ม.อ.ตรัง เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ PSULINET ประจำปี 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday July 20, 2018 16:28
กรุงเทพฯ--20 ก.ค.--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

วันนี้ (20 กรกฎาคม 2561) ที่ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง คุณอุไร ไปรฮูยัน บรรณารักษ์ ชำนาญการ เผยถึงการจัดการประชุมเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ PSULINET ประจำปี 2561 และ การประชุมวิชาการ PSULINET Showcase ครั้งที่ 5 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้รับเป็นเจ้าภาพในปีนี้ โดยเมื่อวานนี้ (19 กรกฎาคม 2561) ได้รับเกียรติจาก อาจารย์จิรวัฒน์ สินไชย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล วิทยาเขตตรัง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี เครือข่ายการปฏิบัติงานด้านห้องสมุดและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้ง 5 วิทยาเขต เข้าร่วมโครงการ รวม 80 คน

คุณอุไร เผยว่า กิจกรรม PSULINET เป็นความร่วมมือของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้ง 5 วิทยาเขต เพื่อร่วมกันทำกิจกรรม การแบ่งปันนวัตกรรมการบริการ รวมทั้งความร่วมมือด้านต่างๆ ของห้องสมุด จึงได้มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาห้องสมุด มีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างองค์กร จัดทำข้อตกลงในการทำงานและการบริการเพื่อการใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้ง 5 วิทยาเขต โดยในทุกปีจะมีการจัดกิจกรรมพิเศษ คือ กิจกรรม PSULINET Showcase ขึ้น เพื่อจัดการความรู้ในรูปแบบของการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างองค์กร โดยจัดให้มีการนำเสนอผลงานวิชาการ ที่เป็นงานวิจัย นวัตกรรม กิจกรรมที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรมีความคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนางาน พัฒนาองค์กร ในรูปแบบกิจกรรม Showcase และทำให้ผู้เข้าร่วมได้รับแนวคิดและนำนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในองค์กรของตนเองได้


Latest Press Release

ภาพข่าว: กระทรวงแรงงาน เปิดงาน Labour fair 2019

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Information Labour Fair 2019 จัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงนอกระบบ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ณ อีเวนท์ฮอลล์ ชั้น 1...

ม.ศรีปทุม จับมือ True ID MOU หวังผลิตบัณฑิตนิเทศฯคุณภาพ สู่ความเป็นมืออาชีพทางด้าน content creator บน Digital and Media Platform

ม.ศรีปทุม จับมือ True ID...ร่วมพัฒนาขีดความสามารถนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์SPU สู่ความเป็นมืออาชีพ ทางด้าน content creator บน Digital and Media Platform" ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม...

พัฒนาฝีมือพะเยาจับมือ 2 อู่ใหญ่เมืองพะเยายกมาตรฐานช่างสีรถยนต์

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ร่วมกับนายประยูร กุลศิลป์ หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.อู่วีไอพีพะเยา และนายเศวต ไชยวงค์ หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.อู่เศวตยนต์พะเยา จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ...

บรรดาชาติอาหรับบรรลุกรอบความตกลงใหม่ว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์ฮาลาล

ความตกลงดังกล่าวได้รับการประกาศในการประชุมอุตสาหกรรมฮาลาลโลกครั้งที่ 4 ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จัดตั้งและใช้ระบบอาหารฮาลาลเป็นครั้งแรกของโลก กรอบความตกลงยอมรับร่วมกันในกลุ่มประเทศอาหรับว่าด้วยมาตรฐานบริการและผลิตภัณฑ์ฮาลาล...

เด็กบัญชี ม.ศรีปทุม คว้ารางวัล เรียงความ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ สสอท.

นักศึกษาคณะบัญชี ม.ศรีปทุม คว้ารางวัลจากการเข้าร่วมประกวด เรียงความ "การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ" ครั้งที่ 7 ซึ่งจัดโดย สสอท. มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดี กับ นางสาววิรันดา อิสมาแอล นักศึกษาคณะบัญชี SPU...

Related Topics