อ.อ.ป. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ #ส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจในที่ดินที่มีสิทธิ์ตามกฎหมาย ทั่วประเทศ ขยายผลปี 61 เพิ่มพื้นที่อีก 22,000 ไร่

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday August 9, 2018 15:48
กรุงเทพฯ--9 ส.ค.--องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดเผยว่า อ.อ.ป. ได้ดำเนินการสานต่อนโยบายของรัฐบาล (ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี : 2560 – 2579) และนโยบายกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และสร้างความสมดุล ระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ยั่งยืน จึงได้จัดทำกิจกรรม "ส่งเสริมเกษตรกรปลูกบำรุงไม้เศรษฐกิจในที่ดินที่มีสิทธิ์ตามกฎหมาย" ภายใต้ โครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจในที่ดินกรรมสิทธิ์ หรือ ที่ดินที่มีสิทธิการครอบครองในการใช้ประโยชน์ตามกฎหมาย โดยเฉพาะในพื้นที่ทำการเกษตรที่ใช้ผลผลิตต่ำ เป็นการสร้างอาชีพทางเลือกให้กับเกษตรกร และสามารถเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจให้กับประเทศได้อีกทางหนึ่ง ซึ่ง อ.อ.ป. ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินการไว้ทั้งสิ้น 500,000 ไร่ ในระยะเวลา 20 ปี และรัฐบาลได้ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายเงินลงทุนในการปลูกและบำรุงรักษาเป็นระยะเวลา 3 ปี

จากเป้าหมายในการดำเนินงานระยะ 20 ปี อ.อ.ป. ดำเนินการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจ 2 ประเภท ได้แก่ ไม้โตเร็ว เป็นไม้ที่มีอายุรอบตัดฟันน้อยกว่า 10 ปี เช่น กระถินเทพา กระถินณรงค์ โดยจะต้องปลูกไม่น้อยกว่า 267 ต้น/ไร่ และไม้โตช้า ต้องมีอายุรอบตัดฟันมากกว่า 10 ปี เช่น สัก ประดู่ป่า ยางนา ตะเคียน ปลูก 100 ต้น/ไร่ ซึ่งเกษตรกรสามารถ ปลูกเป็นแปลง ปลูกบนคันนา ขอบแปลง ปลูกแทรก หรือปลูกเสริมในพื้นที่ทำการเกษตรในรูปแบบต่างๆ ได้ ซึ่งการคัดเลือกชนิดไม้สำหรับปลูกนั้น อ.อ.ป. จะพิจารณาตามความเหมาะสมของพื้นที่ในแต่ละภาค และความประสงค์ของเกษตรกรเป็นหลัก

สำหรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเงินลงทุนในการปลูกและบำรุงรักษา รัฐบาลจะให้การสนับสนุนเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยไม้โตเร็วได้รับการสนับสนุนในอัตรา 3,500.- บาท (ปีแรก 2,500.- บาท ปีที่ 2 และ3 ปีละ 500.- บาท) และไม้โตช้าได้รับการสนับสนุนในอัตรา 5,940.- บาท (ปีแรก 3,900.- บาท ปีที่ 2 และ 3 ปีละ 1,020.- บาท)

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว อ.อ.ป. ได้เริ่มดำเนินการไปแล้วตั้งแต่ปี 2560 ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล 7.8650 ล้านบาท ในการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในพื้นที่สวนป่า 8 จังหวัดทั่วประเทศ พื้นที่ 2,950 ไร่ สามารถทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปลูกไม้เศรษฐกิจ

ผอ.ออป. กล่าวต่อไปอีกว่า ในปี 2561 นี้ เกษตรกรได้ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการแล้วประมาณ 2,153 ราย ในพื้นที่ 39 จังหวัดทั่วประเทศ เบื้องต้น อ.อ.ป. ได้กำหนดแผนดำเนินการกิจกรรม "ส่งเสริมเกษตรกรปลูกบำรุงไม้เศรษฐกิจในที่ดินที่มีสิทธิ์ตามกฎหมาย" โดยการเพิ่มพื้นที่ดำเนินการจำนวน 22,000 ไร่ และรัฐบาลได้สนับสนุนเงินในการลงทุน 59.4570 ล้านบาท ในขณะนี้ อ.อ.ป. ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมพื้นที่ เตรียมกล้าไม้ และวางแนวการปลูกสำหรับเกษตรกรแล้ว

