ปิดทองหลังพระฯ จับมือ กรมประมง สานต่องานพระราชดำริ ประมงไทย...อนุรักษ์ไกลชายแดนใต้

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday June 25, 2018 16:41
กรุงเทพฯ--25 มิ.ย.--กรมส่งเสริมสหกรณ์

สถาบันปิดทองหลังพระฯจับมือกับ กรมประมง สานต่องานพระราชดำริ มุ่งส่งเสริมอาชีพประมงในพื้นที่พัฒนาของมูลนิธิปิดทองหลังพระฯพร้อมเร่งส่งเสริม และขยายพันธุ์ปลาพลวงชมพูให้เป็นอาชีพรายได้งามแก่ประชาชนสามจังหวัดชายแดนใต้

สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดย นายการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ ผู้อำนวยการ และกรมประมง โดยนายศุภวัฑฒ์ โกมลมาลย์ ผู้อำนวยการกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ร่วมกันจัดทำความร่วมมือด้านการประมงขึ้นเพื่อบูรณาการพันธกิจของทั้งสองฝ่ายให้เกิดการสืบสานแนวพระราชดำริอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยความร่วมมือดังกล่าว ประกอบด้วย การส่งเสริมและการขยายพันธุ์ปลาพลวงชมพูเพื่อสร้างอาชีพแก่ประชาชนตามพระราชดำริของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 รวมถึงการส่งเสริมอาชีพประมงให้แก่ประชาชนในพื้นที่พัฒนาของสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ และการค้นหาแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

นายการัณย์ กล่าวว่า นับจากปิดทองหลังพระฯ เริ่มขยายพื้นที่พัฒนาไปยัง 3 จังหวัดชายแดนใต้เมื่อปี 2560 รวม 7 พื้นที่ ปัจจุบันได้ร่วมกับประชาชนซ่อมแซมและปรับปรุงระบบน้ำสำเร็จหลายพื้นที่ เช่น ตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ทำให้ประชาชนสามารถทำการเกษตรได้ดีขึ้นเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามการที่กรมประมงมาร่วมในการพัฒนาจะทำให้มีทางเลือกใหม่ทางการอาชีพที่ดี เนื่องจากการเลี้ยงปลาใช้เวลาสั้นกว่า และมีตลาดรองรับ

ดังนั้นการส่งเสริมประมง เป็นอาชีพเพิ่มเติมจึงจะเริ่มดำเนินการในพื้นที่มีน้ำเพียงพอ สม่ำเสมอก่อน ซึ่งได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ยะลา ปัตตานีและเพชรบุรี ด้วยเทคนิคการเลี้ยงปลาในระบบน้ำไหลเพื่อให้ได้ปลาคุณภาพสูง

นายศุภวัฑฒ์ เปิดเผยว่า เทคนิคการเลี้ยงปลาในระบบน้ำไหลนี้ กรมประมงได้ถ่ายทอดให้เกษตรกรหลายรายในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา นำไปใช้เป็นการเลี้ยงแบบธรรมชาติซึ่งประหยัดต้นทุน และทำให้จำหน่ายปลาได้ราคาดีทั้งยังเหมาะกับการเลี้ยงปลาในหลายสายพันธุ์ เช่นปลานิล ปลาจีน และปลาพลวงชมพู จึงน่าจะมีความเหมาะสมสำหรับพื้นที่การพัฒนาของปิดทองหลังพระฯ ที่มีน้ำไหลตลอดปี

จากการทดลองเลี้ยงปลานิลในระบบน้ำไหลที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา พบว่าใช้เวลาเลี้ยงสั้นกว่า โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 8 เดือน แต่ได้ปลาขนาดใหญ่ และจำหน่ายได้ในราคากิโลกรัมละ 110 บาท ซึ่งถือว่าได้ราคาดี โดยมีอัตราการทำกำไรประมาณร้อยละ 50ประกอบกับการได้ปลาที่มีคุณภาพ ไร้กลิ่นโคลน นับเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ได้อีกด้วย

