เอสซีจี ร่วมผลักดันมาตรฐาน FSC ส่งเสริมการจัดการสวนไม้อย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday August 2, 2018 12:34
กรุงเทพฯ--2 ส.ค.--เอสซีจี

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง ในเอสซีจี โดย บริษัทสยามฟอเรสทรี จำกัด มุ่งส่งเสริมให้เกษตรกรปลูก ยูคาลิปตัส ด้วยระบบการจัดการสวนไม้อย่างยั่งยืน ตามมาตรฐาน Forest Stewardship Council (FSC) ควบคู่ไปกับนวัตกรรมยูคาลิปตัสสายพันธุ์ใหม่ และการวางแผนการปลูกไม้เชิงพาณิชย์ อย่างเป็นระบบ เพื่อช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคง ผลผลิตที่ดีขึ้น สังคมที่แข็งแกร่ง และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

นายมหาศาล ธีรวรุตม์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทสยามฟอเรสทรี จำกัด ธุรกิจแพคเกจจิ้ง   ในเอสซีจี กล่าวว่า "ในปี พ.ศ. 2551 บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการปลูกยูคาลิปตัสด้วยระบบการจัดการสวนไม้ อย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน FSC ในสวนยูคาลิปตัสของบริษัทฯ เป็นที่แรก เพราะเล็งเห็นว่าระบบการจัดการ สวนไม้สามารถเสริมสร้างเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน ช่วยดูแลสังคม และช่วยลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมได้

ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีของอุตสาหกรรมกระดาษและบรรจุภัณฑ์ของไทยที่จะได้ดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ และทำให้องค์กรและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้รับการยอมรับในระดับสากล และเมื่อผลสำเร็จได้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม บริษัทฯ จึงได้ชักชวนและขยายผลให้เกษตรกรสมาชิกรายย่อยเข้าร่วมขอการรับรองมาตรฐาน FSC โดยการเข้าไปช่วยเพิ่มเติมความรู้และปรับปรุงการปลูกไม้เชิงพาณิชย์อย่างมีมาตรฐาน"

สำหรับแนวทางของเอสซีจีในการส่งเสริมเกษตรกรสมาชิกเพื่อให้ได้การรับรองมาตรฐาน FSC เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ประกอบด้วย ในด้านเศรษฐกิจ การส่งเสริมการปลูกยูคาลิปตัสอย่างเหมาะสม ตั้งแต่การวิจัยปรับปรุงสายพันธุ์เพื่อให้ได้ผลผลิตดีในแต่ละพื้นที่ปลูก การผลิตกล้าไม้คุณภาพดี การร่วมประเมินผลผลิตไม้ ในแปลง การควบคุมการตัดไม้ที่เหมาะสมและปลอดภัยตามระบบ Chain-of-Custody (CoC) และการดูแล สวนไม้หลังการตัด รวมถึงการให้ความรู้และคำแนะนำตามหลักวิชาการ ในด้านสังคม การร่วมกันพัฒนาความรู้และจิตสำนึกด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การร่วมกันกำหนดแนวทางในการตรวจติดตามประเมินผล การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง และการวางแผนตรวจติดตามการดำเนินการปลูกอย่างมีประสิทธิภาพ และในด้านสิ่งแวดล้อม การเข้าไปร่วมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟู ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับชุมชน และหน่วยงานราชการของพื้นที่สวนไม้เพื่อคงไว้ซึ่งความสมดุลของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพของสวนไม้

ด้าน นายพนมศักดิ์ พรสุขสว่าง เกษตรกรจังหวัดราชบุรี เจ้าของป่าปลูกเชิงพาณิชย์ที่ได้รับ การรับรองตามมาตรฐาน FSC กล่าวว่า "ได้เข้าร่วมใช้หลักการจัดการ FSC กับสยามฟอเรสทรี โดยมีพนักงานบริษัทฯ ที่มาให้ความรู้ การวางแผนการปลูก ช่วยเหลือภาคปฏิบัติ เมื่อมีแผนงานที่เหมาะสมจะช่วยลดเวลาในการดูแลสวนไม้ลง และทำให้ผลิตที่ได้ดีขึ้นมาก รวมทั้งบริษัทฯ แนะนำให้ลดการใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลง สุขภาพดีขึ้นทั้งตัวผมและลูกน้อง สัตว์น้อยใหญ่ เช่น นก ที่เคยหายไปก็กลับมา"