นอกจากนี้ อ.อ.ป. มีเป้าหมายในการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้บำรุงไม้เศรษฐกิจในปี 2562 ในพื้นที่ 24,130 ไร่ เป็นไม้โตช้า 4,780 ไร่ และไม้โตเร็ว 19,350 ไร่ และคาดว่าจะได้รับความสนใจจากเกษตรกรและราษฎรมาเข้าร่วมโครงการเช่น 2 ปีที่ผ่านมา

ท้ายนี้ ผอ.ออป. ยังกล่าวอีกว่า หากกิจกรรม "ส่งเสริมเกษตรกรปลูกบำรุงไม้เศรษฐกิจในที่ดินที่มีสิทธิ์ตามกฎหมาย" ดำเนินการครบตามแผนงานและสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ จะทำให้เกษตรกรหรือราษฎรในท้องถิ่นมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้นจากการส่งเสริมและการจำหน่ายไม้โตเร็ว ประมาณ 28,000.- บาท/ราย/ปี และไม้โตช้า 66,000.- บาท/ราย/ปี อีกทั้งยังสามารถลดการบุกรุกพื้นที่ของรัฐ และลดการตัดไม้ทำลายป่าธรรมชาติ ช่วยเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจให้กับประเทศ และที่สำคัญกิจกรรมฯ นี้ จะช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกรหรือราษฎรตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป


Latest Press Release

NYX Professional Makeup เตรียมต้อนรับเฟสทีฟซีซั่น จัดงานเปิดตัว Sugar Trip Limited Edition ถึง 7 คอลเลคชั่นสุดคิ้วเอาใจเมคอัพจังกี้

Festive holidays come early this year! ฮอลลิเดย์ปีนี้ หากใครกำลังมองหาของขวัญกันอยู่ ไม่ว่าจะให้ตัวเองหรือให้ซิสคู่ใจ เตรียมตำ new collection ที่คิ้วที่สุดแห่งปีได้เลย เพราะ NYX Professional Makeup (นิกซ์ โปรเฟสชั่นแนล เมคอัพ) นำโดย วิลาสินี ภาณุรัตน์...

ไทยร่วมประชุมใหญ่สมัยสามัญ IAEA สมัยที่ 62

ประเทศไทย สมาชิก IAEA ลำดับที่ 58 พร้อม 170 ประเทศสมาชิกทั่วโลก ร่วมประชุมใหญ่สมัยสามัญ (General Conference, GC) ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) ครั้งที่ 62 ณ สำนักงานใหญ่ IAEA กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ระหว่างวันที่ 17 - 21 กันยายน 2561...

กองกำลังตำรวจทหาร พร้อม หมอชยนันท์ กรมควบคุมโรค บุกลาดพร้าวยึดบารากู่ อันตรายต่อสุขภาพ

ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เมืองไทยได้พยายามจัดการกับ "บารากู่" หรือ ที่เข้าใจกันว่า ยาสูบที่นำมาใช้กับอุปกรณ์เสพที่มีชื่อเรียกว่า ฮุคคา ( hookah ) ซึ่งเป็นคนละประเภทกับ บุหรี่ไฟฟ้า ที่มีอุปกรณ์การสูบที่ทำงานในลักษณะเดียวกัน แต่บารากู่ ไม่ใช่ "บุหรี่ไฟฟ้า"...

รพ.จิตเวช ยุค 4.0 มีทั้ง ศูนย์คาร์แคร์ ร้านกาแฟ ของที่ระลึก อุดหนุน แถมได้บุญ

หากพูดถึง รพ.จิตเวช สังกัดกรมสุขภาพจิต ที่มีบริการเปิดร้านกาแฟ หรือ บริการ ต่างๆ โดยให้คนไข้ได้ฝึกปฏิบัติงาน ซึ่งที่โดดเด่น เช่น รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ เปิดศูนย์คาร์แคร์ บริการล้างอัดฉีดรถราคาถูก และ รพ.ศรีธัญญา ก็มีร้านเพื่อน บริการคาร์แคร์ กาแฟ...

บริษัทในกลุ่ม พาวเวอร์คอนเน็คชั่นดี ขยายธุรกิจสู่อาเซียน

ปัจจุบัน ประเทศลาวมีศักยภาพในการลงทุนในภาคเศรษฐกิจต่างๆ เพราะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง การทำธุรกิจในประเทศลาวกำลังเปิดกว้างให้กับนักลงทุนไทย โดยเฉพาะการขยายตัวทางธุรกิจโมเดิร์นเทรดของไทยที่กำลังก้าวไกลไปสู่อาเซียน ทั้งนี้...

Related Topics