เริ่มต้น #การให้ แบบไม่รู้จบ ด้วยกิจกรรม The Road to Happiness เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สังคม 9 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนเยาววิทย์ จังหวัดพังงา

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday July 10, 2018 15:50
กรุงเทพฯ--10 ก.ค.--เวิรฟ

"การให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ" เป็นหนึ่งในคำสอนที่เราสามารถนำมาปรับใช้ได้ในทุกยุคสมัย ซึ่ง'การให้' ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเพียงสิ่งของที่สามารถจับต้องได้เท่านั้น แต่รวมไปถึงสิ่งดีๆ ที่สามารถแบ่งปันให้แก่ผู้ที่ขาดแคลนได้โดยไม่ต้องใช้เงิน อย่างเช่น ความรัก ความสุข หรือแม้แต่โอกาสในการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น โดยในโอกาสนี้ ทาง บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมมือกับบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรม "The Road to Happiness" (เดอะ โร้ด ทู แฮปปิเนส) เพื่อสร้าง "โอกาสแห่งการให้" แก่คณะสื่อมวลชน และพนักงานจิตอาสาของทั้งสองบริษัทฯ ในการสร้างสนามเด็กเล่นและกิจกรรมการเรียนรู้แบบเอ็ดดูเทนเม้นท์ (Edutainment) เพื่อให้ความรู้เรื่องการออมเงินแก่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ณ โรงเรียนเยาววิทย์ จ.พังงา

มร.ไมเคิล เกรเว่ ประธานบริหาร บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า "เมอร์เซเดส-เบนซ์ ดำเนินงานภายใต้กลยุทธ์ "เดอะ เบสท์" (THE BEST) เพื่อแสดงถึง ความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่จะนำเสนอ "สิ่งที่ดีที่สุด" ให้กับลูกค้าทั้งในวันนี้ และวันข้างหน้า โดยเราได้จัดกิจกรรมเพื่อตอกย้ำคุณค่าของแบรนด์ในด้าน "ความรับผิดชอบ" (Responsibility) ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาเพื่อตอบแทนสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องของเงินทุนสนับสนุนด้านการศึกษา และอุปกรณ์การเรียนต่างๆ ที่จะช่วยให้เด็กและเยาวชนได้มีการศึกษาที่มีคุณภาพ เสริมสร้างศักยภาพในการใช้ชีวิต รวมถึงเติบโตไปเป็นบุคลากรที่ดีของชาติ และนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพการงานที่ดีในอนาคต โดยสำหรับกิจกรรมในปีนี้จัดขึ้นในชื่อ "The Road to Happiness" ที่ทางบริษัทฯ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ ส่งมอบความสุขให้น้องๆ โรงเรียนเยาววิทย์ จ.พังงา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กๆ และเสริมสร้างทักษะ และการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังส่งมอบเงินสนับสนุนทางการศึกษาจำนวน 500,000 บาท ให้กับโรงเรียนฯ ซึ่งทั้งหมดนี้นับเป็นการสร้างสายสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร สื่อมวลชน คณะครู และนักเรียนทุกคน"

"การให้" พลังอันยิ่งใหญ่ในมือของทุกคน

เมื่อพูดถึง 'การให้' หลายคนมักคิดถึงสิ่งที่เป็นวัตถุสิ่งของหรือเงิน แต่ในความเป็นจริงแล้ว 'การให้' เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้เสมอ เพราะเพียงแค่การหยิบยื่นความรัก ความเข้าใจ ให้แก่กัน ก็สามารถเรียกได้ว่าเป็นการให้ที่ทรงคุณค่าแล้ว ซึ่งการให้ถือเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่ได้หยุดอยู่แค่ผู้รับเท่านั้น แต่เป็นจุดเริ่มต้นของการส่งต่อเรื่องดีๆ ให้กับผู้อื่นได้อย่างไม่รู้จบ ดังเช่นกิจกรรม "The Road to Happiness" ที่ทั้งสองบริษัทฯ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบความสุขให้น้องๆ โรงเรียนเยาววิทย์ เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างทักษะและการเรียนรู้นอกห้องเรียนของเด็กๆ ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวออกไปผจญภัยในโลกนอกรั้วโรงเรียนที่กว้างใหญ่ โดยใช้ความรู้และความสามารถที่ได้รับมาทั้งหมดให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติของเราต่อไป

