ขอเชิญเที่ยวงาน พิษณุโลก เทรดแฟร์ 2018 เปิดประตูการค้าการลงทุนสู่สากล The 4th LIMEC For Mou Trade Fair 2018

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday June 25, 2018 16:01
กรุงเทพฯ--25 มิ.ย.--กรีน อินโนเวชั่น

นายอารีย์ เดวี พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง โดยจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 และคณะทำงาน LIMEC จังหวัดพิษณุโลก จัดงานกิจกรรมเจรจาและจำหน่ายสินค้าและขยายผล MOU ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพการค้า การลงทุน โครงข่ายคมนาคมและระบบ Logistics ตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2561 กิจกรรมในงาน ประกอบด้วย 1 การเจรจาธุรกิจการค้า (Business Matching) และขยายผล MOU ระหว่างวันที่ 20 – 22 มิถุนายน 2561 รวมระยะเวลา 3 วัน ณ โรงแรมท็อปแลนด์พิษณุโลก ทั้งนี้ ได้จัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือในการประชุมนานาชาติระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย ครั้งที่ 4 ระหว่าง ประธาน LIMEC ท้ง 3 ประเทศ และมีผู้นำรัฐมอญ รัฐกระเหรี่ยง ผู้นำแขวงหลวงพระบาง ผู้นำแขวงไซยบุรี และผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นสักขีพยาน ในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ส่วนกิจกรรมที่ 2 เป็นการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า "พิษณุโลก เทรดแฟร์ 2018 เปิดประตูการค้าการลงทุนสู่สากล : The 4th LIMEC for MOU&Trade Fair 2018" ระหว่างวันที่ 21 – 25 มิถุนายน 2561 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พิษณุโลก ภายในงาน มีการนำสินค้าอุตสาหกรรมแปรรูป สินค้า premium สินค้า OTOP/OTOP Select/SMEs /MOC BIZ Club สินค้าบริษัทประชารัฐรักสามัคคี จังหวัดพิษณุโลก(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด สินค้า GI สินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าสมุนไพร และสินค้าบริการ จากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 จังหวัดตาก พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย และเพชรบูรณ์ จำนวนไม่น้อยกว่า 110 คูหา และสินค้าดีสินค้าเด่นจากประเทศเพื่อนบ้าน ไม่น้อยกว่า 2 ประเทศ จำนวน 20 คูหา รวมทั้งสิ้น 130 คูหา มาร่วมแสดงและจำหน่าย มีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของ ระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย (Luangprabang Indochina Mawlamyine Economic Corridor : LIMEC) มีกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น สินค้านาทีทอง การจัดรางวัลการจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ มีการแสดง การบันเทิง โดยศิลปิน นักร้อง นักแสดงที่มีชื่อเสียง เช่น การจัดมินิคอนเสิร์ การแสดงโชว์ เป็นต้น เป็นประจำทุกวัน ๆ ละ 4 รอบ จนถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2561


Latest Press Release

กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดสัมมนายกระดับขีดความสามารถ ผปก.SME เสริมสร้างศักยภาพด้านแก้วและกระจก

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ดร. เทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล นักวิทยาศาสตร์ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา เรื่อง "การพัฒนากระบวนการผลิตและมาตรฐานการทดสอบกระจกที่ใช้ในงานก่อสร้าง" ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล จังหวัดอุดรธานี...

ภาพข่าว: รองนายกรัฐมนตรีรับยินดี

รองนายกรัฐมนตรี ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองามรับการแสดงยินดีที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็น รองนายกรัฐมนตรีจากสุนทรี สุดสงวน และชุตินันท์ รวมพลังเอก พร้อมให้สัมภาษณ์การส่งเสริมศิลปแกะสลักผักผลไม้ ผสานงานใบตอง...

ภาพข่าว: บริษัท เนเชอรัล เบฟ จำกัด จัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสุขภาพ

ประยุทธ์ มหากิจศิริ (คนกลาง) ประธานกรรมการ บริษัท เนเชอรัล เบฟ จำกัด จัดงานเปิดตัว "เนเชอรัล เบฟ เน็ตเวิร์ค" แนะนำธุรกิจเครือข่ายพร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสุขภาพแบรนด์ P80 และความงามภายใต้แบรนด์สกินนิค (Skinnic) โดยมี ประจวบ ไชยสาส์น (ที่ 3...

รวมพลัง-ยกเครื่องการศึกษาไทย เตรียมจัดมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 ภายใต้คอนเซปต์ โอกาสแห่งการเรียนรู้ (Opportunity Learning)

ทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงชุดข้อมูลความรู้สารสนเทศได้อย่างรวดเร็วจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก - การปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างบรูณาการในยุคดิจิทัล โดยใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเข้ามาสนับสนุนการเรียนการสอน...

ภาพข่าว: เปิดงาน แอ่วเหนือม่วนใจ๋ วิถีไทย วิถีล้านนา

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน "แอ่วเหนือม่วนใจ๋ วิถีไทย วิถีล้านนา" งานส่งเสริมและขยายตลาดท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1 โดยมี นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย...

Related Topics