พ่อแม่ปลื้ม กิจกรรม เปลี่ยนโรงหมูเป็นโรงเรียนรู้ โดยอลิอันซ์ อยุธยา ปลูกจิตอาสาให้เด็กรู้จักการให้และช่วยเหลือผู้อื่น พร้อมเป็นคนดีของสังคม

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday July 12, 2018 14:08
กรุงเทพฯ--12 ก.ค.--ไอเดียเวิร์คส์คอมมิวนิเคชั่นส์

การทำกิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกันในวันหยุด เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะสร้างความสุขให้กับตนเองและครอบครัว โดยเฉพาะ "กิจกรรมอาสาสมัคร" นอกจากจะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จากการอุทิศตนทำเพื่อผู้อื่น เกิดความสุขเบิกบานในหัวใจแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว และช่วยสอนให้เด็กๆเป็นคนมีจิตใจเมตตา รู้จักการให้และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น เป็นวิธีการพัฒนาคนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมได้อย่างดี

คุณธีร์นรินทร์ มียศ ผู้รับเหมาระบบไฟฟ้า คุณพ่อของ ด.ช.สิรภพ อายุ 8 ขวบ และด.ญ.ปุณยนุช มียศ อายุ 6 ขวบ และคุณแม่มยุรี เต็มวิภาสสิริ ตัวแทนกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ กล่าวว่าการพาลูกมาเรียนรู้การทำงานเพื่อผู้อื่น เพราะอยากปลูกฝังเรื่องจิตอาสาให้กับเขา ทุกวันนี้คนที่คิดจะทำเพื่อคนอื่นมีไม่มากนัก ส่วนการเลี้ยงลูกให้เป็นผู้มีจิตอาสา คงต้องดูพื้นฐานก่อนว่าครอบครัวเราเป็นอย่างไร จากนั้นสอนให้รู้จักการแบ่งปัน เสียสละ ให้เขาได้เห็นภาพปัจจุบันของโลกและของประเทศ เช่น มีคนแบบไหนบ้าง และเราสามารถที่จะหยิบยื่นสิ่งใดให้กับใครได้บ้าง เพื่อให้เขาได้เข้าใจความแตกต่างและเข้าใจผู้อื่นมากขึ้น

"สำหรับลูกทั้งสองคนเป็นคนที่ชอบทำกิจกรรมเรื่องจิตอาสาอยู่แล้ว หากมีโอกาสครอบครัวก็จะพากันไปทำกิจกรรมเท่าที่เวลาจะอำนวย เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทาง บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิตได้เชิญกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ ไปร่วมกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับกลุ่มผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า และตัวแทนกับกิจกรรม "เปลี่ยนโรงหมูเป็นโรงเรียนรู้" ณ ชุมชนโรงหมู ในเขตพื้นที่คลองเตย ถือเป็นโอกาสดีอีกครั้งหนึ่ง ที่ครอบครัว "มียศ" ได้ไปร่วมช่วยเหลือเด็ก ๆ ในสังคมร่วมกัน สำหรับชุมชนนี้ ทราบว่า เคยเป็นโรงฆ่าสัตว์เก่า จึงเรียกสั้นๆว่า "โรงหมู" มีผู้อาศัยมากกว่า 2,000 คน เป็นเด็กผู้ด้อยโอกาสกว่า 100 คน ที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของตนเองและ กลุ่ม Music Sharing นักดนตรีและศิลปินได้เข้ามาสอนดนตรีให้กับเด็กๆ ในชุมชนคลองเตยมาแล้วกว่า 6 ปี ด้วยพื้นฐานความเชื่อที่ว่า "ดนตรีเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนามนุษย์" ได้ปรับเปลี่ยนโรงหมูให้เป็นพื้นที่ทำกิจกรรมของเด็กในชุมชน"

"ก่อนเดินทางไปร่วมกิจกรรม ได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับชุมชนคลองเตยให้น้องฟังก่อน และเมื่อเขาได้ไปร่วมกิจกรรมแล้ว บอกพ่อแม่ว่าสนุกมาก หากมีกิจกรรมแบบนี้ก็อยากไปร่วมอีก เพราะนอกจากจะได้ช่วยเหลือชุมชน โดยใช้แรงกายเล็ก ๆ น้อย ๆ เท่าที่ทำได้ เช่น ขนทราย ยกของเล่น ฯลฯ แล้วยังได้ไปเจอกับเพื่อนๆ วัยเดียวกันอีกหลายคน จึงรู้สึกมีความสุขมาก และอยากให้ทางอลิอันซ์ลองมองหาสถานที่อื่น ๆ ที่ยังต้องการความช่วยเหลือและน่าจะได้รับโอกาสเช่นนี้อีก เพราะทางครอบครัวพร้อมที่จะสนับสนุนไปช่วยอยู่แล้ว และต้องการพาเด็ก ๆ ไปเรียนรู้เพื่อปลูกฝังเรื่องจิตอาสาผ่านกิจกรรมลักษณะนี้ด้วย เพราะมองว่าการเป็นผู้ให้มีความสุข แม้เป็นการให้เพียงเล็กน้อยก็ตาม ส่วนคนที่ได้รับก็มีความสุขเช่นกัน เพราะได้เติมเต็มในส่วนที่ขาดหายไป แต่คิดว่า การหยิบยื่นครั้งเดียวอาจไม่ช่วยให้ตอบโจทย์ในระยะยาว จึงอยากเสนอแนะให้มีแผนระยะสั้น กลาง ยาว เพื่อการต่อยอดต่อไป เช่นหลังจากที่เด็กเติบโตพอจะมีจุดไหนบ้างที่จะสนับสนุนได้อีก เพราะเด็กกลุ่มนี้มีโอกาสค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะเรื่องของการศึกษา เนื่องจากส่วนใหญ่มีฐานะยากจน จึงหวังว่าจะมีกิจกรรมดี ๆ แบบนี้เกิดขึ้นอีก เพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนด้อยโอกาสให้มีชีวิตที่ดีขึ้น"

