กระทรวงอุตฯ เปิด 2 มาตรการ คุมนำเข้า - นำผ่านเครื่องใช้ไฟฟ้ามือสอง ผนึกศุลกากรนำระบบไอทีติดตามตลอดเส้นทางขนส่ง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday July 25, 2018 15:54
กรุงเทพฯ--25 ก.ค.--เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ออก 2 มาตรการควบคุมการนำผ่าน และนำเข้า สินค้าอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้ามือสอง (Used Electrical/ Electronic Equipment for Refurbishment and Direct Reuse : Used - E) ซึ่งล่าสุด ได้อนุญาตให้ผู้ประกอบการที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายสามารถนำผ่านและนำเข้าอุปกรณ์ดังกล่าวได้ โดยในกรณีนำผ่านสินค้าดังกล่าวได้เพิ่มความเข้มงวดการใช้รถขนส่งเฉพาะที่ติดตั้งระบบบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS) รวมถึงการติดตามตู้สินค้าตลอดเส้นทาง ด้วยระบบติดตามทางศุลกากร ซึ่งจะมีประสิทธิภาพการตรวจสอบควบคุมสินค้าผ่านแดนตั้งแต่การขนส่งถึงด่านศุลกากร รวมถึงอนุญาตให้โรงงานนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในโรงงานเท่านั้น ไม่มีสิทธิถ่ายโอนให้กับโรงงานอื่น

นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า จากการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแก้ไขปัญหากากอุตสาหกรรม ได้มีมติเห็นชอบอนุญาตให้กับผู้ประกอบการที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายในกรณีการนำผ่านสินค้าอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้ามือสอง หรือ Used-E (Used Electrical/ Electronic Equipment for Refurbishment and Direct Reuse) และการนำเข้าอุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบในโรงงานและใช้งานตามวัตถุประสงค์เท่านั้น โดยให้คำนึงถึงผลกระทบและความสำคัญต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบอย่างเคร่งครัด

ด้านนายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้บูรณาการการปฎิบัติงานร่วมกับ กรมศุลกากร กำหนดมาตรการ หลักเกณฑ์การปฏิบัติ เข้มงวดรัดกุม ตลอดเส้นทาง ทั้งกรณี "นำผ่าน" และ "นำเข้า"ประกอบด้วย

1.มาตรการนำผ่านสินค้า Used-E ต้องมีการขอใบอนุญาตนำผ่านสินค้าอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้ามือสอง ตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 โดยผู้ประกอบการต้องแจ้งรายละเอียดสรุปการดำเนินการภายใน 15 วันหลังจากส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรแล้ว อย่างไรก็ตาม กรอ.ยังได้เพิ่มความเข้มงวดที่จะต้องใช้รถขนส่งเฉพาะที่ติดตั้งระบบบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS) รวมถึงการติดตามตู้สินค้าตลอดเส้นทาง ด้วยระบบติดตามทางศุลกากร (Tracking System) หรือที่เรียกว่า E-Lock ซึ่งจะมีประสิทธิภาพการตรวจสอบควบคุมสินค้าผ่านแดนตั้งแต่การขนส่งถึงด่านศุลกากร ภายใต้เทคโนโลยีที่สามารถตรวจสอบการเคลื่อนที่ของตู้สินค้าได้ตลอดเส้นทางการขนส่งเพื่อป้องกันการลักลอบทิ้งสินค้าดังกล่าว นอกจากนี้ ยังมีการร่วมตรวจสอบของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่ด่านปลายทางร่วมกับศุลกากรเพื่อยืนยันว่าสินค้าได้ผ่านออกนอกราชอาณาจักรแล้ว

2.มาตรการนำเข้าสินค้า Used-E ผู้ประกอบการจะต้องนำสินค้า Used-E ที่ได้ขออนุญาต มาใช้เป็นวัตถุดิบในโรงงานเท่านั้น ไม่มีสิทธิถ่ายโอนให้กับโรงงานอื่น ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะกำหนดมาตรฐานอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้ามือสอง เช่น การกำหนดคุณสมบัติ และอายุการใช้งาน และจะนำเสนอมาตรการควบคุมร่วมกับกรมศุลกากรร่วมกันตรวจสินค้าทุกตู้ 100 % เพื่อเป็นการเข้มงวดและยืนยันสินค้าให้ถูกต้องตามที่ได้แจ้งขออนุญาตมา ทั้งนี้ หากไม่ได้เป็นไปตามที่แจ้งมาสินค้าดังกล่าวจะถูกผลักดันกลับประเทศต้นทางทันที พร้อมขนส่งโดยรถที่ติดตั้งระบบบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS) และควบคุมการขนส่งตั้งแต่ท่าเรือไปจนถึงผู้ขออนุญาตนำเข้าโดยตรวจสอบร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม ยินดีให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการ โทรศัพท์ 0 2202 4166-7 หรือเข้าไปที่ www.diw.go.th หรืออีเมลiwmb@diw.go.th


Latest Press Release

นิทรรศการสีน้ำ Pearadas Day Out โดย พีรดา ชีพสัตยากร ณ แกลลอรี่ ชั้น 36 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี (สีลม) 18 พฤศจิกายน 2561 15 มกราคม 2562

เดอะแกลเลอรี 36 ที่โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี (สีลม) นำเสนอนิทรรศการเดี่ยวครั้งแรกของศิลปินสาวมากความสามารถกับงาน 'Pearada's Day Out' นิทรรศการสีน้ำ โดย พีรดา ชีพสัตยากร โดยจะจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 – 15 มกราคม 2562...

ตลาดนัมเบอร์วัน ราม 2 พาปักหมุด 6 ร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่นในงาน นัมเบอร์วันสุโก้ย Fest ตั้งแต่วันนี้ 30 พ.ย.

บริษัท นัมเบอร์วันแลนด์ จำกัด (ส่วนหนึ่งของนัมเบอร์วันกรุ๊ป) ผู้พัฒนาตลาดนัมเบอร์วัน ราม 2 ซึ่งเป็นตลาดใหญ่และครบวงจรที่สุดในกรุงเทพฯ ตะวันออก ขอแนะนำ 6...

ภาพข่าว: คณะพาณิชย์ฯ มธ ร่วมกับ Myanmar Institute of Banking

รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และ Myanmar Institute of Banking ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ...

ภาพข่าว: ม.บูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้บ้านคุณกิตติ

ดร.อดิศักดิ์ สืบธรรมมา ประธานสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว พร้อมคณะนักศึกษา เข้าเยี่ยมชม "ศูนย์การเรียนรู้บ้านคุณกิตติ ดำเนินชาญวนิชย์ มรดกแห่งการเรียนรู้ สู่ความสำเร็จระดับโลก"...

ราชมงคลพระนคร รับนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 30 ทุน เพื่อเข้าศึกษาต่อใน 9 คณะ ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะบริหารธุรกิจ...

Related Topics