กรมที่ดินชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีข้อกล่าวหาภาครัฐเพิกถอนสิทธิที่อยู่ประชาชนเพื่อเอื้อนายทุนทำเหมืองแร่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday August 7, 2018 15:18
กรุงเทพฯ--7 ส.ค.--กรมที่ดิน

นายประทีป กีรติเรขา อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏเป็นข้อความเผยแพร่ในสื่อ social media ว่า ชาวบ้านในอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ถูกภาครัฐอ้างว่าที่พักอาศัยของตนเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ แม้ว่าจะมีเอกสารสิทธิเดิมแต่ถูกเพิกถอนในเวลาต่อมา ทำให้กลายเป็นผู้บุกรุกที่ดินตนเองและถูกดำเนินคดีมาแล้ว แม้ว่าจะมีการยื่นเรื่องร้องขอความเป็นธรรมไปทุกหน่วยงานรัฐตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 แต่ถูกเพิกเฉย และยังมีการกล่าวอ้างว่าข้อเท็จจริงที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้ คือ ใต้ผืนดินที่ชาวบ้านกลุ่มนี้อยู่อาศัย มีแร่โปแตซมหาศาลสะสมอยู่ นำมาซึ่งความต้องการของกลุ่มนายทุนที่ต้องการใช้พื้นที่แห่งนี้สำรวจและประกอบกิจการเหมืองแร่ โดยมีคำขออาชญาบัตรพิเศษสำรวจและทำเหมืองแร่ที่มีโปแตซทับซ้อนกันอยู่ 1.2 หมื่นไร่ นั้น

กรมที่ดินขอเรียนชี้แจงว่า ที่สาธารณประโยชน์ตามที่ปรากฏข้อความในสื่อ social media ดังกล่าว เป็นที่สาธารณประโยชน์แปลง "วะช่องโค" ซึ่งได้สงวนหวงห้ามไว้มาเป็นเวลากว่า 100 ปี เพื่อใช้เป็นที่ทำเลเลี้ยงสัตว์และเก็บผักหักฟืนของประชาชนหลายหมู่บ้าน และได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่สาธารณประโยชน์ แปลงที่ 10 เนื้อที่ 1,368 ไร่ ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2517 และ ได้ดำเนินการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ 23189 เนื้อที่ประมาณ 1,329 ไร่เศษ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2528 ซึ่งกรมที่ดินได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของกลุ่มชาวบ้านที่ร้องเรียนขอความเป็นธรรมมาโดยลำดับ ดังนี้

1. เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2553 กลุ่มชาวบ้านได้นำหลักฐานใบรับแจ้งความประสงค์จะได้สิทธิในที่ดิน ตามมาตรา 27 ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ยื่นขอออกโฉนดที่ดิน แต่กำนันและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมานคัดค้านการรังวัด โดยแจ้งว่าเป็นที่สาธารณประโยชน์แปลง "วะช่องโค" และเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาด่านขุดทด ได้ยกเลิกคำขอพร้อมแจ้งสิทธิการอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว เป็นเหตุให้มีการฟ้องคดีต่อศาล ดังนี้

1.1.1 วันที่ 27 กันยายน 2555 กลุ่มราษฎร ได้ยื่นฟ้องคดีปกครอง ต่อศาลปกครองนครราชสีมา รวม 7 คดี ขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาด่านขุนทด ซึ่งสั่งยกเลิกคำขอออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้อง และขอให้ศาลสั่งให้ออกโฉนดที่ดินให้ผู้ฟ้องคดีพร้อมทั้งขอให้เพิกถอนหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ 23189 ในส่วนที่ออกทับที่ดินของผู้ฟ้อง ซึ่งศาลมีคำสั่งรวมคดีเข้าด้วยกัน และพิพากษายกฟ้อง ผู้ฟ้องคดีไม่อุทธรณ์ คดีจึงถึงที่สุด

1.1.2 วันที่ 19 มีนาคม 2555 กลุ่มราษฎร รวม 23 คน เป็นโจทก์ยื่นฟ้องคดีแพ่งกรมที่ดินเป็นจำเลยต่อศาลจังหวัดสีคิ้ว ขอให้เพิกถอนหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงแปลงดังกล่าว ศาลพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ฎีกา ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

