อินโดรามา เวนเจอร์ส เข้าซื้อกิจการบริษัท Kordarna จาก Jet Investment

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday June 29, 2018 17:10
กรุงเทพฯ--29 มิ.ย.--อินโดรามา เวนเจอร์ส
ขยายการเติบโตในธุรกิจผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มกลุ่มยานยนต์
ก้าวขึ้นเป็นเบอร์ 1 ผู้ผลิตเส้นใยสำหรับยางในรถยนต์ในยุโรป
  • เสริมสร้างตำแหน่งผู้นำในอุตสาหกรรมสิ่งทอสำหรับยางในรถยนต์ให้แก่ไอวีแอล รองรับความต้องการของลูกค้าด้วยการบูรณาการอย่างครบวงจรภายในห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงสิ่งทอ
  • ได้รับประโยชน์จากทำเลที่ตั้งยุทธศาสตร์ใจกลางห่วงโซ่ธุรกิจยานยนต์ในยุโรป
  • เพิ่มขีดความสามารถของไอวีแอลในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม สร้างรากฐานที่แข็งแกร่งเพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ ไอวีแอล ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ระดับโลก ประกาศข้อตกลงกับบริษัท Jet Investment, a.s. เพื่อเข้าซื้อกิจการบริษัท Kordárna Plus a.s ผู้ผลิตสิ่งทอสำหรับยางในรถยนต์รายใหญ่ที่สุดในยุโรป การเข้าซื้อกิจการบริษัท Kordárna ในครั้งนี้ ประกอบด้วย โรงงานหนึ่งแห่งในสาธารณรัฐเช็ก และอีกหนึ่งแห่งในประเทศสโลวาเกีย มีกำลังการผลิตสิ่งทอสำหรับยางในรถยนต์และสิ่งทอทางเทคนิครวม 57,000 ตันต่อปี และมีพนักงานจำนวน 786 คน การเข้าซื้อกิจการดังกล่าวคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงครึ่งหลังของปี 2561 ทั้งนี้เป็นไปตามการอนุมัติตามกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง

บริษัท Kordárna ก่อตั้งในปี 2491 เป็นผู้ผลิตชั้นนำในยุโรปที่มีความเชี่ยวชาญในด้านผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำหรับอุตสาหกรรมยางและสิ่งทออุตสาหกรรมสำหรับสายพานลำเลียง โดยมีสัดส่วนยอดขายที่มาจากสิ่งทอสำหรับยางในรถยนต์ (Tire Cord Fabrics หรือ TCF) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75 ของยอดขายรวม นอกจากนี้ Kordárna ยังมีฐานลูกค้าและมีความสัมพันธ์ที่ยาวนานกับบริษัทยางรถยนต์ชั้นนำทั่วโลก ผลิตภัณฑ์ของบริษัทถูกจัดจำหน่ายให้แก่ลูกค้าในกว่า 15 ประเทศทั่วโลก ทั้งในยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้และเอเชีย

โรงงานของบริษัท Kordárna ทั้งสองแห่งนี้ตั้งอยู่ในศูนย์กลางอุตสาหกรรมยางรถยนต์ของยุโรป ซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัทผู้ผลิตยางรถยนต์และรถยนต์รายใหญ่ และในรัศมี 500 กิโลเมตรมีการผลิตรถยนต์ราว 3.7 ล้านคัน ทำเลที่ตั้งดังกล่าวจึงส่งผลดีต่ออินโดรามา เวนเจอร์สในการส่งมอบผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำหรับยางในรถยนต์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เติบโตเพิ่มขึ้น

การเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้ยังเป็นโอกาสในการสร้างการบูรณาการเพิ่มเติมกับการดำเนินงานของอินโดรามา เวนเจอร์สในปัจจุบันในยุโรป เกิดการเกื้อหนุนทางธุรกิจจากการบูรณาการแบบย้อนกลับไปยังวัตถุดิบโพลีเอสเตอร์และยังเกิดความยืดหยุ่นด้านการผลิตที่เพิ่มขึ้น ภายหลังการเข้าซื้อกิจการ ไอวีแอลจะมีโรงงานผลิตในกลุ่มยานยนต์ทั้งสิ้น 12 แห่งทั่วโลก โดยมีกำลังการผลิตรวม 127,000 ตันต่อปี

