เริ่มต้น #การให้ แบบไม่รู้จบ ด้วยกิจกรรม The Road to Happiness เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สังคม 9 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนเยาววิทย์ จังหวัดพังงา

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday July 10, 2018 15:50
กรุงเทพฯ--10 ก.ค.--เวิรฟ

"การให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ" เป็นหนึ่งในคำสอนที่เราสามารถนำมาปรับใช้ได้ในทุกยุคสมัย ซึ่ง'การให้' ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเพียงสิ่งของที่สามารถจับต้องได้เท่านั้น แต่รวมไปถึงสิ่งดีๆ ที่สามารถแบ่งปันให้แก่ผู้ที่ขาดแคลนได้โดยไม่ต้องใช้เงิน อย่างเช่น ความรัก ความสุข หรือแม้แต่โอกาสในการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น โดยในโอกาสนี้ ทาง บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมมือกับบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรม "The Road to Happiness" (เดอะ โร้ด ทู แฮปปิเนส) เพื่อสร้าง "โอกาสแห่งการให้" แก่คณะสื่อมวลชน และพนักงานจิตอาสาของทั้งสองบริษัทฯ ในการสร้างสนามเด็กเล่นและกิจกรรมการเรียนรู้แบบเอ็ดดูเทนเม้นท์ (Edutainment) เพื่อให้ความรู้เรื่องการออมเงินแก่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ณ โรงเรียนเยาววิทย์ จ.พังงา

มร.ไมเคิล เกรเว่ ประธานบริหาร บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า "เมอร์เซเดส-เบนซ์ ดำเนินงานภายใต้กลยุทธ์ "เดอะ เบสท์" (THE BEST) เพื่อแสดงถึง ความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่จะนำเสนอ "สิ่งที่ดีที่สุด" ให้กับลูกค้าทั้งในวันนี้ และวันข้างหน้า โดยเราได้จัดกิจกรรมเพื่อตอกย้ำคุณค่าของแบรนด์ในด้าน "ความรับผิดชอบ" (Responsibility) ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาเพื่อตอบแทนสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องของเงินทุนสนับสนุนด้านการศึกษา และอุปกรณ์การเรียนต่างๆ ที่จะช่วยให้เด็กและเยาวชนได้มีการศึกษาที่มีคุณภาพ เสริมสร้างศักยภาพในการใช้ชีวิต รวมถึงเติบโตไปเป็นบุคลากรที่ดีของชาติ และนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพการงานที่ดีในอนาคต โดยสำหรับกิจกรรมในปีนี้จัดขึ้นในชื่อ "The Road to Happiness" ที่ทางบริษัทฯ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ ส่งมอบความสุขให้น้องๆ โรงเรียนเยาววิทย์ จ.พังงา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กๆ และเสริมสร้างทักษะ และการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังส่งมอบเงินสนับสนุนทางการศึกษาจำนวน 500,000 บาท ให้กับโรงเรียนฯ ซึ่งทั้งหมดนี้นับเป็นการสร้างสายสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร สื่อมวลชน คณะครู และนักเรียนทุกคน"

"การให้" พลังอันยิ่งใหญ่ในมือของทุกคน

เมื่อพูดถึง 'การให้' หลายคนมักคิดถึงสิ่งที่เป็นวัตถุสิ่งของหรือเงิน แต่ในความเป็นจริงแล้ว 'การให้' เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้เสมอ เพราะเพียงแค่การหยิบยื่นความรัก ความเข้าใจ ให้แก่กัน ก็สามารถเรียกได้ว่าเป็นการให้ที่ทรงคุณค่าแล้ว ซึ่งการให้ถือเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่ได้หยุดอยู่แค่ผู้รับเท่านั้น แต่เป็นจุดเริ่มต้นของการส่งต่อเรื่องดีๆ ให้กับผู้อื่นได้อย่างไม่รู้จบ ดังเช่นกิจกรรม "The Road to Happiness" ที่ทั้งสองบริษัทฯ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบความสุขให้น้องๆ โรงเรียนเยาววิทย์ เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างทักษะและการเรียนรู้นอกห้องเรียนของเด็กๆ ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวออกไปผจญภัยในโลกนอกรั้วโรงเรียนที่กว้างใหญ่ โดยใช้ความรู้และความสามารถที่ได้รับมาทั้งหมดให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติของเราต่อไป

