สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพผู้มีรายได้น้อยฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday August 6, 2018 17:14
กรุงเทพฯ--6 ส.ค.--สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ (สนพ.อุตรดิตถ์) เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต โดยการฝึกอาชีพเสริมเพื่อการมีงานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระ โดยดำเนินการในพื้นที่ 9 อำเภอ จังหวัดอุตรดิตถ์

วันนี้ (6 สิงหาคม 2561) นายพัฒนพงษ์ สร้อยอินทรากูล นายอำเภอตรอน เป็นประธานเปิดฝึกอบรม โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต จำนวน 5 สาขา ได้แก่ สาขาการทำศิลปะประดิษฐ์ จำนวน 2 รุ่น ผู้เข้ารับการฝึก 47 คน สาขา การทำขนมไทย ผู้เข้ารับการฝึก 20 คน สาขา การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร

ผู้เข้ารับการฝึกจำนวน 25 คน สาขา การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆและอาหารว่าง มีผู้เข้ารับการฝึก 25 คน ดำเนินการฝึกระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 2561 ณ วัดศรีสะอาด ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ และสาขา การก่ออิฐ ผู้เข้ารับฝึกจำนวน 20 คน ฝึกระหว่างวันที่ 6-10 สิงหาคม 2561 ดำเนินการฝึก ณ อบต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ โดยมีผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เข้ารับการฝึกอาชีพในครั้งนี้จำนวน 137 คน

ทั้งนี้ นายมานิตย์ มงคลชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ กล่าวว่า การฝึกอบรมโครงการดังกล่าว เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยมีความรู้ มีทักษะฝีมือ สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ ใช้ในการประกอบอาชีพ เพื่อให้ก้าวพ้นขีดความยากจน โดยจะเร่งดำเนินการฝึกอบรมในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน 2561นี้


Latest Press Release

ภาพข่าว: สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ ร่วมใจต้านภัยโควิด

เจ้าหน้าสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ มอบกำลังใจให้บุคคลกรทางการแพทย์โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ โดยร่วมจัดทำหน้ากากผ้าจำนวน 76 ชิ้น Face Shield จำนวน 148 ชิ้น มอบให้โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ เพื่อให้ทีมแพทย์และพยาบาล ได้ใช้ประโยชน์ในช่วงวิกฤติไวรัส...

ภาพข่าว: The Cube Condo รวมน้ำใจช่วยบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19

คุณมลวิภา อำนวยรักษ์สกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบริหาร คุณวีรยุทธ พูนลาภพาณิชย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานธุรกิจ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานทุกฝ่าย บริษัท คิวบ์ เรียล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้บริหารและพัฒนาโครงการ The Cube Condominium...

อว. ผนึก กสทช. แจกซิมอินเตอร์เน็ตให้นักศึกษาเรียนออนไลน์ฟรี

อว. ผนึก กสทช. แจกซิมอินเตอร์เน็ตให้นักศึกษาเรียนออนไลน์ฟรี ทั้งสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 156 แห่งทั่วประเทศ หวังแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของนักศึกษาในการใช้งานโทรศัพท์มือถือและนักศึกษาขาดความสามารถในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต...

ภาพข่าว: สจล. ส่งมอบนวัตกรรมช่วยโควิด

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ที่ 3 จากซ้าย) พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร สจล. ส่งมอบตู้ตรวจเชื้อ (Swab Test) ให้แก่ นพ.พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร (ที่ 4 จากซ้าย) และ พญ.คัชรินทร์ เจียมศรีพงษ์...

ไทยแลนด์มอลล์ชวนอุดหนุนสินค้าเกษตรกร สู้ภัยโควิด 19 โครงการ "Farm To Home" ผักปลอดสารส่งถึงบ้าน

ไทยแลนด์มอลล์คลอดโครงการ "Farm To Home" อาสาช่วยพี่น้องเกษตรกรไทยขายผลผลิตได้ ในช่วงวิกฤตโรคโควิด19 ที่กำลังแพร่ระบาด สร้างความเสียหายส่งผลกระทบต่อธุรกิจหลายภาคส่วนรวมถึงภาคเกษตร โดยคุณพงษ์ศักดิ์ วิริยะบัณฑิตกุล กรรมการ บริษัท มอลล์ (ไทยแลนด์) จำกัด...

Related Topics