กสก. พร้อมจัดอบรมปรับเปลี่ยนเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราสู่อาชีพใหม่ เผยยอดสมัครกว่า 9 พันรายแล้ว

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday August 9, 2018 10:35
กรุงเทพฯ--9 ส.ค.--2010 ครีเอชั่น แอนด์ คลีน

กรมส่งเสริมการเกษตร เริ่มอบรมเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราสู่อาชีพใหม่ ในโครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพื่อความยั่งยืน ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เผยมีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการฯ แล้ว จำนวน 9,434 ราย จาก ทั่วประเทศ

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ลดพื้นที่ปลูกยางพารา โดยตั้งเป้าไว้ที่ 700,000 ไร่ และมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร จัดฝึกอบรมอาชีพที่เหมาะสมให้กับเกษตรกรชาวสวนยางที่สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพื่อความยั่งยืน ในเบื้องต้นวางแผนการส่งเสริมให้เกษตรกรที่ปลูกยางพาราปรับเปลี่ยนอาชีพจากการทำสวนยางพาราไปประกอบอาชีพอื่น โดยตั้งเป้าหมายในการลดพื้นที่ปลูกยางพารา จำนวน 150,000 ไร่ เพื่อลดปริมาณผลผลิตยางที่จะเข้าสู่ระบบ ลดความเสี่ยงจากราคายางที่ตกต่ำ เป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร และเป็นทางเลือกในการปรับเปลี่ยนมาสู่การทำอาชีพเกษตรกรรมใหม่ๆ

จากยอดผู้สมัคร 9,434 ราย ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ กับการยางแห่งประเทศไทยนั้น กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผนพัฒนาอาชีพการเกษตรเป็นรายบุคคล พร้อมทำหลักสูตรรายบุคคลเพื่อฝึกอบรม โดยมีวิทยากรจากกรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ร่วมให้ความรู้ตามหลักสูตรแผนพัฒนาอาชีพ โดยมอบหมายให้สำนักงานเกษตรจังหวัด และเกษตรอำเภอ เป็นผู้ดำเนินการจัดอบรม ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือ ศพก. โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 2 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน ประกอบด้วย ครั้งที่ 1 เรื่องการวางแผนการผลิต โอกาสทางการตลาด และการลงทุน และครั้งที่ 2 จะเน้นด้านเทคโนโลยีการผลิต การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว ตลอดจนมาตรฐานการผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ ประกอบไปด้วย 8 อาชีพ ได้แก่ อาชีพปลูกผัก พืชไร่ ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ยืนต้น สมุนไพร ประมง ปศุสัตว์ ทั้งนี้เกษตรกรที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการจะต้องเข้าร่วมการอบรมทั้ง 2 ครั้ง ถึงจะได้รับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ และจะได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐต่อไป


Latest Press Release

ภาพข่าว: โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ อายุวัฒนมงคล ๑๐๐ ปี

นายระพินทร์ จารุดุล กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ (ที่5-ซ้ายแถวยืนบนเวที) พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมกันจัด งานอายุวัฒนมงคล ๑๐๐ ปี แด่ ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ (ที่3-ซ้าย/แถวยืนหน้า) โดยมี คุณหญิงจวบ จิรโรจน์...

รัฐมนตรีเกษตรฯ เปิดงานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมอาชีพปลูกมะม่วง พร้อมประสานห้างสรรพสินค้าเพื่อหาตลาดรองรับ เผยส่งออกปีละกว่า600 ตัน มูลค่ากว่า 42 ล้านบาท

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดงานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว ครั้งที่ 49 ปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ว่า จ.ฉะเชิงเทรา...

ไอซ์ สตรอว์เบอร์รี แพสชั่นฟรุต จี๊ดจ๊าดหวานซ่อนเปรี้ยว เครื่องดื่มดับร้อนต้อนรับซัมเมอร์ ณ คาเฟ่ แคนทารี ทุกสาขา

ณ คาเฟ่ แคนทารี ทุกสาขา จัดเต็มความเย็นฉ่ำ ต้อนรับซัมเมอร์นี้ด้วย "ไอซ์ สตรอว์เบอร์รี แพสชั่นฟรุต" เครื่องดื่มคลายร้อนรสชาติจี๊ดจ๊าดหวานซ่อนเปรี้ยว และอุดมไปด้วยวิตามิน เอ ซี พร้อมคุณประโยชน์คับแก้ว ให้คุณได้ชื่นใจกับน้ำเสาวรส ผลสตรอว์เบอร์รีสด...

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 34

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 34ประจำปี 2562 ในหัวข้อ "ของขวัญแด่พระราชา" เพื่อส่งเสริมให้ศิลปินทุกระดับมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสนับสนุนการพัฒนาวงการศิลปะร่วมสมัยของไทย...

Shoe Story ร่วมกับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดประกวดการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ ชิงทุนการศึกษา

"Shoe Story" (แบรนด์รองเท้าภายใต้บริษัท บี พลัส บี จำกัด) จัดโครงการสนับสนุนการศึกษาร่วมกับภาควิชาบรอดแคสต์ติ้งและวารสารศาสตร์ดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ "จัดโครงการประกวดการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์" ครั้งที่ 1 โดยแบรนด์ "Shoe Story"...

Related Topics