ก.แรงงาน ลุยภูเก็ต พัฒนากำลังคนท่องเที่ยวและบริการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday August 9, 2018 15:14
กรุงเทพฯ--9 ส.ค.--กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม ไวส์เฮ้าส์ โรงแรมโบ๊ทลากูน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนา "ทิศทางการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานในธุรกิจท่องเที่ยวและบริการในพื้นที่อันดามันในยุค 4.0"

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยหลังจากเป็นประธานเปิดการสัมมนาว่า สืบเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งเป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นอันดับ 1 ของประเทศ เป็นจำนวน 364,165 ล้านบาท โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตที่สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวมากที่สุด และตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง) พ.ศ. 2561 - 2564 ประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานทั้งภาคบริการการท่องเที่ยวแรงงานก่อสร้าง และอุตสาหกรรมประมง ประกอบกับปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตกำลังดำเนินการเพื่อให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเล เรือสำราญและการกีฬา (Marina Hub) มีท่าเทียบเรือ จำนวน 38 แห่ง มีท่าเทียบเรือสำราญ (Marina) จำนวน 5 แห่ง มีเรือยอร์ชและเรือครูซมาใช้บริการประมาณ 1,500 ลำต่อปี มีความจำเป็นที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันพัฒนาศักยภาพแรงงาน เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมดังกล่าวตามนโยบายเร่งด่วน (Agenda-Based) ของกระทรวงแรงงาน

พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวต่อไปว่ากระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานกลุ่มท่องเที่ยวและการบริการ การบริการด้านสุขภาพกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และวัฒนธรรม โดยในปี 2561 มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 3,277 คน และได้บูรณาการร่วมกับบริษัท ภูเก็ตโบ๊ทลากูน จำกัด ดำเนินการพัฒนาศักยภาพแรงงานในธุรกิจท่าเทียบเรือสำราญสาขาอาชีพต่าง ๆ ได้แก่ ช่างไม้เฟอร์นิเจอร์เรือ ช่างบำรุงรักษาเครื่องยนต์เรือ ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานประจำท่าเรือ ช่างสีเรือ ช่างซ่อมไฟเบอร์เรือ และพนักงานประจำท่าเรือ เป้าหมายดำเนินการ จำนวน 100 คน เพื่อยกระดับ ฝีมือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

การจัดสัมมนา "ทิศทางการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานในธุรกิจท่องเที่ยวและบริการในพื้นที่อันดามันในยุค 4.0" ในวันนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาฝีมือแรงงานในธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ ตามทิศทางการพัฒนาในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสู่ไทยแลนด์ 4.0 และวางแผนแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคบริการและแรงงานในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกันในอนาคต พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรด้านการท่องเที่ยว อาทิ นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต นายกสมาคมพ่อครัวไทยภูเก็ต นายกสมาคมพ่อครัวไทยภูเก็ต นายกสมาคมสปาภูเก็ต ประธานชมรมบริหารงานบุคคลภูเก็ต ประธานชมรมอาหารและเครื่องดื่มอันดามัน โดยผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน สมาคมและองค์กรวิชาชีพ สถานประกอบกิจการและบุคลากรด้านท่องเที่ยว และหน่วยงานเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จำนวน 300 คน

ด้านนายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กล่าวเพิ่มเติมว่า สพร.21 ภูเก็ต จึงจัดฝึกอบรม ให้กับช่างฝีมือ ช่างในธุรกิจท่าเทียบเรือ กำลังแรงงานใหม่ ประชาชนทั่วไปที่ต้องการเปลี่ยนอาชีพ รวมถึงนักศึกษาอาชีวะภายในจังหวัดภูเก็ต ในสาขาที่ขาดแคลน จำนวน 4 สาขา ได้แก่ ช่างซ่อมเครื่องยนต์เรือ ช่างทาสีเรือ ช่างไม้เฟอร์นิเจอร์เรือ ช่างซ่อมไฟเบอร์เรือ การฝึกอบรมดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2561 นอกจากสาขาด้านช่างแล้ว ยังมีการฝึกอบรมด้านภาคบริการด้วย อาทิ สาขาพนักงานผสมเครื่องดื่ม สาขานักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (หัตถบำบัด) สาขาพนักงานประจำท่าเรือ