1.1.3 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน แจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีอาญาต่อกลุ่มราษฎรที่บุกรุกที่สาธารณประโยชน์แปลง "วะช่องโค" พนักงานอัยการจังหวัดสีคิ้ว เป็นโจทก์ยื่นฟ้องกลุ่มราษฎรรวม 17 ราย เรื่อง ทำให้เสียทรัพย์ ความผิดต่อประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีบุกรุกยึดถือครอบครองและทำประโยชน์ในที่สาธารณะ ศาลจังหวัดสีคิ้วพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตารมประมวลกฎหมายที่ดิน พิพากษาจำคุกจำเลยและสั่งให้จำเลยและบริวารออกไปจากที่ดิน มีจำเลยซึ่งเป็นราษฎร 1 ราย ยื่นอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกา ศาลฎีกาพิพากษายืน

2. กรณีที่กล่าวอ้างว่า มีกลุ่มนายทุนยื่นคำขอทำเหมืองแร่โปแตซทับซ้อนที่ดินดังกล่าว นั้น จังหวัดนครราชสีมาตรวจสอบเบื้องต้นปรากฏว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกประทานบัตรการทำเหมืองแร่โปแตซ ให้แก่บริษัท ไทยคาลี จำกัด เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 ในพื้นที่ตำบลหนองไทร ตำบลหนองบัวตะเดียด และตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา รวมเนื้อที่ 9,000 ไร โดยเขตประทานบัตรอยู่ห่างจากพื้นที่สาธารณประโยชน์แปลง "วะช่องโค" ตำบลกุดพิมาน ประมาณ 7 กิโลเมตร จึงเป็นพื้นที่ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่ร้องเรียน

อธิบดีกรมที่ดินกล่าวเพิ่มเติมว่า กรมที่ดินได้ส่งผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 7 ลงพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจกับผู้ร้องแล้ว


Latest Press Release

เฉลิมฉลอง เทศกาลขอบคุณพระเจ้า ที่ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่

โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ ขอเชิญทุกท่านร่วมเฉลิมฉลองเติมเต็มความสุขกับ เทศกาลขอบคุณพระเจ้า บุฟเฟ่ต์มื้อค่ำบรรยากาศแสนอบอุ่นพร้อมครอบครัวกับเมนูพิเศษเฉพาะเทศกาล อาทิ ไก่งวงอบ ที่คัดสรรมาอย่างดีแบบตัวโตเนื้อแน่น หมักด้วยซอสสูตรพิเศษให้เนื้อหวานฉ่ำ...

ภาพข่าว: ดั๊บเบิ้ล เอ และกศน. จัดโครงการ Double A Happy Back to School

ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี จัดโครงการ "Double A Happy Back to School" เป็นกิจกรรมที่เตรียมความพร้อมให้น้องๆนักเรียนเข้าสู่การเปิดเทอมใหม่อย่างมีความสุขและมีพลังกับการเรียน...

ภาพข่าว: ซีพี ออลล์ คว้ารางวัลช่อสะอาด จากโฆษณา เจ๊ดาตลาดแตก

นายบัญญติ คำนูณวัฒน์ (ซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย รับรางวัลโล่เกียรติยศ "ช่อสะอาด สาขาโฆษณา ประจำปี 2561" ในฐานะผู้เผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณาเรื่อง "เจ๊ดาตลาดแตก"...

ไบโอฟาร์ม แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ Biopharm Lotemp Kids พาราเซตามอล กลิ่นบับเบิ้ลกัม ไม่ระคายเคืองต่อกระเพาะอาหาร

บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเวชภัณฑ์คุณภาพชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ "Biopharm Lotemp Kids" ไบโอฟาร์ม โลเทมป์ คิดส์ ยาน้ำพาราเซตามอล กลิ่นบับเบิ้ลกัม เป็นยาสามัญประจำบ้าน บรรเทาอาการปวด ลดไข้ สำหรับเด็กเล็ก...

ฉลองค่ำคืนวันลอยกระทงด้วยวิวโค้งน้ำเจ้าพระยาสุดชิลล์

ห้องอาหารสกายไลน์ ที่โรงแรม อวานี ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ ขอเชิญทุกครอบครัวร่วมฉลองเทศกาลวันลอยกระทง ภายในบรรยากาศสบายๆ บนชั้น 11 ที่มองเห็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยายามค่ำคืนแบบ 270 องศา ตัดกับแสงไฟระยิบระยับของเมืองกรุง ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561...

Related Topics