อ.อ.ป. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ #ส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจในที่ดินที่มีสิทธิ์ตามกฎหมาย ทั่วประเทศ ขยายผลปี 61 เพิ่มพื้นที่อีก 22,000 ไร่

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday August 9, 2018 15:48
กรุงเทพฯ--9 ส.ค.--องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดเผยว่า อ.อ.ป. ได้ดำเนินการสานต่อนโยบายของรัฐบาล (ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี : 2560 – 2579) และนโยบายกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และสร้างความสมดุล ระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ยั่งยืน จึงได้จัดทำกิจกรรม "ส่งเสริมเกษตรกรปลูกบำรุงไม้เศรษฐกิจในที่ดินที่มีสิทธิ์ตามกฎหมาย" ภายใต้ โครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจในที่ดินกรรมสิทธิ์ หรือ ที่ดินที่มีสิทธิการครอบครองในการใช้ประโยชน์ตามกฎหมาย โดยเฉพาะในพื้นที่ทำการเกษตรที่ใช้ผลผลิตต่ำ เป็นการสร้างอาชีพทางเลือกให้กับเกษตรกร และสามารถเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจให้กับประเทศได้อีกทางหนึ่ง ซึ่ง อ.อ.ป. ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินการไว้ทั้งสิ้น 500,000 ไร่ ในระยะเวลา 20 ปี และรัฐบาลได้ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายเงินลงทุนในการปลูกและบำรุงรักษาเป็นระยะเวลา 3 ปี

จากเป้าหมายในการดำเนินงานระยะ 20 ปี อ.อ.ป. ดำเนินการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจ 2 ประเภท ได้แก่ ไม้โตเร็ว เป็นไม้ที่มีอายุรอบตัดฟันน้อยกว่า 10 ปี เช่น กระถินเทพา กระถินณรงค์ โดยจะต้องปลูกไม่น้อยกว่า 267 ต้น/ไร่ และไม้โตช้า ต้องมีอายุรอบตัดฟันมากกว่า 10 ปี เช่น สัก ประดู่ป่า ยางนา ตะเคียน ปลูก 100 ต้น/ไร่ ซึ่งเกษตรกรสามารถ ปลูกเป็นแปลง ปลูกบนคันนา ขอบแปลง ปลูกแทรก หรือปลูกเสริมในพื้นที่ทำการเกษตรในรูปแบบต่างๆ ได้ ซึ่งการคัดเลือกชนิดไม้สำหรับปลูกนั้น อ.อ.ป. จะพิจารณาตามความเหมาะสมของพื้นที่ในแต่ละภาค และความประสงค์ของเกษตรกรเป็นหลัก

สำหรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเงินลงทุนในการปลูกและบำรุงรักษา รัฐบาลจะให้การสนับสนุนเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยไม้โตเร็วได้รับการสนับสนุนในอัตรา 3,500.- บาท (ปีแรก 2,500.- บาท ปีที่ 2 และ3 ปีละ 500.- บาท) และไม้โตช้าได้รับการสนับสนุนในอัตรา 5,940.- บาท (ปีแรก 3,900.- บาท ปีที่ 2 และ 3 ปีละ 1,020.- บาท)

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว อ.อ.ป. ได้เริ่มดำเนินการไปแล้วตั้งแต่ปี 2560 ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล 7.8650 ล้านบาท ในการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในพื้นที่สวนป่า 8 จังหวัดทั่วประเทศ พื้นที่ 2,950 ไร่ สามารถทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปลูกไม้เศรษฐกิจ

ผอ.ออป. กล่าวต่อไปอีกว่า ในปี 2561 นี้ เกษตรกรได้ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการแล้วประมาณ 2,153 ราย ในพื้นที่ 39 จังหวัดทั่วประเทศ เบื้องต้น อ.อ.ป. ได้กำหนดแผนดำเนินการกิจกรรม "ส่งเสริมเกษตรกรปลูกบำรุงไม้เศรษฐกิจในที่ดินที่มีสิทธิ์ตามกฎหมาย" โดยการเพิ่มพื้นที่ดำเนินการจำนวน 22,000 ไร่ และรัฐบาลได้สนับสนุนเงินในการลงทุน 59.4570 ล้านบาท ในขณะนี้ อ.อ.ป. ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมพื้นที่ เตรียมกล้าไม้ และวางแนวการปลูกสำหรับเกษตรกรแล้ว

