ชู!!โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อ.หลังสวน จ.ชุมพร เป็นโรงเรียนตัวอย่างอาหารกลางวันคุณภาพ แม่ค้ายันงบอาหารกลางวันหัวละ 20บาทยังเหลือกำไรเดือนละกว่า 2 หมื่นบาท

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday June 25, 2018 15:05
กรุงเทพฯ--25 มิ.ย.--โฟร์ พี แอดส์(96)

เด็กๆที่อยู่ในช่วงวัยเรียน ความต้องการพลังงานและสารอาหารจะมากขึ้น เพื่อการเจริญเติบโตที่มีคุณภาพพวกเขาจึงควรได้รับคุณค่าทางโภชนาการอย่างครบถ้วน โภชนาการที่ดีย่อมส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตเด็ก ช่วยเสริมพัฒนาการทั้งทางร่างกาย จิตใจและการเติบโตที่สมวัย โดยเฉพาะคุณค่าทางโภชนาการในโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนหัวละ 20 บาทที่มีประโยชน์มากกว่าแค่ของฟรี ซึ่งพบว่ามีหลายโรงเรียนที่สามารถจัดบริการอาหารกลางวันได้อย่างมีคุณภาพอย่างที่ควรจะเป็น ดังเช่น "โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน" อ.หลังสวน จ.ชุมพร ที่เน้นคุณค่าทางโภชนาการ มีเมนูอาหารให้เลือกหลากหลาย เด็กนักเรียนพึงพอใจ กินไม่อิ่มเติมได้ แม่ค้ายืนยันงบอาหารกลางวันหัวละ 20บาทยังเหลือกำไรเดือนละกว่า 2 หมื่นบาท ในขณะที่โรงเรียนมีเงินคืนเทศบาลปีละเกือบ 2 ล้าน นับว่าเป็นกรณีศึกษาได้เป็นอย่างดี เกี่ยวกับงบอาหารกลางวันของนักเรียน

ดร.สุชาติ มีสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อ.หลังสวน จ.ชุมพรเปิดเผยว่าทางโรงเรียนบริหารจัดการอาหารกลางวันโดยยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ยึดความสุขและความต้องการของนักเรียนเป็นหลัก จากที่นักเรียนได้เรียกร้องว่าอยากให้มีอาหารที่หลากหลาย โรงเรียนจึงได้เปลี่ยนจากที่ปรุงเอง มาเป็นการเปิดให้แม่ค้าเข้าร่วมเสนอเมนูเพื่อคัดเลือก มีการแข่งขันกันทั้งข้อเขียนและปฏิบัติ ตัดสินโดยใช้เกณฑ์ สะอาด รสชาติอร่อย กึ่งๆ อาหารจานเดียว เมนูชูสุขภาพ ใช้กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในการคัดสรร โดยการเชิญเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา เจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขและกองสาธารณสุขอำเภอหลังสวนมาร่วมในการตัดสินคัดเลือกจาก 10 ร้าน จนได้ 5 ร้าน ทำให้นักเรียนได้กินอาหารที่มีคุณภาพ ด้วยเมนูอาหารที่มีให้เลือกอย่างหลากหลาย ภายใต้แนวคิดหากกินไม่อิ่มเติมได้ สามารถใช้สิทธ์คูปองอาหารกลางวันมูลค่า 20 บาท ในการเลือกกินอาหารจากร้านที่ชื่นชอบ และยังสามารถเลือกกินผักและผลไม้ที่แม่ค้าเตรียมไว้ให้กินฟรี

ในขณะที่แต่ละเทอมทางโรงเรียนจะมีการประเมินผลเกี่ยวกับคุณภาพของอาหาร รวมถึงสอบถามความพึงพอใจจากเด็กและผู้ปกครองว่าเป็นอย่างไร หากพบว่าร้านไหนไม่ผ่านมาตรฐาน ร้านค้ารายนั้นต้องปรับปรุงแก้ไข แต่หากยังเป็นเช่นเดิมก็จะหาร้านใหม่มาทดแทน โดยทางโรงเรียนมีคณะกรรมการอยู่ 2 ชุด ชุดดำเนินการอาหารกลางวันและชุดตรวจสอบคุณภาพอาหารเบื้องต้น มีนักเรียนซึ่งมาจากสภานักเรียนเข้ามาเป็นกรรมการ ทุกภาคเรียนจะมีสำนักงานกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองหลังสวนและสาธารณสุขอำเภอเมืองหลังสวนมาตรวจสอบความสะอาดของภาชนะที่ใช้ในการใส่อาหาร วิธีการปรุงอาหาร คุณค่าทางโภชนาการ การแต่งกายของแม่ค้าฯลฯ

