หลังจากการแสดงปาฐกถาธรรมในหัวข้อ "ทำ กับ ธรรม" ให้กับทีมผู้บริหารและพนักงานจำนวน 318 คน ณ สำนักงานใหญ่ เอช เซม มอเตอร์ อ.บางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่...

การบินไทยนำโครงการ Taxi with One Engine Off (TOEO) มาใช้เพื่อช่วยลดมลภาวะและฝุ่นละออง PM2.5

นาวาอากาศตรี พงษ์ธร เทพกาญจนา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ บริษัท การบินไทยฯ เปิดเผยว่า ตามที่เกิดสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 เกินเกณฑ์มาตรฐาน ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งพื้นที่บางจังหวัดในประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา...

Related Topics