นอกจากนี้ อ.อ.ป. มีเป้าหมายในการส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้บำรุงไม้เศรษฐกิจในปี 2562 ในพื้นที่ 24,130 ไร่ เป็นไม้โตช้า 4,780 ไร่ และไม้โตเร็ว 19,350 ไร่ และคาดว่าจะได้รับความสนใจจากเกษตรกรและราษฎรมาเข้าร่วมโครงการเช่น 2 ปีที่ผ่านมา

ท้ายนี้ ผอ.ออป. ยังกล่าวอีกว่า หากกิจกรรม "ส่งเสริมเกษตรกรปลูกบำรุงไม้เศรษฐกิจในที่ดินที่มีสิทธิ์ตามกฎหมาย" ดำเนินการครบตามแผนงานและสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ จะทำให้เกษตรกรหรือราษฎรในท้องถิ่นมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้นจากการส่งเสริมและการจำหน่ายไม้โตเร็ว ประมาณ 28,000.- บาท/ราย/ปี และไม้โตช้า 66,000.- บาท/ราย/ปี อีกทั้งยังสามารถลดการบุกรุกพื้นที่ของรัฐ และลดการตัดไม้ทำลายป่าธรรมชาติ ช่วยเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจให้กับประเทศ และที่สำคัญกิจกรรมฯ นี้ จะช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกรหรือราษฎรตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป


Latest Press Release

ภาพข่าว: ดั๊บเบิ้ล เอ มอบโชคทองครั้งที่ 1 กับแคมเปญต่อเนื่อง Double A QR Lucky in Gold

นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดั๊บเบิ้ล เอ จับรางวัลครั้งที่ 1 กับแคมเปญ Double A QR Lucky in Gold จัดแจกทองต่อเนื่องอีกครั้ง รวมหนัก 100 บาท โดยในครั้งนี้ มีผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทองคำหนัก 50 สตางค์ จำนวน 25 รางวัล...

เปิดร้านเครื่องเสียงระดับตำนาน Bang Olufsen ที่ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์

Bang & Olufsen (แบงค์ แอนด์ โอลาฟเซ่น) ประเทศไทย แบรนด์เครื่องเสียงระดับตำนาน ระดับโลก เปิดตัว Inspiration Store อย่างเป็นทางการ ณ บริเวณ ชั้น 3 ฮีลิกซ์ ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ นำเสนอแบรนด์เครื่องเสียงระดับ คุณภาพระดับโลก ดีไซน์สวย...

ตรุษจีนนี้ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ มอบอั่งเปาสุดพิเศษในแคมเปญ #โรบินสันไลฟ์สไตล์ Luck Love ตรุษจีน 2019

ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้.. ตรุษจีนนี้ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ มอบอั่งเปาสุดพิเศษในแคมเปญ 'โรบินสันไลฟ์สไตล์ Luck & Love ตรุษจีน 2019'ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2562 จัดเต็มกับโปรโมชั่นมั่งมีรับ Luck รับฟรี! วัตถุมงคล...

ME DAY RICH แจกรถเบนซ์คันที่ 2

เมื่อเร็ว ๆ นี้ คุณสิญจ์พธู หาญวรากิตติ์ (ที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการบริษัท เมย์เดย์เฮลท์แอนด์บิวตี้แคร์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสกินแคร์แบรนด์ "มี เดย์ริช" (ME DAY RICH) ร่วมแสดงความยินดีกับคุณพิมพ์นลิน พุทธศิริกุล ตัวแทนจำหน่ายเครื่องสำอางมีเดย์ริช...

ภาพข่าว: ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จัดงานสังสรรค์ปีใหม่ 62

นายโชคชัย สงสม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นประธานเปิดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ของพนักงานบริษัท ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องเบญจมาศ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร กองทัพอากาศ กรุงเทพฯ โดยมีการจับสลากของรางวัล...

Related Topics