สมาพันธ์เฮลธ์ โหนกระแส ioT ผนึกกำลังรพ.จุฬา/CT ASIA ลดเสี่ยง STROKE

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday July 31, 2018 11:05
กรุงเทพฯ--31 ก.ค.--สมาพันธ์เฮลธ์

ทุกวันนี้เทคโนโลยีก้าวไปเร็วมาก องค์กรใหญ่ๆ รวมถึงภาครัฐ พากันปรับตัวขนานใหญ่ เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลง ใหม่ที่กำลังเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยี "ไอโอที" ( Internet of Things: IoT) หรืออินเทอร์เน็ต ทุกสรรพสิ่ง ที่อุปกรณ์จะสามารถเชื่อมต่อกันได้ โดย Gartner คาดการณ์ว่าภายในปี 2020 จะมีอุปกรณ์ไอโอทีมากขึ้น 26,000 ล้านชิ้นทั่วโลก ขณะที่บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลกอย่าง CISCO มองว่าในปี 2020 น่าจะมีอุปกรณ์ไอโอทีมากขึ้น 50,000 ล้านชิ้น

ปัจจุบันไอโอทีได้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายตั้งแต่การติดตั้งระบบไอโอทีในอุปกรณ์ในบ้านเรือนไปจนถึงภาคอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมการเกษตร ใช้เทคโนโลยีไอโอทีเป็นตัวเซ็นเซอร์วัดระดับความชื้นในดินและพื้นที่เพาะปลูก ดึงข้อมูล ไปโชว์บนสมาร์ทโฟน ชาวสวนจะรู้ข้อมูลทั้งหมด ธุรกิจค้าปลีก นำไอโอทีมาใช้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดี ในการเลือกซื้อ สินค้าของผู้บริโภค ผ่านการ Feed ข้อมูลตรงไปยังสมาร์ทโฟนของลูกค้าที่ลงทะเบียนไว้ รวมถึงการนำไอโอที มาใช้ใน กระบวนการบริหารจัดการ Supply Chain ตั้งแต่กระบวนการผลิต จัดซื้อ การขนส่ง การจัดเก็บ และการจำหน่ายอีกด้วย

ทั้งนี้รวมถึง ทางการแพทย์ ที่นำไอโอทีไปประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์ติดตัวผู้ป่วย เพื่อเฝ้าระวังปัญหาทางด้านสุขภาพที่จำเป็น ต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด โดยอุปกรณ์ดังกล่าวจะส่งสัญญาณไปยังโรงพยาบาลและญาติเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างทันท่วงที

ล่าสุด บริษัท สมาพันธ์เฮลธ์ จำกัด ในฐานะที่เป็นบริษัทที่สรรหาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ ได้เล็งเห็น โอกาสในการเติบโตของเทรนด์การดูแลสุขภาพของคนไทยและคนทั่วโลก รวมทั้งกระแสเทคโนโลยีไอโอทีที่มีอิทธิพลต่อ หลายธุรกิจ ก็ได้นำไอโอทีมาต่อยอดธุรกิจเช่นกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และดูแล สุขภาพของประชาชน ด้วยการพัฒนาไอโอทีร่วมกับหุ่นยนต์ เพื่อใช้สนับสนุนการรักษาทางการแพทย์

นางสาวธัญชนก อุดมทรัพย์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สมาพันธ์เฮลธ์ จำกัด เปิดเผยว่าบริษัทได้พัฒนาเทคโนโลยี และการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ microlife ซึ่งเป็นเครื่องวัดความดันโลหิตอัจฉริยะที่นำระบบไอโอทีเข้ามาใช้ อีกทั้งยังได้ร่วมมือกับศูนย์โรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (Chulalongkorn Stroke Center) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และบริษัท ซีที เอเชีย โรโบติกส์ จำกัด ผู้ผลิตหุ่นยนต์ เชิงพาณิชย์ของไทย รายแรกในนาม หุ่นยนต์ดินสอมินิ ในการทำงานร่วมกัน โดย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีศูนย์ โรคหลอดเลือดสมอง แบบครบวงจร (Chulalongkorn Stroke Center ) เพื่อรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ขณะที่ซีที เอเชีย โรโบติกส์ รับหน้าที่ผลิตหุ่นยนต์เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างเครื่องวัดความดัน microlife กับแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สำหรับเครื่องวัดความดัน microlife มีความสามารถในการตรวจเช็คความเสี่ยงภาวะหัวใจสั่นพลิ้ว ( Atrial Fibrillation (Afib หรือ AF) ซึ่งเป็น อีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดลิ่มเลือดไหลไปอุดตันในสมองซึ่งอาจทำให้เกิดอัมพฤกษ์ อัมพาตได้ การตรวจพบภาวะ Afib ได้แต่เนิ่นๆ จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะหลอดเลือดอุดตันและโรคหัวใจได้

"การผสานเทคโนโลยีของบริษัท ร่วมกับศูนย์โรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร แห่งโรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ และหุ่นยนต์ดินสอมินิ จะเชื่อมต่อการทำงานจากเครื่องถึงแพทย์ โดยจะบอกถึงระดับความดัน อัตราการเต้นของหัวใจ ในร่างกายของคนไข้ และยังบอกถึงโอกาส และความเสี่ยง ในการเป็นโรคหลอดเลือดสมอง หรือ Stroke อีกด้วย" นางสาวธัญชนกกล่าว

ปัจจุบันภาพรวมของตลาดอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ในประเทศไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา เติบโตราว 8% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ส่วนปีนี้คาดว่าจะเติบโตที่ 12% ซึ่งถือเป็นอัตราการเติบโตที่สูงที่สุด ซึ่งตลาด เครื่องมือแพทย์มีมูลค่าประมาณ 11,000 ล้านบาท โดยเป็นผลมาจากเทรนด์การดูแลสุขภาพ และการที่ ภาครัฐให้การ สนับสนุนเป็นอย่างมากในการผลักดันให้ประเทศเป็น HUB ทางด้านเครื่องมือแพทย์

ขณะที่ บริษัทได้ตั้งเป้าหมายการเติบโตเช่นเดียวกับการเติบโตของตลาดอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยคาดว่าจะเติบโตได้ถึง 12% ด้วยการพัฒนาสินค้านวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง อย่างล่าสุดคือ เครื่องวัดความดัน microlife เพื่อป้องกัน ปัจจัยเสี่ยงในการเป็นโรคหลอดสมอง ซึ่งโรคดังกล่าวเป็นโรคที่ปัจจุบันคนไทยเป็นกันจำนวนมาก และเป็นสาเหตุ ของการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของประเทศอีกด้วย

ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์ หัวหน้าสาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนพ.วสันต์ อัครธนวัฒน์ อายุรแพทย์ระบบประสาทวิทยา รพ.จุฬาฯ ร่วมกันให้ข้อมูลว่า จากสถิติพบว่า ปัจจุบัน ประเทศไทยมีจำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองปีละ 3 แสนราย มีผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าวปีละ 60,000 รายติดอันดับ ท็อปทรีของสาเหตุการเสียชีวิตรองจากโรคมะเร็งและหลอดเลือดหัวใจ

โรคหลอดเลือดสมอง หรือโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต เป็นภาวะที่สมองสูญเสียการทำงานบางส่วนอย่างเฉียบพลัน จาก หลอดเลือดสมองตีบอุดตันหรือจากหลอดเลือดสมองแตกทำให้เกิดความผิดปกติของร่างกาย พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ และเป็นสาเหตุทำให้คนไทยสูญเสียปีสุขภาวะจากการพิการและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรมากเป็นอันดับ 1 ของประเทศ และมีจำนวนเพิ่มขึ้นมากขึ้นทุกๆ ปี โดยกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดสมอง ได้แก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีโรค ประจำตัวเช่น ความดัน เบาหวาน สูบบุหรี่ ไม่ออกกำลังกาย ซึ่งวิธีการป้องกันคือ ควรตรวจร่างกายเป็นประจำ

ความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคนไข้ได้ตรวจเช็คร่างกายได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะการใช้หุ่นยนต์ ดินสอมินิ ซึ่งจะมีหน้าที่ดูแลคนป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ หรืออาจจะยังไม่มีคนดูแล ก็จะสามารถส่งข้อมูล ติดต่อไปยังญาติและหมอได้ ซึ่งขณะนี้ทางศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง แห่งโรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ มีให้ผู้ป่วย ยืมได้ทั้งหมด 7 ตัวและจะขยายไปยังโรงพยาบาลเครือข่ายอื่นๆ ต่อไป

อนึ่ง บริษัท สมาพันธ์เฮลธ์ จำกัด ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2534 ปัจจุบัน มีผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์ทางเลือก 2. อุปกรณ์ตรวจวัดและดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวัน 3. อุปกรณ์ที่ช่วยดูแลรักษาและเพิ่มคุณภาพชีวิต เพื่อให้คนไทยสามารถดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเอง ด้วยผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพที่หลากหลาย ผ่านตัวแทนจำหน่ายชั้นนำทั่วไป ท่านที่สนใจสามารถดูข้อมูลได้ที่ www.samh.co.th


Latest Press Release

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัดมหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัด"มหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8"(ASEAN (Bangkok) China Import & Export Commodities Fair (ACIEC 2018)) กระหึ่มอิมแพ็ค เมืองทองธานี 16-18 พฤศจิกายนนี้ เชื่อมโยงการค้า การลงทุน...

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 9 - 15 พฤศจิกายน 2561 พบการกระทำผิด จำนวน 556 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 8.42 ล้านบาท

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา...

ฟอร์จูนทาวน์ ชวนสัมผัส เทศกาลดอกไม้ไฟ กระทบไหล่ไอดอล Pop of Japan 5th by Fortune Town

ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ร่วมกับ X10 Event ชวนคุณมาสัมผัส บรรยากาศสไตล์ญี่ปุ่น กระทบไหล่ไอดอล มากมายในงาน "Pop of Japan 5th by Fortune Town" ในวันที่ 17 พ.ย. นี้ เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป บริเวณลานฟอร์จูนสตรีท ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ภายใต้คอนเซ็ปต์...

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ ประเทศไทย ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) ในวันที่ 21 และ 24 พฤศจิกายน 2561

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ หนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกาในด้านการศึกษาระดับสูงแห่งเดียวในประเทศไทย จัดมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) สำหรับนักศึกษา ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) สำหรับบุคคลทั่วไป ในวันเสาร์ที่...

สร้างโอกาสธุรกิจ พร้อมเติมเต็มมุมคิดไปกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution 90.5,SME,แหล่งข้อมูล

พบกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 11.30 – 12.00 น. ได้ที่หน้าปัดวิทยุ คลื่น FM 90.5 MHz ดำเนินรายการโดยคุณฉัฐพร โยเหลา มือเก๋าด้าน SMEs สัปดาห์นี้ 19 พฤศจิกายน – 23 พฤศจิกายน งัดกลยุทธ์กสิกรไทย...

Related Topics