กระทรวงเกษตรฯ จัดทำ Mobile Application ในชื่อ AGO Gap ORGANIC ZONING และ Application Line AGO BOT มุ่งเพิ่มช่องทางซื้อขายออนไลน์ เชื่อมโยงผู้ผลิตและผู้บริโภคโดยตรง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday August 6, 2018 13:38
กรุงเทพฯ--6 ส.ค.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้มีการจัดทำ Mobile Application ในชื่อ AGO Gap & ORGANIC ZONING และ Application Line AGO BOT เพื่อสนับสนุนแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติการทางเกษตรที่ดีและเหมาะสม (Good Agriculture Practices : GAP) โดยแอพพลิเคชั่นดังกล่าวจะเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคให้สามารถซื้อขายสินค้าเกษตรได้โดยตรง อีกทั้งสินค้าเกษตรที่ซื้อขายผ่านแอพพลิเคชั่นนี้ ยังผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วย

ทั้งนี้ Application AGO Gap & ORGANIC ZONING มีฟังชั่นต่าง ๆ ได้แก่ 1) GAP Database ฐานข้อมูลที่ปลอดภัย ผู้ใช้สามารถทราบถึงชนิดพันธุ์พืชต่างๆ ระดับมาตรฐานที่ได้รับ พิกัดที่สามารถนำทางไปหาเกษตรกรได้ และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 2) GAP Zoning จะบอกถึงพื้นที่ที่เหมาะสมในการทำการเกษตรที่ปลอดภัย 3)Organic Agri – Database บอกถึงฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ 4) Organic Agri – Zoning บอกถึงพื้นที่ที่เหมาะในการทำเกษตรอินทรีย์ อีกทั้งสามารถตรวจสอบและนำทางไปยังพื้นที่ที่เหมาะสม ในการทำเกษตรอินทรีย์ได้ และ 5) Online Store เป็นตลาดสินค้าออนไลน์ หากซื้อขายผ่านบัตรเครดิตจะมีสินค้าให้เลือกถึง 809 รายการ จากกรมวิชาการเกษตรและสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) นอกจากนี้ สามารถเชื่อมโยงเข้าสู่ DGTFarm ของ มกอช. ซึ่งมีสินค้าถึง 549 รายการ ให้เลือกซื้อได้อีกด้วย สำหรับ Application Line AGO Bot จะใช้ Robot (AI) ในการตอบคำถามแบบ Real-time สำหรับผู้ทีสนใจฐานข้อมูลและองค์ความรู้ด้าน GAP และเกษตรอินทรีย์ เป็น Two-Way Application โต้ตอบและเก็บสถิติ เพื่อวิเคราะห์ เป็น Big Data สามารถใช้เป็นเครื่องมือของกระทรวงเกษตรฯ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานพัฒนาที่ดิน และผู้ที่เกี่ยวข้องตามห่วงโซ่อุปสงค์-อุปทานได้


Latest Press Release

วิศวะฯ หลังการเก็บเกี่ยว มทร.อีสาน จัดอบรมเพิ่มศักยภาพนักศึกษาก่อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม

สาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยคาโกชิม่า ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้มีความเชี่ยวชาญ เรื่อง "GMP.HACCP.ISO.22000.ISO.9001....

แค่คิดก็ฟิน ขนมหวานสไตล์ฝรั่งเศส แบบฉบับเชฟอเล็กซ์ รัฟฟีโนนี่ ณ ห้องอาหารเรดสกาย

เชฟอเล็กซ์ รัฟฟีโนนี่ หัวหน้าพ่อครัวเบเกอรี่ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาหลักสูตรเบเกอรี่ เอาใจสายหวานทุกท่าน ด้วยการเนรมิตรเมนูความอร่อยหลากหลายเมนูการันตีด้วยประสบการณ์ในการทำเบเกอรี่มากกว่า 15 ปี ทั้งในโรงแรมฯ และร้านอาหารชั้นนำประเทศฝรั่งเศส...

ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชประสงค์ให้สืบสาน รักษา และต่อยอดงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ บรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ให้มีความยั่งยืน...

ชู !! บางระกำโมเดล ส่งเสริมอาชีพประมงให้เกษตรกรในช่วงฤดูน้ำหลาก พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส หวังแก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จและยั่งยืน พร้อมดันสินค้าสัตว์น้ำแปรรูปให้มีมูลค่าเพิ่มก่อนส่งจำหน่าย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค

ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนการแปรรูปผลผลิตสัตว์น้ำในพื้นที่โครงการบางระกำโมเดล ณ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ว่า...

กระทรวงเกษตรฯ ร่วมรณรงค์ รวมพลังเกษตรกรไทย หยุดการใช้สารเคมี ตั้งกลุ่มคนผู้รักในวิถีเกษตรอินทรีย์ พลิกฟื้นแผ่นดินไทยคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ ด้วยวิถีธรรมชาติ

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังร่วมปาฐกถาในงานรวมพลังเกษตรกรไทย หยุดการใช้สารเคมี ณ วัดสิริมงคล (วัดป่าบ้านคำครตา) หมู่ 3 ต.ดงมะไฟ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร ว่า...

Related Topics