ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2019

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday August 6, 2018 14:17
กรุงเทพฯ--6 ส.ค.--มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวในพิธีแถลงข่าวการแข่งขัน "ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2019 (Khon Kaen International Marathon 2018) ว่า การจัดการแข่งขันดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ความรู้ ความเข้าใจวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ พลานามัยที่ดีและได้ผลส่งเสริมให้เยาวชนสนใจ เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย เล่นกีฬาเป็นนิสัย ช่วยให้ตระหนักรู้ ถึงภัยยาเสพติด เป็นกำลังและร่วมมือในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดทุกรูปแบบ เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการและเทคโนโลยีการจัดการแข่งขัน และพัฒนานักกรีฑาไทยให้ก้าวสู่มาตรฐานสากลระดับนานาชาติ และพัฒนา ส่งเสริมนักวิ่งไทย สู่การวิ่งมาราธอนระดับอาชีพระดับสากล มุ่งสู่การเป็น Asean Marathon Majors ศูนย์กลางจัดการแข่งขันมาราธอนมาตรฐานสากลแห่งภูมิภาคอาเซียน โดยขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ เป็นที่รู้จัก เลื่องลือไปสู่ประเทศต่างๆ โดยเป็นที่ทราบกันว่าในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมกราคมของทุกปี จะมีนักวิ่งจากชาติต่างๆเข้าร่วมจำนวนมาก ซึ่งเป็นผลมาจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน การจัดการแข่งขัน "ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ" เป็นมหกรรมกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ที่ชาวจังหวัดขอนแก่นทุกภาคส่วน

ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมมือกันจัดขึ้นเป็นประเพณีทุกปี ซึ่งประชาชนชาวขอนแก่นให้ความสำคัญกับงานนี้เป็นอย่างมาก ซึ่งจากการจัดกิจกรรมทุกครั้งที่ผ่านมาจะมีประชาชนตื่นตัวกับการจัดการแข่งขัน คณะทำงานล้วนเป็นอาสาสมัครทำงานในฝ่ายต่างๆ นอกจากนี้ชาวบ้านก็ร่วมกิจกรรมทั้งสมัครเข้าแข่งขันและร่วมเป็นกองเชียร์ให้กำลังใจนักวิ่งตลอดเส้นทางการแข่งขัน ชุมชนรวมตัวกันออกมาต้อนรับนักวิ่งด้วยเอกลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานด้วยความอบอุ่น นักเรียน นักศึกษาออกมาใช้กำลังแรงกาย แรงใจ เพื่อให้นักวิ่งประทับใจ

"พิเศษในปีนี้เพื่อเสริมขวัญและกำลังใจนักวิ่งชาวไทย นักวิ่งทั้งชายและหญิงชาวไทยที่เข้าเส้นชัยเป็นคนแรกในรุ่นมาราธอน ทางจังหวัดขอนแก่นพร้อมเป็นเจ้าภาพ พาท่านไปสานฝันต่อที่โตเกียวมาราธอน ด้วยงบประมาณท่านละ 50,000 บาท เพื่อให้งานขอนแก่นมาราธอนนานาชาติเป็นพื้นฐาน เพื่อผลักดันฝันของทุกคนให้ถึงเป้าหมายพยายามพัฒนานักวิ่งไทยของเราให้ไปสู่แนวหน้าของโลก"

รศ. เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า การแข่งขันวิ่ง "ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ" เป็นสนามการแข่งขันที่ได้มาตรฐานระดับโลก ที่ได้รับการรับรองเส้นทางการวิ่งได้มาตรฐานจาก องค์กรมาราธอน นานาชาติ หรือ AIMS โดยสิทธิประโยชน์จากการรับรองของAIMSทำให้ผู้ผ่านการแข่งขันสามารถนำ Certificate รับรองเวลาการแข่งขันไปใช้ในการสมัครมาราธอนได้ทั่วโลก

การจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติได้มีการนำเทคโนโลยี Radio frequency identification หรือ RFID มาใช้เพื่อติดตามตรวจสอบระยะทางและเวลาของผู้เข้าแข่งขันวิ่งมาราธอนโดยใช้ RFID ย่านความถี่ UHF ซึ่งจะมีแท็กที่มีคุณสมบัติกันน้ำติดไว้ที่รองเท้าของนักวิ่งแต่ละคนทำให้มีประสิทธิภาพการอ่านค่าได้อย่างต่อเนื่องและแม่นยำ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้พัฒนา Software ชื่อ KKU Time Tracking มานานกว่า 9 ปี เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดงานขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2019 ตั้งแต่ระบบลงทะเบียนนักวิ่ง รวมไปถึงการ แสดงผลการแข่งขัน ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ จึงทำให้มั่นใจได้ว่าการจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ จะไม่เกิดข้อผิดพลาดจากระบบดังกล่าว

ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดโครงการ "สานฝันสู่วันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ" ซึ่งจัดต่อเนื่องมา กว่าสิบปีโดยประสานความร่วมมือกับโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดขอนแก่น และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และให้โอกาสในการร่วมกิจกรรมการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนาชาติ ซึ่งเป็นอีกกิจกรรมเพื่อสังคมของมหาวิทยาลัย ปัจจุบันมีนักเรียน 5,000 คน จาก 48 โรงเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศ ให้เห็นว่า "เราสามารถสร้างความฝันให้เป็นจริงได้"

ด้านระบบการแพทย์และพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นจัดตั้งศูนย์สั่งการหน่วยพยาบาลตามเส้นทางวิ่งจำนวน 19 จุด และรถปฐมพยาบาลระดับ advance วิ่งตามขบวนตลอดเส้นทางการแข่งขันทั้ง 4 ประเภท จำนวน 5 คัน และอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 400คน ซึ่งประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัดและพนักงานกู้ชีพ ครบทีมรวมทั้งมีระบบการส่งต่อและโรงพยาบาลที่มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับการส่งต่อ มีรพ.ศรีนครินทร์ รพ.ศูนย์ขอนแก่น (ศูนย์อุบัติเหตุระดับ Excellence center และระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (Pre –hospital Care EMS) ที่ได้รางวัลระดับประเทศ) และมีศูนย์หัวใจสิริกิติ์

การจัดซุ้มอาหารแก่นักวิ่งหลังเส้นชัย เราปรุงอาหารสดใหม่ เพื่อบริการนักวิ่งทุกท่านอย่างเพียงพอและทั่วถึง มีระบบคัดแยกผู้รับบริการตามประเภทการวิ่งทั้ง 4 ประเภท นักวิ่งคนสุดท้ายมีให้รับประทานแน่นอน

สำหรับปีนี้ผู้สมัครจะได้รับของที่ระลึกที่ออกแบบพิเศษ ทั้ง เสื้อ เหรียญ และของที่ระลึกอื่นๆ โดยทีมออกแบบเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้หยิบเอาเอกลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่น มาใช้ในงานออกแบบ เช่น ไดโนเสาร์ภูเวียง พระธาตุขามแก่น ประตูเมืองขอนแก่น เป็นต้น นอกจากนี้ยังใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรม โดยการนำ รูปแบบลายเส้น, ตัวละคร, ฉาก และ วรรณกรรมพื้นบ้านอีสานเรื่อง "สังข์สินไซย"จากภาพจิตกรรมฝาผนังเก่าแก่ร่วม 200 ปี บนสิมอีสาน หรือในภาษาท้องถิ่นเรียกว่า "ฮูปแต้ม" ของวัดชัยศรี และ วัดสนวนวารีพัฒนารามที่ตั้งอยู่ในจังหวัดขอนแก่น มาออกแบบสร้างเรื่องราวให้ร่วมสมัย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานขอนแก่นมาราธอนในครั้งนี้ ทั้งชาวไทย และ ชาวต่างชาติ นอกจากจะได้มาร่วมวิ่งแล้ว ยังได้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรม ของชาวอีสานอีกด้วย ดั่งที่เห็นบนเสาไฟบริเวณในจังหวัดขอนแก่น

การจัดการแข่งขัน "ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2019" ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 นี้ จัดวิ่งครบทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทมาราธอน ระยะทาง 42.195 กิโลเมตร ฮาล์ฟมาราธอน 21.10 กิโลเมตร มินิมาราธอน 11.55 กิโลเมตร และประเภทเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 4.5 กิโลเมตร โดยผู้ที่เข้าเส้นชัย อันดับแรกทั้งชายและหญิงในประเภทมาราธอนจะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ฮาล์ฟมาราธอนรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และมินิมาราธอนรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และรางวัลเงินสด นอกจากนี้ยังมีเงื่อนไขพิเศษเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้สูงอายุหันมาใส่ใจสุขภาพด้วยการวิ่ง โดยผู้สมัคร อายุ 60-69 ปี สมัครครึ่งราคา และผู้สมัคร อายุ 70 ปีขึ้นไปสมัครฟรี