"การท่องเที่ยวถือเป็นอุตสาหกรรมการให้บริการ มีความเกี่ยวเนื่องทำให้เกิดอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ เช่น ร้านอาหาร ธุรกิจโรงแรม อาชีพอื่นๆ อีกมากมายที่ต้องบริการนักท่องเที่ยว ซึ่งก่อให้เกิดการจ้างงาน รวมถึงการลงทุน ดังนั้นอุสาหกรรมการท่องเที่ยวจึงสร้างรายได้ให้กับประเทศ และเป็นอุตสาหกรรมที่ผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น แรงงานในด้านนี้จึงต้องได้รับการพัฒนาเพื่อให้ทันต่อการเจริญเติบโต" รมว.กล่าวทิ้งท้าย


Latest Press Release

เนสท์เล่ จัดโปรโมชั่นใหญ่ ชวนช้อปผลิตภัณฑ์คุณภาพ ส่งเสริม ชีวิตดีๆ เริ่มง่ายๆ คนไทยต้อง 3 อ.

กรุงเทพฯ – 21 กุมภาพันธ์ 2562: เนสท์เล่ จัดโปรโมชั่นครั้งยิ่งใหญ่ ส่งเสริม "ชีวิตดีๆ เริ่มง่ายๆ คนไทยต้อง 3 อ."มุ่งรณรงค์ให้คนไทยมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยอาหาร ออกกำลังกาย และอารมณ์...

สุดยอดนักมวย 6 คู่เดือด เปิดศึกสังเวียนสุดมันส์ใจกลางกรุง MBK CENTER FIGHT NIGHT ประจำเดือนกุมภาพันธ์

เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ศูนย์การค้าในเครือ เอ็ม บี เค กรุ๊ป นำเสนอความเป็นไทยสู่สายตานานาชาติ ชวนชมศิลปะแม่ไม้มวยไทยในงาน MBK CENTER FIGHT NIGHT การดวลหมัดต่อหมัดระหว่างนักชกดาวรุ่งชาวไทยมากฝีมือปะทะคู่ชกต่างชาติที่มีความแข็งแกร่งจากหลากหลายประเทศ อาทิ...

2 แฟชั่นนิสต้าชื่อดัง อัพเดตเทรนด์สตรีทสไตล์สุดแนว พร้อมเผยไอเท็มลับ ช่วยดูแลสนีคเกอร์คู่โปรดได้อย่างเพอร์เฟ็กต์!

นาทีนี้เทรนด์ "สนีคเกอร์" และคนรักการออกกำลังกายมาแรงจนฉุดไม่อยู่ ถึงขนาดที่สองเซเลบฯ ชื่อดังในสายแฟชั่นและสนีคเกอร์ของเมืองไทย นำโดย 'เดย์ ไทเทเนียม' ตัวพ่อแห่งวงการ แร็พเปอร์และผู้นำเทรนด์ฮิป-ฮอป ควงคู่มากับแฟชั่นนิสต้าสุดเปรี้ยว 'พิตต้า ณ พัทลุง'...

ก.แรงงาน ติวเข้ม! หัวหน้างานมืออาชีพด้านยานยนต์และชิ้นส่วน

ก.แรงงาน ปรับเทรนด์ ติวหน้าหัวหน้างานมืออาชีพ ยกระดับการจัดการ พัฒนาอุตฯ ยานยนต์และชิ้นส่วน หลังจากพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) ขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน 3A ของกระทรวงแรงงาน...

อบรมเชิงปฏิบัติการธนาคารเมล็ดพันธุ์ (Seed Banking Workshop) ระหว่างวันที่ 18 22 กุมภาพันธ์ 2562

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการธนาคารเมล็ดพันธุ์ (Seed Banking Workshop) ระหว่างวันที่ 18 – 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ...

Related Topics