ความสำเร็จในการบริหารจัดการอาหารกลางวันของโรงเรียนจากการดำเนินอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 พบว่าเด็กมีค่าเฉลี่ยทางด้านไอคิว และด้านสุขภาพร่างกายเป็นไปในทางที่ดีขึ้น มีภาวะโภชนาการดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมโดยพบว่าสถานการณ์โภชนาการปี 61 นักเรียนมีอัตราสูงดีสมส่วนร้อยละ 67 ดีกว่าค่าเฉลี่ยระดับเขตและประเทศที่ร้อยละ 63 และยังพบอีกว่าเด็กนักเรียน ป. 6 สูงดีสมส่วนถึงร้อยละ 77 ซึ่งแสดงว่าเด็กนักเรียนได้รับอาหารที่มีประโยชน์เพียงพอทำให้ภาวะโภชนาการนักเรียนดีขึ้นอย่างชัดเจน

นอกจากนี้จากการสอบถามพบว่าเด็กนักเรียนมีความพึงพอใจ กินอิ่ม และสามารถเลือกกินเมนูอาหารที่ชอบได้ ส่วนแม่ค้าให้ข้อมูลว่างบอาหารกลางวันมื้อละ 20บาทเพียงพอและยังเหลือกำไรกว่า 2 หมื่นบาทต่อเดือน ในขณะที่โรงเรียนมีเงินคืนเทศบาลปีละเกือบ 2 ล้านบาท./ดร.สุชาติกล่าว

ด้านนายยอดชาย จิ้วบุญสร้างผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองหลังสวนกล่าวว่าจากที่ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกร้านค้าที่มาจำหน่ายอาหารให้แก่นักเรียนผ่านระบบคูปอง สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหลังจากทำมา 3 ปีคือทำให้นักเรียนมีความสุขที่มีโอกาสได้เลือกรับประทานอาหารที่อยากทาน และเกิดความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ในส่วนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองหลังสวนได้เข้ามาส่งเสริมในเรื่องของคุณภาพอาหารและสุขาภิบาลอาหารของร้านค้า เข้ามาประเมินเทอมละ 2 ครั้ง เป็นการสุ่มตรวจโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ซึ่งปัจจุบันพบว่าทุกร้านค้าผ่านเกณฑ์การประเมินและมีมาตรฐานที่สูงขึ้น กองสาธารณสุขเทศบาลเมืองหลังสวนและสาธารณสุขอำเภอเมืองหลังสวน กล้าการันตีว่า "โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน" เป็นต้นแบบของอาหารกลางวันโรงเรียนระดับประถมได้เลย ซึ่งทางท้องถิ่นยินดีที่จะให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องต่อไป

นางพิมพ์พร จันทร์เกิดแม่ค้าข้าวแกงร้านยายปุกโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินเล่าว่าการเข้ามาขายอาหารในโรงเรียนได้จากการสอบคัดเลือก โดยมีกองสาธารณสุขและสาธารณสุขอำเภอเมืองหลังสวน โรงพยาบาล และอาจารย์ มาเป็นคณะกรรมการคัดเลือก ซึ่งมีการสอบทั้งภาคปฏิบัติและข้อเขียน และต้องได้รับการอบรมในเรื่องสุขาภิบาลอาหารและเรื่องโภชนาการอาหารด้วย โดยร้านของตนขายข้าวราดแกง แต่ละวันจะทำอาหารประมาณ 12 เมนู ภายในหนึ่งอาทิตย์เมนูอาหารจะสลับสับเปลี่ยนเวียนกันไป อาหารที่ปรุงขายจะเน้นที่เป็นประโยชน์แก่เด็ก จะเน้นผัก เน้นปลา เน้นไข่ แต่ที่ต้องมีทุกวันคือผัก เพื่อให้เด็กได้รับคุณค่าทางอาหาร โดยจะติดเมนูอาหารไว้ที่หน้าร้านทุกวันเพื่อให้เด็กได้ทราบและสามารถเลือกเมนูที่ชอบทาน เรื่องงบอาหารกลางวันที่ต้องขายเพียง 20 บาทก็เพียงพอและเหลือกำไรโดยการเฉลี่ยเอากำไรค่าอาหารของเด็กเล็กเฉลี่ยให้เด็กโต เพราะเด็กเล็กจะกินน้อยส่วนเด็กโตจะกินเยอะ และยังมีเครื่องครัว เช่นผักที่ปลูกเองนำมาปรุงอาหารช่วยลดต้นทุนได้ เหลือกำไร 800 บาทต่อวัน เดือนหนึ่งก็ราวๆ 2 หมื่นบาท

