สพร.ระยอง เตรียมแรงงานป้อนอุตสาหกรรม รองรับขยายการลงทุน EEC

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday July 26, 2018 11:14
กรุงเทพฯ--26 ก.ค.--สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

นางดรุณี นิธิทวีกุล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง (สพร.17 ระยอง) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ประเทศไทยกำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์การค้าและการลงทุนที่โดดเด่นใน AEC และไทยจะอยู่ในสถานะที่ดีกว่าเดิมในอนาคต โดยหลุดจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) เพื่อมุ่งไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วภายใน 20 ปีข้างหน้า โดยใช้พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ตลอดจนมุ่งเน้นให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยนวัตกรรม (Innovation Driven Economy) ส่วนหนึ่งต้องได้รับความร่วมมือทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน สถานประกอบกิจการที่ต้องการการขับเคลื่อนธุรกิจโดยเน้นนวัตกรรม

สพร.17 ระยอง เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน มีภารกิจในการพัฒนาทักษะให้กับแรงงาน ทั้งแรงงานใหม่ที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน และแรงงานที่อยู่ในสถานประกอบกิจการ โดยได้รับมอบหมายให้พัฒนากำลังแรงงานรองรับการขยายการลงทุนในพื้นที่รับผิดชอบ สำหรับในปี 2561 มีแผนพัฒนากำลังคน เพื่อรองรับ EEC จำนวน 3,140 คน ดำเนินการแล้ว 2,600 คน ประกอบด้วย หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน ( 35 - 280 ชม.) จำนวน 940 คน เป็นการฝึกทักษะให้กับกลุ่มแรงงานใหม่ เพื่อให้มีทักษะ และเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานก่อนจะเข้าไปทำงานในสถานประกอบกิจการ สาขาที่ดำเนินการฝึก อาทิ ช่างเชื่อมไฟฟ้า ดำเนินการแล้ว 578 คน และหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน (18– 60 ชม.) จำนวน 2,200 คน ดำเนินการแล้ว 2,022 คน

นางดรุณี กล่าวต่อไปว่า สำหรับหลักสูตรยกระดับฝีมือ จะเป็นการฝึกให้กับแรงงานที่มีความรู้ในด้านนั้นๆ บ้างแล้ว จึงฝึกทักษะในระดับสูงขึ้น ส่วนใหญ่มักเป็นการฝึกให้กับแรงงานที่อยู่ในสถานประกอบกิจการ ล่าสุดได้ดำเนินการฝึกยกระดับฝีมือให้กับกลุ่มหัวหน้างานของสถานประกอบกิจการ ในสาขา การบำรุงและรักษาเครื่องจักร เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ความสามารถ ในการดูและรักษา เครื่องมือ เครื่องจักรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน อีกทั้งกลุ่มผู้เข้าอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปถ่ายทอดให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อขยายผลการฝึกด้วย ซึ่งการฝึกดังกล่าวเป็นการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง กับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เพื่อเตรียมความพร้อมด้านแรงงาน รองรับการขยายตัวกลุ่มอุตสาหกรรมในเขต EEC

นอกจากนี้ยังได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2561 ตามโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกกว่า 14.6 ล้านบาทในการปรับปรุงห้องฝึกอบรม เพื่อรองรับครุภัณฑ์การศึกษา และจัดหาครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการฝึกอบรม อาทิ แผงทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา PLC ,ชุดฝึกหุ่นยนต์อุตสาหกรรมพร้อมโปรแกรมจำลองการทำงาน ,ชุดฝึกอบรมการเชื่อมต่อระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักร ( HMI) ถึง 16 ชุด จึงมีความพร้อมทางด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จะพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับ EEC ได้เป็นอย่างดี

เพื่อรองรับการเติบโตของ EEC สถาบันฯ 17 ระยอง ได้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีเครื่องจักรอัตโนมัติ ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีงานเชื่อม และศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามนโยบายของพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน อีกด้วย ผอ.สพร.17 ระยอง กล่าวทิ้งท้าย


Latest Press Release

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัดมหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัด"มหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8"(ASEAN (Bangkok) China Import & Export Commodities Fair (ACIEC 2018)) กระหึ่มอิมแพ็ค เมืองทองธานี 16-18 พฤศจิกายนนี้ เชื่อมโยงการค้า การลงทุน...

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 9 - 15 พฤศจิกายน 2561 พบการกระทำผิด จำนวน 556 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 8.42 ล้านบาท

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา...

ฟอร์จูนทาวน์ ชวนสัมผัส เทศกาลดอกไม้ไฟ กระทบไหล่ไอดอล Pop of Japan 5th by Fortune Town

ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ร่วมกับ X10 Event ชวนคุณมาสัมผัส บรรยากาศสไตล์ญี่ปุ่น กระทบไหล่ไอดอล มากมายในงาน "Pop of Japan 5th by Fortune Town" ในวันที่ 17 พ.ย. นี้ เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป บริเวณลานฟอร์จูนสตรีท ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ภายใต้คอนเซ็ปต์...

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ ประเทศไทย ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) ในวันที่ 21 และ 24 พฤศจิกายน 2561

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ หนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกาในด้านการศึกษาระดับสูงแห่งเดียวในประเทศไทย จัดมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) สำหรับนักศึกษา ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) สำหรับบุคคลทั่วไป ในวันเสาร์ที่...

สร้างโอกาสธุรกิจ พร้อมเติมเต็มมุมคิดไปกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution 90.5,SME,แหล่งข้อมูล

พบกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 11.30 – 12.00 น. ได้ที่หน้าปัดวิทยุ คลื่น FM 90.5 MHz ดำเนินรายการโดยคุณฉัฐพร โยเหลา มือเก๋าด้าน SMEs สัปดาห์นี้ 19 พฤศจิกายน – 23 พฤศจิกายน งัดกลยุทธ์กสิกรไทย...

Related Topics