วว. อบรมอาชีพเพิ่มมูลค่าขยะหลักสูตร ถ่านหอม 3 in 1 ในโครงการลูกทุ่งมหานครสอนอาชีพฟรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday June 25, 2018 12:35
กรุงเทพฯ--25 มิ.ย.--สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ดร.เรวดี อนุวัฒนา นักวิจัยอาวุโสและทีมนักวิจัย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อบรมอาชีพนวัตกรรมแปรรูปขยะของเหลือทิ้งภาคการเกษตร เพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ หลักสูตร "ถ่านหอม 3 in 1" ให้แก่แฟนรายการลูกทุ่งมหานคร FM 95 สถานีวิทยุ อสมท. เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพด้วยองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ในวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 ณ ชั้น 6 ศูนย์สรรพสินค้าบางซื่อจังชั่น จตุจักร กรุงเทพฯ

"ถ่านหอม 3 in 1" เป็นนวัตกรรมแปรรูปขยะเพื่อปรับปรุงคุณภาพถ่านเปลือกผลไม้ จากเดิมที่มีราคา 0 บาท ให้มีมูลค่าเชิงพาณิชย์ มีความสวยงามและมีกลิ่นหอม นำไปใช้งานได้หลากหลาย 1.ใช้เป็นวัสดุดูดกลิ่น (ราคา 10-30 บาทต่อขิ้น) 2.ถ่านเชื้อเพลิงอัดแท่ง (20-25 บาทต่อกิโลกรัม) และ 3.ถ่านหอม (10-50 บาทต่อชิ้น/900-3,000บาทต่อกิโลกรัม) นอกจากนี้ยังสามารถนำถ่านเปลือกผลไม้ไปปรับปรุงดิน เพื่อช่วยเพิ่มความพรุนและปรับสภาพดิน เมื่อเสร็จสิ้นการใช้งานด้านกลิ่นหอมในถ่าน ซึ่งจะมีระยะเวลาประมาณ 1-2 เดือน


Latest Press Release

ราชมงคลพระนคร จับมือ 2 สถาบันระดับชาติ ประชุมวิชาการทางวิศวกรรม นวัตกรรม อุตสาหกรรม ครั้งที่7

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร...

Gossip News: เมดิไนซ์ เจาะตลาด สปป.ลาว

งานแน่นต้องผู้บริหารสาวแกร่งแห่งแบรนด์เพื่อสุขภาพอินโน อินกรีเดียนส์ บอสจ๋า วรรณี วอง หลังต้องนั่งแท่นดูแลหลายบริษัทในเครือที่กำลังขยายงาน ล่าสุดเตรียมพร้อมนำทั้งแบรนด์ เมดิไนซ์ กับ 3 ผลิตภัณฑ์ มารินเซ่ อินโน คอลลา คอลลาเจน และกลูต้า แครนเบอรี่...

ไบเทครุกหนักปลายปี จัดทัพงานการประชุมระดับอาเซียนและนานาชาติส่งเสริมอุตสาหกรรม MICE ในประเทศไทย

ไบเทค (BITEC) ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมชั้นนำแห่งแรกในประเทศไทย ที่ได้รับการยอมรับด้านคุณภาพของการให้บริการและศักยภาพของสถานที่จัดงานให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล และเป็นศูนย์กลางการจัดงานสำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก...

ม.สงขลานครินทร์ ตรัง ร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ รพ.ศูนย์ตรัง เนื่องในวัน มหิดล ประจำปี 2561

วันนี้ (24 กันยายน 2561) เวลา 08.00 น. ที่โรงพยาบาลศูนย์ ตรัง ดร.ธวัทชัย สุวรรณพงค์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่และโครงสร้างกายภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ตัวแทนคณาจารย์ บุคลากร ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2561...

สาขาวิชาการบัญชี คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง นำนักศึกษาดูงานระบบและการให้บริการของโรงแรมชั้นนำ

เมื่อเร็วๆ นี้ สาขาวิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรพงศ์ เจริญกิจจารุกร อาจารย์ ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร และ อาจารย์ ดร.สุรนัย ช่วยเรือง...

Related Topics