รับน้องมอดินแดง รวมแปลงม่วนใจ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday August 9, 2018 14:27
กรุงเทพฯ--9 ส.ค.--มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ม.ขอนแก่น จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้นักศึกษาใหม่ เรียนรู้วิถีเกษตรฯบรรพชน สืบสานประเพณีลงแขกดำนา เปิดประสบการณ์ลูกเกษตรศาสตร์มอดินแดง

รศ.ดร. ดรุณี โชติษฐยางกูล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรม "อ้ายน้องมอดินแดง ลงแปลงม่วนใจ" ของคณะฯ โดยมีนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ทุกชั้นปี คณาจารย์ และ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของคณะเกษตรศาสตร์จำนวน 390 คนเข้าร่วมกิจกรรม ณ แปลงฝึกงานคณะเกษตรศาสตร์ กิจกรรมครั้งนี้จะช่วยสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่าให้กับนักศึกษาเกษตรศาสตร์ซึ่งหลายคนยังไม่เคยสัมผัส แม้ว่าเทคโนโลยีการเกษตรใหม่ๆจะเข้ามามีบทบาทในการผลิตมากขึ้นแต่การได้ลงมือจริงในวิถีเดิมๆที่เป็นรากเหง้าจะช่วยเติมเต็มความรู้สึกและตระหนักในความเป็นรากฐานของเราก่อนที่จะก้าวต่อไปสู่การพัฒนาด้วยเทคโนโลยีในอนาคตซึ่งนักศึกษาควรได้สัมผัสนับแต่แรกเริ่มก่อนเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ทางการเกษตรใน4ปีจากนี้ไป เป็นการสร้างทัศนคติที่ดีและเพื่อเข้าใจคำว่า"ข้าวคือชีวิต" ที่สำคัญยิ่งคือเป็นโอกาสที่ให้นักศึกษาปี1ทุกคนได้มาทำงานร่วมกันก่อนที่จะแยกย้ายไปตามสาขา

นายมงคลชัย บุญพบ นักศึกษาสาขาวิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มข. ในฐานะประธานแปลงฝึกงาน เผยว่า กิจกรรมครั้งนี้ได้จัดให้กับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ทั้ง 7 สาขา รวม 390 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีลงแขกดำนาอันเป็นวิถีดั้งเดิมของคนไทยให้คงอยู่ ตระหนักรู้คุณค่าของวิถีเกษตร นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษารุ่นพี่รุ่นน้องและบุคลากรที่ร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมหลักคือการร่วมกันปักดำปลูกข้าวในแปลงฝึกงานคณะเกษตรศาสตร์โดยใช้ต้นกล้าพันธุ์ธัญสิริน ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวเหนียว และ พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวเจ้า

สำหรับบรรยากาศของความร่วมแรงร่วมใจในกิจกรรม"อ้ายน้องมอดินแดง ลงแปลงม่วนใจ" นักศึกษาน้องใหม่ในชุดน้องใหม่สีอิฐที่พร้อมเพรียง ได้ลงไปในแปลงนาที่ได้ไถพรวนไว้เพื่อให้ทุกคนได้ปักดำ โดยมีอาจารย์ และนักศึกษารุ่นพี่ร่วมลงปักดำและสอนวิธีการปักดำไปพร้อมในการปฏิบัติงานด้วยภาพที่อบอุ่นยิ่ง ข้าวที่ปักดำในครั้งนี้จะเติบโตและออกรวงในราวปลายเดือนพฤศจิกายน 2561 ซึ่งเมื่อถึงเวลานั้นนักศึกษาทุกคนจะได้กลับมาอีกเพื่อร่วมกิจกรรม "ลงแขกเกี่ยวข้าว สู่ขวัญคูณลานเล้า" อันเป็นกิจกรรมประเพณีของชาวเกษตรศาสตร์ที่จัดต่อเนื่องกันมา


Latest Press Release

ภาพข่าว: กระทรวงแรงงาน เปิดงาน Labour fair 2019

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Information Labour Fair 2019 จัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงนอกระบบ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ณ อีเวนท์ฮอลล์ ชั้น 1...

ม.ศรีปทุม จับมือ True ID MOU หวังผลิตบัณฑิตนิเทศฯคุณภาพ สู่ความเป็นมืออาชีพทางด้าน content creator บน Digital and Media Platform

ม.ศรีปทุม จับมือ True ID...ร่วมพัฒนาขีดความสามารถนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์SPU สู่ความเป็นมืออาชีพ ทางด้าน content creator บน Digital and Media Platform" ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม...

พัฒนาฝีมือพะเยาจับมือ 2 อู่ใหญ่เมืองพะเยายกมาตรฐานช่างสีรถยนต์

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ร่วมกับนายประยูร กุลศิลป์ หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.อู่วีไอพีพะเยา และนายเศวต ไชยวงค์ หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.อู่เศวตยนต์พะเยา จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ...

บรรดาชาติอาหรับบรรลุกรอบความตกลงใหม่ว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์ฮาลาล

ความตกลงดังกล่าวได้รับการประกาศในการประชุมอุตสาหกรรมฮาลาลโลกครั้งที่ 4 ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จัดตั้งและใช้ระบบอาหารฮาลาลเป็นครั้งแรกของโลก กรอบความตกลงยอมรับร่วมกันในกลุ่มประเทศอาหรับว่าด้วยมาตรฐานบริการและผลิตภัณฑ์ฮาลาล...

เด็กบัญชี ม.ศรีปทุม คว้ารางวัล เรียงความ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ สสอท.

นักศึกษาคณะบัญชี ม.ศรีปทุม คว้ารางวัลจากการเข้าร่วมประกวด เรียงความ "การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ" ครั้งที่ 7 ซึ่งจัดโดย สสอท. มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดี กับ นางสาววิรันดา อิสมาแอล นักศึกษาคณะบัญชี SPU...

Related Topics