ในส่วนของปลาพลวงชมพูนั้น เป็นปลาที่พบตามธรรมชาติที่ในเขตป่าฮาลาบาลาและการจับขายสู่ตลาดมาเลเซียในราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 3,000 บาททำให้เกิดความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์จึงก่อเกิดเป็นพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ให้ขยายพันธุ์ปลาพลวงชมพูเพื่อเป็นอาชีพแก่ประชาชนและป้องกันการสูญพันธุ์

ปัจจุบันกรมประมงประสบความสำเร็จในการเพาะพันธุ์ปลาพลวงชมพูเป็นที่เรียบร้อยและกำลังเร่งขยายพันธุ์เพื่อแจกจ่ายพันธุ์สู่ประชาชนเพื่อพัฒนาสู่การเป็นอาชีพ ไปพร้อมๆ กับการอนุรักษ์พันธุ์ในอันดับต่อๆ ไป

นอกเหนือจากด้านการส่งเสริมประมงแล้ว ทั้งสองฝ่ายยังตกลงที่จะร่วมมือกันในการศึกษาวิจัยด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ประเทศไทยมีไว้กับองค์การสหประชาชาติ

"โครงการทั้งหมด นอกจากเป็นการสนับสนุนการทำงานของกรมประมงแล้ว ปิดทองหลังพระฯ จะได้องค์ความรู้จากการทำงานร่วมกันเพื่อนำไปส่งเสริมเกษตรกรให้พัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว นับเป็นการร่วมมือที่ได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย" นายการัณย์กล่าว


Latest Press Release

นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยชี้ยังต้องการข้าวโพดผลิตอาหารสัตว์อีกปีละ 3 ล้านตัน พร้อมร่วมมือประสานโรงงานอาหารสัตว์เปิดจุดรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร 33 จังหวัดเป้าหมาย

นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยยืนยันปริมาณผลผลิตข้าวโพดในประเทศยังไม่เพียงพอกับความต้องการใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ ส่งผลทำให้ที่ผ่านมาต้องนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ...

ภาพข่าว: อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ร่วมเปิดตัวโครงการ How Cambridge Berkeley Stanford do Tech Transfer

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร (ที่ 5 จากซ้าย) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานในโอกาสที่ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณชานนท์ เรืองกฤตยา (ที่ 4 จากขวา)...

ข่าวซุบซิบ: กรุงศรี จัดใหญ่ Movie day ปิดโรงภาพยนตร์พาลูกค้านิสิต นักศึกษาชม FANTASTIC BEASTS ภาค 2

กรุงศรี มอบประสบการณ์สุดพิเศษ จัดกิจกรรม Movie day พาลูกค้ากลุ่มนิสิต นักศึกษาผู้ถือบัตรกรุงศรี เดบิต ท่องโลกแห่งเวทมนตร์ไปกับภาพยนตร์FANTASTIC BEASTS : THE CRIMES OF GRINDELWALD เมื่อวันที่ 17 พ.ย. ที่ผ่านมา ณ โรงภาพยนตร์ SF World Cinema ศูนย์การค้า...

Gossip News: MGT เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20 ของบริษัท Prime Index Co.Ltd., ประเทศเมียนมาร์

ดร.วิทยา อินาลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ MGT เปิดเผยว่า "บริษัทฯจะเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20 ของบริษัท PRIME INDEX CO.,LTD ประเทศเมียนมาร์ ซึ่งเป็นบริษัทใหม่...

ภาพข่าว: ม.หอการค้าไทย สืบสานประเพณีลอยกระทงสอนนักศึกษต่างชาติทะกระทง

เพื่อเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยและสืบสานประเพณีลอยกระทง ผศ.ดร.จักริน จุลพรม และอาจารย์สุมณฑา ศักดิ์ชัยสมบูรณ์ อาจารย์ผู้สอนวิชา IH014 ภาษาและวัฒนธรรม ร่วมกับงานวัฒนธรรมศึกษา กองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา...

Related Topics