"โรงเรียนเยาววิทย์" และ "เมอร์เซเดส-เบนซ์" กับประวัติแห่ง 'การให้' มากว่า 12 ปี

นับเป็นระยะเวลากว่า 13 ปีแล้ว ที่โรงเรียนเยาววิทย์ถูกสร้างขึ้นบนพื้นที่กว่า 137.5 ไร่ ณ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ภายใต้ทุนสนับสนุนจากผู้ริเริ่มโครงการอย่างมูลนิธิ Stiftung Children's World Academy ในประเทศเยอรมนี และมูลนิธิ Children's World Foundation ที่ จดทะเบียนอย่างถูกต้องในประเทศไทย เพื่อรองรับเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจาก คลื่นยักษ์สึนามิที่คร่าชีวิตผู้คนไปมากมายเมื่อปลายปีพ.ศ. 2547 รวมไปถึงเด็กๆ ที่ได้รับผลพวงจากโรคร้าย และสถานภาพทางสังคมที่ย่ำแย่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบการศึกษา โอกาส และเครื่องมือที่ดีที่สุดเพื่อเปิดประตูแห่งความสำเร็จให้แก่เด็กนักเรียนทุกคน โดย บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เชื่อมั่นว่า "การศึกษา" คือสิ่งที่มีบทบาทสำคัญในการปูรากฐานที่ดีให้แก่เยาวชน เพื่อให้พวกเขาได้เติบโตเป็นบุคลากรที่ดีแก่ประเทศชาติต่อไปในอนาคต และได้มีส่วนช่วยในการปูเส้นทางแห่งความสำเร็จของโรงเรียนมาเป็นระยะเวลานานกว่า 12 ปี ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ทางบริษัทฯ จัดให้กับโรงเรียน รวมถึงการมอบเงินทุนสนับสนุนทางการศึกษา และกิจกรรมลงพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนต่างๆ อาทิ การทาสีโบสถ์และหอพัก การปลูกต้นพริกไทย และในปีนี้คือการสร้างสนามเด็กเล่นเพื่อเพิ่มพื้นที่แห่งสีสันและจินตนาการให้กับเด็กนักเรียนทุกคน

'การให้' ในรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบเอ็ดดูเทนเม้นท์

นอกจากกิจกรรมของเมอร์เซเดส-เบนซ์แล้ว ยังมีชั้นเรียนเรื่องการออมเงินที่ทาง เมอร์เซเดส-เบนซ์ ลีสซิ่ง ตั้งใจจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่น้องๆ ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 โดยมุ่งหวังให้นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปสานต่อและปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง ซึ่งชั้นเรียนที่จัดก็ไม่ใช่ชั้นเรียนธรรมดาทั่วไปที่มีคุณครูยืนเขียนกระดานอยู่หน้าห้องในขณะที่นักเรียนนั่งฟังและจดตาม แต่เป็นชั้นเรียนที่เต็มไปด้วยความสุขและเสียงหัวเราะจากเกมที่ให้ความรู้เรื่องการประหยัดอย่าง เกมรวมเหรียญ ที่สมมติให้นักเรียนแต่ละคนเป็นจำนวนเงินที่ต่างกัน และจับกลุ่มให้เลขบวกกันได้ตามจำนวนเงินที่กำหนดในแต่ละรอบ เพื่อสอนให้เด็กๆ ได้เข้าใจถึงความสำคัญของการเก็บเล็กผสมน้อย ที่ถึงแม้แต่ละคนจะถูกกำหนดให้เป็นเงินจำนวนไม่กี่บาท หรืออาจไม่ถึงบาท แต่เมื่อเก็บสะสมได้มากขึ้นในแต่ละรอบ จำนวนเงินที่ได้ก็จะมากขึ้นตามไปด้วย หรือเกม Pick Me Please ที่แบ่งน้องๆ ออกเป็นหลายกลุ่ม และแข่งกันเลือกสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีวิตจากสิ่งของหลายอย่างที่กำหนดมาในแต่ละรอบ พร้อมทั้งช่วยกันบวกราคาของเหล่านั้น ซึ่งเป็นการสอนให้น้องๆ รู้จักการใช้เงินอย่าง รู้คุณค่าและการจำแนกแยกแยะข้าวของที่จำเป็นและไม่จำเป็นออกจากกัน อีกทั้งยังมีการอธิบายถึงความสำคัญของกระปุกออมสิน การเก็บเล็กผสมน้อย ความแตกต่างระหว่างการเก็บเงิน ด้วยตัวเองและการฝากเงินกับธนาคาร รวมถึงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ที่เด็กๆ ทุกคนให้ ความร่วมมือในการยกตัวอย่างกิจกรรมที่ทำเพื่อใช้ชีวิตพอเพียงได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์อย่างการประดับตกแต่งกระปุกออมสิน ที่เปิดโอกาสให้น้องๆ ได้ใช้จินตนาการของตัวเองอย่างเต็มที่ และสามารถนำกระปุกออมสินที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับไปใช้ออมเงินได้จริง