ทั้งนี้ได้เริ่มรับสมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์ khonkaenmarathon.com ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ที่ผ่านมา และจะรับสมัครถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน2561 นี้ สำหรับท่านที่ประสงค์จะเดินเข้ามาสมัครด้วยตัวเอง สามารถสมัครได้ที่กองการกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ทำการตั้งอยู่ที่ อาคารพลศึกษา (ตรงข้ามสระว่ายน้ำ มข.) ในเวลา 09.00 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยเปิดรับสมัคร 2 ช่วงคือช่วงที่ 1 วันที่ 20-31สิงหาคม 2561 และ ช่วงที่ 2 วันที่ 19-30 พฤศจิกายน 2561 อย่างไรก็ดีเราได้กำหนดอัตราค่าสมัครในราคาพิเศษสำหรับท่านที่สมัครก่อน เช่น ระยะมาราธอน ถ้าสมัครภายในเดือนสิงหาคม ค่าสมัคร 800 บาท ฮาล์ฟมาราธอน 600 บาท และมินิมาราธอน 450 บาท ส่วน นักเรียนสาธิต มข./นักศึกษา มข. ทุกระดับ และ สถาบันอื่น ค่าสมัคร 150 บาททุกระยะและราคาเดียวเท่านั้น โดยจะเปิดให้ลงทะเบียน 1-30 พ.ย. 2561


Latest Press Release

เซเลบสุดฮอต เพ็บ ให้คุณหมอปาล์ม หมอน่องเทพ ดูแลเรียวขา

แม้หน้าจะคมสวยเป๊ะ ของแท้แม่ให้มา..แต่ "เพ็บ-นัยน์ชนก ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา" น้องสาวคนเล็กของ "แพร-วทานิกา" กลับไม่พอใจซักเท่าไหร่ ล่าสุด นั่งสไลด์มือถือไปมา ก็บังเอิญไปเจอะคำว่า "หมอปาล์ม น่องเทพ" จนต้องออกจากโลกโซเชียล..รีบขับรถเลี้ยวเข้าอินฟินิตี้ คลินิก...

สพร.9 พิษณุโลก จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2562

วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก โดยกลุ่มงานแผนงานและประเมินผล จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2562 โดยมีหน่วยทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาในจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมประชุม...

อิ่มอร่อยพร้อมสุขสมบูรณ์ กับเมนูมงคลรับตรุษจีน ที่ห้องอาหารจีนลองหยุน โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด

วาระแห่งความเจริญรุ่งเรือง เสริมมงคลต้อนรับปีใหม่จีน ด้วยเมนูอาหารรสเลิศ เหมาะแก่การเฉลิมฉลองปีใหม่ของลูกหลานมังกร ตรุษจีนปีหมูทอง วันที่ 2-10 ก.พ. นี้ ห้องอาหารจีนลองหยุน โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด ขอต้อนรับคุณด้วยเซ็ตเมนูร่ำรวยเงินทอง มั่งมีศรีสุข...

สะเดาน้ำปลาหวาน เมนูไทยแต่โบราณ

"สะเดา" เป็นพืชท้องถิ่นที่พบได้ทุกภูมิภาคในไทย มีสรรพคุณบำรุงโลหิต ช่วยขับน้ำย่อยทำให้กระเพาะย่อยอาหารได้ดีขึ้น ลดความเสี่ยงในการเกิดเนื้องอกและมะเร็ง ฯลฯ แต่มีรสขม จึงนิยมทานคู่กับ"น้ำปลาหวาน" ดิ เอมเมอรัลด์ ค็อฟฟี่ช็อพ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ จัดเมนู...

คิงส์ เมมเบอร์ เผยแผนปี 62 ลุยสร้างตัวแทนขายทั้งใน-ต่างประเทศ พร้อมกระตุ้นยอดขายด้วยแผนการแจกรางวัลพิเศษและทริปท่องเที่ยวต่างประเทศ

นายอชิตะ นาคาละ เจ้าของผลิตภัณฑ์แบรนด์ คิงส์ เมมเบอร์ เผยแผนการตลาดปี 62 เตรียมลุยสร้างตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ-ต่างประเทศ พร้อมกระตุ้นยอดขายด้วยแผนการแจกรางวัลพิเศษทั้งท่องเที่ยวและรถยนต์หรู ยืนยันลูกค้ามั่นใจคุณภาพสินค้าที่ใช้แล้วเห็นผลและปลอดภัย...

Related Topics