ก.แรงงาน ลุยภูเก็ต พัฒนากำลังคนท่องเที่ยวและบริการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday August 9, 2018 15:14
กรุงเทพฯ--9 ส.ค.--กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม ไวส์เฮ้าส์ โรงแรมโบ๊ทลากูน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนา "ทิศทางการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานในธุรกิจท่องเที่ยวและบริการในพื้นที่อันดามันในยุค 4.0"

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยหลังจากเป็นประธานเปิดการสัมมนาว่า สืบเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งเป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นอันดับ 1 ของประเทศ เป็นจำนวน 364,165 ล้านบาท โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตที่สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวมากที่สุด และตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง) พ.ศ. 2561 - 2564 ประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานทั้งภาคบริการการท่องเที่ยวแรงงานก่อสร้าง และอุตสาหกรรมประมง ประกอบกับปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตกำลังดำเนินการเพื่อให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเล เรือสำราญและการกีฬา (Marina Hub) มีท่าเทียบเรือ จำนวน 38 แห่ง มีท่าเทียบเรือสำราญ (Marina) จำนวน 5 แห่ง มีเรือยอร์ชและเรือครูซมาใช้บริการประมาณ 1,500 ลำต่อปี มีความจำเป็นที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันพัฒนาศักยภาพแรงงาน เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมดังกล่าวตามนโยบายเร่งด่วน (Agenda-Based) ของกระทรวงแรงงาน

พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวต่อไปว่ากระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานกลุ่มท่องเที่ยวและการบริการ การบริการด้านสุขภาพกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และวัฒนธรรม โดยในปี 2561 มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 3,277 คน และได้บูรณาการร่วมกับบริษัท ภูเก็ตโบ๊ทลากูน จำกัด ดำเนินการพัฒนาศักยภาพแรงงานในธุรกิจท่าเทียบเรือสำราญสาขาอาชีพต่าง ๆ ได้แก่ ช่างไม้เฟอร์นิเจอร์เรือ ช่างบำรุงรักษาเครื่องยนต์เรือ ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานประจำท่าเรือ ช่างสีเรือ ช่างซ่อมไฟเบอร์เรือ และพนักงานประจำท่าเรือ เป้าหมายดำเนินการ จำนวน 100 คน เพื่อยกระดับ ฝีมือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

การจัดสัมมนา "ทิศทางการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานในธุรกิจท่องเที่ยวและบริการในพื้นที่อันดามันในยุค 4.0" ในวันนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาฝีมือแรงงานในธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ ตามทิศทางการพัฒนาในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสู่ไทยแลนด์ 4.0 และวางแผนแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคบริการและแรงงานในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกันในอนาคต พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรด้านการท่องเที่ยว อาทิ นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต นายกสมาคมพ่อครัวไทยภูเก็ต นายกสมาคมพ่อครัวไทยภูเก็ต นายกสมาคมสปาภูเก็ต ประธานชมรมบริหารงานบุคคลภูเก็ต ประธานชมรมอาหารและเครื่องดื่มอันดามัน โดยผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน สมาคมและองค์กรวิชาชีพ สถานประกอบกิจการและบุคลากรด้านท่องเที่ยว และหน่วยงานเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จำนวน 300 คน

ด้านนายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กล่าวเพิ่มเติมว่า สพร.21 ภูเก็ต จึงจัดฝึกอบรม ให้กับช่างฝีมือ ช่างในธุรกิจท่าเทียบเรือ กำลังแรงงานใหม่ ประชาชนทั่วไปที่ต้องการเปลี่ยนอาชีพ รวมถึงนักศึกษาอาชีวะภายในจังหวัดภูเก็ต ในสาขาที่ขาดแคลน จำนวน 4 สาขา ได้แก่ ช่างซ่อมเครื่องยนต์เรือ ช่างทาสีเรือ ช่างไม้เฟอร์นิเจอร์เรือ ช่างซ่อมไฟเบอร์เรือ การฝึกอบรมดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2561 นอกจากสาขาด้านช่างแล้ว ยังมีการฝึกอบรมด้านภาคบริการด้วย อาทิ สาขาพนักงานผสมเครื่องดื่ม สาขานักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (หัตถบำบัด) สาขาพนักงานประจำท่าเรือ