บางครั้ง 'การให้' ที่แท้จริงอาจเป็นมากกว่าการมอบเงิน แต่เป็นการมอบรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะแห่งความสุข เหมือนที่ทางเมอร์เซเดส-เบนซ์ และเมอร์เซเดส-เบนซ์ ลีสซิ่ง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม "The Road to Happiness" ขึ้นในครั้งนี้ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการส่งต่อความสุขให้กับผู้อื่นได้อย่างไม่รู้จบนั่นเอง


Latest Press Release

ภาพข่าว: รีจอยส์ เปิดตัวแชมพูน้ำหอมแท้ระดับพรีเมี่ยม รีจอยส์ เพอร์ฟูม คอลเลคชั่น เพื่อผมนุ่ม พลิ้วสวย หอมยาวนานตลอดวัน

มร.เฮา ทราน ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์ "รีจอยส์ เพอร์ฟูม คอลเลคชั่น" แชมพูน้ำหอมแท้ระดับพรีเมียม ที่ออกแบบและรังสรรค์กลิ่นหอมโดยนักปรุงน้ำหอมระดับโลก โดยมี ขวัญรัตน์...

ภาพข่าว: SANOOK STADIUM 2019 ไทยประกันชีวิต

นางสาวณัฐกานต์ จันทร์ไทย ผู้จัดการอาวุโส ส่วนสื่อสารออนไลน์ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดงาน "THE MALL SANOOK STADIUM 2019 สนามความสนุก สุขยกแก๊งค์" พร้อมมอบสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกไทยไลฟ์การ์ด ช้อปครบ 2,000 บาท รับทันที บัตรกำนัล มูลค่า 200...

ลิกซิล เปิดตัวอัตลักษณ์ใหม่แบรนด์ อิแนกซ์ ในงานมิลานดีไซน์วีค 2019 จากดินแดนที่อุดมไปด้วยน้ำ สู่การเปิดตัวประเพณีแห่งน้ำของญี่ปุ่น

บริษัท ลิกซิล กรุ๊ป คอร์ปอเรชัน (ลิกซิล) ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ห้องน้ำและเครื่องใช้ในครัวเรือน ได้เปิดตัว อัตลักษณ์ใหม่ของห้องอาบน้ำอิแนกซ์ในงานมิลานดีไซน์วีค 2019 อิแนกซ์เป็นแบรนด์ผู้ผลิตและออกแบบเครื่องสุขภัณฑ์กระเบื้องรูปสมัยใหม่ในเครือลิกซิล...

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ FWD North Pole Marathon วิ่งส่งใจไปนอร์ทโพล ทุกโลเพื่อน้อง

บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมส่ง คุณป๊อก อิทธิพล สมุทรทอง นักวิ่งที่เคยได้ร่วมวิ่งครั้งประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งในประเทศไทย จากใต้สุดไปเหนือสุดในโครงการก้าวคนละก้าว เป็นตัวแทนจากประเทศไทยที่จะไปร่วมวิ่งขั้วโลกเหนือ ร่วมกับตัวแทนอีก...

กรมส่งเสริมสหกรณ์คิกออฟอบรมสมาชิกสหกรณ์ใช้ปุ๋ยผสมเอง สหกรณ์เตรียมสั่งซื้อแม่ปุ๋ยมาผสมขายเกษตรกรราคาถูกกว่าท้องตลาด คาดทันใช้ในเดือนพ.ค.นี้

กรมส่งเสริมสหกรณ์คิกออฟจัดโครงการอบรมส่งเสริมปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณ์การเกษตร ถ่ายทอดความรู้การใช้ปุ๋ยที่ถูกต้อง เหมาะกับสภาพดินและพืชที่เพาะปลูก พร้อมเจรจาบริษัทนำเข้าจำหน่ายแม่ปุ๋ยให้สหกรณ์ถูกกว่าท้องตลาด ตันละ 4,000 บาท...

Related Topics