"โรงเรียนเยาววิทย์" และ "เมอร์เซเดส-เบนซ์" กับประวัติแห่ง 'การให้' มากว่า 12 ปี

นับเป็นระยะเวลากว่า 13 ปีแล้ว ที่โรงเรียนเยาววิทย์ถูกสร้างขึ้นบนพื้นที่กว่า 137.5 ไร่ ณ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ภายใต้ทุนสนับสนุนจากผู้ริเริ่มโครงการอย่างมูลนิธิ Stiftung Children's World Academy ในประเทศเยอรมนี และมูลนิธิ Children's World Foundation ที่ จดทะเบียนอย่างถูกต้องในประเทศไทย เพื่อรองรับเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจาก คลื่นยักษ์สึนามิที่คร่าชีวิตผู้คนไปมากมายเมื่อปลายปีพ.ศ. 2547 รวมไปถึงเด็กๆ ที่ได้รับผลพวงจากโรคร้าย และสถานภาพทางสังคมที่ย่ำแย่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบการศึกษา โอกาส และเครื่องมือที่ดีที่สุดเพื่อเปิดประตูแห่งความสำเร็จให้แก่เด็กนักเรียนทุกคน โดย บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เชื่อมั่นว่า "การศึกษา" คือสิ่งที่มีบทบาทสำคัญในการปูรากฐานที่ดีให้แก่เยาวชน เพื่อให้พวกเขาได้เติบโตเป็นบุคลากรที่ดีแก่ประเทศชาติต่อไปในอนาคต และได้มีส่วนช่วยในการปูเส้นทางแห่งความสำเร็จของโรงเรียนมาเป็นระยะเวลานานกว่า 12 ปี ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ทางบริษัทฯ จัดให้กับโรงเรียน รวมถึงการมอบเงินทุนสนับสนุนทางการศึกษา และกิจกรรมลงพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนต่างๆ อาทิ การทาสีโบสถ์และหอพัก การปลูกต้นพริกไทย และในปีนี้คือการสร้างสนามเด็กเล่นเพื่อเพิ่มพื้นที่แห่งสีสันและจินตนาการให้กับเด็กนักเรียนทุกคน

'การให้' ในรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบเอ็ดดูเทนเม้นท์

นอกจากกิจกรรมของเมอร์เซเดส-เบนซ์แล้ว ยังมีชั้นเรียนเรื่องการออมเงินที่ทาง เมอร์เซเดส-เบนซ์ ลีสซิ่ง ตั้งใจจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่น้องๆ ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 โดยมุ่งหวังให้นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปสานต่อและปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง ซึ่งชั้นเรียนที่จัดก็ไม่ใช่ชั้นเรียนธรรมดาทั่วไปที่มีคุณครูยืนเขียนกระดานอยู่หน้าห้องในขณะที่นักเรียนนั่งฟังและจดตาม แต่เป็นชั้นเรียนที่เต็มไปด้วยความสุขและเสียงหัวเราะจากเกมที่ให้ความรู้เรื่องการประหยัดอย่าง เกมรวมเหรียญ ที่สมมติให้นักเรียนแต่ละคนเป็นจำนวนเงินที่ต่างกัน และจับกลุ่มให้เลขบวกกันได้ตามจำนวนเงินที่กำหนดในแต่ละรอบ เพื่อสอนให้เด็กๆ ได้เข้าใจถึงความสำคัญของการเก็บเล็กผสมน้อย ที่ถึงแม้แต่ละคนจะถูกกำหนดให้เป็นเงินจำนวนไม่กี่บาท หรืออาจไม่ถึงบาท แต่เมื่อเก็บสะสมได้มากขึ้นในแต่ละรอบ จำนวนเงินที่ได้ก็จะมากขึ้นตามไปด้วย หรือเกม Pick Me Please ที่แบ่งน้องๆ ออกเป็นหลายกลุ่ม และแข่งกันเลือกสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีวิตจากสิ่งของหลายอย่างที่กำหนดมาในแต่ละรอบ พร้อมทั้งช่วยกันบวกราคาของเหล่านั้น ซึ่งเป็นการสอนให้น้องๆ รู้จักการใช้เงินอย่าง รู้คุณค่าและการจำแนกแยกแยะข้าวของที่จำเป็นและไม่จำเป็นออกจากกัน อีกทั้งยังมีการอธิบายถึงความสำคัญของกระปุกออมสิน การเก็บเล็กผสมน้อย ความแตกต่างระหว่างการเก็บเงิน ด้วยตัวเองและการฝากเงินกับธนาคาร รวมถึงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ที่เด็กๆ ทุกคนให้ ความร่วมมือในการยกตัวอย่างกิจกรรมที่ทำเพื่อใช้ชีวิตพอเพียงได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์อย่างการประดับตกแต่งกระปุกออมสิน ที่เปิดโอกาสให้น้องๆ ได้ใช้จินตนาการของตัวเองอย่างเต็มที่ และสามารถนำกระปุกออมสินที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับไปใช้ออมเงินได้จริง