ภายใต้การส่งเสริมมาตรฐาน FSC มากว่า 10 ปี ปัจจุบันมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 35,000 ไร่ และได้เห็นผลสำเร็จที่ชัดเจน เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีผลผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น และผลิตภัณฑ์ที่ได้ มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ช่วยให้คนในท้องถิ่นมีอาชีพและรายได้ ทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างชุมชนท้องถิ่นและราชการ ชาวบ้านมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและรักถิ่นที่ตนอาศัยอยู่ เกิดการลดการใช้สารเคมีซึ่งช่วยให้ระบบนิเวศดีขึ้น ซึ่งเป็นผลของการจัดการสวนไม้และชุมชนที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง และเกิดการรวมพลังในการดูแลและใส่ใจการจัดการไม้ที่ดียิ่งขึ้น โดยเมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทฯ ได้ร่วมกับ เต็ดตรา แพ้ค ผู้นำด้านกระบวนการผลิตและบรรจุอาหารระดับโลก ในการส่งเสริมความรู้กระบวนการดำเนินการสวนไม้ ซึ่งเป็นวัตถุดิบและกระบวนการจัดการต้นทางก่อนนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อมที่ติดฉลาก FSC

เอสซีจี พร้อมเดินหน้าที่จะส่งเสริมการจัดการสวนไม้อย่างยั่งยืนให้กับเกษตรกรไทยทั่วประเทศ เพื่อร่วมกันดูแลและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และยกระดับเกษตรกรไทยให้มีผลผลิตที่มีคุณภาพและความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น เกษตรกรที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call center โทร. 062-5960555


Latest Press Release

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัดมหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัด"มหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8"(ASEAN (Bangkok) China Import & Export Commodities Fair (ACIEC 2018)) กระหึ่มอิมแพ็ค เมืองทองธานี 16-18 พฤศจิกายนนี้ เชื่อมโยงการค้า การลงทุน...

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 9 - 15 พฤศจิกายน 2561 พบการกระทำผิด จำนวน 556 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 8.42 ล้านบาท

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา...

ฟอร์จูนทาวน์ ชวนสัมผัส เทศกาลดอกไม้ไฟ กระทบไหล่ไอดอล Pop of Japan 5th by Fortune Town

ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ร่วมกับ X10 Event ชวนคุณมาสัมผัส บรรยากาศสไตล์ญี่ปุ่น กระทบไหล่ไอดอล มากมายในงาน "Pop of Japan 5th by Fortune Town" ในวันที่ 17 พ.ย. นี้ เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป บริเวณลานฟอร์จูนสตรีท ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ภายใต้คอนเซ็ปต์...

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ ประเทศไทย ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) ในวันที่ 21 และ 24 พฤศจิกายน 2561

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ หนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกาในด้านการศึกษาระดับสูงแห่งเดียวในประเทศไทย จัดมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) สำหรับนักศึกษา ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) สำหรับบุคคลทั่วไป ในวันเสาร์ที่...

สร้างโอกาสธุรกิจ พร้อมเติมเต็มมุมคิดไปกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution 90.5,SME,แหล่งข้อมูล

พบกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 11.30 – 12.00 น. ได้ที่หน้าปัดวิทยุ คลื่น FM 90.5 MHz ดำเนินรายการโดยคุณฉัฐพร โยเหลา มือเก๋าด้าน SMEs สัปดาห์นี้ 19 พฤศจิกายน – 23 พฤศจิกายน งัดกลยุทธ์กสิกรไทย...

Related Topics