ขอเชิญเที่ยวงาน พิษณุโลก เทรดแฟร์ 2018 เปิดประตูการค้าการลงทุนสู่สากล The 4th LIMEC For Mou Trade Fair 2018

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday June 25, 2018 16:01
กรุงเทพฯ--25 มิ.ย.--กรีน อินโนเวชั่น

นายอารีย์ เดวี พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง โดยจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 และคณะทำงาน LIMEC จังหวัดพิษณุโลก จัดงานกิจกรรมเจรจาและจำหน่ายสินค้าและขยายผล MOU ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพการค้า การลงทุน โครงข่ายคมนาคมและระบบ Logistics ตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2561 กิจกรรมในงาน ประกอบด้วย 1 การเจรจาธุรกิจการค้า (Business Matching) และขยายผล MOU ระหว่างวันที่ 20 – 22 มิถุนายน 2561 รวมระยะเวลา 3 วัน ณ โรงแรมท็อปแลนด์พิษณุโลก ทั้งนี้ ได้จัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือในการประชุมนานาชาติระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย ครั้งที่ 4 ระหว่าง ประธาน LIMEC ท้ง 3 ประเทศ และมีผู้นำรัฐมอญ รัฐกระเหรี่ยง ผู้นำแขวงหลวงพระบาง ผู้นำแขวงไซยบุรี และผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นสักขีพยาน ในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ส่วนกิจกรรมที่ 2 เป็นการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า "พิษณุโลก เทรดแฟร์ 2018 เปิดประตูการค้าการลงทุนสู่สากล : The 4th LIMEC for MOU&Trade Fair 2018" ระหว่างวันที่ 21 – 25 มิถุนายน 2561 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พิษณุโลก ภายในงาน มีการนำสินค้าอุตสาหกรรมแปรรูป สินค้า premium สินค้า OTOP/OTOP Select/SMEs /MOC BIZ Club สินค้าบริษัทประชารัฐรักสามัคคี จังหวัดพิษณุโลก(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด สินค้า GI สินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าสมุนไพร และสินค้าบริการ จากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 จังหวัดตาก พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย และเพชรบูรณ์ จำนวนไม่น้อยกว่า 110 คูหา และสินค้าดีสินค้าเด่นจากประเทศเพื่อนบ้าน ไม่น้อยกว่า 2 ประเทศ จำนวน 20 คูหา รวมทั้งสิ้น 130 คูหา มาร่วมแสดงและจำหน่าย มีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของ ระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย (Luangprabang Indochina Mawlamyine Economic Corridor : LIMEC) มีกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น สินค้านาทีทอง การจัดรางวัลการจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ มีการแสดง การบันเทิง โดยศิลปิน นักร้อง นักแสดงที่มีชื่อเสียง เช่น การจัดมินิคอนเสิร์ การแสดงโชว์ เป็นต้น เป็นประจำทุกวัน ๆ ละ 4 รอบ จนถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2561


Latest Press Release

นิทรรศการสีน้ำ Pearadas Day Out โดย พีรดา ชีพสัตยากร ณ แกลลอรี่ ชั้น 36 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี (สีลม) 18 พฤศจิกายน 2561 15 มกราคม 2562

เดอะแกลเลอรี 36 ที่โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี (สีลม) นำเสนอนิทรรศการเดี่ยวครั้งแรกของศิลปินสาวมากความสามารถกับงาน 'Pearada's Day Out' นิทรรศการสีน้ำ โดย พีรดา ชีพสัตยากร โดยจะจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 – 15 มกราคม 2562...

ตลาดนัมเบอร์วัน ราม 2 พาปักหมุด 6 ร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่นในงาน นัมเบอร์วันสุโก้ย Fest ตั้งแต่วันนี้ 30 พ.ย.

บริษัท นัมเบอร์วันแลนด์ จำกัด (ส่วนหนึ่งของนัมเบอร์วันกรุ๊ป) ผู้พัฒนาตลาดนัมเบอร์วัน ราม 2 ซึ่งเป็นตลาดใหญ่และครบวงจรที่สุดในกรุงเทพฯ ตะวันออก ขอแนะนำ 6...

ภาพข่าว: คณะพาณิชย์ฯ มธ ร่วมกับ Myanmar Institute of Banking

รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และ Myanmar Institute of Banking ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ...

ภาพข่าว: ม.บูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้บ้านคุณกิตติ

ดร.อดิศักดิ์ สืบธรรมมา ประธานสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว พร้อมคณะนักศึกษา เข้าเยี่ยมชม "ศูนย์การเรียนรู้บ้านคุณกิตติ ดำเนินชาญวนิชย์ มรดกแห่งการเรียนรู้ สู่ความสำเร็จระดับโลก"...

ราชมงคลพระนคร รับนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 30 ทุน เพื่อเข้าศึกษาต่อใน 9 คณะ ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะบริหารธุรกิจ...

Related Topics