"การท่องเที่ยวถือเป็นอุตสาหกรรมการให้บริการ มีความเกี่ยวเนื่องทำให้เกิดอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ เช่น ร้านอาหาร ธุรกิจโรงแรม อาชีพอื่นๆ อีกมากมายที่ต้องบริการนักท่องเที่ยว ซึ่งก่อให้เกิดการจ้างงาน รวมถึงการลงทุน ดังนั้นอุสาหกรรมการท่องเที่ยวจึงสร้างรายได้ให้กับประเทศ และเป็นอุตสาหกรรมที่ผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น แรงงานในด้านนี้จึงต้องได้รับการพัฒนาเพื่อให้ทันต่อการเจริญเติบโต" รมว.กล่าวทิ้งท้าย


Latest Press Release

โอราโนส จัดงาน Premium Product with WORLD CLASS FOOTBALL TEAM

ขอเชิญท่านสื่อมวลชน ร่วมเป็นเกียรติในงาน "Premium Product with WORLD CLASS FOOTBALL TEAM" การผนึกกำลังกันระหว่าง SK Lubricants ยักษ์ใหญ่วงการอุตสาหกรรม และ FC Barcelona ทีมฟุตบอลสโมสรยักษ์ใหญ่แถวหน้าของโลก พร้อมประกาศเป็นผู้สนับสนุน สโมสรฟุตบอล...

เคทีซีพาน้องๆ มูลนิธิบ้านนกขมิ้นร่วมกิจกรรมปันความรู้ เคทีซีควงแขนน้อง ท่องวิถีถิ่นเกาะศาลเจ้า - ชุมชนวัดจำปา

เมื่อเร็วๆ นี้ นางสาวอภิวันท์ บากบั่น ผู้อำนวยการ - ทรัพยากรบุคคล "เคทีซี" หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ นายสุรชัย สุขเขียวอ่อน "ครูอ๊อด" ผู้อำนวยการมูลนิธิบ้านนกขมิ้น จัดกิจกรรมปันความรู้ "เคทีซีควงแขนน้อง ท่องวิถีถิ่นเกาะศาลเจ้า -...

ฉลองวันพ่อกับสองบรรยากาศที่แตกต่าง มอบความสุขผ่านความอร่อยจากคุณลูกสู่คุณพ่อ

โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ ขอเชิญลูกๆที่กำลังมองหาสถานที่สำหรับเฉลิมฉลองวันพ่อปีนี้ ให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความอบอุ่นกับคุณพ่อและครอบครัวในบรรยากาศที่แตกต่างเพื่อความทรงจำและประทับใจ เจดับบลิว คาเฟ่ต์ ห้องอาหารน้องใหม่ล่าสุด...

สภาธุรกิจไทย กัมพูชา จับมือ สสปน. ผลักดันโครงการ CVTEC

สภาธุรกิจไทย – กัมพูชา จับมือ สสปน. ผลักดันโครงการ CVTEC ดึงเอกชน กัมพูชา เวียดนาม ไทย ร่วมพัฒนาเชื่อมโยงการค้า การขนส่ง ท่องเที่ยวและไมซ์ แนวฝั่งทะเล 3 ประเทศ เสริมศักยภาพระเบียงเศรษฐกิจด้านใต้ และ EEC สภาธุรกิจไทย – กัมพูชา...

ภาพข่าว: เปิดตัวแคมเปญ กระเช้าของขวัญปีใหม่ Seasons Giving 2019

ภัทรพร เพ็ญประพัฒน์ (ที่ 5 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการตลาดและประชาสัมพันธ์ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด เปิดตัวแคมเปญ กระเช้าของขวัญปีใหม่ Season's Giving 2019 ภายใต้แนวคิด Gifts That Give Back ของขวัญที่ให้ความสุขคืนกลับไม่รู้จบ...

Related Topics