บางครั้ง 'การให้' ที่แท้จริงอาจเป็นมากกว่าการมอบเงิน แต่เป็นการมอบรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะแห่งความสุข เหมือนที่ทางเมอร์เซเดส-เบนซ์ และเมอร์เซเดส-เบนซ์ ลีสซิ่ง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม "The Road to Happiness" ขึ้นในครั้งนี้ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการส่งต่อความสุขให้กับผู้อื่นได้อย่างไม่รู้จบนั่นเอง


Latest Press Release

กิรเดช พร้อมลุยพีจีเอทัวร์เต็มฤดูกาล ตั้งเป้าแชมป์บนเวทีระดับโลก

"โปรอาร์ม" กิรเดช อภิบาลรัตน์ โปรกอล์ฟหนุ่มชื่อดังของไทย หวังทำผลงานได้น่าประทับใจในการลงเล่นในศึกพีจีเอทัวร์แบบเต็มตัวฤดูกาลแรก หลังสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกอล์ฟไทยคนแรกที่ก้าวสู่การเป็นสมาชิกพีจีเอทัวร์...

ส.อ.ท. จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง ส.อ.ท. กับ ราชมงคลกรุงเทพ

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนทุกท่านร่วม "พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย และด้านการส่งเสริมงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมต่างๆ" ระหว่าง...

เอ็นพีพีจี จัดงานแถลงข่าวเปิดร้าน AW Express รูปแบบใหม่ ภายใต้คอนเซ็ปต์ Grab Go ของ บริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) NPPG

บริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ NPPG ผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ และผู้ลงทุนในธุรกิจร้านอาหาร เบเกอรี่ และเครื่องดื่ม ธุรกิจอาหารแปรรูปแช่แข็งและอาหารพร้อมทาน ภายใต้แบรนด์ A&W...

ภาพข่าว: เลี้ยงฉลองวันเกิดแก่ นวลพรรณ โอสถานนท์ ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

วงศ์ชนก ชีวะศิริ จัดงานเลี้ยงฉลองวันคล้ายวันเกิดแก่ นวลพรรณ โอสถานนท์ โดยมี วีระพจน์ อัศวาจารย์, วิม เปรมใจ และ สุภาวดี จงสถิตวุฒิธรรม มาร่วมงานฉลองครั้งนี้ด้วย ณ ห้องอาหารเธียนดอง โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ในภาพ: (จากซ้าย) วงศ์ชนก...

ภาพข่าว: พิธีเปิดเปิดคูหา Gems Treasure ภายใต้ โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างรายได้สู่ภูมิภาคอย่างยั่งยืน

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดคูหา Gems Treasure ภายใต้ โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างรายได้สู่ภูมิภาคอย่างยั่งยืน (สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ) โดยมี "นายราเชนทร์ พจนสุนทร" ประธานกรรมการสถาบัน และ "นางดวงกมล...

Related Topics