ด้าน พัชรา ทวีชัยวัฒนะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารการตลาดและสื่อสารองค์กร บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต กล่าวว่า "กว่า 60 ปีที่ บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิตได้ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสังคมควบคู่ไปกับการทำธุรกิจ โดยตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบในฐานะส่วนหนึ่งของสังคมไทยและยึดมั่นในปณิธานอันแน่วแน่ที่จะคืนกำไรตอบแทนสังคมเพื่อสร้างสรรค์ให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพ ซึ่งตลอดหลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ริเริ่มและดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมหลากหลายรูปแบบครอบคลุมทุกมิติ โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการมอบโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนไทย โดยเฉพาะเยาวชนผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ ภายใต้วิสัยทัศน์ "ปันความรู้สู่เด็กไทย" ล่าสุด ได้จัดกิจกรรมทำความดีครั้งสำคัญ "เปลี่ยนโรงหมูเป็นโรงเรียนรู้" เพิ่มแหล่งเรียนรู้แก่เด็กด้อยโอกาสในชุมชนคลองเตย โดยร่วมกับกลุ่ม Music Sharing เชิญชวน ผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า และตัวแทนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนี้ เพื่อร่วมทำความสะอาดชุมชน ทาสีอาคาร จัดห้องสมุด จัดสวน บริจาคสิ่งของต่างๆ มีผู้สนใจตอบรับเข้าร่วมกว่า 100 คน หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เด็ก ๆ ในชุมชนแห่งนี้ได้เติบโตอย่างมีคุณภาพและเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคมต่อไป

เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสร้างสรรค์ของอลิอันซ์ อยุธยาที่พร้อมจะปลูกฝัง "พลังของการเป็นผู้ให้" สิ่งที่ยิ่งใหญ่ ที่จะทำให้สังคมไทยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข…


Latest Press Release

บัตรแรบบิท จับมือ ธนาคารกรุงเทพ จัดกิจกรรม แรบบิทแจกไม่อั้นขับรถมันส์กันทุกเดือน

บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จำกัด ร่วมกับ บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม "แรบบิทแจกไม่อั้น…ขับรถมันส์กันทุกเดือน" เพียงสมัครหรือเปลี่ยนบัตรเป็นบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท แรบบิท ทุกประเภท รับ 1 สิทธิ์ ลุ้นรับรถยนต์ Toyota Yaris ATIV...

ภาพข่าว: DPU จัดงาน CIBA INNOVATIVE STARTUP 2019 โชว์กึ๋น ระเบิดไอเดียเจ๋ง

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี CIBA มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดงาน CIBA INNOVATIVE STARTUP 2019 กิจกรรมการแสดงไอเดียการทำธุรกิจร้านค้าของนักศึกษา พร้อมร่วม ชม ชิม ชอป กับเหล่าร้านค้าผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมของนักศึกษา กว่า 90 บูท...

DPU ชวนร่วมอบรม AVIATION SECURITY AWARENESS TRAINING PROGRAM (IATA Certified) รุ่น 6

สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DAA) ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมอบรมโครงการ "AVIATION SECURITY AWARENESS TRAINING PROGRAM (IATA Certified) รุ่น 6" ควบคุมการบรรยายและอบรมโดย นาวาอากาศตรี ดร.วัฒนา มานนน์ ผู้อำนวยการสถาบันการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์...

เฉลิมฉลองเทศกาลฮาโลวีน 2019 ที่สตรีทส์ กรุงเทพ ข้าวสาร

ต้อนรับเทศกาลฮาโลวีน 2019 ที่กำลังจะมาถึงในวันที่ 31 ตุลาคมย่านถนนข้าวสาร ทีมงานสตรีทส์ขอเชิญให้คุณมาสัมผัสประสบการณ์สุดสยองกับเครื่องดื่มและขนมแสนอร่อยหลากหลายแบบ ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม - 3...

ภาพข่าว: บัตรแรบบิท และแฟมิลี่มาร์ท มอบรางวัลผู้โชคดี กิจกรรม แจกปังทุกเดือน สะเทือนทุกบิล ประจำเดือนกันยายน 2562

บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จำกัด ร่วมกับ บริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด ร่วมมอบรางวัลกิจกรรม "แจกปังทุกเดือน สะเทือนทุกบิล" ครั้งที่ 3 ให้กับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจักรยานยนต์ Honda Wave รุ่น 110i มูลค่า 39,000 บาท จำนวน 1 รางวัล...

Related Topics