อุตสาหกรรมยานยนต์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม (HVA) ของอินโดรามา เวนเจอร์ส ซึ่งมีอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ร้อยละ 43 และคาดว่าจะสร้างรายได้ให้ไอวีแอลเป็นจำนวน 1 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2562 เมื่อรวม Kordárna การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้จะช่วยเสริมให้กลุ่มผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำหรับยางในรถยนต์ของไอวีแอลมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยจะประกอบด้วยผลิตภัณฑ์โพลีเอสเตอร์ ไนลอน66 ไนลอน6 เรยอน เส้นใยอะรามิด (Aramid) และสิ่งทอไฮบริด ภายหลังการเข้าซื้อกิจการ อินโดรามา เวนเจอร์สจะขึ้นเป็นผู้ผลิตเส้นใยสำหรับยางในรถยนต์รายใหญ่ที่สุดในยุโรปและใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก มีผลิตภัณฑ์ครอบคลุมทั้งสิ่งทอสำหรับยางในรถยนต์และเส้นในยางแบบเดี่ยว

นายอาลก โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์สกล่าวถึงการเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้ว่า "การเข้าซื้อกิจการบริษัท Kordárna มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในธุรกิจ HVA ของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการเติบโตผ่านการเข้าซื้อกิจการที่สร้างมูลค่าเพิ่ม Kordárna เป็นหนึ่งในบริษัทที่เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจมากที่สุดในอุตสาหกรรมยางรถยนต์ และเมื่อรวมการดำเนินงานของ Kordárna เข้ากับบริษัทย่อยในกลุ่มของเรา ไม่ว่าจะเป็นบริษัท PHP, Performance Fibers และ Glanzstoff จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียของเรา ความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ยาวนานของ Kordárna ผนวกเข้ากับความสามารถและขนาดของไอวีแอล จะช่วยสร้างโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยรายได้ในผลิตภัณฑ์ HVA ในกลุ่มยานยนต์ที่คาดว่าจะเติบโตถึง 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ

อุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจหลักที่สร้างการเติบโตให้แก่ไอวีแอล แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นปัจจัยที่ช่วยหนุนการเติบโต โดยเป็นผลมาจากการเติบโตของรถยนต์และยางที่มีน้ำหนักเบา การประหยัดเชื้อเพลิงและความปลอดภัย โอกาสเหล่านี้จะช่วยผลักดันการเติบโตตามยุทธศาสตร์ของไอวีแอลในฐานะพันธมิตรด้านเส้นใยสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ชั้นนำ ทำให้เราสามารถส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า"

มร. Igor Fait, Managing Partner บริษัท Jet Investment กล่าว "การขาย Kordárna ให้กับผู้เล่นทางกลยุทธ์ในอุตสาหกรรม ถือเป็นการบรรลุเป้าหมายความสำเร็จของเรา หลังจากที่เราเข้ามาลงทุนใน Kordárna ในปี 2553 บริษัทได้พัฒนาความแข็งแกร่งทางธุรกิจในทุกมิติและสร้างการเติบโตจนเป็นผู้ผลิตเส้นใยสำหรับยางในรถยนต์ชั้นนำในยุโรป"

มร. Marek Malik, Partner บริษัท Jet Investment กล่าว "ตลอดช่วง 8 ปีที่ผ่านมา Kordárna มุ่งหน้าบนเส้นทางแห่งความสำเร็จและได้รับการยอมรับในระดับสากลในฐานะผู้ผลิตเส้นใยสำหรับยางในรถยนต์และสิ่งทอทางเทคนิค เราเชื่อว่า Kordárna จะยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้ประโยชน์จากตำแหน่งผู้นำในตลาดและเป็นส่วนหนึ่งภายใต้ธุรกิจปิโตรเคมีของอินโดรามา เวนเจอร์สที่มีการบูรณาการทั้งในแนวดิ่งและแนวนอน ครอบคลุมในทุกภูมิภาค"

เกี่ยวกับ อินโดรามา เวนเจอร์ส

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Bloomberg ticker IVL.TB) เป็นหนึ่งในบริษัทปิโตรเคมีชั้นนำระดับโลก มีโรงงานผลิตครอบคลุมภูมิภาคหลักทั่วโลก ได้แก่ แอฟริกา เอเชีย ยุโรปและอเมริกาเหนือ โดยมีกลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ Necessities และผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม (HVA) ทั้งในกลุ่มพอลิเมอร์ เส้นใยและบรรจุภัณฑ์ รวมถึงมีการบูรณาการไปยังวัตถุดิบหลักอย่างเอทิลีนออกไซต์/ไกลคอล และ PTA ผลิตภัณฑ์ของไอวีแอลรองรับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลส่วนบุคคล และอุตสาหกรรมยานยนต์ อาทิ ผลิตภัณฑ์ยางในรถยนต์และผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัย ปัจจุบันบริษัทฯ มีพนักงานทั่วโลกราว 15,000 คนและมีรายได้จากการขายรวม 8.4 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2560 บริษัทฯ เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวน์โจนส์ (DJSI)

ไอวีแอลมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทยและมีโรงงานทั่วโลก อันได้แก่

ยุโรป ตะวันออกกลางและแอฟริกา: เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ฝรั่งเศส อังกฤษ อิตาลี เดนมาร์ก ลิทัวเนีย โปแลนด์ สาธารณรัฐเช็ก ลักเซมเบิร์ก สเปน ตุรกี ไนจีเรีย กานา โปรตุเกส อียิปต์

อเมริกาเหนือ: สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก แคนาดา
เอเชีย: ไทย อินโดนีเซีย จีน อินเดีย ฟิลิปปินส์ เมียนมาร์
เกียวกับ Jet Investment

Jet Investment is a Czech-based, Central European, MIFID compliant, private equity investment company and manager of Jet Funds for qualified investors under the regulation of the Czech National Bank and fully compliant with EU regulation. Over the last 20 years, it has been entrusted with restructuring, reorganising and managing twenty five companies in the CE region, beating three time Cash-on-cash multiple of investments. While Jet Investment specialises in medium-sized industrial and manufacturing enterprises, the scope of its investments covers a broad range of industries. Jet Investment specializes in late-stage venture, growth, buy-out, and turnaround/rescue investments. Currently, Jet Investment manages a portfolio of businesses with revenues of CZK 8.5 billion and total EBITDA of CZK 740 million, employing approx. 3.300 people. At present, its Jet 1 Fund, the biggest PE fund in the Czech Republic, manages following companies: STROJÍRNY POLDI, a.s., HOECKLE Group, PBS INDUSTRY, a.s., PBS POWER EQUIPMENT, s.r.o., BRONSWERK HEAT TRANSFER, s.r.o., MSV Metal Studenka, a.s., Ku?nia Ostrów Wielkopolski Sp. z o.o., Fiberpreg CZ a.s., FIBERPREG GmbH, BENET AUTOMOTIVE s.r.o., and Payment4U, a.s.

Jet Investment is headquartered in Brno, Czech Republic, with operating sites in the Czech Republic, Slovakia, Germany, Austria and Poland. For more information: www.jetinvestment.eu

Latest Press Release

มาร์ส เผยกลยุทธ์ใหม่ มุ่งส่งเสริมการผลิตโกโก้อย่างยั่งยืน

มาร์ส ริกลีย์ คอนเฟคชันเนอรี (Mars Wrigley Confectionery) ผู้ผลิตช็อกโกแลตมานานกว่า 100 ปี และเป็นหนึ่งในผู้ซื้อโกโก้รายใหญ่ของโลก ได้ประกาศกลยุทธ์ใหม่ในการยกเครื่องห่วงโซ่อุปทานโกโก้ กลยุทธ์ใหม่ในชื่อ "Cocoa for Generations"...

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ให้การต้อนรับสำนักการจราจรและขนส่ง(สจส.) เข้าเยี่ยมชมการก่อสร้างโครงการฯ

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยนายกิตติ เอกวัลลภ ผู้อำนวยการกองบริหารงานก่อสร้าง 5 และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 2 พร้อมด้วยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา PCGRN และ ผู้รับจ้างงานก่อสร้างโยธาสัญญาที่ 1...

แอดแมน 2018 ชี้ โฆษณาวันนี้ไม่ควรมีดีแค่ขายของ พร้อมกระตุ้นคนโฆษณาใส่ใจสร้างงานเพื่อสังคม

สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย แถลงข่าวจัดงาน แอดแมน อวอร์ดส แอนด์ ซิมโปเซียม 2018 (Adman Awards & Symposium 2018) งานประกวดและแสดงผลงานของคนในวงการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด...

ส.อ.ท. พร้อมจัดงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2561 ECO Innovation Forum 2018 ภายใต้แนวคิด Toward the Smart Eco-City and Sustainable Urbanization หนุนการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ชูนโยบายสนับสนุนการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน (Sustainable Urbanization) เพื่อสร้างความมั่งคั่งและกระจายความมั่งคั่งไปยังภูมิภาคต่าง ๆ โดยใช้ศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนาในแต่ละพื้นที่...

ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรียืนยันร่วมปาฐกถาในงาน Forbes Global CEO Conference ครั้งที่ 18 ที่กรุงเทพฯ

ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รวมทั้งผู้บริหารและเจ้าของธุรกิจระดับโลกอีก 40 คน ยืนยันร่วมกล่าวปาฐกถาและร่วมพูดคุยบนเวทีในงาน Forbes Global CEO Conference ครั้งที่ 18 ซึ่งจะจัดขึ้นที่ โรงแรม ดิ แอทธินีโฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น...

Related Topics