ปิดทองหลังพระฯ จับมือ กรมประมง สานต่องานพระราชดำริ ประมงไทย...อนุรักษ์ไกลชายแดนใต้

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday June 25, 2018 16:41
กรุงเทพฯ--25 มิ.ย.--กรมส่งเสริมสหกรณ์

สถาบันปิดทองหลังพระฯจับมือกับ กรมประมง สานต่องานพระราชดำริ มุ่งส่งเสริมอาชีพประมงในพื้นที่พัฒนาของมูลนิธิปิดทองหลังพระฯพร้อมเร่งส่งเสริม และขยายพันธุ์ปลาพลวงชมพูให้เป็นอาชีพรายได้งามแก่ประชาชนสามจังหวัดชายแดนใต้

สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดย นายการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ ผู้อำนวยการ และกรมประมง โดยนายศุภวัฑฒ์ โกมลมาลย์ ผู้อำนวยการกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ร่วมกันจัดทำความร่วมมือด้านการประมงขึ้นเพื่อบูรณาการพันธกิจของทั้งสองฝ่ายให้เกิดการสืบสานแนวพระราชดำริอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยความร่วมมือดังกล่าว ประกอบด้วย การส่งเสริมและการขยายพันธุ์ปลาพลวงชมพูเพื่อสร้างอาชีพแก่ประชาชนตามพระราชดำริของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 รวมถึงการส่งเสริมอาชีพประมงให้แก่ประชาชนในพื้นที่พัฒนาของสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ และการค้นหาแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

นายการัณย์ กล่าวว่า นับจากปิดทองหลังพระฯ เริ่มขยายพื้นที่พัฒนาไปยัง 3 จังหวัดชายแดนใต้เมื่อปี 2560 รวม 7 พื้นที่ ปัจจุบันได้ร่วมกับประชาชนซ่อมแซมและปรับปรุงระบบน้ำสำเร็จหลายพื้นที่ เช่น ตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ทำให้ประชาชนสามารถทำการเกษตรได้ดีขึ้นเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามการที่กรมประมงมาร่วมในการพัฒนาจะทำให้มีทางเลือกใหม่ทางการอาชีพที่ดี เนื่องจากการเลี้ยงปลาใช้เวลาสั้นกว่า และมีตลาดรองรับ

ดังนั้นการส่งเสริมประมง เป็นอาชีพเพิ่มเติมจึงจะเริ่มดำเนินการในพื้นที่มีน้ำเพียงพอ สม่ำเสมอก่อน ซึ่งได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ยะลา ปัตตานีและเพชรบุรี ด้วยเทคนิคการเลี้ยงปลาในระบบน้ำไหลเพื่อให้ได้ปลาคุณภาพสูง

นายศุภวัฑฒ์ เปิดเผยว่า เทคนิคการเลี้ยงปลาในระบบน้ำไหลนี้ กรมประมงได้ถ่ายทอดให้เกษตรกรหลายรายในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา นำไปใช้เป็นการเลี้ยงแบบธรรมชาติซึ่งประหยัดต้นทุน และทำให้จำหน่ายปลาได้ราคาดีทั้งยังเหมาะกับการเลี้ยงปลาในหลายสายพันธุ์ เช่นปลานิล ปลาจีน และปลาพลวงชมพู จึงน่าจะมีความเหมาะสมสำหรับพื้นที่การพัฒนาของปิดทองหลังพระฯ ที่มีน้ำไหลตลอดปี

จากการทดลองเลี้ยงปลานิลในระบบน้ำไหลที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา พบว่าใช้เวลาเลี้ยงสั้นกว่า โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 8 เดือน แต่ได้ปลาขนาดใหญ่ และจำหน่ายได้ในราคากิโลกรัมละ 110 บาท ซึ่งถือว่าได้ราคาดี โดยมีอัตราการทำกำไรประมาณร้อยละ 50ประกอบกับการได้ปลาที่มีคุณภาพ ไร้กลิ่นโคลน นับเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ได้อีกด้วย

