กรมส่งเสริมสหกรณ์ตรวจความพร้อมยุ้งฉางสหกรณ์ทั่วประเทศ เตรียมรองรับเก็บชะลอข้าวเปลือกตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2561/62

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday July 26, 2018 16:35
กรุงเทพฯ--26 ก.ค.--กรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์สนองนโยบายรัฐบาล ดึงสหกรณ์ร่วมดำเนินการตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2561/62 ลุยตรวจความพร้อมยุ้งฉางของสหกรณ์ทั่วประเทศเพื่อรองรับปริมาณข้าวเปลือกมาเก็บชะลอไว้ไม่ให้ออกสู่ตลาดในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว พร้อมเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่จังหวัดชัยนาทในวันที่ 3 สิงหาคมนี้ พบตัวแทนสหกรณ์เป้าหมายใน ภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง 200 แห่ง เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในการเตรียมการรองรับการเก็บสต็อกข้าวตามนโยบายรัฐบาล

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจร จังหวัดอุบลราชธานี เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวปีการผลิต2561/62 ผ่านโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกและการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปี วงเงินหมุนเวียน 22,560 ล้านบาท โดยให้เก็บผลผลิตไว้ในยุ้งฉางของเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกร และให้ธกส.ปล่อยสินเชื่อแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร เพื่อชะลอการจำหน่ายผลผลิตข้าวเปลือกในพื้นที่ปลูกข้าวทุกจังหวัดทั่วประเทศ ปริมาณ 2 ล้านตันข้าวเปลือก และโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร วงเงินหมุนเวียน 12,500 ล้านบาท เสริมสภาพคล่องให้กับระบบสหกรณ์ในการรวบรวมข้าวเปลือกจากเกษตรกร เพื่อชะลอปริมาณผลผลิตไม่ให้ออกสู่ตลาดในช่วงเก็บเกี่ยว ซึ่งจะช่วยรักษาระดับราคาข้าวเปลือกให้มีเสถียรภาพ และทำให้เกษตรกรสามารถขายข้าวเปลือกได้ราคาที่สูงขึ้น

"กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบจำนวนยุ้งฉางของสหกรณ์ทั่วประเทศว่าสามารถรองรับผลผลิตจากเกษตรกรได้ในปริมาณเท่าใด และต้องการเน้นให้เก็บชะลอข้าวเปลือกในพื้นที่ภาคกลางเพิ่มมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันสหกรณ์ในพื้นที่ภาคกลางมียุ้งฉางเก็บรวบรวมข้าวไม่กี่แห่ง แนวทางต่อไปอาจให้สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการรวบรวมข้าวเปลือกจากสมาชิกแล้วนำไปเก็บหรือฝากไว้ที่ยุ้งฉางของภาคเอกชนแทน หรือไปดำเนินการเช่ายุ้งฉางของเอกชนก็ได้ ซึ่งขณะนี้ได้สั่งการให้ส่วนที่เกี่ยวข้องสำรวจข้อมูลยุ้งฉางของสหกรณ์ทุกจังหวัด และให้จำแนกว่าสหกรณ์ใดดำเนินธุรกิจข้าวแบบซื้อมาขายไปปริมาณเท่าไหร่ และซื้อมาเก็บชะลอไว้ หรือแบ่งเพื่อแปรรูปเป็นข้าวสาร มีปริมาณเท่าไหร่ แบ่งเป็นข้าวชนิดใดบ้าง เพื่อจะได้ทราบปริมาณที่แน่ชัด และประเมินได้ว่าสหกรณ์ในพื้นที่ไหนที่มีความพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ได้ ซึ่งภายในวันที่ 15 สิงหาคม นี้ จะได้ข้อมูลเรื่องจำนวนยุ้งฉางและปริมาณการรวบรวมข้าวเปลือกของสหกรณ์ทั้งหมด เพื่อนำมาวางแผนในการรองรับปริมาณข้าวเปลือกที่จะเข้าสู่ระบบสหกรณ์ในฤดูกาลผลิตปี 2561/62 ต่อไป" อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว

อย่างไรก็ตามในวันที่ 3 สิงหาคม 2561 นี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์จะมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องมาตรการช่วยเหลือและรักษาเสถียรภาพข้าวปี 2561 / 62 ที่จังหวัดชัยนาท โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และผู้แทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จะไปพบกับผู้แทนสหกรณ์ในพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง ประมาณ 200 สหกรณ์ ที่มีสมาชิกทำนาข้าว เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจในมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวปี 61/62 และคาดว่าจะมีการจัดประชุมชี้แจงกับสหกรณ์ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานในรอบต่อไป เพื่อใช้กลไกสหกรณ์ช่วยดึงปริมาณข้าวเปลือกที่จะออกสู่ตลาดในปริมาณที่เหมาะสม และสามารถบรรเทาปัญหาราคาข้าวตกต่ำได้ในที่สุด


Latest Press Release

ภาพข่าว : นิติศาสตร์ SPU บริการวิชาการสู่สังคม!

ดร.ศิวพร เสาวคนธ์ อาจารย์หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บริการวิชาการสู่สังคม ด้วยการถ่ายทอดความรู้ทางด้านกฎหมาย ในรายวิชา “กฎหมายว่าด้วยการทุจริตและวิธีพิจารณาคดีทุจริต” แก่นักศึกษา RMU โดยมีอาจารย์พิทักษ์ ธรรมะ...

TK Park ท้าประลองสมอง ปล่อยไอเดียออกแบบบอร์ดเกม Print and Play

เพราะการเล่นของเด็ก ๆ ก็คือการเรียนรู้รูปแบบหนึ่ง สถาบันอุทยานการเรียนรู้ TK Park หน่วยงานชั้นนำด้านการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ จึงให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ผ่านเกมและการเล่นหลากหลายรูปแบบ โดยล่าสุด จัดโครงการ “อบรมและประกวดออกแบบบอร์ดเกม...

BEM ห่วงใย มอบหน้ากากผ้าให้ รพ.รามาธิบดี รพ.ศิริราชและกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก

นายอัลวิน จี รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย นายไชยวัฒน์ จันทร์ผ่อง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ลงพื้นที่มอบหน้ากากผ้า BEM แทนความห่วงใย และขอบคุณจากหัวใจ BEM ภายใต้โครงการ “Healthy Journey with...

หลักสูตร Customer Delight (อบรม 13 ส.ค. 63)

การบริการด้วยสายสัมพันธ์กับลูกค้าโดยเฉพาะ Customer Delight ได้ทวีความสำคัญมากขึ้นในยุคนี้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขายสินค้าหรือธุรกิจให้บริการ หากธุรกิจใดไม่เน้นการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ธุรกิจนั้นย่อมสูญหายไปจากโลกของการแข่งขันอย่างแน่นอน...

ภาพข่าว: SFLEX เปิดโครงการ “สตาร์เฟล็กซ์ปันน้ำใจให้ผู้พิการ”

ดร.สมโภชน์ วัลยะเสวี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SFLEX พร้อมทีมงานบริษัท ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เข้ามอบสิ่งของอุปโภค บริโภคและเงินช่วยเหลือผู้พิการ ในโครงการ...

Related Topics