ดญ.นิชาภา พุ่มขจร อายุ12ปีนักเรียนชั้นป.6/5โรงเรียนชุมชนวัดขันเงินเล่าว่าพอทางโรงเรียนจัดอาหารแบบระบบคูปอง ทำให้ตอนนี้มีอาหารให้เลือกหลากหลายมากขึ้น เช่น ก๋วยเตี๋ยว ลาดหน้า และอาหารหลายๆอย่าง ส่วนเมนูที่ชอบมากที่สุดคือก๋วยเตี๋ยวเพราะเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ เกือบครบ 5 หมู่ ได้ทั้งคาร์โบไฮเดรตจากเส้นก๋วยเตี๋ยว ซึ่งจัดอยู่ในประเภท ข้าว ให้พลังงานกับร่างกาย และโปรตีนที่ได้จากลูกชิ้น หมูสับ ที่นำไปสร้างความเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอให้ร่างกาย ได้วิตามิน แร่ธาตุที่อยู่ในผัก หรือ ถั่วงอก คะน้า ผักบุ้ง ช่วยทำให้ร่างกายทำงานได้ตามปกติและสร้างภูมิคุ้มกันโรค อีกทั้งได้ไขมันจากกระเทียมเจียว เป็นต้น การมีอาหารที่หลากหลายให้เลือก ได้กินอาหารที่ชอบและมีคุณภาพช่วยทำให้กินได้เยอะมากขึ้น รู้สึกว่าตัวเองแข็งแรงและโตไวขึ้น เทียบจากที่เรียนอยู่ ชั้นป.4 สูงเพียง 140 ซม. น้ำหนัก 47 กก. เรียนได้เกรด 3.34 ปัจจุบันเรียนอยู่ชั้นป.6 สูงขึ้นเป็น 160 ซม.น้ำหนัก 51 กก.เรียนได้เกรด 4.0


Latest Press Release

Mom Sis The Smoothie Cafe พร้อมเสิร์ฟเมนูสุขภาพตอบโจทย์คนเมือง

เอาใจสายเฮลธ์ตี้ Mom & Sis The Smoothie Cafe พร้อมเสิร์ฟเมนูสุขภาพตอบโจทย์คนเมือง ส่วนผสมจากธรรมชาติ 100% ณ ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ เมืองแห่งไอเดียที่ล้ำเทรนด์ ทุกวันนี้การรักษาสุขภาพไม่ใช่เรื่องของเทรนด์อีกต่อไป...

พาวเวอร์เรนเจอร์ รวมพลลงใต้

ประวิช จรรยาสิทธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต พร้อมด้วย อดิศร บุญฤทธิ์ฤทัยกุล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เดกซ์ [ดรีม เอกซ์เพรส] จำกัด เตรียมจัดกิจกรรมต้อนรับปิดเทอมครั้งยิ่งใหญ่ ในงาน "พาวเวอร์เรนเจอร์ไดโนฟอรซ์ เบรฟ โชว์" ตอน...

Meet the Craft of Chiang Mai @Thaipioka

PHRAYA ซุปเปอร์พรีเมี่ยมรัมของไทยที่มีความเชื่อเรื่องความพิถีพิถันในการนำเสนอประสบการณ์อันทรงคุณค่า ได้ร่วมจัดงาน "Meet the Craft of Chiang Mai" เป็นการร่วมตัวระหว่าง ของ Guest Mixologist และ Thaipioka โดยได้รับเชิญแขกพิเศษ นายธนพล จันทร์ปาน หรือ "บอส"...

ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ เปิด LINE Square ใหม่ ห้องแชทพูดคุยเรื่องแฟรนไชส์ แห่งแรกในไทย

ThaiFranchiseCenter.com เว็บไซต์รวบรวมธุรกิจแฟรนไชส์ใหญ่ที่สุดในไทย ได้เพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับแฟรนไชส์ บนเว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ให้ง่ายและมีความหลากหลายมากขึ้น ด้วยการเปิดกลุ่ม LINE Square ใหม่ เพื่อเป็นห้องแชทพูดคุย...

พพ. ขยายเวลาโครงการ DSMเฟส3 ถึง 20 ก.ย.นี้ ดึงโรงงาน-อาคารร่วมปฏิบัติการประหยัดพลังงาน

นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้ พพ. ได้ขยายเวลาการรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วม โครงการส่งเสริมการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานความร้อนด้วยวิธีอุดหนุนผลประหยัด (DSM) เฟส 3 ตั้งแต่วันนี้...

Related Topics