ในส่วนของปลาพลวงชมพูนั้น เป็นปลาที่พบตามธรรมชาติที่ในเขตป่าฮาลาบาลาและการจับขายสู่ตลาดมาเลเซียในราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 3,000 บาททำให้เกิดความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์จึงก่อเกิดเป็นพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ให้ขยายพันธุ์ปลาพลวงชมพูเพื่อเป็นอาชีพแก่ประชาชนและป้องกันการสูญพันธุ์

ปัจจุบันกรมประมงประสบความสำเร็จในการเพาะพันธุ์ปลาพลวงชมพูเป็นที่เรียบร้อยและกำลังเร่งขยายพันธุ์เพื่อแจกจ่ายพันธุ์สู่ประชาชนเพื่อพัฒนาสู่การเป็นอาชีพ ไปพร้อมๆ กับการอนุรักษ์พันธุ์ในอันดับต่อๆ ไป

นอกเหนือจากด้านการส่งเสริมประมงแล้ว ทั้งสองฝ่ายยังตกลงที่จะร่วมมือกันในการศึกษาวิจัยด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ประเทศไทยมีไว้กับองค์การสหประชาชาติ

"โครงการทั้งหมด นอกจากเป็นการสนับสนุนการทำงานของกรมประมงแล้ว ปิดทองหลังพระฯ จะได้องค์ความรู้จากการทำงานร่วมกันเพื่อนำไปส่งเสริมเกษตรกรให้พัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว นับเป็นการร่วมมือที่ได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย" นายการัณย์กล่าว


Latest Press Release

ปตท.สผ. ร่วมดำน้ำเก็บขยะ อนุรักษ์แนวปะการัง

ปตท.สผ. ร่วมสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์แนวปะการัง ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ปัตตานี) เพื่อดำน้ำเก็บขยะที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อแนวปะการังธรรมชาติและแนวปะการังเทียม บริเวณเกาะลอปี อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี...

กระทรวงเกษตรฯ จับมือทุกภาคส่วนเดินหน้าขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์จังหวัดปราจีนบุรี เพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ 15,000 ไร่ ภายในปี 2564

นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นประธานในโครงการ "สร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์จังหวัดปราจีนบุรีอย่างยั่งยืน" ร่วมกับ นายแพทย์เสรี ตู้จินดา ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ณ...

แลคตาซอย คืนกำไรให้กับผู้บริโภคสุดยิ่งใหญ่จัดกิจกรรมชิงโชค ดื่มแลคตาซอยกล่องใหม่ อร่อยให้โชค ลุ้นรางวัลมูลค่ากว่า 4 ล้านบาท

แลคตาซอย จัดกิจกรรมทางการตลาด เพื่อเป็นการคืนกำไรให้กับผู้บริโภคสุดยิ่งใหญ่ ด้วยการจัดกิจกรรมชิงโชค "ดื่มแลคตาซอยกล่องใหม่ อร่อย...ให้โชค" ลุ้นรางวัลสร้อยคอทองคำและรางวัลอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 8,800 รางวัล มูลค่ากว่า 4...

โปรโมชั่นซาลาเปาลูกยักษ์สอดไส้ติ่มซำ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ กรุงเทพ

โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ กรุงเทพ เชิญชวนทุกท่านร่วมสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่กับซาลาเปาลูกยักษ์ ที่ทางเชฟได้รังสรรค์ขึ้นมาเป็นพิเศษสำหรับเทศกาลนี้ ซาลาเปาเสิร์ฟร้อนๆที่สอดไส้ไปด้วยติ่มซำหลากหลายชนิดไว้ อาทิ ขนมจีบกุ้ง ฮะเก๋ากุ้ง ซีฟู้ดไข่เค็ม และ...

ครั้งแรกของการดีไซน์ประสบการณ์ช้อปเหนือระดับ สะท้อนตัวตน ว่าที่เจ้าสาว จาก Veronika

ความงดงามตามแบบฉบับของ "เจ้าสาวยุคใหม่" ที่หลงใหลในความมินิมอล สวย หรู มีเสน่ห์ในทุกอิริยาบถ ห้องเสื้อชุดแต่งงาน ชุดราตรี น้องใหม่แบรนด์ "เวโรนิก้า บาย วีพี" (Veronika by VP) ภายใต้การบริหารของบอสสาว วีรานันท์ พิพัฒวงศ์เกษม ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ...

Related Topics