ทีซีซีเทค เปิดตัว โอเพ่น-เทค นำร่องโมเดลธุรกิจกับความรับผิดชอบต่อสังคม ซีเอสอาร์ อิน โพรเซส

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday July 24, 2018 15:15
กรุงเทพฯ--24 ก.ค.--Mind PR

บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (ทีซีซีเทค) ในฐานะผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีแบบครบวงจร (Leading Integrated Technology Infrastructure Provider) เปิดตัวโครงการ 'OPEN-TEC' (Knowledge Sharing Platform) เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสำคัญๆ ในยุคดิจิทัล ซึ่งถือเป็นรากฐานของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล เฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยมีแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประชากรและภาคธุรกิจเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นายวรดิษฐ์ วิญญรัตน์ กรรมการบริหารและรักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (ทีซีซีเทค) เผยถึงการเปิดตัวโครงการว่า บริษัทวางเป้าหมายให้ "OPEN-TEC" เป็นเหมือนการนำร่องกระบวนการบริหารจัดการองค์กรที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย โดยใช้ความสามารถและกระบวนการภายในธุรกิจดูแลสังคม เสมือนลูกค้าองค์กร อันจะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข โดยบริษัทได้ยึดเอาเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals – MDGs) เป้าหมายที่ 17 : ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Partnerships for the Goals) มาเป็นหลักยึดในการดำเนินภารกิจ "ผมมองว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ เป็นเรื่องที่ทุกองค์กรทั่วโลกต้องให้ความสำคัญ และอย่างที่หลายท่านชอบพูดคือ การดำเนินธุรกิจเพื่อแสวงกำไรเพียงอย่างเดียว อาจมิใช่หลักประกันของการเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน เราต้องสร้างสมดุลระหว่างการดูแลสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และผลกำไรของกิจการ ไปพร้อมๆ กัน โดยเราจะนำร่องเป้าหมายดังกล่าวด้วยโครงการ OPEN-TEC ที่มุ่งสร้างคุณค่าระยะยาวและประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ที่เรากำหนดไว้เบื้องต้น"

ด้านนางวลีพร สายะสิต ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (ทีซีซีเทค) ให้ข้อมูลเพิ่มเติม "OPEN-TEC ถูกออกแบบให้เป็นเสมือน Corporate Innovation Lab เคลื่อนที่ ซึ่งจะก้าวไปข้างหน้าพร้อมด้วยเทคโนโลยี เครือข่ายของผู้เชี่ยวชาญ และองค์ความรู้หลากหลายสาขา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายในการสร้างเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ 3 มิติหลัก ได้แก่ 1. ด้านการสร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ Learning Society 2. ด้านการยกระดับดิจิตอลให้กับองค์กร Digitalization 3. ด้านการสร้างคุณค่าร่วมสู่การพัฒนาในวงกว้างเพื่อความยั่งยืนของชุมชน (Create Shared Value towards Sustainable Community) ซึ่ง OPEN-TEC ยินดีต้อนรับทุกท่านที่สนใจการสร้างสรรนวัตกรรมระดับองค์กร สมาชิกในเบื้องต้นจะประกอบขึ้นจากการทำงานร่วมกันระหว่างกลุ่มTCC Technology และ สตาร์ทอัพ ฟินเทค นักศึกษา องค์กรชั้นนำในระดับภูมิภาค รวมถึงเทคโนโลยีพาร์ทเนอร์ทั่วโลกของเรา"

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ สมาคมฟินเทคแห่งประเทศไทย ชั้น 13 อาคาร KX (Knowledge Exchange) สามารถรับชมภาพบรรยากาศกิจกรรมเปิดตัวโครงการ OPEN-TEC เพิ่มเติมได้ที่ :

เกี่ยวกับ OPEN-TEC

OPEN-TEC คือ ศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี (Tech Knowledge Sharing Platform) ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทั้งต่อภาคธุรกิจ การศึกษา และสังคม ซึ่งแนวคิดดังกล่าวริเริ่มโดยทีมงาน TCC Technology มุ่งมั่นที่จะเชื่อมโยงศักยภาพของเทคโนโลยี รวมถึงบุคลากรสายไอทีทั้งไทยและเทศไว้บนเวทีเดียวกัน ภายใต้การสร้าง Technology Ecosystem เพื่อเป็นศูนย์กลางของการสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรม การสร้างเครือข่ายระดับสากล รวมถึงโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ ซึ่งปลายทางของประโยชน์ที่คาดหวัง ไม่ใช่เพียงเพื่อองค์กรใดองค์กรหนึ่งแต่เป็นภาพรวมของประเทศและภูมิภาคอาเซียน www.open-tec.com


Latest Press Release

ผลิตภัณฑ์จากไต้หวันสู่ประเทศไทย

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2561 แผนกเศรษฐกิจและการค้า สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้นำสินค้าจากร้านค้าเก่าแก่จากเกือบทุกเมืองจากไต้หวันมาออกนำแสดงในงาน Taiwan Expo...

ภาพข่าว: เปิดบ้านสุดแซบ! OTOP นวัตวิถี บ้านจาน

จบไปอย่างสวยงามกับงานเปิดบ้าน "OTOP นวัตวิถี บ้านจาน" ณ วัดบ้านจาน ตำบลจาน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายนที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวจำนวนมากต่างเที่ยวชมงานไม่ว่าจะเป็นการกราบสักการะสรีระสังขารหลวงปู่หมุน ฐิตสีโล พระเถระ๕แผ่นดิน...

ETDA เดินหน้าให้ความรู้เด็กและเยาวชน ผ่านโครงการ Internet for Better Life

กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วม ครม.สัญจร จังหวัดเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการ และพบปะ ให้โอวาทแก่นักเรียน และคณะครูโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ พร้อมมอบ ETDA จัดกิจกรรมให้ความรู้ สร้างความตระหนักในการใช้อินเทอร์เน็ตให้เสริมสร้างรายได้ และรู้เท่าทันภัยคุกคามไซเบอร์...

อิ๋งอิ๋งชวนไหว้พระจันทร์

อิ๋งอิ๋งเองเคยสังเกตเห็นว่าเวลาไหว้พระจันทร์จะมีการนำเครื่องสำอางค์มาตั้งรับแสงจันทร์เสมอ เมื่อสอบถามจึงทราบว่าคนจีนมีความเชื่อเรื่องอำนาจจากแสงจันทร์การอาบแสงจันทร์แม้เครื่องสำอางค์ต่างๆที่ผ่านการอาบแสงจันทร์ก็ถือว่าเป็นมงคลเมื่อนำมาผัดหน้าหรือเสริมสวยก็...

ภาพข่าว: มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ส่งมอบอาคารโรงอาหารหลังที่ 90 ณ จังหวัดนราธิวาส

สุรเดช เธียไพรัตน์ (3 จากซ้าย) กรรมการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เป็นประธานส่งมอบ อาคารโรงอาหารอายิโนะโมะโต๊ะ หลังที่ 90 ภายใต้ โครงการ "อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ" ณ โรงเรียนบ้านไม้ฝาด ตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส...

Related Topics